نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات


نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

 

امروز نکات جالبی در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات را جمع آوری کرده ایم، دنیای حیوانات دنیایی سراسر شگفتی اسـت و محققان هرروز چیزهای جالبی در مورد قوانین، زندگی و تولید مثل حیوانات را کشف میکنند و هنوز هم اکتشافات این دنیای بزرگ ادامه دارد، در همین موضوع امروز درباره تولید مثل حیوانات و قانون و قواعد آنها دراین زمینه مفصل صحبت می‌کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

زرافه ها ایستاده زایمان می کنند

مدت زمان بارداری در زرافه هاي ماده چهارده تا پانزده ماه اسـت. این حیوانات هنگام زایمان روی پاهایشان می‌ایستند تا نوزادشان رابا فشار بیرون بیاورند. وقتی بچه زرافه از شکم مادرش بیرون می‌آید روی زمین میوفتد. بچه زرافه ها از ارتفاعی نزدیک بـه ۱/۸۲ متر روی زمین می افتند و این مسأله بـه جدا شدن بند ناف انها کمک می‌کند.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

این حیوانات در هنگام تولد حدود ۴۵ تا ۶۸ کیلو گرم وزن و نزدیک بـه ۱/۸۲ متر قد دارند. پروسه ي تولید مثل در زرافه ها از جایی آغاز میشود کـه زرافه ي نر از ادرار زرافه ي ماده می‌نوشد تا متوجه شود کـه از نظر جنسی آمادگی جفتگیری را دارد یا نه.

 

وزغ های سورینامی از پشت شان زایمان می کنند

وزغ هاي سورینامی از درون حفره هایي روی پشت مادرشان پا بدنیا می گذارند. ابتدا وزغ ماده تخم می‌گذارد. سپس وزغ نر تخم ها را بارور می‌کند و همه ی ي تخم ها را روی پشت وزغ ماده قرار میدهد.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

بعداز آن، یک لایه پوست روی تخم ها می‌آید کـه تا زمان بیرون آمدن بچه قورباغه ها از تخم ها از آنها محافظت می‌کند. بعد از حدود هفت روز، بچه قورباغه ها از درون حفره هاي پوست بیرون می‌آیند.

 

کفتارهای خال دار زایمان پرمخاطره و دردناکی دارند

سطح هورمون نرینگی تستوسترون در کفتارهای ماده سه برابر بیشتر از کفتارهای نر اسـت، بهمین دلیل این حیوانات زایمان پرمخاطره و خاصی دارند. زایمان کفتارهای ماده از طریق اندام کلیتوریس آنها انجام می‌شود کـه بـه آن شبه آلت نری هم گفته می‌شود. مجرای زایمانی کفتارهای ماده فقط حدود ۲/۵ سانتیمتر عرض دارد.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

بهمین دلیل تعداد زیادی از نوزادان این حیوان زنده بدنیا نمی‌آیند. خفگی نوزادان در زایمان اول کفتارهای ماده بسیار رایج اسـت. حیوانات دیگری هم هستند کـه شبه آلت نری دارند، مثل میمون هاي سنجابی، میمون هاي لمور، فوساها کـه نوعی پستاندار گوشتخوار شبیه بـه گربه هستند و گربه هاي زباد کـه نوعی پستاندار با چهره اي شبیه بـه گربه و بدنی مانند خرس هستند.

 

پلاتیپوس ها از معدود پستاندارانی هستند که تخم می گذارند

پلاتیپوس یکی از پنج پستاندار دنیا اسـت کـه تخم میگذارد. پلاتیپوس ماده یک لانه ي زیرزمینی درست می‌کند ودر آنجا تخم میگذارد. تخم ها ابتدا بـه مدت دوهفته در شکم پلاتیپوس هستند و بعد پلاتیپوس ده روز دیگر روی تخم ها می‌خوابد و آنها رابا دمش گرم نگه می دارد.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

پلاتیپوس ماده با دندان و پوزه اش بـه پوسته ي تخم مرغ ضربه میزند و آنرا می شکند تا بـه بیرون آمدن نوزادها از تخم ها کمک میکند.

 

بچه های جانوران کیسه دار نارس به دنیا می آیند

کیسه داران ماده «شاخه اي از حیوانات کـه شامل کانگوروها، والابی ها و صاریغ ها میشود» دو رحم دارند. این حیوانات سه واژن هم دارند کـه دو تای انها برای جفتگیری و یکی از آنها برای زایمان اسـت. جانوران کیسه دار مانند بیشتر پستانداران جفت جنین ندارند و نوزادان آنها تنها بـه مدت یک ماه در شکم مادرشان هستند.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

بعد از این مدت، نوزادان بـه صورت نارس بدنیا می‌آیند. اگر چـه دراین مرحله چشم ها و گوش هاي انها هنوز کاملاً رشد نکرده، اما بینی، دهان و دست و پاهای آنها انقدر رشدکرده کـه بتوانند بـه درون کیسه ي مادرشان بروند ودر آنجا کاملا رشد کنند. بچه هاي این حیوانات عمدتاً از شیر مادرشان تغذیه میکنند.

 

کار زایمان در اسب های دریایی به عهده جنس نر است

اسب هاي دریایی متعلق بـه خانواده اي از ماهی ها بنام سوزن ماهیان هستند کـه بیش از سیصد گونه را شامل می‌شود. برای تولید مثل، اسب دریایی ماده تخم هایش را درون کیسه اي مخصوص در بدن اسب دریایی نر می‌گذارد کـه در آنجا تخم ها بارور می‌شوند.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

در بعضی موارد، تخم ها بـه دم اسب دریایی نر متصل میشوند. بعد از حدود بیست روز، اسب دریایی نر بیشتر از هزار نوزاد بدنیا می آورد. لوله ماهی ها و اژدهای دریایی برگ دار هم بهمین شکل تولید مثل می‌کنند.

 

ماهی های سیکلید تخم هایشان را درون دهان شان نگه می دارند

 

ماهی هاي سیکلید متعلق بـه یکی از خانواده هاي بزرگ ماهیان بنام سیکلید هستند کـه شامل تیلاپیاها و فرشته ماهی ها می‌شود. هنگام تولید مثل، سیکلیدهای نر تخم هاي بارور شده را درون دهان شان نگه می دارند و تخم ها تا بیرون آمدن نوزادان در همان جا باقی می‌مانند. بـه این فرآیند دهان پروری گفته میشود.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

ماهی نر در طول این مدت قادر بـه خوردن غذا نیست. بهمین دلیل گاهی ماهی ماده تخم ها را درون دهانش نگه می دارد، و یا نر و ماده بـه نوبت از تخم ها نگه داری میکنند. ماهی هایي کـه با روش دهان پروری متولد میشوند، ابتدا بـه شدت کوچک و ضعیف هستند و نیاز بـه مراقبت دارند تا تغذیه شوند و رشد کنند.

 

گربه ماهی های کوکو حیوان دیگری را مجبور به نگهداری از تخم هایشان می کنند

 

گربه ماهی هاي کوکو برای بدنیا آوردن نوزادان شان دست بکار عجیبی میزنند. این گربه ماهی ها از دهان ماهی هاي سیکلید برای نگه‌داری از تخم هایشان استفاده می‌کنند. گربه ماهی کوکو درون دهان یک ماهی سیکلید تخم می‌گذارد تا تخم هایش را برای او نگه دارد.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

دراین حین، سیکلید نر سر می‌رسد و مشتاقانه سعی می‌کند تخم هایي کـه تصور می‌کند متعلق بـه سیکلید ماده هستند را بارور کند، در حالی‌کـه آن تخم ها متعلق بـه گربه ماهی کوکو هستند. همه ی ي این اتفاقات در چند ثانیه رخ میدهد. از آنجایی کـه تخم هاي گربه ماهی کوکو زودتر از تخم هاي سیکلیدها رشد می‌کنند، در اغلب موارد نوزادان آنها با خوردن تخم هاي سیکلیدها خودرا تغذیه می‌کنند.

 

زنبورهای عنکبوتی استرالیایی زایمان وحشتناکی دارد

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

زنبور عنکبوتی برای تولید مثل، ابتدا یک عنکبوت شکارچی را فلج می‌کند. سپس درون شکم عنکبوت تخم گذاری میکند و تا بارور شدن تخم ها و بیرون آمدن نوزادان صبر می‌کند. بعد از بیرون آمدن نوزادان از تخم ها، زنبور عنکبوت رابه طور کامل می بلعد.

 

کرم پهن ها می توانند با دو قسمت کردن خود تولید مثل کنند

تخم هاي بارور شده ي کرم پهن ها درون یک پیله در بدن شان رشد می‌کنند. این کرم ها می‌توانند تخم هاي خود رابه وسیله ي اسپرم هاي بدن شان بارور کنند.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

علاوه بر این، کرم پهن ها می‌توانند با تقسیم کردن بدن خودشان، تولید مثل کنند. در حالتی دیگر، کرم پهن ها برای تولید مثل اسپرم خودرا وارد پوست خارجی کرم پهن دیگری میکنند.

 


 

در ادامه حقایق جالب درباره عادت های خواب حیوانات که حیرت زده تان خواهد کرد

 

حیوانات مثل مـا چشم بند، قرص خواب یا موزیک هاي مخصوصی ندارند کـه بـه انها کمک کنند بخوابند، بنابر این آنها فقط می‌توانند از امکاناتی کـه غزیزه و بدن شان در اختیارشان میگذارد استفاده کنند. اما جالب اسـت کـه تعداد زیادی از حیوانات عادت هاي بسیار عجیب و شگفت انگيز اي برای استراحت کردن دارند.

 

دلفین ها

دلفین ها موجودات شگفت انگیزی هستند و اگر چـه طبق معمول بخاطر هوش زیادشان مورد توجه قرار میگیرند اما نحوه ي خوابیدن این حیوانات هم جالب توجه اسـت. دلفین ها میتوانند حالت بسیار عمیقی از خواب را تجربه کنند ودر این حالت مانند یک کنده ي چوب روی سطح آب شناور می‌مانند.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

جالب تر آنکه دلفین هاي پوزه دراز هنگام خواب یک نیم کره ي مغزشان را غیر فعال می‌کنند و چشم مخالف آن نیم کره را هم می بندند، اما نیم کره ي دیگر مغز انها فعال و چشم مخالف آن باز میماند تا بتوانند مراقب اطراف شان باشند و متوجه حضور دلفین هاي دیگر یا موجودات شکارچی بشوند.

 

بعد از گذشت حدود دو ساعت، نیم کره ي دیگر مغزشان را غیر فعال میکنند و بـه این هردو نیم کره و چشم خودرا استراحت میدهند. اینکار مختص دلفین ها نیست و خفاش هاي میوه خوار، گراز ماهی ها «پورپویزها»، ایگواناها، فوک ها، پرندگان و اردک ها هم هنگام خواب بهمین شکل عمل می‌کنند.

 

نهنگ های عنبر

درسال ۲۰۰۸ محققان در حوالی سواحل شمالی شیلی با گروهی از نهنگ هاي عنبر مواجه شدند کـه نزدیک سطح آب شناور و خوابیده بودند. پیش ازآن تصور می شد نهنگ هاي عنبر هم مانند دلفین ها و بعضی از دیگر گونه هاي نهنگ، هنگام خواب فقط بـه یک سمت مغزشان استراحت میدهند، اما این نهنگ ها متوجه کشتی اي کـه بـه آنها نزدیک می شد نبودند، تا آنکه:

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

یکی از نهنگ ها بطور اتفاقی با بقیه برخورد کرد، در نتیجه همه ی ي گروه بیدار و از آنجا دور شدند. بعد از این اتفاق، محققان متوجه شدند شیوه ي خواب نهنگ هاي عنبر متفاوت از خویشاوندان شان اسـت و انها بطور مرتب خواب کاملی را در نزدیکی سطح آب تجربه میکنند. این نهنگ ها هنگام خواب نفس نمیکشند و حرکتی نمی‌کنند و اگر شکل دیگری از خواب نداشته باشند، احتمالا کم خواب ترین پستاندار دنیا هستند.

 

زرافه ها

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

زرافه ها بدلیل خطر حمله ي موجودات شکارچی، روزانه فقط حدود ۲۰ دقیقه می‌خوابند و البته بدلیل فرم بدن شان، منظره ي خوابیدن این حیوانات بسیار تماشایی اسـت.

 

سمورهای دریایی

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

حمله ي موجودات شکارچی تنها مشکل حیوانات هنگام خوابیدن نیست. سمورهای دریایی برای خوابیدن، روی سطح آب بـه پشت دراز میکشند و برای آنکه حین خواب در آب غرق نشوند، دسته جمعی یا بین جلبک هاي دریایی میخوابند و گاهی دست هاي هم دیگر را میگیرند تا از هم جدا نشوند.

 

آلباتروس ها

آلباتروس ها گونه اي از مرغان دریایی هستند و بیشتر زندگی شان را صرف پرواز و پیدا کردن شکار میکنند. سبک زندگی انها فرصتی برای خوابیدن باقی نمی‌گذارد.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

اما بـه اعتقاد دانشمندان این پرندگان قادرند هم زمان چند کار را انجام دهند یعنی توانایی آنرا دارند کـه حین پرواز کردن بخوابند. بعضی از دیگر گونه هاي پرندگان هم آن گونه هستند و می‌توانند حین پرواز و مهاجرت، صدها بار چرت هایي چند ثانیه اي را تجربه کنند.

 

اردک ها

اردک ها گروهی میخوابند. آنها هنگام خواب بـه صف میشوند و دو پرنده اي کـه ابتدا و انتهای صف هستند یک چشم شان راکه رو بـه بیرون صف اسـت باز نگه می دارند تا مراقب حضور موجودات شکارچی باشند و چشم دیگرشان را می بندند.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

اردک هاي درون صف هردو چشم شان را می بندند. دو پرنده ي ابتدا و انتهای صف با استراحت دادن یک نیم کره ي مغز خود، از جان همه ی ي اردک هاي صف محافظت می‌کنند.

 

میرکات ها

میرکات ها شب را درون لانه هاي زیر زمینی خود سپری میکنند کـه سیستم پیچیده اي از تونل ها و خوابگاه هاي زیرزمینی اسـت. در هر اجتماعی از این حیوانات تا حدود ۴۰ میرکات وجوددارد.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

این حیوانات دسته جمعی ودر کنار یک دیگر می‌خوابند تا از گرمای بدن هم دیگر استفاده و از رهبران گروه کـه در انتهای جمع میخوابند محافظت کنند. سگ ها، سنجاب ها، خفاش ها و تعداد دیگری از حیوانات هم هنگام خواب برای گرم شدن کنار یک دیگر می‌خوابند.

 

اسب ها، گورخرها و فیل ها

این حیوانات ایستاده میخوابند ودر همان حین هوشیار میمانند. این حیوانات می‌توانند بدون آنکه نیازی بـه فشار بـه عضلات باشد، پاهای خودرا در حالت ایستاده قفل کنند.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

اما اسب ها «و همین طور گاوهای ماده» باید گهگاه روی زمین بخوابند چون وقتی ایستاده هستند نمیتوانند مرحله ي رِم خواب را تجربه کنند. فلامینگوها هم ایستاده می‌خوابند چون در زیستگاه هاي معمول آنها جای آسان زیادی برای خوابیدن وجود ندارد.

 

خفاش های قهوه ای

برعکس پستانداران کم خوابی مثل نهنگ هاي عنبر و زرافه ها، خفاش هاي قهوه اي روزانه حدود ۱۹ ساعت میخوابند. این حیوانات شب زی، تمام روز را معکوس می‌خوابند.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

چون خفاش ها بال هاي ضعیفی دارند و پرواز از این حالت برایشان آسان تر اسـت. بعد از خفاش ها طولانی ترین مدت خواب روزانه مربوط بـه آرمادیلوها، صاریغ ها، تنبل ها، ببرها ودر آخر گربه هاي اهلی اسـت.

 

کوسه ها

اغلب گونه هاي کوسه برای آنکه بتوانند اکسیژن آب را از طریق دستگاه تنفسی شان دریافت کنند باید دائما در حرکت باشند، اما گونه هاي دیگری از کوسه مجراهای تنفسی اي پشت چشم هایشان دارند کـه بـه آنها این امکان را میدهد تا در حالت سکون هم اکسیژن را دریافت کنند. اما در مجموع بنظر می‌رسد کـه این حیوانات بیشتر استراحت کوتاهی می‌کنند تا آنکه خواب عمیقی داشته باشند.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

دانشمندان متوجه شده اند شنا کردن کوسه ماهی هاي خاردار بـه ستون فقرات انها وابسته اسـت نه مغزشان، بهمین دلیل انها میتوانند هنگام خواب مغزشان را غیر فعال کنند ودر عین حال بـه شنا کردن ادامه دهند. بعضی از کوسه هاي سفید هم هنگام خواب در برابر جریان آب بی حرکت می‌مانند، بنابر این آب بطور خودکار از دستگاه تنفسی انها عبور می‌کند و بدون هیچ تلاشی اکسیژن آب را دریافت میکنند.

 

فیل های دریایی

فیل هاي دریایی این توانایی را دارند کـه هم زمان شنا کنند و بخوابند. این حیوانات می‌توانند هر جایی بخوابند. آنها هم میتوانند تا پنج دقیقه نفس شان را حبس کنند و زیر آب چرت بزنند و هم می‌توانند در ساحل تا ۱۹ ساعت بـه خواب عمیقی فرو بروند.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

البته انها استحقاق این خواب طولانی را دارند چون فیل هاي دریایی میتوانند تا ۸۴ ساعت بی وقفه شنا کنند. این حیوانات وقتی می‌خواهند در آب بخوابند، بخش هایي ازبدن خودرا باد می‌کنند. این ویژگی انها مانند نوعی جلیقه ي نجات بیولوژیک عمل می‌کند و این حیوانات فربه را شناور نگه می دارد.

 

حلزون های صحرایی

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

حلزون ها میتوانند سال‌ها بخوابند. چند سال پیش اتفاق جالبی در همین رابطه افتاد. یکی از کارکنان موزه ي بریتانیا حلزونی از صحرای مصر رابا این تصور کـه مرده اسـت روی یک کارت چسبانده بود اما چهار سال بعد او متوجه رد ماده ي لزج بدن حلزون روی کارت شد و وقتی صدف حلزون را از روی کارت جدا کرد، حلزون شروع بـه حرکت کرد.

 

قورباغه ها

قورباغه ها هم مانند تعداد زیادی از حیوانات در زمستان بـه خواب میروند اما این حیوانات بی مو چطور خودشان را گرم نگه می دارند؟ بدن قورباغه ها بـه نوعی ضدیخ حیوانی مجهز اسـت.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

یعنی اگر چـه ممکن اسـت درون حفره هاي بدن و زیر پوست شان یخ ببندد، اما غلظت بالای ماده ي گلوکز در اندام هاي حیاتی شان از منجمد شدن این اندام ها جلوگیري میکند. دراین حالت، قورباغه ها دیگر نفس نمیکشند و ضربان قلب شان پایین می‌آید، اما با فرارسیدن بهار، گرمای هوا دمای بدن شان را بالا میبرد و بـه این ترتیب بدن آنها وظایفش رابه همان شکل سابق از سر میگیرد.

 

خرس ها

نکته ي قابل توجهی در مورد خواب خرس ها وجود ندارد، بـه استثنای مواقعی کـه زمان زایمان آنها فرا می‌رسد. در زمستان، خرس هاي باردار بـه خواب عمیق زمستانی فرو می‌روند، ضربان قلب شان کم میشود و دیگر نه آب و غذا میخورند، نه ادرار و موفوع میکنند و نه حرکتی می‌کنند.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

اما میتوانند در حین همان خواب عمیق زایمان کنند. توله خرس ها بعد از بدنیا آمدن از مادرشان کـه هنوز خواب اسـت پرستاری میکنند تا آنکه با پایان زمستان، خرس مادر از خواب بیدار میشود و آنها رابا دنیای بیرون آشنا میکند.

 

میمون ها

دانشمندان با تحقیق بر روی میمون ها سعی دارند بـه چگونگی خواب انسانها و نقش خواب در تکامل انسان پی ببرند. انها پی برده اند حیواناتی مثل اورانگوتان ها، گوریل ها و شامپانزه ها، مانند انسانها دوست دارند هنگام خواب دراز بکشند و بدن شان را جمع کنند.

نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات

هم چنین این حیوانات برای خودشان جای خواب درست میکنند یا جایی را برای خوابیدن انتخاب میکنند کـه دست موجودات شکارچی بـه انها نرسد و همین مسأله بـه آنها کمک می‌کند در مقایسه با گونه هاي دیگری از میمون ها مثل بابون ها کـه بالای درخت ها می‌خوابند، خواب بهتری داشته باشند. امکان تجربه ي یک خواب طولانی تر و آسوده تر احتمالا در فرآیند تکامل مـا نقش داشته و بـه بیشتر شدن هوش مـا کمک کرده اسـت.

 

نوشته نکات جالب در مورد زایمان و تولید مثل حیوانات + عادات عجیب حیوانات اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی


راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

 

بـه دنبال راهنمایی برای تربیت فرزندان تان میگردید؟ مـا امروز چند نکته مفید و کاربردی برای تربیت فرزندان را جمع آوری کرده ایم. مـا مثال هایي از سرتاسر جهان را گرد هم جمع کرده ایم زیرا کـه: اگر صاحب فرزند هستید 100 در 100 می دانید کـه تربیت آن ها کار سختی اسـت خصوصا در عصری کـه مـا در آن زندگی میکنیم. بعضی وقت ها کـه فکر می‌کنیم همه ی چیز روال اسـت شاهد رفتارهایی عجیب از طرف فرزندان مان هستیم.

 

مثلاً فرزند ۴ و ۶ ساله‌ي شـما بـه کمک یک دیگر همه ی‌ي ظرف‌هاي غذا، قابلمه‌ و ماهیتابه را از کابینت‌هاي آشپزخانه بیرون ریخته‌اند و همه ی‌ي انها را پر از آب کرده‌اند و حتی بعضی از آن ها را روی زمین واژگون کردند. چرایی و چگونگی انجام اینکار مشخص نیست و بهتر اسـت بخود زحمت ندهید چون هیچ‌وقت متوجه آن نخواهید شد. شـما بـه احتمال زیاد برنامه‌ي روتین دقیقی را هرروز در رابطه با فرزندان تان انجام می دهید.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

«هر شب ساعت ۷:۳۰ آن ها را آماده‌ي خوابیدن میکنید، پیش ازآن شاید آن‌ها را حمام ببرید یا حتی داستانی را برای آن‌ها بخوانید و غذای بسیار سبکی بـه همراه خانواده‌ي خود بخورید و فرزندتان رابا غذای کودکی کـه خودتان تدارک دیده‌اید سیر کنید»، در ادامه‌ي این مقاله، میتوانید برنامه‌هاي روتین خودرا مورد بررسی قرار دهید و آن ها را بهتر کنید تا برای شـما و فرزندان تان مفیدتر شوند.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

از وقت‌گذراندن درکنار کودکان و تلاش برای برقراری دیالوگ با آن‌ها گرفته تا آماده کردن آن‌ها برای خواب و حتی گذراندن زمانی در فضاهای باز همه ی‌ي این ها روش‌هایي اسـت کـه در سرتاسر دنیا در بین والدین متفاوت اسـت ودر برخی مواقع این روش‌ها می تواند تماماً الهام‌بخش باشند و گاهی اوقات بسیار ناخوشایند بنظر برسند.

 

از همان غذایی که خودتان می‌خورید به فرزندان تان بدهید

طبق معمول کودکان منوی مخصوص بخود و غذا هاي خاص خودرا دارند. جالب اسـت بدانید کـه در عده اي از کشورها کودکان همان غذایی را می خورند کـه والدینشان صرف می کنند. وقتی مادر کاسه‌ي نودلی را جلوی فرزندش میگذارد او باید مانند بقیه‌ي اعضای خانواده همان غذا را بخورد و دیگر خبری از ناگت مرغ، پنیر پیتزا یا ماکارونی و پنیر نیست. در تعداد زیادی از فرهنگ‌ها در سرتاسر دنیا از جدا کردن منوی غذای بچه‌ها اجتناب می کنند.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

مثلاً در کره‌ي جنوبی کودک یاد میگیرد کـه هر آن چیزی را بخورد کـه مادر دریک وعده‌ي غذایی تدارک میبیند و این یعنی کـه انها از سبزیجات مختلف گرفته تا غلات و پروتئین را در هر وعده‌ي غذایی بـه همراه دیگر اعضای خانواده می خورند. همین روش باعث می شود تا بچه‌ها از همان سنین کودکی غذا هاي سالم و طبیعی را وارد بدنشان کنند و موادمعدنی مورد نیازشان را از همان سنین پایین بـه دست آورند.

 

استفاده از سرویس بهداشتی را از همان سنین پایین به کودکان تان آموزش دهید

 

خیلی خوب میشود اگر بچه‌ها از همان سنین کودکی یاد بگیرند کـه خودشان بـه دستشویی بروند آنوقت دیگر نیاز بـه پوشک و عوض کردن و چیزهای دیگر نیست. طبق تحقیقات انجام شده در هند و چین کودکان از همان سنین بسیار پایین مثلاً شش یا هفت ماهگی یاد می گیرند کـه خود بـه دستشویی بروند مثلاً شلوارهای مخصوصی رابه تن انها میکنند کـه شکافی کوچک بر روی آن قرار دارد.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

بچه‌ها بدون این‌کـه نیاز باشد شلوارشان را در بیاورند می توانند بـه دستشویی بروند و خود بـه تنهایی ادرار کنند. عده اي از بچه‌ها بدون شلوار و پوشک بـه این طرف و آن طرف می‌دوند و یا آنهایی کـه هنوز نمی توانند راه بروند چهار دست و پا خودرا بر روی زمین می‌کشانند، آن ها ممکن اسـت تصادفا روی زمین دستشویی کنند، اما اشکالی ندارد چون انها در حال یادگیری این هستند کـه بتوانند خودشان را نظارت کنند.

 

مثلاً خود بـه تنهایی بـه سرویس بهداشتی بروند. بچه‌هایي کـه در آسیا با چنین شیوه‌اي تربیت می شوند بسیار بیشتر از بچه‌هایي هستند کـه در ایالات امریکا مجبوردند همان‌ گونه پوشک بـه تن کنند. در ویتنام حتی بچه‌ها در حالی‌کـه والدینشان سرگرم کار دیگری هستند و دارند سوت می زند بـه تنهایی بـه دستشویی می روند و مدفوع کنند. بچه‌هاي ویتنامی از سن ۹ ماهگی یاد می گیرند کـه خود بـه دستشویی بروند.

 

با لحن کودکانه با آن‌ها صحبت نکنید

استفاده از زبان بچه‌ها «آواهای بی‌معنا» برای برقراری ارتباط با انها در سنین پایین در کشور آمریکا مسئله‌اي بحث‌برانگیز اسـت. برخی میگویند استفاده از این آواها فرآیند یادگیری زبان را در بچه‌ها کند می کند.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

برخی دیگر می گویند کـه تاثیری در فرآیند یادگیری زبان ندارد. در فرانسه جوان‌ها با بچه‌ها و کودکان بـه این زبان صحبت نمیکنند و این دقیقا نشان ‌دهنده‌ي احترامی اسـت کـه برای بچه‌ها قائل هستند.

 

به فرزندان تان یاد بدهید که بتوانند به راحتی شما را ترک کنند

والدین باید شنا کردن رابه فرزندان‌شان یاد بدهند. بـه چـه دلیل؟ زیرا انها بهتر اسـت مهارت‌هایي را یاد بگیرند کـه بـه انها کمک میکند بـه صورت مستقل بار بیایند و بزرگ شوند. طبق پژوهش‌هایي کـه دراین زمینه انجام شده در کشور آلمان کودکانی کـه سه سال و نیم سن دارند یا بزرگتر هستند هر بهار بـه مدت سه شب در مناطق روستایی کمپ میکنند.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

آن ها دراین کمپ‌ها یاد می گیرند کـه مستقل شوند و حتی اوقات خوشی را بدون خانواده‌هایشان تجربه کنند. البته بهتر اسـت برنامه‌اي هم برای والدین تدارک دید زیرا آن ها بیشتر بـه فرزندانشان وابسته هستند، آن ها باید یاد بگیرند کـه بتوانند بدون فرزندانشان هم بـه زندگی خود ادامه دهند مخصوصا وقتی بچه‌ها کوچک‌تر هستند.

 

فرزندان تان را لوس نکنید اگر کار اشتباهی انجام می‌دهند

بسیار سخت اسـت کـه فرزند نوپای شـما بالا و پایین بپرد و چیزی را از شـما بخواهد و شـما بـه آن توجهی نکنید. والدین ایتالیایی بـه هیچ‌وجه فرزندانشان را لوس نمیکنند مخصوصا وقتی آن ها مرتکب خطایی شده باشند.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

اگر آن ها برای بـه دست آوردن چیزی داد و بیداد بـه راه بیاندازند یا جیغ بزنند و گریه و ناله سر دهند، والدین ایتالیایی نه تنها توجهی بـه آن ها نمی کنند بلکه می گذراند کـه آزادانه اینکار را انجام دهند. زیرا انها باید متوجه شوند کـه راه بـه دست آوردن چیزهایی کـه میخواهند جیغ و داد و گریه نخواهد بود.

 

وعده‌ های غذایی‌ در کنار کودکان تان میل کنید

این کاری اسـت کـه اکثر والدین در سرتاسر دنیا بـه صورت برنامه‌اي منظم انجام می دهند. بر طبق پژوهش‌هاي انجام شده والدین مصری، ایتالیایی و آرژانتینی بیش از باقی کشورها زمان زیادی رابه همراه خانواده‌ي خود بر سر میز غذا می‌گذرانند.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

این برنامه‌ها ممکن اسـت مهم بنظر نرسد اما در همین لحظه‌هاست کـه کودک رابطه‌ي محکم و دوستانه‌اي با اعضای خانواده‌ ي خود برقرار می کند کـه بر روی زندگی او تاثیر گذار خواهد بود.

 

اجازه دهید فرزندان تان به اندازه‌ توان شان به شما کمک کنند

تحقیقان نشان داده کـه حتی سرخپوست‌هاي مایایی کـه در آمریکای مرکزی زندگی می کنند بـه کودکان خود اجازه میدهند کـه از همان سنین پایین در کارهای خانه «یا حتی کشاورزی» بـه والدین خود کمک کنند.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

اینکار بـه بچه‌ها کمک می کند تا حس مسئولیت‌پذیری و اخلاق‌ کاری در انها پرورش یابد و بتوانند بـه والدین خود یاری برسانند. کودکانی کـه اجازه پیدا می کنند از همان سنین پایین در کارهای مختلف بـه والدین خود کمک ‌کنند، تجربه‌هایي در مواجه با کارهای روزمره و حتی در بعضی مواقع کارهای سخت بـه دست می‌آورند کـه بسیار ارزشمند اسـت.

 

کودکان تان را به هوا خوری ببرید

در کشور هـای اسکاندیناویایی کودکان هرروز زمانی را بیرون از خانه سپری میکنند. برای مثال شـما احتمالا در دانمارک بچه‌اي را نمیبینید کـه سوار کالسکه بـه همراه والدین خود در صفوف خرید یا رستوران‌ها باشد.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

در نروژ حتی اگر هوا زیر صفر باشد بازهم کودکانی را می بینید کـه در هوای باز مشغول بـه بازی هستند. چرا والدین بچه‌ها را حتی در دمای زیر صفر بیرون می برند؟ زیرا آن ها بر این باورند کـه هوای آزاد برای سلامتی آن ها ضروری اسـت.

 

بچه‌های تان را در آغوش بگیرید

تعداد زیادی از مادر ها هرروز بـه کودکانشان عشق می‌ورزند. بهتر اسـت با آغاز و پایان هرروز کودکتان را سخت در آغوش بگیرید. در هند مادران هرروز کودکانشان را ماساژ میدهند.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

انها از کالسکه استفاده نمیکنند ودر عوض آن ها را در آغوش میگیرند. در آغوش گرفتن بچه‌ها باعث می شود کـه رابطه‌ي بین مادر و فرزند روز بـه روز عمیق‌تر شود. پس فراموش نکنید کـه فرزندان تان را در آغوش بگیرید و بـه انها عشق بورزید.

 

در چشمان فرزندان تان نگاه نکنید

این پیشنهادی اسـت کـه اکثر والدین در سرتاسر جهان آنرا تصدیق می کنند و والدین آمریکایی از شنیدن آن سر تکان می دهند، اما هنگامیکه دلیل اینکار را برایتان توضیح دادیم احتمالاً قانع خواهید شد کـه مستقیما بـه چشمان فرزندان تان نگاه نکنید.‌

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

مردمی کـه در کنیا زندگی می کنند بر این باورند کـه نباید بـه چشمان کودکان شان نگاه کنند زیرا در ارتباط چشمی چیزی کـه منتقل میشود همان قدرت اسـت.‌ والدین ارباب بچه‌ها و کودکان خود نیستند. با توجه بـه شیوه‌اي کـه کودکان کنیایی بزرگ می شوند، انها نسبت بـه باقی کودکان جهان کمتر خواستار توجه هستند.

 

کودکان تان را مجبور به انجام کاری نکنید

مادران و پرستارانی هستند کـه بـه منظور تربیت کودکانشان فشار زیادی را بر آن ها تحمیل می کنند. البته درست اسـت کـه شـما می خواهید فرزندان تان موفق شوند و بـه هر انچه کـه آرزویش را دارند برسند. اما مطمئنا فشاری کـه شـما بر انها تحمیل می کنید نه تنها انها رابه آرزوهایشان نخواهد رساند بلکه مشکلات فراوانی برای آن ها ایجاد خواهد کرد.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

والدین هلندی ترجیح می دهند فرزندانشان در محیطی آسان و شاد بزرگ شوند تا این‌کـه انها را تحت مراقبت‌ها و آموزش‌هاي سخت و شدید قرار دهند. بزرگ شدن و رسیدن بـه آنچه آرزویش را داریم بی شک چالش‌برانگیز و نیازمند سختکوشی اسـت اما باید بدانیم کـه برقراری تعادل میان زمان استراحت و زمان‌هایي کـه باید سخت کار کنیم بسیار حیاتی اسـت. پس زمان‌هاي استراحت را جدی بگیریم.

 

برای زمان‌ خواب کودکان سخت گیری نکنیم

هستند والدینی کـه بـه همراه کودک خود از خانه بیرون میروند و نزدیک غروب سعی میکنند کـه با عجله بـه خانه بازگردند مبادا زمان خواب فرزندشان دیر شود. آیا شـما هم مثل این والدین هستید؟ بچه‌هایي کـه در اسپانیا زندگی میکنند طبق معمول نزدیک ساعت ده شب آماده‌ي خواب میشوند.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

اگر بچه‌ها بین ظهر و عصر چرتی بزنند خب مشخص اسـت کـه نمیتوانند برای خوابِ شب زود بـه تخت‌خواب بروند. پژوهش‌هاي انجام شده در رابطه با ساعت خواب بچه‌ها نشان می دهد کـه آن ها مطمئن نیستند کـه دیر خوابیدن بچه‌ها در شب بـه انها آسیب خواهد رساند، و هیچ ضرورتی ندارد کـه والدین بچه‌هاي خودرا زودتر از خود راهی تخت‌خواب کنند.

 


 

و در ادامه مواردی که فقط مادران در رابطه با بچه‌ های شان به آنها توجه می‌کنند

 

پیش از این‌کـه بـه مادر و فرزند بپردازیم، بهتر اسـت ابتدا چند نکته‌ي بسیار واضح را تکرار کنیم. کسانی کـه تصمیم می گیرند بچه‌دار شوند باید توجه داشته باشند کـه مسئولیت بسیار سختی را برعهده دارند. شـما موجودی رابه دنیا می‌آورید و باید سعی کنید تا بهترین شرایط را برایش فراهم کنید. هر حرکت خطایی کـه از شـما سر بزند بر آینده‌ي کودکتان تاثیر خواهد گذاشت.

 

پس بهتر اسـت قبل از بچه‌دار شدن آموزش‌هاي لازم را کسب کنید تا از عهده‌ي تربیت فرزندان تان برآیید. همه ی‌ي مادر ها خواهند گفت کـه مادربودن یک کار تمام وقت اسـت. از همان دقیقه‌ي اول کـه بدنیا می آییم، این مادران هستند کـه بـه مـا غذا می دهند، لباس تن مـا میکنند، مـا را در وضعیت‌هایي قرار می دهند تا استراحت کنیم یا مـا را اجتماعی میکنند یا حتی آن‌ها هستند کـه از مـا دل جویی میکنند.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

اگر پایمان زخم شود یا اگر اتفاق زیبایی در زندگی‌مان بیفتد، برای هر خنده و هر گریه این مادران هستند کـه فرزندانشان را همراهی می کنند. پس این‌کـه می گویند بهشت زیرپای مادران اسـت حرف گزافی نیست؛ زیرا هر جاییکه مادری باشد بهشت هم دقیقا همانجاست. و این بـه این معنا اسـت کـه مادران زمان بسیاری را صرف شناختن روحیات فرزندان خود می کنند.

 

آن‌ها بـه همه ی‌ي جزئیات حالت‌ها و واکنش‌ها و دوست‌داشتن‌ها و دوست‌نداشتن‌هاي فرزندانشان توجه می کنند. این توجه بیش از حد باعث می شود تا آن ها قدرت زیادی را کسب کنند، آن‌ها می توانند حالات و احساسات و عواطف فرزندانشان را در وضعیت‌هاي مختلف پیش‌بینی کنند و متوجه چیزهایی در فرزندانشان شوند کـه هیچ‌کس بـه آن ها توجه نمیکند. این قدرت نه جادوگری، بلکه تنها مادربودن اسـت.

 

مادران متوجه‌ رشد طبیعی فرزندان‌ شان می‌شوند

دوران کودکی دوران بسیار حیاتی اسـت؛ مخصوصا زمانی کـه کودکان مراحل رشد خودرا طی می کنند. دراین دوره کودکان شروع بـه یادگیری می کنند؛ از شیوه‌هاي مراقبت از خود و تمرین‌هایي برای پاکیزگی گرفته تا یادگیری حروف الفبا.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

پس اگر دراین فرآیند چیزی غیرعادی رخ دهد، مادران تنها کسانی هستند کـه حتی گاهی وقت‌ها قبل از متخصصان متوجه‌ آن میشوند. پس مادران اگر در کودکشان چیزی غیرعادی حس کردند، بـه احساسات و غریزه‌ي خود اعتماد کنند و آن مسئله رابا متخصصان در بین بگذارند.

 

مادران پتانسیل‌ های آفرینشگرانه‌ فرزندان خود را تشخیص می‌دهند

اگر کودک شـما یک پیکاسو یا میکل‌آنژ درون داشته باشد شـما احتمالا پیش از همه ی متوجه آن خواهید شد؛ ممکن اسـت حتی در مراحل اولیه‌ي زندگی کودکانتان متوجه‌ي خلاقیت آن‌ها شوید. مادران میتوانند هرروز با بررسی شیوه بازی کودکانشان متوجه تغییر خلاقیت کودکانشان شوند. آن هم با بررسی شیوه‌‌اي کـه انها بازی میکنند. مادری می گوید کـه زمانی کـه دخترم بسیار کوچک بود خلاقیت بسیاری را در حرکات و رفتار او تشخیص دادم.

 

یک بار دیدم کـه او با باندهای زخم سگ‌هایمان را تزئین کرده، و هم اکنون کـه او سیزده سال دارد طبق معمول میبینم کـه در آشپزخانه مشغول ترکیب‌کردن موادغذایی اسـت و همواره غذاهایی جدید و خوشمزه درست می کند. کوچکترین رفتار فرزندانمان را باید تحت‌نظر داشته باشیم و بـه سادگی از کنار کارهایی کـه انجام میدهند رد نشویم، همه ی‌ي این ها پتانسیل‌هایي اسـت کـه در فرزندانمان وجوددارد

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

و پرداختن بـه انها میتواند مسیر زندگی کودکانمان را دگرگون کند. مادران نه تنها نخستین کسانی هستند کـه پیکاسوی درون شـما را تشخیص می دهند؛ بلکه حتی نخستین کسانی هستند کـه موجب میشوند حس شوخ‌طبعی در شـما جوانه بزند. اگر شـما در وضعیت‌هاي مختلف بـه همراه فرزندان خود قهقهه بـه راه می‌اندازید، پس مطمئن باشید کـه فرزند شـما حس شوخ‌طبعی بسیاری دارد و شـما میتوانید بـه او کمک کنید تا آنرا تقویت کند.

 

مادری می گوید کـه پسر سه ساله‌ام لگن‌اش را بر روی سرش میگذارد و بـه طرز احمقانه‌اي با آن می‌رقصد اینکار او مرا بـه خنده می‌انداخت. اکنون او ۹ سال دارد هرروز کارهایی انجام میدهد و مرا می‌خنداند، بعضی وقت‌ها اداهای عجیب و غریب در می‌آورد، مثلاً سوپ را بر روی صورت‌اش می‌مالد تا شبیه بابانوئل شود.

 

مادران می‌توانند متوجه شوند که فرزندان‌ شان چه وقت خسته هستند

 

همه ی‌ي مادران می دانند کـه وقتی مادر میشوند قدرت و توان بسیاری کسب خواهند کرد. پس اگر شـما متوجه شدید کـه فرزندتان خسته اسـت حدس شـما درست اسـت، اصلا مهم نیست کـه دیگران چـه میگویند چون حق با شـما اسـت و شـما احتمالا درست می گویید. مادران تنها کسانی هستند کـه متوجه می شوند فرزندشان خسته اسـت و نیاز بـه استراحت دارد.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

البته غرزدن و بدعنق بودن کودک، تنها نشانه‌هاي خسته‌بودن او نیست؛ بلکه علائم دیگری وجوددارد کـه تنها مادران متوجه آن می شوند. مادری می گوید دریک مهمانی خانوادگی بودیم کـه متوجه شدم دیگر نمی توانم بچه‌ام را نظارت کنم، اعضای خانواده می گفتند کـه این بچه پیش‌فعال اسـت. اما مـن متوجه شده‌بودم کـه بچه بسیار خسته اسـت و نیاز بـه استراحت دارد.

 

مادران تنها کسانی هستند که متوجه می‌شوند فرزندشان دچار مشکل است

 

آیا می دانید کـه اگر بچه‌ي کوچکی در مدرسه دچار مشکل شده باشد مادران نخستین کسانی هستند کـه متوجه آن خواهند شد؛ حتی پیش از این‌کـه فرزندشان برای آن ها توضیح دهد. آیا می دانید کـه مادران نخستین کسانی هستند کـه متوجه خواهند شد فرزندشان با دوست صمیمی‌اش دچار مشکل شده؛ حتی پیش از این‌کـه فرزندشان کلمه‌اي درباره‌ي آن حرف بزند؟ مادران بـه درستی متوجه‌ي تغییرات عواطف در فرزندان‌شان میشوند.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

حتا کوچکترین تغییرات در فرزندان‌شان می تواند انها را متوجه‌ي این کند کـه احتمالا مشکلی وجوددارد. مادری می گوید مـن حتی با کوچکترین تغییر در موزیک صدای فرزندم یا با نگاه کردن در چشم‌هایش میتوانم متوجه شوم کـه آیا او دچار مشکل اسـت یا این‌کـه همه ی چیز خوب اسـت. پس هیچ‌چیز از چشمان تیزبین مادران پنهان نمی ماند، پس سعی نکنید چیزی را از آن ها پنهان کنید چون در نهایت آن‌ها تنها کسانی هستند کـه بـه داد شـما خواهند رسید.

 

مادران اولین کسانی هستند که متوجه‌ بیماری فرزندان شان می‌شوند

 

مادران بـه اسانی میتوانند حدس بزنند کـه فرزندان‌شان در آستانه‌ي مریض‌شدن اسـت و همین باعث می شود کـه انها پیش از این‌کـه بیماری شروع شود شروع بـه جلوگیري یا درمان بیماری کنند. مادری می گوید مـن متوجه شده بودم کـه احتمالا مشکلی وجوددارد، حتی باوجود این‌کـه پسرم بسیار سرحال بودو بازی میکرد.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

او می گوید چشمان پسرم دیگر مثل قبل برق نمیزد و همین مرا متوجه‌ي درست نبودن چیزی در مکانیسم بدنش کرد، غریزه‌ي مـن می گفت کـه او در آستانه‌ي بیماری اسـت، هر چند کـه هنوز هیچ علائمی در او پدیدار نشده بود. او درست حدس زده بود چون روزبعد پسرش تب کرد. تعجب نکنید مادران از همه ی چیز خبر دارند؛ حتی چیزهایی کـه هنوز برایتان اتفاق نیفتاده.

 

ماداران حتی متوجه این مسئله می شوند کـه فرزندان شان خود رابه بیماری می زنند

 

احتمالا همه ی‌ي مـا این تجربه را داشته‌ایم کـه صبح روز مدرسه از خواب بیدار شویم و حوصله‌ي مدرسه را نداشته باشیم و خود رابه بیماری بزنیم. مادران متوجه خواهند شد کـه فرزندان‌شان چـه موقع بیمارند و چـه موقع ادای بیماری را در می‌آورند. مادری می گوید کـه خیلی مهم اسـت کـه بتوانیم تشخیص دهیم کـه در واقع کی بچه‌ها واقعا بیمارند و چـه موقع ادای شخصی بیمار را در می‌آورند.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

البته باید توجه داشت کـه بچه‌هایي کـه ادای بیماری را در می‌آورند احتمالا یا مضطرب هستند و یا احساس اسانی نمی کنند، پس بهتر اسـت کـه مادران وقت بگذارند و با فرزندشان بـه گفت و گو بنشینند. طبق معمول دراین مواقع بهترین فرصت اسـت تا مادران وقت خودرا با کودکان بگذرانند و ارتباط نزدیکی با آن ها برقرار کنند. پس این فرصت‌ها را از دست ندهید و با کودکان خود صمیمی‌تر شوید.

 

مادران متوجه‌ اضطراب فرزندان‌شان می‌شوند

 

کودکان طبق معمول بـه صورت مستقیم اضطراب و نگرانی‌هایشان را بروز نمی دهند، مانند اضطراب نخستین روز مدرسه. هرچند آن‌ها کـه سعی در مخفی کردن اضطراب‌ها و نگرانی‌هایشان دارند، مادران بـه سادگی متوجه‌ي حالات آن‌ها می شوند. مادران در نسبت با کودکان‌شان حس ششم دارند.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

وقتی همه ی فکر می کنند کـه در رابطه با کودکان همه ی چیز بـه درستی پیش می رود، مادران متوجه‌ي احساسات و عواطف واقعی کودکان‌شان میشوند. مادری می گوید وقتی کودک مـن مضطرب اسـت دیگر غذای مورد علاقه‌اش را دوست ندارد یا خوابیدن برای او عذاب‌آور میشود. بهتر اسـت مادران دلایل اضطراب فرزندان‌شان را جست‌وجو کنند و آن ها را رفع کنند. هیچ‌کس بجز مادران از عهده‌ي اینکار برنمی‌آیند.

 

مادران بـه‌خوبی میدانند کـه چـه شرایطی برای فرزندانشان مناسب اسـت

 

می توانید بـه همراه فرزندان تان بـه خانه‌ي دوستتان بروید یا حتی بـه همراه او بـه مسافرت بروید. مادران میتوانند تشخیص دهند کـه کی بـه همراه فرزندان‌شان بـه سفر بروند و چـه زمانی بهتر اسـت بـه خانه بازگردند. مادری می گوید هنگامیکه بـه همراه فرزندم در سفر هستم، از چهره‌ي فرزندم از شیوه‌ي نفس کشیدنش متوجه می شوم کـه او نیاز دارد کـه بـه خانه بازگردد.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

مادری تعریف می کند کـه بـه همراه خانواده و فرزندم بـه جنگل رفته بودیم، فرزند مـن با شادی بازی میکرد ودر اطراف پرسه می‌زد، هنگام خواب او همان‌ گونه بـه پرسه‌ زدن‌هاي خود ادامه می‌داد مـن متوجه‌ي رفتار غیرعادی او شدم. او نیاز داشت کـه بـه خانه برگردد و سفر وی را خسته کرده بود. مادران در تلاش هستند تا بهترین شرایط را برای فرزندان شان مهیا کنند.

 

مادران می‌دانند که فرزندشان چه زمانی خشمگین می‌شود

مادران پیش از این‌کـه کسی بفهمد، متوجه‌ي عصبانیت فرزندانشان می شوند. مادری میگوید کـه مـن از لرزه‌هاي چانه‌ي فرزندم میتوانم متوجه‌ي عصبانیت او شوم، حتی پیش از این‌کـه او کاملا خشمگین شود. وضعیت‌هایي وجود دارند کـه کودکان با قرار گرفتن در آن وضعیت‌ها بـه حق یا ناحق خشمگین خواهند شد.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

اکثر اوقات دلیل عصبانیت آن‌ها ممکن اسـت بی ‌مورد باشد؛ اما مادران از شیوه‌ي برخورد آن‌ها متوجه‌ي این تغییر ناگهانی خواهند شد. تشخیص این‌کـه چـه چیزی کودکان را ناراحت و خشمگین می کند بسیار پیچیده اسـت و مادران زمان زیادی را باید صرف کنند تا متوجه‌ي آن موارد شوند.

 

مادران وضعیت‌هاي خطرناک را در رابطه با فرزندانشان تشخیص می دهند

 

پیش از این‌کـه بچه داشته باشید دنیا بنظر مکان بسیار خوبی اسـت. اما وقتی کـه بچه‌ي خود رابه دنیا می‌آورید متوجه می‌ شوید کـه خطرهای زیادی در دنیاوجود دارد. مادری می گوید حتا سیم‌هایي کـه در خانه وجود دارند نیز میتواند برای بچه‌ها خطرناک باشد.

راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی

البته حساس شدن مادر ها بـه خطرهای احتمالی خوب اسـت اما این حساسیت نباید بیش از حد شود چون هم بـه خودشان و هم بـه کودکان‌شان اذيت خواهند رساند. مادری می گوید کـه بعضی وقت‌ها سعی میکنم تا حساسیت خودرا نسبت بـه فرزندم کم کنم و بگذارم کـه او هر کاری میـــخواهد انجام دهد. مادران باید سعی کنند حساسیت‌هاي بی ‌مورد را از خود دور کنند تا فرزندان شان در شرایط بسیار آرام و بدون اضطراب رشد کنند.

 

نوشته راهنمایی های مفید برای تربیت فرزندان | نکات کاربردی تربیتی اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید


معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی + راهنمای خرید

 

امروز بـه معرفی بهترین لپ‎تاپ هاي مناسب بازی یا همان لپ‎تاپ هاي گیمینگ می‌پردازیم. خیلی ها خصوصا نوجوانان بـه دنبال لپ‎تاپ هاي گیمینگ یا لپتاپ هایي میگردند کـه بتوانند بازی هاي گرافیکی روی آن نصب کنند و از سلامت و دوام لپتاپ هم مطمئن باشند. اگر شـما هم از دسته طرفداران بازی هاي کامپیوتری هستید و می خواهید لپ تاپی مناسب بازی تهیه کنید در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

مهمترین ابزار یک گیمر، کامپیوتر و قطعات داخل آن اسـت چرا کـه هیچ گیمری تحمل گرافیک پایین هنگام بازی و یا لگ‌هاي متعدد را ندارد و گاهی ممکن اسـت این مسائل آن قدر روی اعصابتان برود کـه وسط بازی بـه یک‌باره کامپیوتر را از پنجره بـه بیرون از منزل شوت کنید! حالا با توجه بـه این مسئله شاید خیلیها هنوز هم تصورشان این باشد کـه قویترین کامپیوترها برای بازی همان نوع رومیزی یا PC ها هستند.

 

این مسئله تا همین چند سال پیش صحت داشت اما حالا باید بگوییم لپ‌تاپ‌هایي وجود دارند کـه بعضاً می توانند پوزۀ خفن‌ترین پی‌سی‌ها را هم بـه خاک بمالند و امکاناتی بشما ارائه دهند کـه برق از سه فازتان بپرد و این فکر را در سرتان بیندازند کـه هر چـه دارید بفروشید و یکی از این اعجوبه‌هاي قرن بیست و یکم را بخرید. چـه چیزی بهتر از اینکه قادر باشید جدید ترین بازی‌ هاي ارائه شده را روی یک دستگاه قابل حمل اجرا کنید.

 

لپ تاپ گیمینگ Asus ROG Zephyrus GX501

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

CPU: Intel Core i7 | Graphics: Nvidia GeForce GTX 1080 «8GB GDDR5X VRAM» | RAM: 16GB | Screen: 15.6-inch FHD «1,920 x 1,080» anti-glare, wide-view 120Hz panel with G-Sync | Storage: 512GB M.2 PCIe x4 SSD

 

+ قدرت پردازش خارق‌العاده

+ سیستم خنک کنندۀ نوآورانه و بی‌صدا

– عمر باطری کوتاه

– کیبورد نه چندان ارگونومیک

 

لپتاپ گیمینگ Asus ROG Zephyrus GX501 تقریبا در بهترین زمان ممکن ارائه شد. ایسوس بـه کمک تکنولوژی Max-Q کـه توسط کمپانی انویدیا ارائه شد موفق شده اسـت کـه هم زمان با التیام سرعت پردازش، لپ‌تاپ خودرا با ابعاد جمع‌وجور‌تری بـه لحاظ ضخامت عرضه کند. عمق فاجعه وقتی مشخص می شود کـه بدانید ایسوس ROG Zephyrus GX501 تقریبا وزنی برابر با نصف نزدیک‌ترین رقبایش دارد.

 

و این یعنی اوج اقتدار، قدرت، صلابت و هوشمندی «هنگام نوشتن کلمات بالا اشک در چشمانمان جمع شد!» البته بعد از اشک مقداری هم خندیدیم چرا کـه متوجه شدیم باطری این لپ‌تاپ فقط دو ساعت دوام می‌آورد D: و آن گونه بود کـه خوشحالی و ناراحتی‌مان بالانس شد ودر حال حاضر خوب هستیم! در مجموع می توانیم لپتاپ گیمینگ Asus ROG Zephyrus GX501 را یک قدم بزرگ رو بـه جلو بدانیم.

 

لپ تاپ گیمینگ Razer Blade

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

CPU: 2.8GHz Intel Core i7-7700HQ | Graphics: Nvidia GeForce GTX 1060 «6GB GDDR5 VRAM» | RAM: 16GB | Screen: 14-inch FHD «1,920 x 1,080» – QHD+ «3,200 x 1,800» IGZO «LED backlit, multi-touch» | Storage: 256GB – 1TB PCIe SSD

 

+عمر باطری بی‌‌نظیر

+صفحه‌نمایش 4K

-فن پر سروصدا

-محدودیت برای ارتقاء

 

پرچمدار امسال رِیزر از نمونه‌اي کـه درسال گذشته ارائه شد هم بهتر اسـت و حالا Blade قوی‌تر و سخت‌جان تر از گذشته بـه عرصۀ لپ‌تاپ هاي گیمینگ برگشته اسـت. تنها کافی اسـت نگاهی بـه قدرت پردازش لپ‌ پتاپ گیمینگ جدید ریزر و نگاهی هم بـه عمر باطری 7 ساعتۀ آن بیندازیم تا متوجه شویم این کمپانی چـه مهندسان کاربلد و مشتی‌اي دارد.

 

تازه اگر پشتیبانی از کیفیت 4K را هم در نظیر بگیریم نور علی نور می شود و گیمرها از خیال داشتن آن حسابی کیفور می شوند. حالا طراحی مدرن و زیبا و بدنۀ آلومینیومی را هم بـه همه اینها اضافه کنید تا متوجه شوید لپتاپ گیمینگ Razer Blade ارزش برچسب قیمتی بالایی کـه روی آن نشسته اسـت را دارد.

 

لپ تاپ Asus ROG Strix GL502

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

CPU: Intel Core i7 | Graphics: Nvidia GeForce GTX 1060 – 1070 | RAM: 16GB DDR4 | Screen: 15.6-inch full HD 1,920 x 1,080 IPS | Storage: 128GB – 256GB SSD, 1TB HDD

 

+صفحه نمایش بسیار باکیفیت

+اسپیکرهای نیرومند

-عمر باطری کم

 

لپتاپ گیمینگ Asus Strix GL502 شاید ویژگی‌هاي نوآورانۀ چندانی نداشته باشد و طراحی‌ بدنه‌اش هم تفاوت چندانی نکرده باشد اما اگر جایی صحبت از بازی باکیفیت 1080P باشد بدون شک نام Asus Strix GL502 خوش خواهد درخشید. شاید بهتر باشد برای ملموس تر بودن قضیه، قدرت این لپ‎تاپ گیمینگ رابا یک مثال ساده توضیح دهیم.

 

لپتاپ ایسوس استریکس GL502 قادر اسـت بازی Overwatch رابا بالاترین سطح تنظیمات بـه خوبی اجرا کند بـه طوری‌كه بیت ریت آن تحت هیچ شرایطی پایین تر از 60 فریم بر ثانیه نباشد. البته عمر کم باطری ممکن اسـت کمی توی ذوق بزند «البته نه بـه اندازۀ لپ تاپی کـه در ابتدای این مطلب معرفی کردیم» اما صفحه‌نمایش خوب و اسپیکرهای نیرومند و باکیفیت بـه خوبی عیب‌هاي این محصول را می‌پوشانند.

 

لپ تاپ Alienware 13 R3

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

CPU: Intel Core i5 – i7 | Graphics: Nvidia GeForce GTX 1060 | RAM: 8GB – 16GB DDR4 | Screen: 13.3-inch HD 1,366 x 768 TN – QHD 2,560 x 1440 OLED touchscreen | Storage: 180GB – 512GB SSD

 

+صفحه‌نمایش OLED

+طراحی فوق‌العاده

-قیمت بالا

 

لپتاپ گیمینگ Alienware 13 R3 مانند بعضی از 13 اینچی‌هاي دیگر از طراحی hinge-forward بهره میبرد. صفحۀ زیرین این لپ‌تاپ‌ها بـه لولای آن «محل اتصال با صفحه نمایش» ختم نمی شود و تا چند سانتی متر بعد ازآن هم ادامه دارد. همین مسئله این اجازه رابه این لپ‌تاپ ها می دهد کـه ضحامت کمتری داشته باشد اما در عوض عرض آن‌ها بیشتر می شود.

 

بهمین دلیل این لپ‌تاپ‌ها در کیف‌هاي مخصوص نمونه‌هاي 13 اینچی جا نمیشوند. جدای طراحی اما Alienware 13 R3 دو ویژگی منحصر بـه فرد دارد کـه برای نخستین بار اسـت روی یک لپ‎تاپ گیمینگ شاهدش هستیم؛ یکی صفحه نمایش OLED و دیگری بپشتیبانی از تکنولوژی VR. البته تکنولوژی VR را پیش از این در لپ‌تاپ‌هاي دیگری دیده بودیم اما Alienware 13 R3 نخستین نمونۀ 13 اینچی اسـت کـه این قابلیت را دارا اسـت.

 

لپ تاپ Razer Blade Pro

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

CPU: Intel Core i7 | Graphics: Nvidia GeForce GTX 1080 «8GB GDDR5» | RAM: 32GB | Screen: 17.3-inch, UHD «3,840 x 2,160» IGZO touchscreen with G-Sync | Storage: 512GB – 2TB PCIe SSD

 

+ترک‌پد فوق‌العاده

+تجربۀ کامل یک کامپیوتر رومیزی

-قیمت بالا

-عمر کم باطری

 

اگر بخواهیم یک لپتاپ گیمینگ معرفی کنیم کـه بتواند بهترین جای گزین برای کامپیوترهای رومیزی باشد، آن چیزی نخواهد بود جز Razer Blade Pro. ضخامت 0.88 اینچی این لپ‎تاپ بـه همراه صفحه‌نمایش 17 اینچی مولتی تاچ با قابلیت پخش عکسهای 4K تنها بخشی از ویژگی‌هاي خارق‌العادۀ آن محسوب میشوند. صدای نیرومند و باکیفیت نیز عامل دیگری اسـت کـه از Razer Blade Pro یک انتخاب شیرین می‌سازد.

 

البته این لپتاپ بدون کمبود هم نیست و علاوه بر قیمت بالا و عمر کم باطری، باید مشکل داغ شدن را هم بـه فهرست نقاط ضعف آن بفزایید. بهرحال لازم اسـت حتما بـه این نکته توجه داشته باشید کـه هیچ وقت هیچ محصولی کامل و بدون کمبود نیست حتی اگر محصولی از کمپانی Razer و بهترین جای گزین پی‌سی باشد.

 

لپ تاپ گیمینگ Gigabyte Aero 14

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

CPU: Intel Core i7 | Graphics: Nvidia GeForce GTX 1060 «6GB GDDR5» | RAM: 16GB – 32GB | Screen: 14-inch, QHD 2,560 x 1,440 anti-glare IPS | Storage: 512GB – 1TB SSD

 

+طراحی نازک و سبک

+قیمت مناسب

-عمر باطری کم

 

مگر یک گیمر حرفه‌اي چـه چیزی بـه غیر از یک یک پردازندۀ نسل هفتم Core i7 اینتل و یک پردازندۀ گرافیکی انویدیا سری پاسکال و یک صفحه‌نمایش 1080P می خواهد؟ بچه‌هاي گیگابایت همه این غول‌ها را کنار هم دیگر جمع کرده‌اند و حالا محصولی با نام Aero 14 رابا قیمتی استثنایی بـه بازار عرضه کرده‌اند تا کیفش را ببرید و بر پدرانشان دعای خیر حواله کنید.

 

البته باید بگوییم این لپتاپ گیمینگ شاید از لحاظ کارایی و عملکرد نتواند بـه پای لپ‌تاپ‌هایي کـه پیش تر معرفی کردیم برسد، اما تقریبا میتوان خاطرجمعی داد Gigabyte Aero 14 شـما را لنگ نخواهد گذاشت و همیشه کارتان را برای اجرای بازیهای سنگین راه خواهد انداخت.

 

لپ تاپ گیمینگ Alienware 17 R4

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

CPU: Intel Core i7 | Graphics: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti «2GB GDDR5» – GTX 1080 «8GB GDDR5» | RAM: 8GB – 32GB | Screen: 17.3-inch, FHD «1,920 x 1,080» – UHD «3,840 x 2,160» IPS anti-glare 300-nits | Storage: 128GB SSD, 1TB HDD – 2TB SSD, 1TB HDD

 

+بی‌نهایت پرقدرت

+ظاهر فوق‌العاده جذاب

-فن‌هاي پر سروصدا

-باطری معمولی

 

صادقانه باید بگوییم Alienware تا مدتی پیش نام چندان پرآوازه‌اي در دنیای لپ‌تاپ‌ها نبود اما اخیرا بـه لطف یکی دو محصول فوق‌العاده در حال دُم درآوردن اسـت و را‌ه‌هاي پیشرفت رابه روی خودش باز کرده اسـت. یکی از این محصولات بخت باز کُن برای Alienware همین R4 اسـت کـه الحق والانصاف لپ‌تاپ خوبی اسـت.

 

نکتۀ مهم درمورد این لپ‎تاپ گیمینگ این اسـت کـه دستتان در انتخاب مشخصات آن آن قدر باز اسـت کـه میتوانید با توجه بـه بودجه‌تان بـه خوبی لپ‌تاپ مورد نظرتان را بسازید. در مجموع این محصول، محصول امیدوار کننده‌اي از سوی Alienware اسـت بـه شرطی کـه عمر کم باطری و صدای زیاد فن‌هاي آن ذوقتان را کور نکند.

 

لپ تاپ گیمینگ Dell Inspiron 15 Gaming

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

CPU: Intel Core i5 – i7 | Graphics: Nvidia GeForce GTX 1050 – 1050 Ti | RAM: 8GB – 16GB | Screen: 15.6-inch, FHD 1,920 x 1,080 – UHD 3,840 x 2,160 anti-glare LED backlit | Storage: 1TB SSHD 8GB – 1TB HDD, 128GB SSD

 

+قدرت فوق‌العادۀ باطری

+قیمت مناسب

-ترک پد ضعیف

-صفحه نمایش معمولی

 

در مورد لپ‎تاپ گیمینگ Dell Inspiron15 باید بگوییم تا زمانی کـه بـه قیمت آن توجه نکرده باشیم همه چیز معمولی بنظر میرسد اما بلافاصله پس از این کـه متوجه شوید چـه برچسب قیمتی مناسبی روی آن خورده اسـت می بینید کـه ویژگی‌هاي معمولی آن چندان هم معمولی نیستند.

 

البته بازدهی باطری این لپ‌تاپ بدون درنظر گرفتن قیمت آن هم برق از سرتان خواهند پراند، کدام لپ‌تاپ گیمینگی با این پردازنده و گرافیک را تا بحال دیده‌اید کـه بتواند 7 ساعت و نیم دوام بیاورد؟ اگر بخواهیم محصولات دستۀ لپ‎تاپ گیمینگ رابه دو دستۀ آماتور و حرفه‌اي تقسیم کنیم Dell Insprion 15 Gaming میتواند بهترین محصولی باشد کـه در دستۀ آماتورها قرار می گیرد.

 


 

و در ادامه راهنمای خرید لپ تاپ

لپتاپ هم وسیله‌اي اسـت کـه همه چیزش در هم چفت و بست شده اسـت و خیلی کم بتوانید مدلی را پیدا کنید کـه آپگرید شود. بنابر این موقع خریدنش باید حسابی دقت کنید تا مدلی بخرید کـه کارتان را راه بیندازد و گرنه هرروز در انجمن‌هاي دیجیتالی نشسته‌اید و زیرآب آن شرکت بینوای سازنده لپ‌تاپ‌تان را می زنید.

 

روش گازانبری

موقعی کـه قصد خرید لپ‎تاپ دارید باید این 2 مسیر را بروید: 1- بـه سایت‌هاي مختلف سر بزنید و تعداد زیادی “بررسی کاربر” بخوانید «از آمازون، Cnet و همین بامیلوی خودمان». 2- لپتاپ را از نزدیک وارسی کنید. چیزهایی کـه می توان دریک نگاه فهمید رابا دست گرفتن لپتاپ متوجه میشوید. کمی با صفحه کلید و تاچ پدش کار کنید ببینید با آن حال میکنید یا نه. از نگاه کردن بـه بررسی‌هاي کاربرها هم چیزهایی را در می یابید کـه:

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

در طولانی مدت بـه آن بر میخورید. مثل اینکه باتری‌اش چقدر شارژ نگه می‌دارد، یا اینکه چقدر داغ میکند و سؤالاتی از این دست. خیلی از افراد لپ‎تاپ را از روی ظاهر پسند می کنند و بدون مطالعه می خرند. این دو مرحله ساده را پشت گوش می اندازند و موقعی کـه لپ‎تاپ را خریدند افسوس می خورند کـه نکند بهتر از این هم بودو مـن نخریدم. اگر از هردو مسیر بروید، قطع بـه یقین لپ تاپی میخرید کـه راست کار خودتان اسـت.

 

اندازه

لپتاپ‌ها در سایزهای مختلفی عرضه میشوند کـه می توان آن‌ها را در چهار دسته کلی، طبقه بندی کرد:

 

لپ تاپ‌ های بزرگ «17 اینچ به بالا» :

این لپتاپ‌ها فقط یک نقطه مشترک باهم دارند کـه آن‌هم بزرگی و سنگینی اسـت. این لپتاپ‌ها برای اینور و آن‌ور بردن خوب نیستند اما هر چـه باشد بهتر از کیس کول کشیدن اسـت.

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

مدل‌هاي ضعیف‌تر این لپتاپ‌ها کـه قیمت ارزان‌تری هم دارند برای آن‌هایي خوب اسـت کـه میخواهند از صفحه نمایش بزرگ تر آن برای فیلم دیدن استفاده کنند و البته خیلی هم لپ‎تاپ را از جایش تکان نمی دهند.

 

سایز متوسط «13 تا 16 اینچ» :

این لپ‎تاپ‌ها جنس بورس بازار هستند. این دسته از لپتاپ‌‎ها عموماً خوش قیمت‌اند و بـه درد کاربرهای معمولی می خورند. تنوع قیمت و قدرت دراین دسته بسیار بالاست و همیشه دست خریدار برای تهیه این نوع لپتاپ‌ها باز اسـت. کسانی کـه می خواهند با یک مبلغ معقولانه لپ تاپی ساده بخرند کـه چند تا پورت USB داشته باشد و از درایو DVD برخوردار باشد، این نوع لپ‎تاپ‌ها را تهیه کنند.

 

اولترابوک «طبق معمولً 14 اینچ و کوچک تر» :

اگر بودجه‌تان اجازه میدهد یک مقدار بیشتر برای ویژگی “قابل حمل بودن” خرج کنید باید بـه سراغ اولترابوک‌ها بروید. اولترابوک‌ها خیلی باریک و سبک هستند و از نظر قدرت هم میان رده محسوب میشوند. یعنی چیز سنگینی مثل فیلم ارباب حلقه‌ها را نمیتوان با استفاده ازآن‌ها ویرایش کرد اما برای انجام کارهای روزمره و سبک خوب جواب میدهد.

 

البته با انتخاب اولترابوک باید قید تعدادی از پورت‌هاي USBتان را بزنید و نیازی بـه گفتن نیست کـه از DVD درایو هم محروم می شوید. البته می توانید USB هاب و درایو اکسترنال بخرید تا مشکلی از این لحاظ نداشته باشید، اما اگر قرار باشد دوباره این چیزها را هم با خودتان حمل کنید کـه پس چرا در همان وحله اول اولترابوک را خریدید؟

 

لپ تاپ‌ های کوچک و نت بوک‌ ها «معمولاً 12 اینچ به پایین» :

ارزان‌ترین، قابل حمل‌ترین و البته ضعیف‌ترین «از نظر قدرت پردازش». فقط بـه درد افرادی میخورد کـه از لپ‎تاپ قابلیت حمل پذیری عالی می خواهند و خیلی هم بـه قدرت پردازش آن احتیاجی ندارند. یعنی می خواهند با لپ‎تاپ چرخی در اینترنت بزنند و ایمیلی چک کنند و از این جور کارها. حتی برای این کارهای ساده هم نباید انتظار داشته باشید کـه لپ‎تاپ کوچک‌تان سریع عمل کند.

 

حداقل خوبی‌اش این اسـت کـه برای خریدن‌شان لازم نیست جوراب زنانه سرتان بکشید و بانک بزنید. کسانی کـه لپتاپ بزرگ و لپ‎تاپ کوچک می خواهند کـه تکلیف‌شان مشخص اسـت. اما بیشتر افراد در دو راهی لپتاپ متوسط و اولترابوک می مانند. تا حدودی هم بهشان حق می دهیم چون تصمیم نسبتاً سختی اسـت. از یک طرف لپتاپ سایز متوسط را دارید کـه ارزان‌تر اسـت و گزینه‌هاي بیشتری را در اختیارتان قرار میدهد.

 

کیفیت ساخت و دوام

بعضی از لپ‎تاپ‌ها خیلی خوب ساخته شده‌اند؛ بدنه محکمی دارند، با دوام هستند و باز و بسته کردن‌شان خیلی آسان اسـت. لپ‎تاپ‌هایي هم هستند کـه از پلاستیک ارزان قیمت ساخته شده‌اند و انقدر شل و ول هستند کـه انگار از ساختمان 3 طبقه پرت شده‌اند پایین.

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

این‌جا دیگر هر عقل سلیمی بالاییه را میخرد. هیچ چیزی کار دیدن لپ‎تاپ از نزدیک را نمی کند، اما خواندن بررسی‌هاي کاربران اینترنتی نیز تا حد زیادی شـما را از کیفیت کار مطمئن میکند. اگر لپتاپ را در دست گرفتید حتما یادتان باشد کـه درش را یکی دو بار باز و بسته کنید تا ببینید کـه لولاهایش بـه اندازه کافی نرم و روان هستند یا نه. خودتان هم می توانید در سایت‌هاي مختلف، بررسی بگذارید.

 

تا کسان دیگری کـه می خواهند لپ‎تاپ بخرند از تجربه شـما استفاده کنند. موقع تست کردن یک لپ‎تاپ توجه ویژه‌اي بـه صفحه کلید و ترک پد آن داشته باشید چون از این دو قسمت زیاد استفاده خواهید کرد. ترک پدش اذیت نمی کند؟ انگشتان‌تان بـه سهولت روی آن سُر می خورند؟ نشانه‌گر ماوس چطور؟ بـه سهولت روی صفحه نمایش حرکت میکند؟ صفحه کلید چطور؟

 

بـه اندازه کافی بزرگ هست تا آسان با آن تایپ کنید؟ آیا بخاطر جمع و جور بودن، کلیدهایش را در جا‌هاي نامتعارف قرار نداده‌اند؟ هر چـه باشد قرار اسـت چند سال با این کامپیوتر سر کنید. وسیله‎اي هم نیست کـه اگر قطعاتش از هم وا رفت با نوار چسب آن‌رابه هم بچسبانید. پس باید اولش حسابی آن‌را برانداز کنید.

 

مشخصات فنی

شاید بگویید مشخصات فنی مهم‌تر از اندازه و کیفیت بدنه اسـت اما باید بگوییم هر چقدر هم کـه قطعات داخلی لپتاپ‌تان خوب باشد، این بدنه و کیبورد و ترک پد اسـت کـه شـما دائم بـه صورت مستقیم با آن در تماس هستید. اگر مناسب کارتان نباشند یا کیفیت خوبی نداشته باشند خیلی زود لپ‎تاپ را از چشم‌تان می اندازند. بگذارید همین اول کار آب پاکی را روی دست‌‎تان بریزیم. نیاز نیست پردازنده لپ‎تاپ‌تان خیلی قوی باشد.

 

یک زمانی کشور چین با پنتیوم II ماهواره بـه فضا می‌فرستاد! مگر یک کاربر معمولی چـه کاری میـــخواهد انجام دهد کـه حتما برود پول پردازنده Cori7 بدهد؟ رم هم همین‌طور. بیشتر مردم بیشتر از 4 گیگابایت رم لازم ندارند. مگر اینکه از لپتاپ استفاده حرفه‌اي میکنید کـه در آن صورت داشتن پردازنده سریع، رم بالا و کارت گرافیک هیولا بـه هیچ عنوان پول دور ریختن محسوب نمی شود. وسیله کارتان اسـت دیگر! خرج خودش را در می‌آورد!

 

این را از این بابت گفتیم کـه بیش از حد در مورد قطعات داخلی وسواس بـه خرج ندهید. مثلا رم ازآن چیزهایی اسـت کـه می شود آپگریدش کرد پس لازم نیست لپ تاپی رابه خاطر پایین بودن رم از فهرست خریدتان خط بزنید. حتی برای هارد هم نیاز نیست خیلی خودتان رابه آب و آتش بزنید. فقط نگاه کنید کـه سرعتش خیلی پایین نبوده و حجمش هم کم نباشد.

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

هارد خیلی از لپ‎تاپ‌ها را هم میتوان آپگرید کرد و حتی میتوان با صرف مقداری هزینه، DVD درایو لپ‎تاپ را تخلیه کرد و بـه‌جایش هارد SSD کاشت. برای اینکه این هزینه‌ها بـه گردن‌تان نیفتد، سعی کنید لپ تاپی را انتخاب کنید کـه هارد پر سرعت و جاداری داشته باشد. لپتاپ‌هایي در بازار هستند کـه دارای هارد هایبریدی هستند. یعنی هارد هم HDD اسـت و هم SSD.

 

فایل‌هاي مربوط بـه سیستم عامل و نصب برنامه‌ها روی بخش SSD ریخته میشوند کـه سرعت اجرای برنامه‌ها بالا برود. فایل‌هاي دیگر هم بر روی بخش HDD قرار می گیرند کـه خیلی هم نیازی بـه سرعت بالا ندارد. با توجه بـه اینکه هارد SSD تکنولوژی نسبتاً تازه‌اي اسـت و هنوز بی‌خودی گران اسـت، می توانید بـه این شیوه پول را در جاییکه لازم اسـت خرج کنید و از مصرف بی‌خود آن جلوگیري کنید.

 

عمر باتری

اگر دو یا سه کاندیدا برای خرید دارید کـه تا این‌جا تقریبا مساوی بوده‌اند، حالا بد نیست بـه فاکتور عمر باتری هم نگاهی بیندازید. هر چـه عمر باتری بیشتر، لپتاپ بهتر. با این حال تشخیص این عمر کار سهولت نیست. بهترین کار این اسـت کـه کاتالوگ سازنده لپتاپ را بخوانید و آن‌رابا بررسی‌هاي کاربران تطبیق بدهید تا ببینید کـه آیا ادعای شرکت سازنده راست اسـت یا دروغ.

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

«چون در بازار رقابت، شرکت‌هاي تولید کننده بعضی وقت‌ها بـه دروغ هم متوسل می شوند». قبلاً باتری لپتاپ‌ها 6 سلولی بودند اما الان باتری‌هاي 4 سلولی تولید میشوند. اگر از باتری لپتاپ‌تان بـه درستی استفاده کنید و مثلا آن‌را دائم بـه برق نزنید، بـه اندازه عمر خواهد کرد و گرنه بعد از چند وقت باید بگردید دنبال باتری زاپاس.

 

پورت‌ USB و سایر پورت‌ها

یکی از محدودیت‌هاي آزاردهنده‌اي کـه لپ‎تاپ نسبت بـه PC دارد در همین قسمت اسـت. یعنی پورت‌ها. آیا لپ تاپی کـه انتخاب کرده اید بـه اندازه کافی پورت USB دارد؟ USB 3.0 چند تا دارد؟ کارتخوان دارد تا بتوانید عکس‌هاي دوربین‌تان را سریع روی لپتاپ بریزید؟

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

پورت شبکه دارد تا وقتی کـه Wi-Fi تان قطع شد بتوانید با استفاده ازآن بـه شبکه اینترنت وصل شوید؟ شاید خواستید یک مانیتور 4K مشتی بگیرید و آن رابه لپ‎تاپ وصل کنید… پورت برای VGA, DVI یا HDMI دارد؟ برخورداری از پورت ازآن چیزهایی اسـت کـه در میان لپ‎تاپ‌ها خیلی تفاوت دارد اما عموماً لپ‎تاپ‌هاي کوچک و باریک پورت‌هاي کمتری نسبت بـه دیگر لپتاپ‌ها دارند «منظورمان اولترابوک‌هاي لاغر مردنی هستند».

 

سایر ملاحظات

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

بـه غیر از فاکتورهای بالا مسائل دیگری نیز در انتخاب بهترین لپتاپ برای خرید دخیل هستند:

 

کیفیت صفحه نمایش:

اگر خواستید صفحه نمایش لپتاپ را چک کنید اول رزولوشن آنرا ببینید «کـه هر چـه بیشتر باشد بهتر» و دوم کیفیتش را. با یک مقایسه کوتاه میتوانید فرق یک صفحه نمایش خوب و یک صفحه نمایش ارزان و بی کیفیت را متوجه شوید. در صفحه نمایش خوب رنگ‌ها زنده و با طراوت هستند ودر صفحه نمایش بد رنگ‌ها مثل آب دهان مرده میمانند.

 

داغ شدن:

لپ‎تاپ‌ها بعد از مدتی استفاده شروع می کنند بـه داغ داشتن. بـه خصوص اگه آن‌ها را روی پای‌تان بگذارید و کار کنید. در بررسی‌هاي کاربرها از این غرغرها زیاد می خوانید کـه “لپ تاپم داغ کرده و فلان… ”

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

اما اگر می خواهید لپ تاپی را از فهرست خرید‌تان خط بزنید دنبال آن بررسی‌هایي بگردید کـه نوشته‌ باشند لپتاپ، حتی درصورت قرارگرفتن روی میز هم داغ میکند. موقع خرید لپ‎تاپ بـه مکانیزم خروج گرمای آن دقت کنید.

 

وب کم:

اگر با استفاده از نرم افزارهایی مثل اسکایپ، زیاد چت ویدئویی انجام میدهید بد نیست کـه وب کم لپتاپ‌تان کیفیت خوبی داشته باشد.

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

تقریبا کیفیت وب کم اکثر لپتاپ‌ها کار راه انداز اسـت اما اگر کس و کاری را دارید کـه در بيرون از کشور مقیم اسـت یا در شهر دوری درس میخواند و زیاد با هم دیگر اسکایپ میکنید، خب چرا یک وب کم بهتر نداشته باشید تا تصویر تمیزتری برای او ارسال کنید؟

 

قابلیت آپگرید شدن «ارتقاء یافتن»:

بیشتر لپ‎تاپ‌ها را نمی توان خیلی آپگرید کرد. آخرش این اسـت کـه RAM یا هاردش را عوض کنید اما بـه سایر سخت افزارها نمیتوانید دست بزنید. قابلیت آپگرید شدن برای لپتاپ یک مزیت اسـت. آمدیم و کاربری شـما بعد از چند وقت تغییر کرد. اولش می خواستید یک لپتاپ کلاس مولتی‌مدیا داشته باشید.

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

اما بعد از مدتی برای گذران زندگی وادار شدید بروید خدمات مجالس عروسی بزنید. حالا اگر بخواهید با همان لپتاپ‌ ویدئوی شاباش دادن پدر داماد بـه دی جی را ویرایش کنید پیرتان در می آید. اگر لپتاپ‌تان قابلیت آپگرید شدن را داشته باشد میتوانید با هزینه کمتر، سخت افزار آن‌را متناسب با کارتان ارتقاء بدهید.

 

گارانتی:

آخرین چیزی کـه چک میکنید گارانتی اسـت. بدلیل اینکه اکثر برندهای تکنولوژی در ایران دفتر ندارند، شرکت‌هاي ثالث ایرانی ضمانت خرید محصولات رابه عهده میگیرند کـه خیلی‌هاي‌شان فقط اسماً گارانتی هستند و موقعی کـه کارتان بـه آن‌ها بیفتد دکوری بیش نیستند.

معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید

سعی کنید لپ‎تاپ مورد نظرتان را از جایی بخرید کـه دارای گارانتی معتبر باشد و خدمات پس از فروش خوبی ارائه دهد. مدت زمان گارانتی را هم چک کنید کـه حداقل یک ساله باشد.

 

نوشته معرفی بهترین لپ تاپ های مناسب بازی game + راهنمای خرید اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن


چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

 

چگونه از سشوار استفاده کنیم؟ آیا مو هاي شـما بعد از سشوار کشیدن خشک و بد حالت می‌شوند؟ امروز درباره اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن صحبت می‌کنیم و نبایدهای سشوار کشیدن رابه شـما میگوییم و طریقه استفاده صحیح و همچنین آماده کردن موها برای باد سشوار را مرور و بررسی می‌کنیم. امروز همچنین در مورد سلامت موها هم صحبت میکنیم، با پارس ناز همراه باشید.

 

از برس نامناسب استفاده می کنید

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

استفاده از برس هاي گرد یا پارویی هنگام سشوار کشیدن موها می‌تواند صدمات زیادی بـه آنها بزند. این برس ها اگر خیلی خیس باشند، موها بیش از اندازه کش می‌آیند و رطوبت بسیار زیادی را از دست می‌دهند، در نتیجه مو حالت نمیگیرد و صاف و بی حالت میماند.

 

اجازه نمی دهید موهایتان خود به خود خشک شوند

متخصصان توصیه میکنند بعد از حمام اجازه دهید موها خود بخود خشک شوند چون اینکار از آسيب دیدن موها بـه مرور زمان پیش گیری می‌کند. اگر آب اضافی موهایتان را نگیرید، سشوار کشیدن موهایتان بیشتر طول می‌کشد و همین مسأله فشار زیادی بـه موها وارد می‌کند.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

اگر عجله دارید، موهایتان رابه صورت کلی و نامنظم سشوار بکشید تا بیشتر رطوبت موها گرفته شود. اگر بخواهید مو هاي کاملا خیس تان را سشوار بکشید زمان بیشتری صرف خواهد شد، در حالیکه وقتی ۹۰ درصد موها خشک شده باشند، سشوار کشیدن جداگانه ي هر قسمت از موها و صاف کردن انها زمان کمتری می‌برد.

 

موها را از ریشه به نوک سشوار نمی کشید

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

بعضی ها موقع سشوار کشیدن موها، بجای آنکه اینکار را از بالای موهای شان شروع کنند، اول سراغ پایین موها میروند. اما این روش درست نیست و شـما همیشه باید سشوار کشیدن را از بالای سر شروع کنید و از ریشه ي موها بـه سمت نوک آنها بروید.

 

موها را تقسیم نمی کنید

تقسیم کردن موها نقشی کلیدی در فرآیند سشوار کشیدن موها دارد. اگر میخواهید مانند آرایشگرهای حرفه اي موهایتان را سشوار بکشید، باید موها رابه سه یا چهار دسته تقسیم کنید کـه البته تعداد دسته ها بـه حجم موهایتان بستگی دارد. بعد ازآن هر دسته از موها رابا یک برس گرد متوسط یا بزرگ سشوار بکشید.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

برس را تا نزدیک ترین نقطه بـه ریشه ي موها بچرخانید. با اینکار می‌توانید تا جاییکه ممکن اسـت موهایتان را سشوار بکشید. اگر فرصت کافی دارید، در انتهای کار هر دسته از موها رابا باد سرد هم سشوار بکشید. اینکار باعث می‌شود موها دیگر بـه پرواز درنیایند، فولیکول هاي مو سفت و موها درخشان شوند.

 

سشوار را بیش از حد داغ می کنید

استفاده از داغ ترین و سریع ترین حالت سشوار اگرچه کار سشوار کشیدن را سریعتر می‌کند، اما آسيب ي خیلی زیادی بـه موهایتان میزند و آنها رابه شدت خشک میکند.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

نحوه ي تنطیم دما و سرعت باد سشوار بـه نوع موهایتان بستگی دارد. اگر مو هاي نازکی دارید دما و سرعت باد سشوار را متوسط تا پایین تنظیم کنید. اما اگر مو هاي ضخیمی دارید سرعت باد را کم اما دمای آنرا بیشتر کنید و همیشه در انتهای کار یک دور موهایتان رابا باد سرد سشوار بکشید.

 

از محصولات محافظ مو استفاده نمی کنید

قبل از سشوار کشیدن، زمانی کـه موهایتان هنوز مرطوب هستند از محصولات بهداشتی اي استفاده کنید کـه مخصوص محافظت از مو در برابر حرارت هستند.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

علاوه بر این، میتوانید از دیگر محصولاتی کـه برای حفظ رطوبت و افزایش حجم موها هستند هم استفاده کنید. هنگام سشوار کشیدن این مواد بطور یکسان بـه همه ی جای موهایتان پخش میشوند و می‌توانید بعد از سشوار کشیدن هم دوباره انها رابه موهایتان بزنید.

 

از سشوار خوبی استفاده نمی کنید

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

همه ی ي سشوارها کیفیت یکسانی ندارند. سشوارهای ارزان قیمت می‌توانند آسيب ي بیشتری بـه موها بزنند.

 

بعد از خشک شدن موها باز هم به سشوار کشیدن ادامه می دهید

 

بیشتر افراد بعد از خشک شدن موهای شان هم بـه سشوار کشیدن ادامه میدهند تا موها را صاف تر کنند، اما اینکار باعث خشکی زیاد موها و آسيب دیدن آنها می‌شود.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

اگر هنگام سشوار کشیدن موهایتان بـه پرواز در می‌آیند و وز میشوند، کافی اسـت از یک سرم مو استفاده کنید تا پیچ و تاب هاي مو صاف شوند.

 

نوک موها را درست سشوار نمی کشید

بیشتر افراد انتهای موهای شان را سرسری سشوار میکشند اما یک روش مناسب وجوددارد کـه با آن می‌توانید جلوی وز شدن یا خشکی نوک موها را بگیرید.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

برای این منظور، نوک موها رابه وسیله ي برس، ابتدا با باد داغ و بعد با باد سرد سشوار بکشید. اینکار از بد شکل شدن نوک موها پیش گیری می‌کند و ظاهری یکدست بـه موهایتان میدهد.

 

سشوارتان را تمیز نمی کنید

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

برای آنکه سشوارتان بـه خوبی کار کند همیشه آنرا تمیز کنید. کرک و گرد و غبار زیادی در پشت سشوار جمع میشود و این مسأله میتواند مسیر باد سشوار را تغییر دهد ودر نتیجه سشوار بـه درستی کار نکند. علاوه بر این، اگر سشوار را تمیز نکنید، ممکن اسـت باد سشوار بیش از حد داغ شود.

 


 

و در ادامه نشانه هایی که ثابت می کنند برخلاف تصورتان موهای سالمی دارید

 

گاهی ظاهر و وضعیت موهای مان شباهتی بـه تصورمان از مو هاي سالم ندارد و همین مسأله باعث میشود بـه سالم بودن موهای مان شک کنیم.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

اما نشانه هایي وجوددارد کـه احتمالا مو هاي مـا آن طور کـه بنظر میرسد ناسالم و آسیب دیده نیستند. در ادامه بـه نشانه هایي می‌پردازیم کـه ثابت می‌کند موهایتان سالم تر از چیزی هستند کـه تصور می‌کنید و میخواهیم ببینیم ویژگی هاي مو هاي سالم چـه هستند.

 

موهای تان با یک کوتاهی مختصر، ظاهر خوبی پیدا می کنند

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

گاهی ظاهر موهای مان بـه شکلی اسـت کـه تصور میکنیم آسیب دیده یا سوخته هستند، اما در واقع تنها مشکل انها سلول هاي مرده اي اسـت کـه با یک کوتاهی از بین می‌روند. بعد از کوتاهی موها و حذف سلول هاي مرده، معلوم میشود کـه موها سالم هستند و از ریشه آسيب ندیده اند.

 

موهای براقی دارید

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

درخشش موها در اثر چربی طبیعی اي اسـت کـه از پوست سر بـه موها میرسد. بنابر این اگر مو هاي براقی دارید یعنی این چربی هاي طبیعی بطور یکسان بـه سرتاسر موهایتان میرسند.

 

وقت شامپو زدن یا شانه کردن موها، کمی از آن ها می ریزد

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

ریزش مقداری مو هنگام شامپو زدن یا شانه کردن می‌تواند از نشانه هاي سلامت موها باشد. ریزش موها مسأله اي طبیعی اسـت چون موها یک چرخه ي رشد دارند و بجای مویی کـه از دست می‌دهیم، موی جدیدی رشد خواهد کرد. ریزش کمی از موها مسأله ي نگران کننده اي نیست، اما اگر ریزش موهایتان شدید اسـت بـه دکتر مراجعه کنید.

 

موهایتان راحت گره نمی خورند

وقتی موها گره می‌خورند، تلاش برای باز کردن گره ها هم درد زیادی دارد و هم آسيب ي زیادی بـه موها می‌زند و باعث شکستن آنها می‌شود.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

وقتی موها دچار موخوره ودر نتیجه ي آن دو شاخه میشوند، شدت موخوره بتدریج بیشتر و بیشتر میشود و همین مسأله منجر بـه گره خوردن و شکستن موها میشود. اگر هرماه موهایتان را کمی کوتاه کنید، با اینکار موها سالم می‌مانند و دچار موخوره نمی‌شوند.

 

موهایتان بلند می شوند، اگرچه سرعت رشدشان خیلی زیاد نیست

 

رشد موها نشانه ي سلامت آنها اسـت، اما اگر سرعت رشد ماهیانه ي آنها کمتر از یک چهارم اینچ «حدود ۶ میلی‌متر» بباشد یعنی مشکلی در داخل بدن‌تان وجوددارد. همچنین اگر رشد کم موها با ریزش شدید آنها همراه باشد، این مسأله از وجود مشکلی داخلی در بدن حکایت دارد کـه احتمالا کمبود یک ویتامین، مشکل تیروئید یا واکنش منفی بـه یک دارو اسـت.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

در مقابل، اگر موهایتان هرماه حدود یک چهارم اینچ رشد دارند، این مسأله نشان دهنده ي سلامت مو هاي شـما اسـت. شاید متوجه سرعت رشد موهایتان نشوید، اما اگر بعد از گذشت چند ماه احساس میکنید موهایتان اصلا رشد نکرده اند، بـه دکتر مراجعه کنید.

 

نوک موها سالم است و موخوره ندارد

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

اگر نوک موهایتان تقریباً موخوره اي ندارند یا آسيب ندیده اند، احتملا موهایتان وضعیت خوبی دارند.

 

موهایتان بدون شکستن، کش می آیند

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

شانه کردن موها هم یکی از راه هایي اسـت کـه از طریق آن می‌توانید بفهمید موهایتان واقعا سالم هستند یا نه. یکی از مشخصه هاي مو هاي سالم، انعطاف پذیری مناسب انها اسـت. اگر هنگام شانه زدن موها با شانه یا برس، موها بدون آنکه بشکنند کاملا کش می‌آیند، این مسأله از سالم بودن موها حکایت دارد.

 

موهایتان رطوبت را در خود نگه نمی دارند

میزان رطوبتی کـه موها در خود نگه می دارند یکیدیگر از نشانه هاي سلامت یا عدم سلامت موها اسـت. برای امتحان کردن این مسأله، چند تار از موهایتان را درون یک کاسه آب بگذارید.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

اگر موها روی آب شناور بماننند یعنی سالم هستند. اما مو هاي آسیب دیده پر از منفذ هستند، در نتیجه آب بـه درون آنها نفوذ میکند و موها در آب غرق می‌شوند.

 

رژیم غذایی سالم و متعادلی دارید

داشتن یک رژیم غذایی سالم و متعادل میتواند کمک زیادی بـه افزایش سلامتی موها کند، بنابر این اگر رژیم غذایی مناسبی دارید، از فواید آن بهره مند هستید.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

سلامت موها بـه سلامت درون بدن بستگی دارد. اگر ویتامین هاي مورد نیاز بدن را دریافت می‌کنید و رژیم غذایی متعادلی دارید کـه شامل چربی هاي سالمی مثل تخم مرغ می‌شود، یعنی در مسیر درستی قرار گرفته اید.

 

موهای نرم و لطیفی دارید

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

بسته بـه میزان نرمی و لطافت موهایتان احتمالا میتوانید سریع و آسان متوجه شوید موهایتان سالم هستند یا نه. اگر موهایتان بـه خوبی مرطوب شده باشند، وقتی روی آنها دست میکشید نرمی و لطافت شان را احساس خواهید کرد. اگر غیر از این باشد یعنی موهایتان خشک و شکننده هستند و دچار موخوره می‌شوند.

 


 

و در آخر نیز هشت اشتباه رایجی که در هنگام شستن موها مرتکب می شویم

 

شاید شستن موها کاری ساده و بدیهی بنظر رسد اما حقیقت آن اسـت کـه تعداد زیادی از مـا در انجام درست اینکار دچار اشتباه هستیم. اگر موها بـه اندازه ي کافی شسته نشوند یا بالعکس، بیش از اندازه شسته شوند، چرب یا خشک خواهند شد. اگر ماده اي بـه مدتی طولانی در بین موها باقی بماند یا موها بطور مناسب آبکشی نشوند، این مسأله می‌تواند آلودگی موها را بیشتر کند و یا باعث ایجاد پوسته هاي شوره مانند شود.

 

شستن تمام سر با شامپو

شامپوها برای پاک کردن پوست کف سر از باکتریها و موادی استفاده میشوند کـه بر روی موها می‌نشینند. مردم اغلب تمام سرخود از جمله موهای شان را شامپو میزنند، در حالی‌کـه باید تنها روی تمیز کردن پوست کف سر تمرکز داشته باشیم.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

نیازی بـه شستن انتهای موها نیست. آلودگی ها، چربی پوست سر و پوست هاي مرده در قسمت کف سر هستند نه در انتهای موها. پس تنها کف سر را شامپو بزنید. کفی کـه با اینکار بـه انتهای موها می‌رسد برای تمیز شدن آنها کافی اسـت.

 

زدن نرم کننده به کف سر

نرم کننده را تنها باید برای انتهای موها استفاده کرد چون حفظ رطوبت این قسمت از موها اهمیت دارد. انتهای موها بـه چربی و مواد مغذی نیاز دارند بنابر این نرم کننده را باید از انتهای موها بـه سمت بالا بزنید.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

اگر نرم کننده را بسیار بالاتر از انتهای موهایتان میزنید، دقت داشته باشید کـه نرم کننده با پوست کف سر تماس نداشته باشد تا آنرا چرب تر نکند.

 

استفاده از شامپویی نامتناسب با جنس موها

استفاده از شامپو و نرم کننده ي بی قواره با جنس موها میتواند صدماتی جدی بـه موها وارد کند. مو هاي نازک، معمولی و ضخیم، هر یک نیازهای متفاوتی دارند. برای مثال، مولکول هاي موجود در شامپوی مخصوص مو هاي ضخیم بـه اندازه ي کافی کوچک نیستند تا بتوانند بـه درون مو هاي نازک نفوذ کنند. استفاده از شامپوی متناسب با جنس مو برای سلامتی موهایتان ضروری اسـت.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

شستن موها با شامپوی نامناسب کاری بیهوده اسـت و موها بـه درستی تمیز نخواهند شد. علاوه بر این، با افزایش آلودگی موها برطرف کردن انها کار دشواری خواهد بودو می‌تواند باعث دو شاخه شدن انتهای موها یا شکنندگی آنها شود. پیش از خرید شامپو، حتماً بـه توضیحات روی بسته بندی آن توجه داشته باشید و اگر در انتخاب شامپوی مناسب دچار تردید هستید از افراد کارشناس کمک بگیرید.

 

بی اطلاعی از سولفات موجود در شامپوها

کارشناسان کماکان بر سر مسأله ي سولفات ها اختلاف نظر دارند. این ماده نوعی شوینده اسـت کـه در تعداد زیادی از شامپوها یافت میشود. اگرچه بسیاری اعتقاد دارند سولفات ها برای مـا مضر هستند، بعضی تحقیقات بیان میکند استفاده از این مواد بـه میزان بسیار کم ضرری ندارد.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

شامپوهای سولفات دار می‌تواند انتخاب مناسبی برای کسانی باشد کـه بطور طبیعی مو هاي چربی دارند. اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند سولفات ها چربی طبیعی موها را از بین میبرند و میتوانند میزان حساسیت موها و پوست کف سر را افزایش دهند. این کارشناسان می‌گویند شامپوهای بدون سولفات در ترکیب با آب بهتر عمل میکنند.

 

استفاده از کف دست ها برای پخش کردن شامپو

بسته بـه این کـه با کدام قسمت از دستها شامپو و نرم کننده رابه موها میزنید، کیفیت شستشوی موها تغییر می‌کند. اگر شامپو و نرم کننده رابا چهار انگشت خود بـه موها بزنید.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

اینکار نه تنها باعث میشود بیش از اندازه از ماده ي شوینده استفاده نکنید بلکه کمک می‌کند بجای شستن تمام سر، تنها روی تمیز کردن پوست کف سر تمرکز داشته باشید.

 

نامناسب بودن دمای آب

آب مورد استفاده برای شستشوی صحیح موها باید دو دمای متفاوت داشته باشد. برای زدن شامپو باید از آب داغ استفاده کرد اما برای آبکشی موها آب باید سرد باشد.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

در حقیقت استفاده از آب گرم بـه باز شدن کوتیکول موها و خارج شدن آلودگی ها و چربی ها از مو کمک می‌کند. اما بعد از استفاده از نرم کننده، در هنگام آبکشی باید از آب سرد استفاده کرد تا کوتیکول ها دوباره بسته شوند و موها ظاهری نرم و درخشان داشته باشند.

 

شانه نکردن موها قبل از حمام

شستن مو هاي گره خورده بسیار دشوارتر اسـت و ممکن اسـت موها دراین حالت بشکنند. یکی از رایجترین اشتباهاتی کـه افراد در هنگام شامپو زدن موها مرتکب میشوند این اسـت کـه:

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

قبل از شروع پروسه ي شامپو زدن، مو هاي خودرا آماده نمی‌کنند. تفاوتی ندارد موهایتان نازک باشد یا ضخیم؛ لازم اسـت کـه قبل از رفتن بـه حمام موهایتان را شانه بزنید. بـه علاوه، شانه کردن موها باعث میشود ریزش موها در حمام کمتر شود.

 

نامتناسب بودن مقدار شوینده ها با جنس موها

اگرچه تصورات مختلفی درباره ي مقدار شامپو در هنگام شستن موها وجوددارد، اما عوامل مختلفی مثل میزان ضخامت موها و غلظت شامپو تعیین کننده ي مقدار شامپوی مورد استفاده هستند. برای مثال، شامپوهایی کـه غلظت زیادی دارند و میزان آب در انها بسیار کم اسـت، باید بـه مقدار کمی استفاده شوند.

چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن

اما بعضی از دیگر شامپو ها را باید بـه مقدار بیشتری استفاده کرد چون میزان آب موجود در فرمول انها بیشتر اسـت. بعد از حمام، بـه حالت مو هاي تان دقت داشته باشید تا بر اساس آن متوجه شوید باید از چـه مقدار شامپو استفاده کنید.

 

نوشته چگونه از سشوار استفاده کنیم | اشتباهات رایج در مورد سشوار کشیدن اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک


متن زیبا برای روز جهانی کودک در 29 آبان ماه + عکس روز جهانی کودک

 

امروز و بـه مناسبت 29 آبان ماه و روز جهانی کودک، متن هاي زیبا و همچنین عکسهایی بـه این مناسبت را جمع آوری کرده ایم. 20 ماه نوامبر در تمام کشور هـای جهان بـه خاطر کودکان و روز مخصوص آنها جشن ها و همایش هایي برای کودکان برگزار می‌شود. مـا نیز امروز و بـه احترام تمام کودکان کشورمان این مطلب را جمع آوری کرده ایم، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

مجله پارس ناز روز جهانی کودک رابه تمام کودکان جهان تبریک عرض می‌کند.

 

کودکی غنچه‌اي از رود صداقت بـه صفاي آب اسـت

کودکی صفحه‌اي از عشق ومحبت بـه شکوه ماة اسـت

کودکی سلسلۀ اشک بـه دنبال سرشت اسـت

کودکی لاله ي سرخ اسـت بـه باغ امید

روز جهانی کودک خجسته باد…

 

در دنیای کنونی، موضوع کودک و تربیت و پرورش صحیح او، از اساسی ترین مسائل اجتماعی و از بـه مناسبت روز جهانی کودکارکان مهم سعادت بشری اسـت؛ از این رو دانشمندان، از نظر روانی و تربیتی، درباره کودک مطالعات و تحقیقات وسیع و ژرفی انجام داده و کتاب هاي زیادی نگاشته اند.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

همچنین کشور هـای بزرگ بـه منظور پرورش درست و صحیح جسم و جان کودکان، سازمان هاي گسترده اي رابه وجود آورده و کودکان را از هرجهت تحت مراقبت هاي علمی و عملی قرار داده اند، ولی دین مبین اسلام، از چهارده قرن پیش ودر روزگاری کـه بشر در جهل و نادانی بـه سرمی برد، توجه فراوانی بـه این مساله کرده اسـت.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

کـه نمونه عملی آنرا در رفتار پیامبر بزرگ اسلام با کودکان می‌توان مشاهده کرد. انسان، تشنه محبت اسـت و این تشنگی، بدلیل وابستگی بیش تر کودکان بـه والدین، در آنها شدیدتر اسـت. توجه بـه بُعد عاطفی کودک، بسیار مهم اسـت و این اهمیت، در رفتار و گفتار پیشوایان دینی مـا بـه خوبی مشاهده می‌شود.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

هر کودکی یک هنرمند اسـت

اما مساله مهم هنرمند ماندن اسـت

روز کودک گرامی باد…

 

امام صادق «ع» فرمودند:

«خداوند بنده اش رابه واسطه شدت محبتی کـه نسبت بـه فرزندش دارد، مورد مرحمت قرار میدهد». همچنین پیامبر عزیزمان فرمودند:«کسیکه بـه کودکان مهربانی و بـه بزرگسالان احترام نکند، از مـا نیست».

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

همه ی نگران اين هستند کـه

بچه هايشان بـه حرف آنها گوش نمي دهند

اما نگراني مهمتر اين اسـت کـه

بچه ها هميشه بـه تماشاي شـما مي نشينند

روز جهانی کودک گرامی باد…

 

آن حضرت می فرمایند:

کودکان را دوست بدارید و بـه آنها محبت کنید و هرگاه بـه آنها وعده دادید، بـه وعده خود وفا کنید، زیرا انها شـما را روزی رسان خود میدانند.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

الگودهی، از بهترین وسائل مؤثر در تربیت اخلاقی و روانی و اجتماعی کودک اسـت. درنظر کودک، مربی نمونه برتر و الگوی شایسته‌اي اسـت کـه کودک از رفتار و اخلاق او، دانسته یا ندانسته، پیروی میکند.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

کودکان

باغچه هایي از امیدند کـه از شکوفه هاي انار لبریز اسـت

هر کودک، گلدانی ست کـه از زیباترین گل هاي خوشبو

منازل رابه نزدیکت ترین بهارها گره زده اسـت

بـه مناسبت روز جهانی کودک…

 

بر این اساس، پدر و مادران کـه اولین مربیان کودک هستند، مسئولیت دشواری برعهده دارند؛ مسئولیتی کـه باعث رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی خود انها و بـه دنبال آن کودکان انها میشود. درمقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمده اسـت: «کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی و محبت و تفاهم بزرگ شود»

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

با این شعار و با ارزشی کـه مـا ایرانی ها برای خانه و افراد خانواده قائلیم ارزش این عضو خانواده کاملاً مشخص می‌شود و باید بـه این عضو توجه ویژه کرد، عضوی کـه گرچه امروز کودک اسـت و معصوم ،اما فردا بزرگ اسـت و مسئول و خود تربیت کننده نسلی جدید، نسلی کـه روز بـه روز مسیرش عوض می‌شود.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

کودکی کـه امروز ریشه خانوادگی اصیل دارد بین دو تضاد گرفتار اسـت، یک سو، ته مانده ارزشهای نیک قدیمی و از سوی دیگر گرایش هاي مد امروزی، گرایش هاي تمدن ماشینی شدن. او نمیداند چـه کند، مـا باید حامی اش باشیم، او چون موم در دست ماست، خمیر وجودش با مـا شکل میگیرد بیائید وی را همراه با اصول صحیح دینی و عرفی تربیت کنیم و چگونه زندگی کردن رابه او بیاموزیم.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

اگر روزی می آمد

کـه جهان خواب هیچ کودکی را نمی‌دید

بی‌شک صداقت بـه آخر میرسید

و دوستی ومهربانی

پشت اندوه هاي بزرگ بزرگ سالی هاي مان گم می شد

روز کودک مبارک…

 

از امام سجاد روایت شده اسـت:

و اما حق فرزند تـو این اسـت کـه بدانی او از تـو و پیوسته بـه تـو در خیر و شر امر دنیاست و تـو مسئول او از لحاظ نیک ادب کردن و راهنمایی بـه پروردگارش و کمک بـه طاعت او هستی. پس عمل تـو درباره او، عمل کسی باشد کـه میداند در احسان بـه او پاداش ودر مسامحه و بدی نسبت بـه او کیفر میبیند.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

اسلام حتی بـه والدین اجازه کتک زدن کودکان را نداده اسـت. رسول اکرم «ص» بـه همه ی انسانها اعلام می‌کند، همانگونه کـه پدران و مادران، حقوقی بر فرزندان خود دارند و فرزندان درصورت ترک آن حقوق عاق می‌شوند، فرزندان نیز حقوقی بر پدر و مادر دارند کـه «پدران و مادران درصورت رعایت نکردن آن عاق فرزندان می‌شوند». والدین مسئول تأمین تمام نیازهای کودک اعم از مادی و معنوی می باشند.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

کاش می ‌شد بچگی را زنده کرد

کودکی شد کودکانه گریه کرد. . .

شعر قهر قهر تا قیامت را سرود!

آن قیامت کـه دمی بیشتر نبود. . .

فاصله با کودکی هایمان چـه کرد؟

کاش می ‌شد بچگانه خنده کرد!

 

نیازمندیهای جسمانی کودک:

نمو جسمانی کودک با فراهم ساختن وسایل مادی امکانپذیر اسـت تا از این طریق نیازهای بدنی او اشباع شود. این رشد و نمو با تغذیه، بهداشت کافی، آب و هوا، مسکن، خواب، بازی و امثال آن، بـه دست می‌آید.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

یک روز در جهان

مخصوص کودک اسـت

روزی پر از امید

خوب و مبارک اسـت

گویند کودکان

گل هاي عالمند

زیباترین گل جهان

رخسار کودک اسـت

 

امام صادق «ع» می فرماید:

باید، خصوصاً هفت سال اول زندگی کودک آزادانه بـه بازی و جنبش هاي بدنی صرف شود.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

آنتوان دو سنت‌ اگزوپری

بزرگ ترها اگر بـه خودشان باشد

هیچوقت نمیتوانند از چیزی سر در بیاورند

برای بچه ها هم کسل کننده اسـت

کـه همین جور مدام هر چیزی رابه آنها توضیح بدهند

روز جهانی کودک خجسته باد

 

حضرت رسول اکرم «ص» می فرماید:

اگر کسی دارای طفل خردسالی بود باید با او در جنبش هاي کودکانه و حالت بچه گانه همکاری و هماهنگی کند. آموختن و پرداختن بـه ورزش هاي شنا، تیراندازی و سوارکاری نیز از ورزشهای مهمی اسـت کـه در احادیث بر آنها تأکید شده اسـت.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

فریدریش نیچه

پدر و مادر

ناخواسته فرزند خویش را شبیه خود می‌کنند

و نام تربیت را بر آن می گذارند

پس خوب باشیم تا کودکان مان هم خوب باشند

روز جهانی کودک گرامی باد

 

پیامبر گرامی اسلام «ص» می فرماید:

« بـه شخصیت فرزندان خود ارج نهید و آداب، آیین ها و رفتار خویش را نیکو و درست کنید تا مشمول آمرزش خدا شوید.» همچنین پیامبر بـه والدین امر کرده اند کـه بـه کودکان احترام بگذارند، زیرا بی توجهی و بی احترامی بـه آنان باعث بروز مشکلات عاطفی زیادی در کودکان می‌شود.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

فریدریش نیچه

آنک یک حسود

برای او آرزو نکنید کـه بچه دار شود

او حتی نسبت بـه بچه ها حسادت خواهد کرد

زیرا دیگر نمیتواند مانند آنها شود

 

در روایتی از رسول اکرم چنین آمده اسـت:

«فرزندان خودرا زیاد ببوسید، زیرا با هر بوسه، برای شـما مقام و مرتبتی در بهشت فراهم می‌شود کـه فاصله میان هر مقامی 500 سال اسـت.» با توجه بـه مطالب گفته شده اسلام، ارزش خاصی برای تربیت انسانها از سنین کودکی قائل اسـت و بـه والدین سفارش می‌کند کـه بـه تمامی ابعاد وجودی کودک توجه شود.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

میلان کوندرا

از کودکی بیرون می‌آییم

بی آنکه بدانیم جوانی چیست، ازدواج میکنیم

بی آنکه بدانیم متاهل بودن چیست

و حتی زمانی کـه قدم بـه دوره پیری می‌گذاریم

نمیدانیم بـه کجا می‌رویم

سال‌خوردگان کودکان معصوم کهنسالی خویش اند

از این جهت، سرزمین انسان سیاره ي بی تجربگی اسـت

 

ودر آخر:

خلاصه کلام این کـه با توجه بـه فرمایشات بزرگان دین ، روز کودک فرصت خوبی اسـت تا درباره رفتار خود با کودکان خویش بازنگری کنیم و اگر بدانیم شادمانی بهترین هدیه اي اسـت کـه میتوانیم بـه کودکانمان هدیه کنیم و دوران کودکی زیبایی برای آنان ترسیم کنیم هیچگاه فرصت شاد بودن را از آنها نمیگیریم.

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

اگر تـو نبودی

جهان، بی خنده هاي تـو معنا نخواهد داشت

اگر تـو نباشی

هیچ بهاری حتی اگر لبریز شکوفه باشد دیدن ندارد

اگر تـو نبودی

باران ها همه ی دلگیر میشدند

هیچ مادری عاشقانه زیر باران ها، بی چتر لبخند نمیزد

اگر تـو نبودی

آسمان با همه ی حجم آبی اش

درچشم‌هاي همیشه خیس هر پدری

دلگیرتر از چهار دیواری کوچکی می شد

کـه بـه زندانی کوچک بیش نمیماند

روز کودک بر تمام کودکان جهان خجسته باد

اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک

هیچ مادری

هرگز در ژرفای دل‌خویش تردید نمی‌کند

کـه با کودک خود صاحب کسی شدة اسـت

و هیچ پدری نیست کـه از حق خویش بگذرد

و فرزند را تسلیم ارزش گذاری و مفاهیم خویش نکند

روز کودک خجسته باد…

 

 

نوشته اس ام اس و متن زیبا برای روز جهانی کودک + عکس به مناسبت روز جهانی کودک اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی


زیباترین مجموعه عکس نوشته عاشقانه پاییزی + متن آهنگ های پاییزی

 

در اینبخش زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی را جمع آوری کرده ایم. بـه ماه آخر پاییز یعنی آذر ماه رسیده ایم، فصل برگ ریزان و اوج رقص برگ هاي طلایی و نارنجی با باد. پاییز هم می‌تواند فصل عاشقان باشد و زیبا، و هم می‌تواند فصل دلتنگی ها و گله  و شکایت ها از یار رفته باشد، با موزیک عصر پاییزی مرحوم مرتضی پاشایی این مطلب را آغاز میکنیم، و تصاویر عاشقانه و غمگین رابه همراه هم مرور میکنیم.

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی
زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

عصر پاییز

بهت پیله کردم نمی مونی پیشم

نه میمیرم این جا نه پروانه میشم

از عشق زیادی تـو رو خسته کردم

تـو دورم زدي خواستی دورت نگردم

بازم شوری اشک و لبهای سردم

مـن این بازي صد دفعه دوره کردم

نه راهی ندارة گمونم قراره

یکی دیگه دستام رو تنها بذاره

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

دیگه توی دنیا بـه چی اعتبارة

کسیکه براش مردی دوست ندارة

منو بغض و بارون سکوت خیابون

دوباره شکستم چـه ساده چـه آسون

بـه پاتم بسوزم تـو شمعم نمیشی

تـو حوای دنیای آدم نمیشی

غرورت گلومو بـه هق هق کشیده

آدم کـه سوگند خوردش دق نمی ده

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

مـن و تـو یه عمرة دوتا خط صافیم

شده عادت مـا کـه رویا ببافیم

بشینیم و عشق بـه بازی بگیریم

واسه زندگی کردنامون بمیریم

چـه سخته تـو تنهایی شرمندة میشی

ماها قهرمانیم مـا بازنده میشیم

مثه عصر پاییزی رنگ و رومون

واسه خیلیا خاطرست آرزومون

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

دیگه توی دنیا بـه چی اعتبارة

کسیکه براش مردی دوست نداره

منو بغض و بارون سکوت خیابون

دوبارة شکستم چـه سادة چـه آسون

بـه پاتم بسوزم تـو شمعم نمیشی

تـو حوای دنیای آدم نمیشی

غرورت گلومو بـه هق هق کشیدة

آدم کـه سوگند خوردش دق نمی ده

مث عصر پاییزیه

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

متن و عکس های عاشقانه پاییزی

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

پروفایل پاییزی زیبا و با کیفیت

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

نگو این آخرین دیدار مـا بر بادة و

این ارتباطه بیقراره بی قرارت میشم آخه

نگو مـا بینمون یک آه و پاییزمون در راهه و

برگای روز پر می‌زنن از روی شاخه

مـن بیقرارت میشم آخه

نگو این پنجره رو بـه غروبه

آخرین روزای خوبه

تـو دلم آشوب پاییزه دوباره

نگو این خاطرة رو بـه اوفوله

عشقمون رو بـه نزوله

همه دردات قبول عشقم آره

عشقم آرة

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

عکس نوشته پاییزی شیک

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

عکس نوشته پاییزی زیبا

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

مثل لیلی توی پائیز

مثل مجنون زیر بارون

مثل بارون وقتی آروم

آروم آروم میشه عاشق

تـو خوده عشقی خوده عشق

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

عکس نوشته غمگین پاییزی

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

عکس نوشته عاشقانه درباره پاییز + عکس نوشته پاییزی با کیفیت بالا

زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی

 

نوشته زیباترین مجموعه عکس نوشته پاییزی عاشقانه + متن آهنگ های پاییزی اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن


مدل لباس زمستانی مردانه | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

 

امروز مجموعه اي بی نظیر از مدل لباس زمستانی مردانه اسپرت و رسمی را جمع آوری کرده ایم. انواع مدلهای لباس زمستانی برای سلیقه هاي گوناگون را گرد هم جمع کرده ایم تا اگر قصد دارید دراین زمستان شیک پوش و خوش لباس باشید، از مدل ها و راهنمایی هاي مفید پارس ناز بهره ببرید. امسال کاپشن هاي چرمی و شلوارهای زاپ دار ترندهای زمستانی جدید مد روز هستند و همچنین کت هاي بلند نیز طرفداران زیادی رابه خود جلب کرده اند.

 

زمان آن رسیده کـه لباس‌هاي آسان را بیرون بیاورید – لباس‌هایي کـه از شـما در برابر باد و باران محافظت میکنند و شـما را گرم نگه می‌دارند. اما این لباس‌ها می توانند ظاهری کسل‌کننده برایتان بسازند. آیا بخاطر این اسـت کـه مـا فکر می کنیم وقتی دیگران در لباس‌هاي بی‌هیجان خود کز کرده‌اند و با سوپ‌هاي داغ، شانه‌هاي خمیده و حالتی افسرده کـه حاصل از سردی هواست، در اطراف مـا حرکت می کنند.

 

ریسک‌پذیری در انتخاب مدل‌هاي مختلف لباس نشان از بی‌سلیقگی ماست؟ همان‌ طور کـه میتوان یک ساندویچ داغ و خوشمزه را جای گزین سوپ کرد، روش‌هایي هم وجوددارد کـه در هوای سرد خودرا گرم نگه دارید بدون این کـه همرنگ جماعت شوید. مـا برای کمک بشما، چند ترفند ساده آماده کرده‌ایم تا کسالت این فصل رابا تیپ مردانه خود از بین ببرید.

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

عکس لباس زمستانی برای آقایان خوش سلیقه

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

لباس‌ های روی خود را تعویض کنید

اگر شـما هم مانند تعداد زیادی از مـا کاپشن خودرا در آخر هفته‌ها/گردش‌هاي معمولی می پوشید و پالتو را در محل کار، بهتر اسـت جای آن‌ها را با هم عوض کنید: کاپشن را روی کت‌ و شلوار بپوشید. بهتر اسـت مدل گشادتری بخرید تا بـه‌اسانی بتوانید آنرا روی کت خود بپوشید. اینکار کمی غیر منتظره اسـت و چون باید آنرا در محل کار درآورید، باعث تعجب همکاران تان نخواهید شد.

 

همین کار رابا انواع دیگر پالتوهای غیر رسمی مانند کاپشن یقه خزدار یا پالتوی پشم زبر رنگی، میتوانید انجام دهید. اندازه‌ترین پالتوی خودرا کنار نگذارید: وقتی در محل کار نیستید، آن خیلی معمولی روی تی‌شرت و شلوار جین خود بپوشید و دکمه‌هایش را نبندید «اگر این تیپ رابا کفش ورزشی کامل کنید، فوق‌العاده خواهید شد». اگر لایه‌هاي لباسی شـما در تضاد با یک دیگر باشند، انرژی تازه‌اي بـه‌روزهای زمستانی شـما می‌بخشند.

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

ست لباس زمستانی مردانه بسیار شیک

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

لایه‌ های میانی لباس خود را تعویض کنید

یک قاعده کلی وجوددارد: پلیورهای بافتنی برای تیپ مردانه نیمه‌رسمی و سوییت‌شرت‌ها برای تیپ مردانه غیر رسمی هستند. این قانون را زیر پا بگذارید! پوشیدن یک سوییت‌شرت یقه‌گرد کلاسیک روی پیراهن مردانه، تعطیلات غیر رسمی شـما را زیر و رو خواهد کرد و حتی اگر با مـن موافق نباشید، پوشیدن پلیور کشمیر برای رفتن بـه باشگاه خیلی باحال اسـت.

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

انواع لباس زمستانی مردانه در طرح های متنوع زیبا

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

از اکسسوری‌ های نامتعارف زمستانه استفاده کنید

دست گذاشتن روی این موضوع حساسیت‌برانگیز اسـت زیرا شـما رابه یاد روزهای مدرسه می‌اندازد کـه قلدر مدرسه شـما را برای پوشیدن ساق، کلاه بافتنی احمقانه و شال طرح‌دار مسخره میکرد. برای این کـه این تیپ را جذاب و شیک کنید، بـه دنبال جنس‌هاي مرغوب و رنگ‌ها/طرح‌هاي معقول باشید «از رنگ‌هاي روشن، نقش‌هاي رنگارنگ یا احمقانه بپرهیزید». کنار گذاشتن شال نازک راه‌راه کمک بزرگی اسـت.

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

ژورنال لباس زمستانی برای آقایان خوش تیپ

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

بوت به پا کنید

احتمالاً بهترین چیز در زمستان، آزادی در پوشیدن کفش‌هاي زمخت بـه بهانه آب‌وهواست. چکمه‌هاي سربازی، لژهای کلفت غیر معمول و کفش‌هاي نیمه‌ورزشی، همگی مناسب هستند. برای این کـه در پیاده‌روهای یخ‌زده و خیس از باران لیز نخورید، باید پاشنه کفشتان مناسب باشد. بـه کفش بروگ استراحت دهید و سراغ بوت محکم خود بروید زیرا بهترین انتخاب برای فصل زمستان اسـت.

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

مدل لباس زمستانه مردانه لاکچری زیبا

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

عینک آفتابی در زمستان

عینک آفتابی فقط مخصوص تابستان نیست. استفاده ازآن در سرمای زمستان احمقانه نیست. عینک آفتابی از چشمان شـما در برابر نور محافظت میکند و روزهای روشن زمستانی هم «خصوصاً پس از بارش برف» آزاردهنده هستند. از منظر مد، عینک آفتابی تیپ زمستانی شـما را کامل کرده، مرموزتان میکند.

 

این سپر دفاعی خوبی اسـت برای زمانی کـه مردم بدلیل بدی هوا بداخلاق هستند، یا وقتی خسته هستید، سرما خورده‌اید یا نمیخواهید زیاد با دیگران ارتباط برقرار کنید. اما بهتر اسـت قاب‌هاي روشن و تابستانه را انتخاب نکنید. برای این کـه مورد تمسخر قرار نگیرید، قابی بـه رنگ خنثی یا بـه جنس لاک لاک‌پشت انتخاب کنید.

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

تیپ زمستانی مردانه

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

لایه‌ های لباسی رویی غیرمعمول بپوشید

این جسورانه‌ترین توصیه مـا دراین راهنما اسـت و تنها در صورتی باید بـه آن عمل کنید کـه از کاری کـه میکنید کاملاً مطمئن باشید: پالتوی خودرا فراموش کنید و بـه دنبال یک پتوی بـه‌روز، پانچو یا چیزی شبیه بـه شنل باشید تا جلب‌توجه کنید. آیا از پس آن برمی‌آیید؟

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

راهنمای ست کردن لباس زمستانی

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

از لباس‌ های بی‌ ربط خود ماهرانه استفاده کنید

جنبش هایي هستند کـه می‌گویند: شلوار گرم‌کن، سوییت‌شرت کلاه‌دار و بی‌کلاه، شلوار جین کمرنگ پیرمردی، تی‌شرت کهنه و آیتم‌هاي بسیار معمولی دیگر « کفش‌ هاي بر کن‌ استاکس »، بهترین ست زمستانی هستند. اما بـه این جنبش زیاد بها ندهید. بهتر اسـت چند تکه از این لباس‌ها را انتخاب کنید و با لباس‌هاي مرغوب‌تر ست کنید.

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

تیپ اسپرت زمستانی مردانه

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

نگاه خود را نسبت به برخی لباس‌ ها تغییر دهید

یکیدیگر از اصول نرم‌کور: اشکالی ندارد هوشمندانه‌ترین تیپ خودرا با پشم مصنوعی، پشم آکریلیک و مواد مصنوعی دیگر کامل کنید. علت اینکار مبارزه با افاده مرغوبیت «و قیمت‌هاي بالا» اسـت! این خبر خوبی اسـت زیرا دیگر لازم نیست پول زیادی خرج کمد زمستانه خود کنید.

 

از سوی دیگر، خرید لباس‌هاي مرغوب باید عادت همیشگی شـما باشد. عجله نکنید، با یک پلیور یقه پولو از جنس پشم گوسفند «فلیس» و شلواری کـه خیاط برایتان دوخته شروع کنید. اگر دل تان برای پشم مرینوس و کشمیر تنگ میشود، کلاً این تیپ را کنار بگذارید.

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

تیپ اسپرت زمستانی مردانه

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

خود را در دنیای اکسسوری رها کنید

سامسونایت دارای قاب محکم چرمی، مایه لذت و افتخارتان خواهد شد و همیشه ظاهر شیک شـما را تکمیل خواهد کرد. با این‌ وجود، فکر میکنید بتوانید بـه‌جای آن از کوله‌پشتی کرباسی استفاده کنید؟ تعویض کفش سگک‌دار با کفش ورزشی چطور؟ فراموش نکنید: اگر تغییر در حاشیه امن اتفاق بیفتد، تأثیر مورد انتظار را نخواهد داشت.

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

استایل زمستانی مردانه

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

لایه‌ های لباسی زیرین گرمتر باشند

لایه بیرونی الزاماًً نباید بلند و سنگین باشد. میتوانید با یک پلیور کلفت، زیرپوش یا لایه‌هاي بیشتر خودرا گرم نگه دارید و مثلا با یک کت چرم یا جین ظاهر خودرا تکمیل کنید. فقط حواس تان باشد کـه لایه‌هاي زیرین بـه نحوی مشخص باشند تا شبیه بـه سوسیس بلغاری نشوید! این حالت زمانی پیش می آید کـه چند لایه لباس پوشیده باشید و هیچ‌کدام معلوم نباشند.

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

ست زمستانی مردانه

مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن

و نکته آخر اینکه از دیگران هم نظر بپرسید

هر چقدر هم در اینترنت بگردید، باز هم بشما نمی‌گوید کـه لباسی کـه پوشیده اید بهتان می آید یا خیر. بدن هر شخصی منحصر بـه فرد اسـت، و هزار و یک دلیل وجوددارد کـه لباسی کـه بر تن یک شخص زیبا بنظر می آید، بر تن شخص دیگری هم زیبا بنظر بیاید. بهترین شانس شـما برای عالی بنظر رسیدن این اسـت کـه کسی شخصا بشما بگوید کـه لباس ها در تن تان چگونه اند.

 

اگر دوستان تان وقت ندارند کـه با شـما بـه خرید بیایند، می توانید از فروشنده هاي مغازه بپرسید. اما تمام وقت شان را نگیرید، فراموش نکنید، این کارمندان وظایف دیگری نیز دارند. اگر باز هم بـه دنبال مدلهای بیشتر یا راهنمایی هاي بیشتری میگردید می توانید با مراجعه بـه لینک هاي پیشنهادی زیر هم چنان میهمان مجله پارس ناز باشید و اطلاعات بیشتری در مورد تیپ و استایل فصول سرد بدست آورید.

 

نوشته مدل لباس زمستانی مردانه شیک | اسپرت و رسمی + راهنمای ست کردن اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام


بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام

 

امروز بیوگرافی زیبا کرمعل بازیگر فوق العاده جوان و پراستعداد سینما را مرور می کنیم. او با نخستین فیلم سینمایی خود مشهور شد، او در فیلم لاتاری درکنار ساعد سهیلی بازی کرد، هر چند نقش کوتاهی داشت اما بـه خوبی از عهده ایفای نقش خود در سطح 1 سینمای کشور ایران بر آمد. امروز از 0 تا 100 با زیبا کرمعلی آشنا میشویم، و از زندگی نامه تا گفتگو و مرور اینستاگرام با او همراه میشویم.

 

بیوگرافی زیبا کرمعلی

زیبا کرمعلی زادۀ 12 آذر ماة 1375 بوده ودر حال حاضر دانشجوی دورۀ کارشناسی رشته‌ي سینما دانشگاه هنر تهران اسـت. او یک برادر کوچک تر از خود دارد و هنوز ازدواج نکرده اسـت. زیبا تحصیلات دبیرستان را در آموزشگاه شهید ثانی در ناحیۀ 3 کرج گذراند.

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

رشته‌ي دوران دبیرستان زیبا ریاضی و فیزیک بود، اما بدلیل علاقه‌اش بـه هنر، در مقطع پیش دانشگاهی بـه هنر تغییر رشته داده اسـت.  او با دیپلم ریاضی خودرا با معدل 19/95 گرفت. اما پیش دانشگاهی را در رشته هنر ادامه داد و توانست دوره‌ي پیش دانشگاهی را نیز با موفقیت و با معدل 19/76 بـه اتمام برساند ودر کنکور سراسری هنر رتبه ۸ کشوری را کسب کرد.

 

آغاز فعالیت هنری زیبا کرمعلی

عوامل فیلم ماجرای نیمروز درسال 95 برای همایش نقد و بررسی فیلم در دانشگاه حضور پیدا می کنند و بطور اتفاقی با زیبا کرمعلی آشنا می شوند. پس از آشنایی، کارگردان فیلم ماجرای نیمروز، محمد حسین مهدویان از خانم کرمعلی دعوت می کند کـه در فیلم جدیدش بازی کند.

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

بـه این ترتیب زیبا کرمعلی در حالیکه هیچ تجربه‌اي در زمینه‌ي تئاتر و سینما نداشت در فیلم سینمایی لاتاری «در نقش نوشین» در مقابل ساعد سهیلی بازی کرد.  وی درباره‌ي تجربه‌ي کاری اش میگوید: مـن تمرین‌هاي بازیگری را از صفر بازیگری حتی فن بیان رابا ابراهیم امینی فیلمنامه نویس فیلم شروع کردم تا بتوانم بازی قابل قبولی ارائه بدم.

 

علاقمندی‌های زیبا کرمعلی

ادبیات و نویسندگی رابه خصوص در زمینه‌ي قطعات ادبی و رمان خیلی دوست دارد. بـه ورزش، والیبال و شنا هم بسیار علاقه دارد.

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

او می گوید: دلم میـــخواهد روزی برسد کـه ناگفته‌ها در رسانه و سینما بـه تصویر کشیده شوند. دوست دارم ناگفته‌هاي تاریخ ایران و گذشته‌ي گمشده ایران را آن ‌طور کـه هست بیان کنم و هم چنین بتوانم کتابی کـه نوشته‌ام رابه تصویر بکشم.

ازدواج زیبا کرمعلی

زیبا کرمعلی فعلا مجرد است و هنوز ازدواج نکرده است

 

مصاحبه با زیبا کرمعلی

در ادامه بخشی از یک گفت‌وگو‌ با زیبا کرمعلی را بخوانید.

 

خانم کرمعلی چـه شد کـه سینما را بعنوان آینده کاری خود انتخاب کردید؟

 

علاقه‌مند شدن مـن بـه حوزه سینما بـه سن 12 سالگی باز میگردد. در آن سالها مـن بـه صورت جدی شروع بـه نگارش برای نشریه مدرسه کردم و داستان‌هاي کوتاه و بلند مینوشتم و حتی وبلاگ هم داشتم.

 

یعنی بـه صورت جدی نویسندگی میکردید؟

 

برای خودم کاملاً جدی بود، اما هنوز بـه اندازه کافی جسارت و شجاعت نداشتم کـه دامنه مخاطبان نوشته هایم را گسترده‌تر کنم. حتی داخل وبلاگم با نام مستعار مطلب مینوشتم. البته در زمانی دوستی بود کـه بـه شدت مـن را برای نشر نوشته هایم تشویق کرد، اما احساس کردم هنوز زود اسـت. هنوز هم تک تک نوشته هایم را نگه داشته ام.

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

بـه غیر ازآن، نوشتن از همه ی چیز تبدیل بـه عادت شده بود تا زمانی کـه دریافتم صفحه کاغذ تخیلات مرا ارضا نمیکند و لازم اسـت تمام این نوشته‌ها بصری شوند! سینما شوند! و تقریباً ۱۳ سالگی بود کـه مصمم شدم سینما را بعنوان رشته تحصیلی خود انتخاب کنم.

 

از ۱۲ سالگی دوست داشتید کـه در سینما کار کنید، پس چرا وارد رشته ریاضی شدید؟

 

دوست داشتم امکانی بود تا بتوانم رشته سینما را برای مقطع هنرستان انتخاب کنم کـه در آن زمان در شهر کرج این رشته برای دختران ارائه نمی‌شد و از آنجا کـه کیفیت تحصیل و آموزش در سایر هنرستان‌ها بـه شدت ضعیف بود، برای دستیابی بـه نتیجه بهتر در کنکور هنر تصمیم گرفتم از رشته‌هاي نظری یکی را انتخاب کنم.

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

کـه نهایتاً انتخابم ریاضی بودو دیپلم مـن ریاضی شد و پیش دانشگاهی را در رشته هنر گذراندم. البته کـه اگر بـه عقب برمی گشتم بجای ریاضی، علوم انسانی را برای دیپلم انتخاب میکردم. چرا کـه امروز بیشتر از ریاضی بـه کارم می‌آمد.

 

رتبه ۸ کنکور شدید؟

 

بله؛ البته قرار بود بهتر بشوم، اما چون آخر کار کمی خسته شده بودم و شاید حتی بی انگیزه، از فضای درس خواندن فاصله گرفتم و نهایتا ۸ شدم. البته از این نتیجه کاملاً راضی و خوشحالم.

 

بعد از کنکور چـه اتفاقی افتاد؟

 

بعد از کنکور… شاید پررنگ‌ترین خاطره برای مـن، بیماری شدید پدربزرگم اسـت کـه در روز‌هایي کـه خبر رتبه کنکورم رسید، خلاف بقیه خانواده‌ها چندان فرصت شادی پیدا نکردیم و کاممان تلخ بود. بعد هم کـه ورود بـه دانشگاه و باقی ماجراها.

 

از همان اول میدانستید کـه دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تهران را انتخاب می کنید؟

 

بله؛ از همان اول برنامه ام ادامه تحصیل در رشته کارگردانی سینما در دانشگاه هنر بود. بـه مـن گفته بودند برای ورود بـه سینما تئاتر لازم اسـت رتبه زیر ۱۰۰ داشته باشید کـه البته بعدا فهمیدم رتبه بسیار بهتری نیاز اسـت! و طبیعتا تمام برنامه ریزی‌ها و هدفم کسب بهترین رتبه برای ورود بـه دانشگاه مورد علاقه ام بود.

 

چـه شد کـه محمدحسین مهدویان شـما را برای فیلم لاتاری انتخاب کرد؟

 

بعد از نشست، آقای مهدویان با مـن صحبت کردند و گفتند کـه در حال نگارش فیلمنامه تازه‌اي هستند و خود و آقای امینی گمان می کنند کـه یکی از نقش‌ها مناسب مـن اسـت.

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

مـن آن روز حتی نمیدانستم فیلم چـه موضوعی دارد، داستان آن تاریخی اسـت یا در زمان حال رویدادی را جلو می برد. آقای مهدویان صحبت هایش را ادامه داد و گفت کـه اگر علاقه‌مند باشم آقای امینی بزودی قراری را ترتیب خواهند داد. چنین شد و نهایتاً همکاری مـا شکل گرفت.

 

آقای مهدویان در آن روز بشما نگفت کـه نقشی کـه بـه پیشنهاد کرده اسـت، نقش اول زن فیلم اسـت؟

 

خیر. راستش را بخواهید در آن روز‌ها بـه هر چیزی فکر می کردم، بجز بازیگری. اوایل همان بودن درکنار تیمی حرفه‌اي و کاربلد برای مـن هیجان انگیز بود.

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

این کـه نقش چیست یا چقدر دیده می شود تغییری در تصمیم مـن ایجاد نمیکرد. تمام چیزی کـه میخواستم این بود کـه انجامش دهم و از بودن کنار کارگردان فیلم تحسین برانگیز «ایستاده در غبار» تجربه کسب کنم.

 

پدرتان وقتی فهمید کـه قرار اسـت بازیگری کنید، چـه واکنشی نشان داد؟

 

پدرم اوایل فکر نمیکرد کـه موضوع جدی باشد. بعد کـه پروژه جدی تر شد و گفتند کـه نقشی کـه قرار اسـت ایفا کنم نقش اول فیلم اسـت، کمی ترسیده بودم، چرا کـه تا بحال در هیچ فیلم یا تئاتری ایفای نقش نکرده بودم.

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

البته کـه ترس بـه مرور از بین رفت و خواستن جانشین آن شد. پدر نیز اوایل هر چند رضایت کافی نداشت، اما بعد‌ها در گفت‌وگو و تعامل با مـن و آشنایی بیشتر با شرایط کار رضایت و خاطرجمعی پیدا کرد.

 

محمد حسین مهدویان در کارگردانی و بازی گرفتن از بازیگرها، آدم سخت گیری اسـت؟

 

او در بازی گرفتن از بازیگر بسیار جزئی نگر، دقیق و جدی هستند. مـا در فیلم سینمایی «لاتاری» آقای امینی را بعنوان بازیگردان نیز داشتیم و خب حضور ایشان خودش نقطه قوتی برای هر پروژه و هر کارگردانی اسـت.

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

ایشان درکنار آقای مهدویان همواره بـه بهترین نحو بازیگران را هدایت کرده و برای ارائه بازی یکدست و کم اشکال یاور کارگردان بود.

 

برخورد شـما با ساعد سهیلی بعنوان پارتنر چطور بود؟ ایفای نقش جلوی او برایتان سخت بود؟

 

تمرینات مـن با آقای امینی آغاز شد کـه البته در ادامه امیر حسین هاشمی هم برای کمک بـه مـن بـه برخی تمرین‌ها ملحق شد. صادقانه و عامیانه بگویم! شاید مدت‌ها طول کشید تا یخ مـن جلوی همین دو فرد آب بشود! روزی کـه قرار بود ساعد را برای نخستین بار ببینم و تمرین کنیم نگران بودم و استرس داشتم.

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

اما درست زمانی کـه متن را در دست گرفتیم و شروع بـه خواندن کردیم، تمام استرس و نگرانی دور ریخته شد! نشانی از ترس نبود. البته کـه برخورد دوستانه و گرم ساعد سهیلی دراین موضوع بـه شدت تاثیرگذار بود. چیزی کـه تا پایان پروژه وجود داشت.

 

اینستاگرام زیبا کرمعلی

zibakaramali@

 


 

در ادامه مرور اینستاگرام زیبا کرمعلی

در آخر نیز مروری داریم بر اینستاگرام خانم زیبا کرم علی و بیشتر با او و فعالیت هایي کـه در صفحه شخصی اش منتشر می کند آشنا می‌شویم. در ادامه هم چنان با مجله پارس ناز همراه باشید.

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

زیبا کرمعلی درباره این عکس نوشته: لاتاری پرفروش‌ترین فیلم غیرکمدی و پرفروش‌ترین فیلم شبکه نمایش خانگی سال ۹۷ شد.

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

زیبا کرمعلی درباره این عکس نوشته: صدای کوتاه شدن سقف آرزوهامون هرروز تـو گوشمون می‌پیچه. اگر هنوزم آینده‌اي وجود داره سقفش خیلی کوتاهه… پیری رو خیلی زود تجربه کردیم… پ.ن: آواز دهل فقط از دور خوشه! پ.ن 2: شرمنده کـه نمی تونم امیدوارانه‌تر بنویسم! ببخشید کـه هر چی فکر میکنم معنای امید رو بـه یاد نمیارم.

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

زیبا کرمعلی درباره این عکس نوشته: خطاب بـه برخی دوستان عزیزی کـه در هر پستی «ماستی» دنبال حاشیه « مو» می‌گردن، لازمه بگم کـه مـن سالهاست کـه چـه تـو اینستاگرام و چـه توی رسانه‌هاي دیگه‌اي کـه قبلا بوده و امروزم هستن گهگداری دلنوشته‌هامو با بقیه بـه اشتراک میذارم و این مختص امروز نیست.

 

هیچ ربطی هم بـه شغل یا رشته‌ یا جایگاهی کـه امروز دارم یا بعد ها خواهم داشت نداره. دلنوشته‌ها صادقانه‌ان. از صداقت پشیمونمون نکنید🙂 پ.ن دوم: این عکس هم میدونم یه کم برای چنین روزی خشنه 🤣 ولی چون عکسیه کـه دوسش دارم و عکاسشم یکی از قوی ترین دخترای رو زمینه، لازم بود منتشر بشه. عکس 

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

زیبا کرمعلی درباره این عکس نوشته: در گذر از میان عکس‌هاي قدیمی، قاب‌هایي هستند کـه میمانند؛ نه برای انچه کـه در تصویر دیده می شود کـه برای تمام آن چیزی کـه دیده نمی شود اما هست، قوی تر و غنی‌تر از تمام رنگ‌ها و بافت‌ها و ترکیب‌ها و آدم‌ها…

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

زیبا کرمعلی درباره این عکس نوشته: مام اون چیزی کـه روزهای پیش‌رو رو برامون معنی می‌کنه و رنگ می‌پاشه بـه تمام لحظات خاکستری، امید بـه رقم زدن همه ی‌ي اون چیزاییه کـه سال‌هاست توی رویاهامون و قلبمون نقش بستن و رویاهایی کـه انقدر زندگی شون کردیم کـه از عالم خواب بـه جهان واقع کوچ کردن و “مـا” شدن…

 

می‌دونم کـه رویاها، رویا نمیمونن. حقیقت میشن!  حقیقت جهان مـا میشن! رویاها واقعی میشن… باور میکنیم کـه واقعی میشن… ایمان دارم کـه همه ی چیز دقیقا همون زمانی کـه باید اتفاق بیفته، اتفاق خواهد افتاد.  نه دیرتر و نه زودتر… و مـا نمیترسیم! صبوری می کنیم! و می خندیم…

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

زیبا کرمعلی درباره این عکس نوشته: چند وقتیه کـه دوست داشتم از همه ی کسایی کـه چـه توی کامنت‌هاشون چـه دایرکت و چـه حضوری بـه مـن لطف داشتن و انقدر با محبت بـه مـن انرژی دادن تشکر کنم. منو ببخشید کـه تک تک کامنت‌ها و دایرکت‌ها رو نمی تونم جواب بدم ولی از صمیم قلبم ازتون تشکر می کنم.

 

وقتی کـه تصمیم گرفتم ترس رو کنار بذارم و وارد بازیگری بشم، خودم رو برای بدترین و تندترین نقدها و حرف‌ها آماده کردم ولی اصلا انتظار این همه ی محبت رو نداشتم. از صمیم قلبم خوشحالم کـه نوشین قصه‌ي مارو دوست داشتید. خوشحالم کـه توی نخستین تجربم آزرده خاطرتون نکردم ودر حد و اندازه خودم اعتماد گروه عزیز و حرفه‌اي لاتاری رو پاسخ دادم.

 

آقای مهدویان و آقای امینی عزیز ممنون از تمام کمک‌ها و اعتمادتون. امیدوارم بتونم با راهنمایی‌هاي دلسوزانتون ضعف‌هامو بپوشونم و بهتر بشم.  و ممنونم از امیرحسین هاشمی عزیز « ساسان قصه لاتاری کـه توی فیلم رفیق امیرعلی بودو پشت صحنه کمک و پشتیبان نوشین » کـه با معرفت‌ترینه! و الحق رفیق‌ترینه برای همه ی!

 

این جا نقطه شروعه برای مـن…

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

زیبا کرمعلی درباره این عکس نوشته: تمام عمر برای رقم زدنِ “آینده” ایده‌آل می دویم و می‌دویم و فراموش می کنیم “لحظه” و این “لحظه” شاید تمام اون چیزیه کـه میشه از تمام زندگی خواست… حرفم از جمله‌ي تکراریِ ” در لحظه زندگی کن” فراتره! حرفم، لمس کردن همون تجربه‌ي ناب و خالص بعضی دقایقیه کـه امروز منعش می کنیم

 

تا روزی کـه توی آینده بـه خیالمون زمانش فرا برسه… امروز وقتشو نداریم چون داریم بستر رقم خوردن این “لحظه” رو توی آینده فراهم میکنیم و باز فراموش میشه تمام اون حقیقتی کـه بند بند وجودمون از زندگی و روزهامون طلب می‌کنه… مـا بدهکار میشیم بـه خودمون؟  اگر فردا مـن یا تـو نباشیم، بـه خودمون و بـه همه ی‌ي دنیا بدهکار نمیشیم؟

 

توی قیامت وعده داده شده‌اي کـه قراره دست‌ها و پاها و زبان‌ها و تمام کائنات شاهدان محکمه الهی باشن، دقایق چی؟ لحظات چی؟ اونا هم بـه تکلم میان و شهادت میدن؟  اگر ثانیه‌ها و روزها هم جزو شاهدان این محکمه باشن، احتمالا مـا گناهکار‌ترین و بدهکارترین مخلوق خداییم…

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس هاي زیبا کرمعلی + گفت‌وگو و اینستاگرام

 

زیبا کرمعلی درباره این عکس نوشته: ین شبایی کـه تا صبح خواب بـه چشمامون نیومد هرگز از خاطرمون نمیره… تمام این شبایی کـه هجوم هزاران فکر و هزاران ترس امانمونو برید و چونه‌هامونو لرزوند و قدم‌هامونو سست کرد، تا همیشه نه فقط توی خاطراتمون کـه توی چروک‌هایي کـه آروم آروم رد پیری رو روی قلبمون حک می‌کنه باقی می‌مونه…

 

ابهامی کـه با قدم‌هاي مـا قدم میزنه و مدام توی گوش مـا زمزمه می‌کنه تا نذاره تصویری کـه مـا می‌سازیم وضوح پیدا کنه. ترس از همرنگ بقیه شدن و باختن و حل شدن میون تمام کثافت این شهر و خاکستریِ آدماش با نفس‌هاي مـا نفس می‌کشه!
شاید همین الانم شبیهشون شدیم…

 

فکر کنم ‌شبیه شدیم کـه حالمون دیگه خوش نیست و خنده‌هامون رنگی نیست… و میون تموم این روزا ماییم و یه علامت سوال بزرگ در برابر آینده‌ي پر از ابهامی کـه “حال” و حالِ مارو خاکستری می‌کنه. ماییم و یه دنیا تردید در انتخاب‌ها و تصمیم‌ها و حرکت‌کردنامون… ماییم و دنیا دنیا تنهایی! آخ کـه چقدر هوا سرده…

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

زیبا کرمعلی درباره این عکس نوشته: اکران و نشست خبری فیلم #لاتارى در پردیس ملت 

بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام

زیبا کرمعلی درباره این عکس نوشته: #لاتاری

 

 

نوشته بیوگرافی زیبا کرمعلی و همسرش + عکس های زیبا کرمعلی + مصاحبه و اینستاگرام اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب


بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب 

امروز بـه معرفی بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام، اتاق خواب و اتاق نشیمن می‌پردازیم و درباره فواید آنها نیز صحبت می‌کنیم. گل و گیاه اجزای جداناپذیر در هر خانه اي هستند، اما از کجا بدانیم کـه کدام گیاه برای چـه قسمتی از خانه مـا مناسب تر و بهتر اسـت؟ در ادامه از 0 تا 100 درباره بهترین گیاهان برای بخش هاي مختلف خانه و آپارتمان بحث می‌کنیم، با پارس ناز همراه باشید.

 

گل ها و گیاهان فضای خانه را دلپذیرتر و زیباتر میکنند. با این وجود، انواع بسیار مختلفی از گیاهان وجوددارد کـه انتخاب نوع مناسب انها را بسیار دشوار می‌کند. در لیست زیر این گیاهان بـه پنج دسته «پنج اتاق اصلی خانه» طبقه بندی شده اند و نه تنها خانه ي شـما را زیباتر می‌کنند بلکه فوایدی هم خواهند داشت.

 

حمام

نخل راپیس «Lady palm tree» بخار آمونیاک را از بین می‌برد. این ویژگی بعد از آنکه حمام رابا مواد شوینده تمیز میکنید بسیار مفید واقع خواهد شد. آگلونما «Chinese evergreen» بـه از بین بردن فرمالدهید موجود در هوا «ماده اي کـه طبق معمول در لوازم آرایشی وجوددارد» کمک می‌کند.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

بهترین مکان برای قرار دادن آگلونما درکنار دوش حمام اسـت. پاپیتال «European ivy» کربن دی اکسید موجود در هوا را بیشتر از هر گیاه دیگری جدب می‌کند. این گیاه هم چنین هوا را از سموم، فرمالدهید و فلزات سنگین موجود در آن پاک میکند.

 

اتاق خواب

سانسیویریا «Sansevieria trifasciata» در طول شب تولید اکسیژن می‌کند و هوا را از سموم موجود در آن پاک میکند؛ مساله اي کـه بـه میزان چشمگیری کیفیت خواب تان را التیام می بخشد. اسپاتی فیلوم Spathiphyllum»» سموم صنعتی و خانگی «استون، بنزول و آمونیاک» رابه اسانی بخود جذب میکند.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

این گیاه بـه ویژه بعد از انجام کار نقاشی دیوارها یعنی زمانی کـه هوا مملوء از مواد شیمیایی خطرناک اسـت بسیار مفید واقع خواهد شد. ارکیده فالانوپسیس «Phalaenopsis» گیاهی با گل هاي بسیار زیبا اسـت. فالانوپسیس در طول شب تولید اکسیژن میکند و هوا را از تولوئن پاک می‌کند.

 

اتاق کودک

گیاه قهوه «Coffea» نوعی فیلتر طبیعی اسـت و هوا را از بنزول، فرمالدهید، فنول و تری کلرو اتیلن پاک می‌کند. هیبیسکوس «Hibiscus» هوای مطبوعی در فضای خانه ایجاد می‌کند.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

فیتونسیدی کـه از این گیاه تولید می‌شود «ماده اي کـه اثر کشندگی بر باکتریها و قارچ هاي تک سلولی و برخی حشرات دارد و نیز در انسان ایجاد شادمانی میکند». هوا را سالم تر و تمیزتر میکند. گیاهان دیگر هم اگر درکنار هیبیسکوس قرار بگیرند رشد بهتری خواهند داشت. سیکلامن «Cyclamen» بـه رفع بی خوابی، خستگی مزمن، افسردگی و زودرنجی کمک می‌کند.

 

اتاق نشیمن

دراسنا «Dracaena reflexa» هوا را از بنزول و فرمالدهید «موجود در کاغذهای دیواری، رنگ دیوارها، پرده ها و فرش ها» پاک میکند. گندمی «Chlorophytum» فرمالدهید تولیدی خودرو ها و موجود در دود تنباکو را از بین میبرد. این گیاه هم چنین هوا رابه خوبی مرطوب می سازد.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

فیکوس بنجامین «Benjamin fig» هوا را از بنزول، تری کلرو اتیلن «موجود در شوینده هاي فرش، چسب و بسیاری چیزهای دیگر» و فنول پاک می‌کند.

 

آشپزخانه

آلوئه ورا «Aloe» هوا را از بنزول «موجود در مواد شوینده» و فرمالدهید پاک می‌کند. استفانوتیس «Stephanotis floribunda» هوای آشپزخانه را سالم تر میکند.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

این گیاه در برابر نگه‌داری خوب بسیار قدردان اسـت ودر تمام سال گل هاي زیبایی میدهد. بنفشه ي افریقایی «Saintpaulia» حشرات را از خانه ي شـما دور می‌کند.

 


 

و در ادامه گیاهان آپارتمانی معجزه گر که خواب شبانه را بهبود می‎بخشند

 

پژوهش ها نشان داده اسـت گل ها و گیاهان روحیه ي مـا را التیام می بخشند. آنها طبیعت را برای مـا تداعی می‌کنند و چنین افکاری بـه مـا کمک می‌کند تا آرامش یابیم و اضطراب مـا کم شود.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

بعضی از گیاهان علاوه بر زیبایی فواید دیگری هم دارند. انها هوای محل زندگی مـا را تصفیه میکنند و بـه مـا کمک میکنند سریعتر و بیشتر بخوابیم، بـه این ترتیب در طول روز انرژی بیشتری خواهیم داشت.

 

آلوئه ورا

رشد دادن گیاه آلوئه ورا کار بسیار اسانی اسـت. تنها چیزهایی کـه برای اینکار نیاز دارید تکه اي از این گیاه، نورگیر بودن گوشه اي از خانه و آب اسـت. اگر نمیخواهید آنرا در خانه رشد دهید، می‌توانید این گیاه رابه صورت آماده از فروشگاه هاي گل و گیاه خریداری کنید.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

اغلب گیاهان شبها بـه خواب می‌روند، بـه عبارتی دیگر آنها شبها کربن دی اکسید را جذب ودر مقابل اکسیژن آزاد نمی‌کنند، اما گیاه آلوئه ورا آن گونه نیست.

 

گیاه ماری

گیاه ماری «نام علمی: Sansevieria Trifasciata» کـه بـه آن زبان مادر زن/شوهر هم گفته می‌شود، یکی از گیاه هایي اسـت کـه اغلب برای التیام کیفیت هوای فضاهای داخلی توصیه می‌شود. این گیاه هم مانند آلوئه ورا، شبها کربن دی اکسید را جذب و اکسیژن آزاد میکند.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

بـه علاوه، نگه‌داری از این گیاه بسیار ساده اسـت، بنابر این اگر اتاق شـما چندان نورگیر نباشد مشکلی نخواهید داشت. این گیاهان را میتوانید هر چند وقت یکبار در طول ماه آب دهید.

 

گل یاس

رایحه ي فرح بخش گل هاي یاس میتواند بـه داشتن خوابی آسان و آرام در شب کمک کند. تحقیقات نشان داده اسـت این گیاه لطیف بـه سیستم عصبی آرامش می بخشد.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

مسأله اي کـه از بیدار شدن در نیمه هاي شب پیش گیری میکند. بـه علاوه، این گل ها سطح هورمون استرس کورتیزول را در بدن کاهش و بازدهی را در طی روز افزایش میدهند.

 

اسطوخودوس

این گیاه زیبا پشه ها را دور می‌کند، هوا را زهر‎زدایی می‌کند و بـه کاهش فشار خون کمک میکند. بـه علاوه، اعتقاد بر این اسـت کـه:

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

گیاه اسطوخودوس زمان بـه خواب رفتن را کاهش میدهد. برخی تحقیقات بیان می‌کنند این گیاه بـه پیش گیری از بیدار شدن نوزادان و گریه ي هم کمک می‌کند.

 

بابونه

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

گل بابونه خواص آرامش بخشی دارد کـه بـه آرامش یافتن و داشتن خوابی عمیق کمک می‌کند. نوشیدن چای بابونه برای استفاده از خواص درمانی آن رایج تر اسـت، اما قرار دادن این گیاه در نزدیکی تختخواب هم بـه داشتن خواب بیشتر کمک خواهد کرد.

 

گیاه عنکبوتی

گیاه عنکبوتی یا گندمی «نام علمی: Chlorophytum» برگ هاي بلندی دارد کـه هوا را از مولکول هاي سمی موجود در آن پاک می‌کند، مثل ماده ي فرمالدهید کـه می‌تواند از طریق پنجره هاي اتاق خواب وارد آن شود.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

وقتی خانه ي شـما هوای سالمی برای نفس کشیدن داشته باشد، بدن شـما بالاخره می‌تواند آرامش یابد و استراحت کند.
علاوه بر این، گیاه عنکبوتی اکسیژن اتاق را حفظ و بـه این ترتیب بـه التیام تنفس کمک میکند.

 

سوسن صلح

سوسن صلح «نام علمی: Spathiphyllum Sensation» علاوه بر زیبایی فواید دیگری هم دارد. این گیاه رطوبت اتاق رابه تدریج افزایش میدهد بنابر این تنفس را التیام خواهد داد. در واقع این گیاه زیبا نوعی دستگاه بخور طبیعی اسـت.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

تنها کافی اسـت یکبار در هفته بـه این گیاه آب دهید. بـه علاوه، این گیاه بـه نور زیادی نیاز ندارد. بنابر این گیاه بسیار مناسبی برای اتاق خواب اسـت.

 

پاپیتال انگلیسی

پاپیتال انگلیسی یا عشقه «نام علمی: Hedera Helix» بـه قدری در التیام کیفیت خواب و هوای اتاق مؤثر اسـت کـه آزانس فضایی ناسا هم ازآن بهره می‌برد.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

این گیاه برای کسانی کـه دچار آلرژی هایي مثل تب یونجه، آسم و آلرژی کپک هستند انتخاب بسیار خوبی اسـت. این گیاه بـه نور متوسطی نیاز دارد و بهمین دلیل گزینه ي مناسبی برای اتاق خواب بـه شمار می‌رود.

 

پوتوس طلایی

پوتوس طلایی «نام علمی: Epipremnum Aureum» بـه رسیدگی زیادی نیاز ندارد و سختکوشانه کیفیت هوای داخل خانه را التیام می بخشد.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

این گیاه انتخاب بسیار خوبی برای کسانی اسـت کـه در آپارتمان زندگی می‌کنند و تابستان ها تمامی پنجره هاي خانه را باز می گذارند.

 

سنبل الطیب

در گذشته از این گیاه برای درمان بی خوابی استفاده می شد و مردم این گل را دم میکردند تا بـه آنها کمک کند بیشتر بخوابند.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

متأسفانه این گل ها در فضای داخل زیاد دوام نمی آورند اما اگر در باغچه ي خود این گیاه را دارید می‌توانید چند تکه از ساقه هاي آنرا جدا کنید و بو بکشید. اینکار بـه خوابیدن شـما کمک میکند.

 

مریم گلی

گیاه مریم گلی «نام علمی: Salvia Officinalis» از دوران باستان بدلیل خواص درمانی اش مورد تمجید قرار گرفته اسـت. امروزه تعداد زیادی از مردم برای استفاده از خواص درمانی این گیاه برگ هاي آنرا می سوزانند یا قورت می‌دهند، اما تعداد کمی از مردم درباره ي فواید استفاده از این گیاه در اتاق خواب مطلع هستند.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

عده اي از مردم معتقدند گیاه مریم گلی مانند یک داروی مسکن عمل می‌کند و می‌تواند کمک کند سریعتر بـه خواب بروید.
بخاطر داشته باشید کـه این گیاه بـه نور زیادی نیاز دارد.

 

گاردنیا

گاردنیا «نام علمی: Gardenia Jasminoides» گیاه بسیار زیبایی اسـت و انتخاب بسیار خوبی برای تزئین اتاق بـه شمار می‌رود.
این گیاه رایحه ي قوی اي دارد بنابر این میتوانید آنرا در هر فاصله اي از تخت تان قرار دهید. اعتقاد بر این اسـت اگر از گیاه گاردنیا بـه خوبی مراقبت شود، خواص خواب آوری خواهد داشت.

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

این گیاه را در جایی قرار دهید کـه نور زیادی داشته باشد و مکررا بـه آن آب دهید. در پژوهشی معلوم شد این گیاه احتمالا بـه اندازه ي داروی مسکن و خواب آور والیوم مؤثر اسـت، بـه طوریکه اضطراب را کاهش می‌دهد و بـه خوابیدن شـما کمک می‌کند.

 

نخل بامبو

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

نخل بامبو «نام علمی: Dypsis lutescens» هم گیاه دیگری اسـت ;I فواید آن مورد تأیید آژانس فضایی ناسا قرار گرفته اسـت. برگ هاي نخل بامبو هوا را تصفیه و مرطوب می‌کنند و بدلیل آنکه تا ارتفاع بالایی رشد میکنند، قادرند کربن دی اکسید بیشتری را از محیط جذب کنند.

 

سرخس

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

سرخس گیاه بسیار مناسبی برای محیط هاي مرطوب اسـت، بنابرانی اگر اتاق تان هوای مرطوبی دارد، می‌توانید از این گیاه استفاده کنید. بـه علاوه، این گیاه بـه مقابله با انرژی منفی معروف اسـت و با جذب سموم مضر هوا، کیفیت آنرا التیام می بخشد.

 

ارکیده

بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب

این گل ها طرفداران زیادی دارند. انها رایحه ي بسیار خوشی دارند و شبها سختکوشانه هوای اتاق خواب تان را تصفیه میکنند. تماشای این گیاه حس حضور در طبیعت را تداعی میکند.

 

نوشته بهترین گیاهان آپارتمانی برای آشپزخانه، حمام و اتاق خواب اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس


شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس 

امروز بـه شرح عاشقی و دلدادگی ستاره هاي مشهور می‌پردازیم. ستاره هاي میتوانند برای خیلی ها الگو باشند، اخبارشان دنبال می شود، لباسهای انها مد می شود، طرفداران شان عطرها و لباسهای برند آن ها را خریداری می کنند و حتی عاشقی و دلدادگی شان می تواند الگو طرفداران شان باشد، در ادامه نحوه آشنایی این ستاره ها با همسران رابه شـما میگوییم، با پارس ناز همراه باشید.

 

پاتریک دمپسی

اگر سریال آناتومی گری را دیده‌ باشید بی شک پاتریک دمپسی را می‌شناسید، این سلبریتی کـه حضور موفقی در فیلم جیغ ۳ نیز داشته اسـت چیزی بیشتر از ۲۰ سال میشود کـه رابطه عاشقانه‌اي با جیلیان فینک دارد. پاتریک بـه اندازه‌اي عاشق جیلیان شد کـه مدتی بعد بـه وی پیشنهاد ازدواج داد و این زوج خوشبخت روزهای خوبی را درکنار هم سپری می کنند.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

دراین بین بی شک این پرسش برای شـما پیش آمده اسـت کـه جیلیان فینک کیست؟ برای شـما باید بگوییم حدود ۳۰ سال پیش زمانی کـه پاتریک دمپسی هنوز بـه یک سلبریتی پرطرفدار تبدیل نشده بودو اسم و رسمی نداشت وارد یک سالن آرایش میشود تا موهایش را کوتاه کند. دست برقضا دختر زیبا رویی دراین سالن آرایش کار میکرد و چشم پاتریک بـه این دختر می‌افتد و صد دل عاشق او می شود.

 

مت دیمون

حتما شـما هم در خصوص عشق در نگاه اول شنیده‌اید و می دانید بعضی از زوج‌ها در نخستین برخورد و نگاه بـه یک دیگر دل می‌بنند و عاشق می شوند، داستان مت دیمون نیز از همین قرار اسـت و روزی از روزها وقتی برای نوشیدنی بـه یک کافه‌ رفته بود چشمش بـه دختری دراین کافه می‌افتد کـه برای مشتریان قهوه سرو می کند. مت دیمون در همان نگاه اول عاشق این دختر می شود.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

این دختر کـه لوسیانا باروسو نام دارد بـه عشق مت دیمون پاسخ می دهد و مدتی باهم در ارتباط باقی میمانند. دراین مدت لوسیانا کـه از قرار معلوم مهره مار دارد حسابی عقل از سر مت دیمون می برد و کار آن‌ها بـه ازدواج میکشد. جالب اسـت بدانید پس از گذشت چندین سال از ازدواج مت دیمون و لوسیانا، مت هنوز هم عاشق لیوسیانا اسـت و مدعی اسـت از این کـه عاشق یک آدم معمولی شده و بـه اول دل بسته افتخار میکند.

 

نیکلاس کیج

نیکلاس کیج زمانی کـه آلیس کیم، تنها ۱۹ سال بیشتر نداشت با او دریک رستوران آشنا شد، آلیس دراین رستوان برای مشتری غذا سرو میکرد و زیبایی‌اش چشم نیکلاس را گرفت. در نتیجه این دو مدتی وارد رابطه‌اي عاشقانه و صمیمی شدند تا این کـه کار آن‌ها بـه ازدواج کشید.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

از قضای روزگار آتش عشق نیکلاس و آلیس دوام نداشت و پس از تولد نخستین فرزندشان با نام کالیل «kal-el»، این زوج از هم جدا شدند. البته باید این نکته را نیز درنظر داشت کـه نیکلاس و آلیس ۱۱ سال باهم زندگی مشترک داشتند کـه این مقدار نسبت بـه ازدواج‌هاي هالیوودی کـه در بیشتر مواقع دوام زیادی ندارد بازهم زیاد بنظر میرسد.

 

کلسی گرامر

این هنرپیشه ۶۳ ساله تا کنون سه بار ازدواج کرده اسـت پس از آخرین طلاقش بـه صورت اتفاقی کیتی والش را در هواپیما ملاقات کرد. کیتی بعنوان مهماندار در هواپیما خدمت میکرد و وقتی متوجه شد کلسی گوشه چشمی بـه او دارد خودرا از نگاه گرامر مخفی نکرد.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

و او نیز راز دلش رابا کلسی باز کرد تا عشق این دو شکوفا شود. جالب اسـت بدانید کیتی از طرفداران دوآتشه کلسی گرامر اسـت و این امر نیز بـه عشق این زوج دامن زده تا کلسی گرامر در آخرین ازدواجش تجربه خوبی از عشق و دلدادگی را داشته باشد.

 

کونان ابرایم

علاقه‌مندان برنامه‌هاي تلویزیونی کونان رابه خوبی می‌شناسند، وی یکی از مجری‌هاي مشهور اسـت و مجری‌گری برنامه‌هاي مختلفی را در کارنامه‌اش دارد. از قرار معلوم داستان عشق و ازدواج کونان ابرایم با لیزا پاول نیز بـه یکی از اجراهای کونان در تلویزیون باز میگردد.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

این‌گونه کـه پیداست کونان در یکی از برنامه‌هاي آخر شب با کونان ابراین، مشغول اجرا بوده اسـت کـه بـه ناگاه چشمش بـه دختری زیبا و جذاب در بین تماشاچیان می‌افتد وی در همان نگاه اول عاشق این دختر میشود و پس از اجرای برنامه بـه سمت او میرود و نامش را جویا میشود و سر صحبت را باز می کند. کونان ابرایم از هر فرصتی برای ستایش همسرش و یادآوری لحظه‌اي کـه عاشق او شده استفاده میکند.

 

استیو هاروی

استیو نه تنها هنرپیشه موفقی اسـت بلکه دستی در نگارش دارد و کتاب پرفروشی در زمینه التیام روابط فردی منتشر کرده اسـت. استیو کمدین تاثیرگذاری اسـت و یکی از روزها مارجوری، همسر فعلی استیو برای تماشای برنامه استندآپ کمدی او رفته بود کـه دراین برنامه چشم استیو از میان انبوه جمعیت بـه مارجوری میافتد در همان لحظه دل بـه او می بازد.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

جالب اسـت بدانید استیو هاروی در همان برخورد اول در در حین اجرای برنامه در حضور تماشاگران بـه مارجروی رو میکند و می گوید مـن تـو را نمی‌شناسم اما با تـو ازدواج خواهم کرد. خوشبختانه مارجوری نیز درخواست ازدواج استیو را رد نکرد و این زوج از دهه ۹۰ میلادی تا کنون درکنار یک دیگر زندگی خوبی را تجربه میکنند.

 

ویز خلیفا

ویز خلیفا از سال ۲۰۰۶ تا کنون در زمینه موسیقی رپ فعالیت دارد و روز بـه روز هواداران بیشتری پیدا میکند. از طرف دیگر آمبر روز نیز یکیدیگر از چهره‌‌هایي اسـت کـه با سلبریتی‌هاي مختلفی دیده شده اسـت. دراین بین ممکن اسـت فکر کنید آمبر راز عشق خود رابه ویز خلیفا گفته اما این قضیه کاملاً بر عکس اسـت.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

ظاهرا از ویز خلیفا دریک گفت‌وگو پرسیده شده اسـت اگر تنها یک زن در دنیاوجود داشته باشد ویز دوست دارد این زن چـه کسی باشد. ویز نیز بدون معطلی پاسخ می دهد کـه آمبر روز تنها زن روی زمین درنظر اوست و چشمم هیچ زن دیگری را نمیبیند. البته همان طور کـه از دنیای سلیبریتی‌ها انتظار میرود عشق و دلدادگی ویز خلیفا بـه آمبر روز دیری نپایید اما داستان این عشق در نوع خود جالب بنظر می رسد.

 

متیو لوئیس

طرفداران مجموعه فیلم‌هاي هری پاتر متیو لوئیس رابه خاطر ایفای نقش نویل لانگ‌باتم دراین فیلم‌ها بـه خوبی می‌شناسند. جالب اسـت بدانید داستان عشق و دلدادگی متیو لوئیس بـه همسرش یکی از جذاب‌ترین داستان‌هاي عاشقی در بین سلبریتی‌هاست.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

متیو لوئیس بـه صورت اتفاقی با یک بلاگر کـه علاقه زیادی بـه مجموعه هری‌ پاتر دارد آشنا می شود، این طرفدار هری پاتر کـه دست بر قضا چهره زیبا و اندام خوش‌تراشی نیز دارد نامش آنجلا جونز اسـت و آشنایی متیو و آنجلا تبدیل بـه رابطه‌اي عاشقانه و پر سوز می شود تا این کـه همین چند ماه پیش شاهد ازدواج متیو و آنجلا بودیم.

 

ریس ویترسپون

اگر طرفدار ویترسپون باشید حتما بـه خوبی میدانید کـه وی طلاق تلخی رابا رایان فیلیپ تجربه کرد و شاید پیش خود گفته باشید ریس ویترسپون پشت دستش را داغ می کند تا با مرد دیگری ازدواج کند.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

اما عشق همیشه راه خودش را پیدا می کند و ریس دوست‌داشتنی یک‌بار دیگر عاشق شد. اینبار ریس دل بـه مردی بست کـه مدتی کارگزار او بودو وظیفه هماهنگ کردن قراردادها و برنامه‌هاي کاری او را بر عهده داشت. از قرار معلوم جیم تات، مرد خوبی اسـت و عشق ریس ویترسپون را بی‌پاسخ نگذاشته اسـت.

 

آدام سندلر

وی یکی از مشهور‌ترین و موفق‌ترین کمدین‌هاي دنیای هالیوود اسـت و کاملاً طبیعی اسـت همسر وی نیز باید علاقه‌مند کمدی باشد. خوشبختانه این اتفاق در زندگی آدام سندلر افتاده اسـت و بجای این کـه دنبال سلبریتی‌هاي پردردسر برود از طریق یکی از دوستانش با دختری با نام جکی آشنا شد. جکی دختر بسیار خوش‌طبعی اسـت و بـه کمدی و فیلم‌هاي خنده‌دار عشق می‌ورزد.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

وی قبل از آشنایی با سندلر نیز حسابی او را می‌شناخت و از طرفداران پر و پا قرص آدام سندلر بود. آدام سندلر نیز پس از ازدواج با جکی وقتی متوجه علاقه وی بـه فیلم‌هاي کمدی شد در فیلم big daddy بـه وی پیشنهاد ایفای نقش داد و جکی نیز با جان و دل دراین نقش بازی کرد. آدام و جکی از سال ۲۰۰۳ باهم پیمان ازدواج بسته‌اند و ازآن زمان تا کنون زندگی خوبی را درکنار یک دیگر تجربه میکنند.

 

جری ساینفلد

جالب اسـت بدانید جسیکا ساینفلد کـه چیزی بیشتر از دو دهه اسـت او را بهمین نام می‌شناسیم در ابتدا نام دیگری داشت و با نام جسیکا اسکلار شناخته می ‌شد تا این کـه با جری ساینفلد کمدین آشنا شد و پس از ازدواج فامیل او را استفاده کرد. جسیکا ساینفلد علاقه زیادی بـه مجموعه کمدی seinfled داشت.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

و همین علاقه باعث شد تا نهایتاً افتخار آشنایی با جری ساینفلد را از نزدیک پیدا کند. این آشنایی بـه دوستی خوبی بین این دو منجر شد و پس از مدتی نیز شاهد ازدواج جری و جسیکا بودیم. این دو زوج موفق بعنوان سلبریتی‌هایي کـه بیشتر از ۲۰ سال اسـت باهم ازدواج کرده‌اند شاخته می شوند و بی شک در آینده نیز زندگی خوبی را تجربه خواهند کرد.

 

دیوید بکام

شاید باورش برای شـما دشوار باشد کـه دیوید بکام افسانه‌اي عاشق ترانه‌هاي گروه اسپایس گرلز شود اما این حرف را از مـا داشته باشید کـه دیوید بکام قبل از ازدواج با ویکتوریا، عاشق وی بودو تمام ترانه‌هاي او در گروه اسپایس گرلز را گوش می کرد.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

دیوید بکام بـه هر دری زد تا با ویکتوریا ملاقات کند و دست آخر پس از پایان یک مسابقه فوتبال درسال ۱۹۹۷ موفق بـه دیدن روی ماه ویکتوریا شد ودر همانجا راز دلش را برای او فاش کرد. از قرار معلوم ویکتوریا نیز دلش پیش دیوید بودو این آشنایی باب دوستی‌هاي بیشتر را میان این دو باز کرد تا نهایتاً شاهد ازدواج این سلبریتی‌هاي فوق‌ ستاره باشیم.

 

جان تراولتا

بـه احتمال زیاد شـما هم زیاد در خصوص عشق‌هاي جوانی شنیده‌اید و افراد زیادی را سراغ داریم کـه عشق پرشوری در نوجوانی و جوانی بـه سلبریتی‌ها دارند و عکس آن‌ها را از دیوار اتاق آویزان میکنند. اما کمتر کسی این عشق‌ها را جدی میگیرد ودر بیشتر مواقع با عشق‌هاي گذرا و ناپایداری طرف هستیم.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

اما از قرار معلوم عشق کلی پرتسون بـه جان تراولتا با این عشق‌ها فرق داشت و کلی زمانی کـه تنها ۱۶ سال بیشتر نداشت با مشاهده فیلم grease بـه جان تراولتا دل باخت و عاشق‌اش شد. این عشق پاک و معصوم ثمر بخش بودو دست آخر کلی بـه رؤیای نوجوانی‌اش رسید و با جان تراولتا ازدواج کرد.

 

فرگی

فرگی و جاش دوهامل هردو سلبریتی‌هاي معروفی هستند اما قصه عشق‌شان با سایر سلبریتی‌هایي کـه ازآن‌ها میشنویم تفاوت دارد. این دو چهره‌سرشناس قبل از آشنایی هردو در اوج موفقیت بودند و فرگی در گروه black eyed peas ترانه‌خوانی می کرد و دوهامل نیز هنرپیشه معروفی بود اما از قرار معلوم جاش دوهامل قبل از این کـه شخصاً فرگی را از نزدیک ملاقات کند بـه اول دل بسته بود.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

ظاهرا عشق دوهامل بـه فرگی بـه حدود ۵ سال قبل‌تر از ملاقات رسمی آن‌ها باز می گردد و جاش دوهامل بـه مدت ۵ سال بی‌آنکه چیزی بـه زبان بیاورد بار عشق فرگی را تحمل کرده بود. جالب اینجاست کـه دوهامل و فرگی پس از آشنایی رابطه خوبی باهم نداشتند و عشق آتشین آن‌ها دیری نپایید کـه بـه خاکستر تبدیل شد.

 

جسیکا آلبا

هالیوود دنیای عجیبی اسـت و تنها سلبریتی‌ها و ستاره‌هاي این دنیا را می‌شناسیم، اما دنیای هالیوود بسیار بزرگ تر از چیزی اسـت کـه مـا میبینیم و افراد زیادی در پشت‌پرده هالیوود مشغول بکار هستند. کش وارن نیز یکی از همین افراد بود کـه درسال ۲۰۰۴ در فیلم چهار شگفت انگیز در نقش دستیار تولید با عوامل این فیلم همکاری می کرد.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

دست بر قضا دراین فیلم جسیکا آلبا نیز حضور داشت و کش وارن در نخستین برخورد یک دل کـه نه، صد دل عاشق آلبای زیبارو شد. خوشبختانه روزگار با کش وارن یار بودو آلبا نیز کـه ظاهرا مهر کش در دلش افتاده بود بـه عشق او پاسخ مثبت داد. چهار سال این دو باهم آشنا بودند و راز و نیاز میکردند تا این کـه نهایتاً عشق آن‌‌ها منجر بـه ازدواج شد و جسیکا آلبا سه فرزند از کش وارن دارد.

 

ساندرا بولاک

بی شک ساندرا بولاک را می‌شناسید اما بعید می دانیم حتی اسم جسی جیمز بـه گوش شـما خورده باشد. جسی جیمز مجری موفقی در برنامه‌هاي تلویزیونی اسـت و ید طولایی در تولید و فروش اتومبیل و موتورسیکلت دارد. ظاهرا ساندرا بولاک عاشق برنامه تلویزیونی monster garage بود.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

و از آنجایی کـه جسی جیمز دراین برنامه مجری‌گری می کرد بـه او دل بست. این عشق نهایتاً بـه آشنایی و ازدواج آن‌ها منجر شد اما از قرار معلوم دست روزگار برنامه‌هاي دیگری برای این زوج عاشق داشت و پس از مدتی عشق آن‌ها فروکش کرد و شاهد جدایی ساندرا بولاک و جسی جیمز بودیم.

 

تام کروز

تام کروز بـه اندازه‌اي ثروت و شهرت دارد کـه روی هر دختری انگشت بگذارد میتواند دل او را ببرد اما عشق این حرف‌ها را نمی‌فهمد و حتی تام کروز نیز ماجرای عشقی سوزناک دارد. کتی هولمز همسر فعلی تام کروز از کودکی عاشق تام بوده اسـت و بـه گفته یکی از همشاگردی‌هایش کتی عکس‌هاي تام کروز را داخل دفترچه‌خاطراتش نگه می‌داشت.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

این عشق سرانجام بـه ازدواج ختم شد و ماحصل رابطه تام کروز و کتی هولمز دختری با نام سوری اسـت کـه کاملاً پیداست زیبایی پدر و مادرش رابه ارث برده اسـت.

 

بیلی جو آرمسترانگ

طرفداران موسیقی پاپ و راک بیلی رابه خوبی می‌شناسند، وی مؤسس گروه موسیقی گرین دی اسـت و کنسرت‌هاي زیادی را در سرتاسر دنیا اجرا کرده اسـت. همان‌گونه کـه حتما می دانند خواننده‌ها رسم دارند در حین اجرای کنسرت یکی از تماشاچیان رابه روی صحنه بیاورند. بیلی جو نیز همین رسم را در یکی از کنسرت‌هایش اجرا کرد.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

او از دختری زیبا و جوان با نام آدرین نِسر در کنسرتی کـه سال ۱۹۹۰ برگزار کرده بود دعوت کرد تا روی صحنه بیاید. این دختر نیز کـه عشق سوزانی بـه بیلی داشت بـه دعوت او لبیک گفت و این آشنایی باب دوستی‌هاي بیشتر و سرانجام ازدواج بیلی جو آرمسترانگ و آدرین نسر رابه دنبال داشت. این زوج درسال ۱۹۹۴ ازدواج کرده‌اند و ازآن زمان تا کنون با خوبی و خوشی درکنار هم زندگی می کنند.

 

توبی مگوایر

بـه احتمال زیاد حتی اسم جنیفر مِیر بـه گوش شـما نخورده اسـت اما جالب اسـت بدانید جنیفر یکی از ستاره‌هاي درخشان دنیای طراحی جواهرات اسـت، از طرف دیگر توبی مگوایر نیز سلبریتی‌ شناخته‌ شده‌اي در دنیای سینما اسـت و حضور وی در چندین مجموعه از فیلم‌هاي مرد عنکبوتی هرگز فراموش نمیکنیم.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

ظاهرا جنیفر عشق سوزانی از توبی مگوایر داشت و بـه لطف آشنایان و اطرافیان موفق شد با توبی از نزدیک آشنا شود و راز دلش را پیش او فاش کند. آشنایی این دو بـه مدت ۵ سال ادامه یافت تا این کـه نهایتاً ازدواج کردند و یک دختر و پسر ماحصل این ازدواج بود. عشق جنیفر بـه توبی دیری نپایید و این زوج پس از تولد فرزند دومشان از هم جدا شدند.

 

روبن استودارد

سوراتا زوری، همسر روبن اتودارد بودو آشنایی آن‌ها یکی از رمانتیک‌ترین آشنایی‌ها در بین سلبریتی‌ها بـه‌حساب می آید. روبن اتودارد بـه صورت کاملاً اتفاقی دریک برنامه ترانه‌خوانی کـه در یکی از فروشگاه‌هاي وال‌مارت برگزار شده بود حضور پیدا کرد.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

ودر همین برنامه بود کـه سوراتا زوری توانست مرد رؤیاهای خودرا ملاقات کند و آشنایی این دو بـه ازدواج درسال ۲۰۰۸ ختم شد. روبن و سوراتا زندگی خوبی را تجربه نکردند و چهار سال بعد درسال ۲۰۱۲ از هم جدا شدند.

 


 

و در ادامه عکس های زیرخاکی ستاره های مشهور

دیدن عکس هاي قدیمی، بـه خصوص عکس هاي قدیمی ستاره ها، حالتی از نوستالژیک را برای مـا بـه همراه دارد. دیدن چهره هاي انها در طول سالیان متمادی بر روی پرده سینما یا صفحه تلویزیون این امکان رابه مـا می دهد تا تاثیرات گذر زمان بر روی خطوط چهره افراد را ملموس تر و واضح تر درک کنیم.

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

تئودور روزولت، نخستین رئیس جمهور کشور آمریکا کـه درسال 1910 پرواز کرد

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

دنیل ردکلیف در فیلم برداری «دیوید کاپرفیلد»، 1999

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

نیکولا تسلا در آزمایشگاهش، 1899

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

استیون اسپیلبرگ در فیلم برداری «آرواره ها»، 1974

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

جیلین اندرسون در فیلم برداری «پرونده‌هاي ایکس»، 1990

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

کرت کوبین و دخترش، 1993

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

الیجا وود و مکالی کالکین، 1993

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

آدری هپبورن با حیوان خانگی‌اش، 1958

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

فردی مرکوری در حال گریم قبل از کنسرت اش، 1980

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

مرلین مونرو در حال کتاب خواندن، 1952

شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس

بیل کلینتون 4 ساله، 1950

 

نوشته شرح عاشقی و دلدادگی ستاره های مشهور + عکس اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز