علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟


علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

 

علت فراموشی خواب چیست؟ چرا خواب هاي مان را فراموش می کنیم؟ چگونه خواب هاي مان رابه یاد بیاوریم؟ البته مـا همه ی خواب هاي مان رابه یاد نمی آوریم، هیچکس همه ی خواب هاي خود رابه یاد نمی آورد، اما گاهی اوقات اوضاع بـه گونه اي می شود کـه هرروز دچار فراموشی خواب می شویم و این بـه مرور می تواند بـه یک معضل ذهنی اذيت دهنده تبدیل شود، در ادامه با مـا همراه باشید.

 

شـما یک سوم از عمر خودرا در خواب هستید و بخش بزرگی ازآن شامل خواب دیدن می شود؛ اما اکثر مواقع یادتان نمی آید کـه چـه خوابی میدیدید. حتی آن مواقع نادری کـه خوش‌شانسی می‌آورید و وقتی بیدار میشوید عکسهایی ازآن خواب در حافظه‌تان باقیمانده اسـت، در عرض یک دقیقه تمام آن عکسهای از حافظه شـما پاک میشوند و بـه سرزمین خیال برمی‌گردند.

علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

مـا گرایش زیادی بـه فراموش کردن سریع خواب‌ها داریم. کسانی کـه کمتر اعلام میکنند کـه خواب دید‌ه‌اند، درواقع کسانی هستند کـه آسان‌تر خواب خودرا فراوش می کنند. شاید باورش سخت باشد کـه مـا حتی وقتی یادمان نمی آید کـه خوابی دیده‌ایم هم در حال خواب دیدن بوده‌ایم، اما تحقیقات مشخصا نشان می دهد افرادی کـه حتی یک خواب هم در طول سالها یا حتی تمام زندگی خود تعریف نکرده‌اند.

 

«چراکه هیچ وقت چیزی بـه یاد نمی‌آوردند» هم درحال خواب دیدن بوده‌اند. همین افراد هنگامیکه در موقعیت مناسب از خواب بیدار شوند میتوانند خواب خود رابه یاد بیاورند. درحالی کـه دلیل این موضوع هنوز کاملا مشخص نشده، محققان نتایجی از بررسی مغز مـا هنگام خواب بـه دست آوده‌اند کـه شاید دلیل این فراموشی عجیب‌وغریب مـا را توضیح دهد.

 

شما بیدارید ولی هیپوکامپوس نه

وقتی کـه مـا بـه خواب می رویم، تمام قسمت‌هاي مغز مـا بطور هم زمان بـه خواب نمیروند. بر اساس تحقیقاتی کـه درسال ۲۰۱۱ منتشر شد، محققان آخرین قسمتی از مغز کـه بـه خواب می رود را پیدا کردند و آن قسمت هیپوکامپوس «Hippocampus» اسـت. عضوی منحنی شکل کـه در هردو نیمکره مغز قرار گرفته و نقش بسیار مهمی در جابه‌جایی اطلاعات از حافظه کوتاه مدت بـه حافظه بلند مدت دارد.

علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

همان طور کـه قسمت هیپوکامپوس آخرین قسمتی از مغز اسـت کـه بـه خواب میرود، می تواند آخرین قسمتی هم باشد کـه بیدار میشود. پس می توان این نتیجه را گرفت کـه وقتی شـما هنگام خواب دیدن بیدار می شوید، تصویری کـه در خواب دیده‌اید در حافظه کوتاه مدت شـما قرار دارد، اما بدلیل اینکه هیپوکامپوس کاملا بیدار نشده مغز شـما نمی تواند این حافظه را ثبت کند.

 

همانگونه کـه این موضوع توضیح می دهد کـه چرا خاطراتی کـه از خواب دیدن داریم انقدر زودگذر هستند، بـه این معنی نیست کـه هیپوکامپوس شـما در طول شب غیرفعال اسـت. درواقع اینبخش از مغز در طول خواب کاملا فعال و درحال طبقه‌بندی و نگه‌داری خاطرات و داده‌هاي موجود اسـت تا جای آن‌ها را در حافظه محکم کند؛ بجای آن کـه اطلاعات تجربه‌هاي جدیدی کـه مـا در خواب تجربه میکنیم را دریافت و ذخیره کند.

 

داده‌ها نشان می دهد کـه در عده اي از مراحل خواب، هیپوکامپوس در حال ارسال اطلاعات بـه قسمت کورتکس «Cortex» مغز اسـت، اما ازآن اطلاعاتی دریافت نمی کند. محققان گفتند کـه این ارتباط یک‌طرفه بـه هیپوکامپوس اجازه می دهد کـه اطلاعات حافظه درازمدت را برای ذخیره‌سازی بـه کورتکس مغز بفرستد اما اطلاعات جدید توسط آن ثبت نمی شوند.

 

هنگام بیدار شدن، مغز برای شروع بکار قابلیت رمزگذاری حافظه بـه حداقل ۲ دقیقه زمان احتیاج دارد. درسال ۲۰۱۷ تحقیقی منتشر شد کـه در آن محققین الگوی خواب ۱۸ نفر در فرانسه را بررسی کرده بودند. این افراد اعلام کرده بودند کـه تقریباً تمام خواب‌هایي کـه هرروز میبینند رابه یاد می‌آورند. درکنار آن هم الگوی خواب ۱۸ نفری کـه اعلام کرده بودند بـه ندرت خواب‌هاي خود رابه یادمی‌آوردند نیز بررسی کردند.

 

محققین دریافتند کـه کسانی کـه خواب‌هاي خود رابه یاد می‌آوردند در طول شب بیش‌تر از خواب بیدار می شوند و این بیدار شدن‌هاي در طول شب بطور میانگین حدود ۲ دقیقه طول می کشند. در صورتی کـه افرادی کـه کمتر خواب خود رابه یاد می‌آوردند کمتر از خواب بیدار می شوند و بیدار شدن‌شان بطور میانگین بیش از یک دقیقه طول نمی کشد.

 

تاثیر مواد شیمیایی عصبی

کمبود توانایی مـا در کدگذاری خاطرات جدید در حین خواب، هم چنین بـه میزان تغییرات در دو پیام‌رسان عصبی مرتبط اسـت؛ “Acetylcholine” و “Noradrenaline” کـه مشخصا نقش مهمی در حفظ خاطرات دارند. وقتی کـه مـا بـه خواب می رویم این دو پیام‌رسان دچار افت میشوند. سپس یک اتفاق عجیب رخ می دهد و مـا وارد مرحله تکرار حرکت چشم‌ها در خواب میشویم.

علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

«rapid eye movement یا REM»؛ مرحله‌اي کـه اکثر خوا‌ب‌هاي واضح خودرا می بینیم. دراین مرحله فعالیت Acetylcholine بـه میزان فعالیت آن در بیداری بر میگردد. دانشمندان همان‌ گونه بر روی این پازل مشغول کار هستند اما عده اي از حدس‌ها بر این اسـت کـه این فعالیت‌هاي شیمیایی میتواند دلیلی برای فراموش کردن خواب‌هایي کـه میبینیم باشد.

 

برخی از خواب‌ ها قابلیت ثبت شدن در حافظه را ندارند

پروفسور ارنست هارتمن کـه روی رویاها و خواب‌ها تحقیق میکند می گوید: آیا یادتان می آید کـه امروز صبح هنگام مسواک بـه چـه چیزی فکر میکردید؟ ذهن مـا مدام در حال پرسه‌زنی اسـت، اما مـا اکثر آن فکرها را بعنوان اطلاعات غیر ضروری دور می‌ اندازیم. خواب‌هاي مـا خصوصا خواب‌هاي روزمره و معمولی، میتوانند دقیقا مثل فکرها و زمزمه‌هاي ذهنی مـا در طول روز باشند و توسط مغز بعنوان اطلاعات غیرضروری شناخته شوند.

علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

اما خواب‌هایي کـه واضح‌تر، احساسی‌تر و مربوط‌تر هستند بنظر بیشتر بـه یاد آورده میشوند. شاید چون بیشتر مـا را تحریک بـه بیدار شدن‌ می کنند. هم چنین نوع طبقه‌بندی داستانی آن‌ها هم در ذخیره‌سازی ساده‌ترشان نقش دارد. بـه گفته محققین، اگر برای بـه یاد آوردن خوا‌ب‌هاي خود مصمم هستید، چند ترفند برای اینکار وجوددارد:

 

1

نوشیدن آب قبل از خواب بدلیل این‌ کـه شـما را در نیمه شب برای بـه دستشویی رفتن بیدار میکند، راه حل موثری اسـت چون این بیدار شدن‌هاي در طول شب همراه با بـه یادآوردن خوابی اسـت کـه میدیدیم.

 

2

وقتی بـه تخت خواب رفتید مرتبا با خود تکرار کنید کـه میخواهید خواب‌هایي کـه میبینید رابه یاد بیاورید، اینکار می تواند شانس بـه یاد آوردن خواب را زیاد کند.

 

3

بـه محض بیدار شدن سعی کنید خوابی کـه میدیدید را ادامه دهید، چشمان خودرا ببندید و صحنه‌اي راکه در خواب دیدید در ذهن خود تکرار کنید تا زمانی کـه هیپوکامپوس شـما فعال شود و این خواب را بعنوان یک خاطره در حافظه ثبت کند.

 


 

و در ادامه چه میزان خواب برای بدن کافی است؟ عوارض بی‌ خوابی چیست؟

 

شاید شـما هم جزو افرادی باشید کـه از طرف خانواده و دوستانتان بـه کم‌خوابی یا پرخوابی متهم می شوید. شاید هم واقعا با مشکل بی‌خوابی روبه‌رو هستید. اما خواب کافی چند ساعت اسـت؟ همیشه بـه مـا گفته‌اند کـه شب‌ها باید ۸ ساعت بخوابید، اما این میزان خواب یک میانگین اسـت و ممکن اسـت بهترین میزان خواب برای همه ی نباشد.

علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

عده اي از افراد بـه خواب بیشتری احتیاج دارند و برخی دیگر با کمتر خوابیدن بهتر هستند. نیاز مـا بـه خواب ممکن اسـت در طول عمر ودر سنین مختلف تغییر کند. بنابر این جمله تکراری «هر شب ۸ ساعت بخوابید» چیزی بیش از یک کلیشه نیست. برای تنظیم خواب باید نیاز شخص خودرا درنظر بگیرید و یک الگوی صحیح برای خود پیدا کنید.

 

کم‌ خوابی و پرخوابی طبیعی

هر فردی بـه میزانی از خواب احتیاج دارد کـه توسط اطلاعات ژن‌ها یا ژنتیک او مشخص میشود. تفاوت میان افراد کم‌خواب و پرخواب در میزان نیازشان بـه خواب مشخص می شود. میزان نیاز طبیعی بـه خواب در واقع یک بازه اسـت؛ افرادی کم‌خواب‌ کسانی هستند کـه کمتر از میانگین این بازه بـه خواب احتیاج دارند و افراد پرخواب کسانی هستند کـه بیش‌ از میانگین این بازه زمانی بـه خواب احتیاج دارند.

 

تغییر میزان نیاز به خواب در سنین مختلف

علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

میانگین نیاز بـه خواب در طول سال‌هاي زندگی هر فرد تغییر می کند، خصوصا در دوران کودکی و نوجوانی. با اینکه ۸ ساعت خواب یک میانگین برای میزان خواب در بزرگسالان بالای ۱۸ سال اسـت، اما نیاز بـه خواب در اشخاص خاص میتواند بالاتر و پایین‌‌تر از میانگین باشد. میانگین نیاز بـه خواب در گروه‌هاي سنی مختلف بـه ترتیب زیر اسـت:

 

= نوزادی «۳ الی ۱۱ ماه» ۱۴ الی ۱۵ ساعت

= کودک نوپا «۱۲ الی ۳۵ ماه» ۱۲ الی ۱۴ ساعت

= سن پیش از مدرسه «۳ الی ۶ سال» ۱۱ الی ۱۳ ساعت

= سن مدرسه «۶ الی ۱۰ سال» ۱۰ تا ۱۱ ساعت

= نوجوانی «۱۱ الی ۱۸ سال» ۹.۵ ساعت

= بزرگسالی میانگین ۸ ساعت

= سالمندی احتمالا بـه خواب کمتری احتیاج دارند

 

بی‌ خوابی چیست؟

چـه اتفاقی می‌افتد اگر تنظیم خواب مـا بـه هم بریزد و کمتر از زمانی کـه بدن‌ و ذهنمان احتیاج دارد بخوابیم؟ با کم خوابیدن مـا دچار عارضه «کمبود خواب» می شویم. کمبود خواب یک عارضه جدی اسـت و این کم بود را باید جبران کنیم! روش‌هاي جبران کم‌خوابی هم چرت‌ طولانی در طول روز یا زود رفتن بـه تخت خواب اسـت. با توجه بـه اینکه هر فرد میزان مورد نیاز خواب خودرا دارد.

 

در صورتی کـه بـه آن میزان خواب در طول یک شبانه روز دست پیدا نکند، با عواقب بدی هم از نظر فیزیکی و هم از نظر ذهنی درگیر خواهد شد. بخشی از فرایند خواب در مغز مـا، از بین رفتن فعالیت‌هاي شیمیایی کـه باعث خواب‌آلودگی می شوند اسـت. مضنون اصلی دراین فرایند شیمیایی «آدنوزین» اسـت. آدنوزین درواقع محصول متابولیسم «میزان انرژی مصرفی» در بدن شـما اسـت.

 

زیاد بیدار ماندن و عدم تنظیم خواب، میزان آدنوزین را افزایش می دهد و هر چقدر کـه شـما بیشتر بیدار بمانید میزان آدنوزین تولید شده در بدن شـما بیشتر شده و باعث می شود احساس خواب‌آلودگی بیشتری کنید. خوابیدن مغز شـما را از آدنوزین خالی میکند، اما برای از بین بردن کامل آدنوزین شـما میزان مناسبی از خواب احتیاج دارید.

 

عوارض بی‌ خوابی چیست؟

اگر شـما اغلب دچار کمبود خواب هستید، حتماً این سوال برای شـما پیش می آید کـه بیخوابی چـه عواقبی دارد و عوارض اختلال خواب چیست؟ برای مثال اگر شـما بـه ۸ ساعت خواب برای استراحت کامل احتیاج دارید اما فقط ۶ ساعت بخوابید، شـما ۲ ساعت کمبود خواب دراین ۲۴ ساعت خواهید داشت.

علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

این کمبود ممکن اسـت عوارض جدی در پی داشته باشد مخصوصا اگر در همان روز جبران نشود. تحقیقات نشان داده اسـت کـه کمبود خواب در فعالیت‌هاي روزانه تاثیر میگذارد. تاثیراتی مانند:

 

= خستگی مفرط

= عدم تمرکز

= ضعف در حافظه کوتاه مدت

= نوسانات خلق و خو

= افسردگی

= زودرنجی و حساسیت بیش از اندازه.

 

چطور می‌ توان بی‌ خوابی را جبران کرد؟

خبر خوب این اسـت کـه جبران کم خوابی در کوتاه مدت با همان میزان ساعت خوابیدن میسر اسـت. اگر شـما یک خواب کامل شبانه، بعد از بیخوابی اخیرتان داشته باشید، احساس فوق‌العاده‌اي خواهید داشت. اگر چند شب خواب کافی داشته باشید، عواقب فیزیکی کم‌خوابی شـما خیلی سریع برطرف خواهند شد. اما خبر بد این اسـت کـه شـما نمی توانید کم خوابی‌هاي ماه‌ها و سال‌هاي گذشته را جبران کنید.

علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

متاسفانه زمان زیادی گذشته و عواقب دراز مدت بی‌خوابی ممکن اسـت بـه سراغ شـما بیاید. اندازه‌گیری میزان آسیب‌هاي کم‌خوابی در دراز مدت کمی سخت اسـت و نمیتوان بطور دقیق گفت تغییر روش شـما تا چـه اندازه میتواند موثر باشد. اگر خواب آسان و بـه اندازه‌اي نداشته‌اید و عوارض فیزیکی و ذهنی بی‌خوابی را تجربه می کنید، میتوانید بـه یکی از راه‌هاي زیر آنرا جبران کنید:

 

سعی کنید زمان خواب خود را افزایش دهید

با زود بـه تخت خواب رفتن می توانید زمان خواب خودرا افزایش دهید. با ساعت کوک نکردن و آلارم نگذاشتن برای بیدار شدن می توانید مطمئن شوید کـه در آن روز مشخص بـه اندازه خوابیده‌اید. اما سعی کنید خیلی زود هم بـه تخت‌ خواب نروید. بیش از اندازه زود بـه رختخواب رفتن خطر بی‌خوابی را بیشتر می کند.

علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

اگر جزو افرادی هستید کـه زمان زیادی را در تخت خواب می‌گذرانید و مدام از خود می‌پرسید «چرا خوابم نمی برد؟» کاری کـه باید انجام دهید این اسـت: اگر برای استراحت کامل ۷ ساعت خواب احتیاج دارید سعی کنید بیش از ۹ ساعت را در تخت خواب نگذرانید «مجموع زمان اقدام برای خواب و زمان خواب» با این روش ساعت خواب شـما منظم خواهد شد.

 

یک چرت میان روز داشته باشید

اگر میزان خواب شب شـما کم اسـت، چرت بعداز ظهر مانند یک میان وعده عمل می کند. شـما می توانید کمبود خواب شب خودرا در طول روز با چرت زدن جبران کنید. یک چرت کوتاه می‌‌تواند شـما را سرحال بیاورد، اما چرت طولانی میتواند کمبود خواب شب گذشته را جبران کند. همین‌طور چرت با قهوه «چرتی کـه پس از خوردن یک قهوه میزنند و ۱۰ الی ۲۰ دقیقه بیشتر طول نمیکشد» یک روش طبیعی برای مقابله با «آدنوزین» اسـت.

 

آخر هفته را خوب بخوابید

اکثر افراد این روش را انجام میدهند؛ صبح آخر هفته را بیشتر می خوابند. اگر شـما شاغل هستید ودر طول هفته باید صبح‌ها زود از خواب بیدار شوید، احتمالا کمبود خواب پیدا خواهید کرد. با بیشتر خوابیدن در آخر هفته‌ها حتماً سعی کنید کمبود خواب هفته خودرا جبران کنید؛ با اینکار انگار کـه یک دکمه ریست برای تمام کم‌خوابی‌ها زده باشید و حسابتان را هر هفته صاف کنید.

 

قهوه بنوشید

کافئین می تواند سیگنال‌هاي آدنوزین را دفع کند. تاثیر قهوه، نوشابه و چای طبق معمول کوتاه اسـت ودر نتیجه شـما وادار هستید کـه دوباره آن‌ها را تجدید کنید و یک لیوان دیگر بنوشید. کافئین نمیتواند کم‌خوابی‌هاي شدید را جبران کند، پس نقش محدود و کم‌رنگی در جبران کمبود خواب دارد. دراین بین فراموش نکنید کـه هرگز با کم‌خوابی رانندگی نکنید!

 

اگر برای رانندگی خیلی خواب‌آلود هستید، پشت فرمان خودرو ننشینید. رانندگی در شرایطی کـه اختلال خواب دارید می‌‌تواند بـه شدت خطرناک باشد. خواب‌آلودگی این یکی از دلایل عمده در تصادفات خودرو اسـت. زیاد کردن صدای ضبط یا پایین آوردن شیشه خودرو کمکی نخواهد کرد، پس ریسک نکنید.

 

اگر برای درمان کم‌ خوابی مشکل دارید از یک متخصص کمک بگیرید

 

کسانی کـه با عوارض بی‌خوابی درگیر هستند برای درمان کم‌خوابی باید از یک متخصص کمک بگیرند چرا کـه این عوارض می تواند دلایل دیگری داشته باشد. یک متخصص میتواند شـما را راهنمایی کند و مراقبتی کـه احتیاج دارید رابه شـما پیشنهاد کند تا شـما هم بتوانید بـه خواب آسان، عمیق و احساس سرحالی و شادابی در طول روز دست پیدا کنید.

 


 

و در آخر نیز چرت با قهوه چیست؟

نوشیدن قهوه قبل از خواب ممکن اسـت کاری غیرعادی بنظر برسد؛ هرچند تعداد زیادی از افراد اینکار را بعنوان یک عادت برای افزایش انرژی خود انجام می‌‌دهند. اما چرت با قهوه یا چرت قهوه دقیقا چیست و چـه فوایدی برای مـا دارد؟ چرت با قوه بـه معنی نوشیدن قهوه قبل از یک خواب کوتاه اسـت. تاثیر این روش بعلت وجود یک ماده شیمیایی بنام آدنوزین «Adenosine» در بدن اسـت کـه بر خواب تاثیر میگذارد.

 

وقتی شـما احساس خستگی و خواب‌آلودگی میکنید، میزان زیادی از آدنوزین در بدن شـما ترشح میشود. وقتی خوابیدید این میزان مجددا افت پیدا می کند. کافئین و آدنوزین برای درگیر کردن گیرنده‌هاي عصبی در مغز با یک دیگر رقابت میکنند. کافئین مانند خواب توانایی کاهش آدنوزین را ندارد اما می تواند مانع از دریافت پیام این ماده توسط گیرنده‌هاي مغز شود؛ بهمین دلیل شـما با خوردن قهوه کمتر احساس خواب‌آلودگی می کنید.

علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

محققین بـه این نکته پی‌بردند کـه نوشیدن قهوه قبل از یک چرت کوتاه میتواند میزان انرژی شـما را افزایش دهد. در عین حال چرت زدن بشما کمک میکند تا از شر آدنوزین خلاص شوید. با این روش کار برای کافئین ساده‌تر اسـت و باید با میزان کمتری از آدنوزین برای گیرنده‌هاي عصبی رقابت کند. بـه زبان دیگر خواب می تواند تاثیر قهوه رابا افزایش گیرنده‌هاي عصبی کـه در اختیارش می گذارد، بیشتر کند.

 

بهمین جهت اسـت کـه چرت با قهوه سطح انرژی را بیشتر از نوشیدن قهوه یا خوابیدن بـه تنهایی، بالا می‌آورد. ممکن اسـت فکر کنید نوشیدن قهوه جلوی چرت زدن شـما را می گیرد اما این‌طور نیست؛ بـه یاد داشته باشید از وقتی کـه مـا قهوه را مینوشیم تا وقتی کـه بدن مـا متوجه کافئین شود اندکی زمان نیاز اسـت.

 

از وقتی که قهوه را می‌نوشید زمان بگیرید

اکثر افراد حرفه‌اي بر این عقیده‌ هستند کـه باید قهوه را دقیقا قبل از اینکه بـه خواب بروید بنوشید و سپس ۱۵ الی ۲۰ دقیقه بخوابید. این زمان‌بندی بـه این دلیل انتخاب شده اسـت کـه زمان مورد نیاز برای تاثیر قهوه در بدن، حدودا بهمین اندازه اسـت. اگر شـما برای نیم ساعت یا بیشتر بخوابید، بـه نوعی خواب عمیق فرو میروید کـه بـه آن «خواب موج‌هاي آرام» «slow-wave sleep» می گویند.

علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

بیدار شدن از این نوع خواب می تواند منجر بـه «اینرسی خواب» شود کـه همان حالت گیجی و منگی اسـت کـه بعد از خواب بعد از ظهر احساس میکنیم. بنظر میرسد کوتاه کردن خواب تا حداکثر ۳۰ دقیقه می‌‌تواند از این عارضه پیشگیري کند. هم چنین زمانی از روز کـه افراد برای چرت با قهوه انتخاب میکنند میتواند بسیار مهم باشد. یک تحقیق کوچک کـه بر روی ۱۲ فرد بالغ انجام شد بـه این نتیجه رسید کـه:

 

شرکت کنندگانی کـه ۶ ساعت، ۳ ساعت یا دقیقا قبل از خواب خود ۴۰۰ میلی‌گرم کافئین «برابر با ۴ فنجان قهوه» مصرف کرده بودند، همگی دچار مشکل در خوابیدن و عوارض بی‌خوابی شدند. این تحقیق نشان میدهد کـه بهتر اسـت چرت با قهوه را هنگامی از روز داشته باشیم کـه حداقل تا ۶ ساعت بعد ازآن نخواهیم بـه تخت‌خواب برویم. میزان کافئینی کـه برای چرت با قهوه مصرف می کنیم نیز در تاثیرگذاری آن موثر اسـت.

 

آیا چرت با قهوه واقعا انرژی بیشتری به شما می‌دهد؟

با اینکه منطق پشت چرت با قهوه بنظر قابل باور می آید، تحقیقاتی کـه تایید کند اینکار بیشتر از فقط چرت زدن یا فقط قهوه خوردن باعث افزایش انرژی می شود، محدود اسـت. اما همین تحقیقات کم هم قابل اعتماد هستند؛ در تحقیقاتی کـه بر روی ۱۲ فرد بالغ انجام شد، بـه این نتیجه رسیدند، شرکت‌کنندگانی کـه ۲۰۰ میلی‌گرم کافئین مصرف و الگوی خواب ۱۵ دقیقه بعد ازآن را رعایت کردند.

علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

بعد از ۲ ساعت رانندگی شبیه‌سازی شده تا 91 درصد کمتر از کسانی کـه از این الگو پیروی نکردند، پشت فرمان احساس خواب‌آلودگی داشتند. دراین تحقیق حتی کسانی کـه کاملا خواب‌شان نبرده بود نیز نتایج بهتری در افزایش انرژی داشتند. تحقیقات مشابهی بر روی 10 نفر نشان داد افرادی کـه کمتر از 150 میلی‌گرم کافئین قبل از 15 دقیقه خواب مصرف کرده‌ بودند:

 

بطور قابل ملاحضه‌اي در 2 ساعت رانندگی شبیه‌سازی شده، کمتر از گروهی کـه چرت با قهوه نداشتند، احساس خواب‌ آلودگی کردند. در نهایت، تحقیقات تکمیلی توصیه میکند مصرف قهوه و یک خواب کوتاه درکنار هم میزان هوشیاری و انرژی را برای کار کردن در شب بیشتر از فقط خواب کوتاه یا فقط نوشیدن قهوه، افزایش میدهد.

 

آیا به چرت با قهوه احتیاج دارید؟

اینکه همه ی بخواهند سطح انرژی و هوشیاری خودرا با اینکار تا چند برابر بیشتر کنند جای تعجب ندارد اما باید درنظر داشت کـه دامنه تحقیقات در مورد تاثیرگذاری این روش هنوز محدود اسـت. اگر شـما بـه تکنیک چرت با قهوه علاقه‌مند هستید، در انتخاب میزان و نوع قهوه‌ خود دقت کنید؛ دوز کافین مصرفی در اکثر تحقیقات دراین زمینه برابر با دو فنجان قهوه اسـت.

علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟

مصرف قرص کافئین قبل از چرت کوتاه تقریباً تاثیر مشابهی با مصرف دو فنجان قهوه دارد، اما هنوز آزمایش نشده اسـت. مصرف بیش از حد کافئین میتواند منجر بـه خستگی مفرط، اضطراب، کوفتگی عضلات و مشکلات دیگر در افراد شود. هم چنین اگر مصرف کافئین حداقل 6 ساعت با ساعت خواب اصلی شبانه‌روز فاصله نداشته باشد، می تواند منجر بـه اختلال در خواب شود.

 

اکثر متخصصین با مصرف کافئین تا 400 میلی‌گرم یعنی حدود 4 فنجان در روز برای اکثر افراد موافقت می کنند؛ مگر اینکه فرد مشکل خاصی از جمله مشکلات قلبی داشته باشد. پس اگر قصد شروع تکنیک چرت با قهوه را دارید این میزان مصرف کافئین توصیه شده را درنظر داشته باشید.

 

نتیجه‌ گیری

چرت با قهوه می تواند میزان انرژی بیشتری را نسبت بـه فقط چرت زدن یا فقط نوشیدن قهوه در شـما افزایش دهد اما تحقیقاتی کـه از این تکنیک حمایت کند هنوز محدود اسـت. حدود دو فنجان قهوه دقیقا قبل از یک چرت 20 دقیقه‌ اي میتواند بهترین روش برای بهره‌مند شدن از تکنیک چرت با قهوه باشد. برای جلوگیري از بی‌خوابی شبانه، تا شش ساعت قبل از خواب از نوشیدن قهوه خودداری کنید.

 

نوشته علت فراموشی خواب | چگونه خواب های مان را به یاد بیاوریم؟ اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟


بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

 

امروز درباره نخستین وعده غذایی یعنی صبحانه صحبت می کنیم. بهترین خوراکی ها و نوشیدنیها برای صبحانه کدام اند؟ صبحانه چی بخوریم تا برای بدن مان مفید باشد؟ بعضی این عقیده را دارند کـه وعده غذایی صبح مهم نیست یا چندان اهمیتی ندارد، اما باید بگوییم کـه صبحانه مهمترین وعده غذایی شماست و اگر می خواهید سلامت و سرحال باشید، صبحانه را فراموش نکنید.

 

باید بدانید کـه در مورد همه ی افراد صبحانه ضروری نیست. در واقع نخوردن صبحانه ناسالم بهتر از خوردن آن اسـت! یک صبحانه سالم باید دارای مواد مغذی و ترکیبات غذایی کامل و سالمی باشد کـه انرژی روز شـما را تأمین کند و موجب جلوگیري از خوردن بیش از حد خوراکی و مواد غذایی در طول روز نیز بشود. برای اینکه بتوانید از مغذی بودن و سلامت صبحانه خود مطمئن شوید، پزشکان انواع صبحانه خوشمزه و سالم را پیشنهاد می کنند.

 

تخم مرغ

بی شک تخم مرغ یک صبحانه سالم و البته خوشمزه اسـت. مطالعات نشان میدهند خوردن تخم مرغ در وعده صبحانه، احساس سیری را افزایش میدهد ودر کنار آم میزان کالری دریافتی در وعده غذایی بعدی شـما را هم کم میکند کـه همین نکته موجب می شود قندخون و سطح انسولین خون ثابت بماند.

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

یکی از این مطالعات اعلام کرده اسـت فردی کـه برای صبحانه تخم مرغ مصرف کرده باشد نسبت بـه فرد دیگری کـه نان شیرین خورده اسـت، احساس رضایت بیشتری دارد ودر باقی روز کالری کمتری مصرف می کند. این نکته را هم باید بدانید کـه زرده تخم مرغ حاوی لوتئین و زنازانتین، دو ترکیب آنتی‌اکسیدانی اسـت کـه بـه پیشگیری از اختلالات چشمی مانند آب مروارید و دژنراسیون ماکولا یا همان تباهی لکه زرد کمک می کند.

 

تخم مرغ یکی از بهترین منابع کولین اسـت کـه از ترکیبات غذایی بسیار مهم برای سلامتی مغز و کبد بـه شمار میرود. در تعداد زیادی از افرادی کـه دارای کلسترول بالا هستند هم مصرف تخم مرغ، میزان آنرا افزایش نمیدهد. در حقیقت خوردن تخم مرغ کامل، ریسک ابتلا بـه بیماری‌هاي قلبی را از طریق تغییر شکل کلسترول بد یعنی LDL بـه نوع خوب آن یعنی HDL و التیام حساسیت بـه انسولین کاهش میدهد.

 

ماست یونانی

ماست یونانی حالت خامه‌اي دارد و خوشمزه و مغذی اسـت. این ماده از بسته شدن آب پنیر و مایع شیر دلمه شده حاصل می شود و این مواد ماست را خامه‌اي‌تر میکند کـه پروتئین بیشتری نیز دارد. این پروتئین‌ها احساس گرسنگی را کاهش میدهند و نسبت بـه چربی و کربوهیدرات هم اثر گرمایی بیشتری دارند. اثر گرمایی غذا موجب افزایش میزان متابولیسم بدن می شود و بعد از خوردن غذا بـه وجود می آید.

 

ماست و دیگر محصولات لبنی بدلیل افزایش هورمون‌هایي کـه موجب سیری میشوند مانند هورمون PYY و GLP-1، بـه بازرسی وزن هم کمک میکنند. ماست پرچرب حاوی اسید لینوئیک مزدوج اسـت کـه میتواند موجب چربی سوزی را بیشتر کند و احتمال ابتلا بـه سرطان سینه را هم کاهش دهد. عده اي از ماست‌هاي یونانی منابع خوبی از پروبیوتیک هستند کـه توسط باکتری‌هاي پروبیوتیکی بـه وجود می آید و بـه سلامت روده کمک می کند.

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

برای اینکه مطمئن شوید ماست مصرفی شـما دارای پروبیوتیک اسـت، برچسب روی محصول را بخوانید، گاهی کلمه پروبیوتیک مستقیماً روی آن نوشته شده اسـت و گاهی هم عبارت “کشت باکتری فعال و زنده” نوشته می شود. برای اینکه ویتامین، موادمعدنی و فیبر مورد نیاز خودرا هم دریافت کنید، می توانید ماست یونانی رابا میوه‌هاي خرد شده نوش جان کنید.

 

قهوه

قهوه یک نوشیدنی گرم و خوش عطر برای آغاز روز اسـت. قهوه دارای میزان زیادی کافئین اسـت و موجب بهتر شدن روحیه، آگاهی و هوشیاری و التیام عملکرد ذهن میشود. حتی درصورت مصرف میزان کمی از کافئین هم این تأثیرات مشاهده می شود. تحلیل مطالعاتی کـه انجام شده اسـت نشان میدهد کـه دز مؤثر قهوه ۳۸-۴۰۰ میلی گرم در روز اسـت تا بتواند مزایای کافئین را افزایش دهد و عوارض آنرا کم کند.

 

این میزان بر اساس غلظت قهوه حدود ۴ فنجان در طول روز خواهد بود. کافئین موجب افزایش سطح متابولیسم و سوخت و ساز بدن نیز می شود. یک مطالعه انجام شده نشان داده اسـت کـه مصرف ۱۰۰ میلی گرم کافئین در روز، بـه سوخت ۷۹-۱۵۰ کالری بیشتر در طول ۲۴ ساعت کمک می کند. همچنین، قهوه دارای میزان زیادی آنتی‌اکسیدان اسـت و باعث کاهش التهاب، محافظت از سلول‌هاي دیواره رگ‌هاي خونی می گردد.

 

جو دوسر

اگر از دوستداران غلات هستید، جو دو سر برای صبحانه سالم بهترین انتخاب اسـت. صبحانه‌اي کـه از جو دو سر تهیه شده اسـت و میزان زیادی فیبر بنام بتاگلوکان دارد. این فیبر تأثیرات زیادی بر سلامتی دارد و یکی از آن ها بعنوان کاهش کلسترول شناخته میشود. بتاگلوکان نوعی فیبر ویسکوز اسـت کـه احساس سیری را در فرد افزایش میدهد. بر اساس یکی از مطالعات انجام شده:

 

این نوع فیبر هورمون سیری بنام PYY را بالا می برد و هرچه میزان آن بیشتر باشد، تأثیر بهتری می گذارد. جو دو سر دارای میزان زیادی آنتی‌اکسیدان اسـت و از اسیدهای چرب در برابر ضعیف و فاسد شدن محافظت میکند.این آنتی‌اکسیدان‌ها بر سلامت قلب نیز اثر می گذراند و فشار خون را کاهش می دهند. باوجود اینکه کـه جو دوسر گلوتن «پروتئینی در غلات کـه موجب کش‌دار شدن خمیر انها میشود» ندارد.

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

تولید آن اغلب مانند غلات دارای گلوتن صورت میگیرد چرا کـه اغلب غلات بـه صورت ناخالص حاوی دانه‌هاي دیگری خصوصاً جو هستند. افرادی کـه دارای بیماری سلیاک روده بزرگ و حساسیت بـه گلوتن هستند، باید نوعی از جو دو سر را تهیه کنند کـه بدون گلوتن اسـت. برای اینکه میزان پروتئین موجود در صبحانه با جو دوسری خودرا بیشتر کنید، بجای آب آن رابا شیر میل کنید.

 

بری‌ها

بری‌ها یا همان میوه‌هایي کـه درخانواده بری‌ها قرار می گیرند، خوشمزه و حاوی میزان زیادی از آنتی‌اکسیدان هستند. امروزه در ایران هم باوجود آنکه تولید و پرورش این دسته از گیاهان کم اسـت، می توان در بازار و فروشگاه‌هاي مختلف انواع مختلفی از آن ها مانند بلوبری، رزبری، توت فرنگی و تمشک را تهیه کرد. این میوه‌ها قند کم ولی میزان زیادی فیبر دارند. در حقیقت در هر پیمانه یا ۱۲۰-۱۴۵ گرم از تمشک و رزبری:

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

۸ گرم فیبر بـه میزان مؤثری وجوددارد. همچنین یک پیمانه از بری‌ها تنها حاوی ۵۰-۸۵ کالری اسـت کـه بر اساس نوع میوه میزان آن دراین دسته متغیر اسـت. آنتی‌اکسیدان موجود در بری‌ها بنام آنتوسیانین مشهور اسـت و از قلب محافظت میکند و زندگی و عمر بیشتری بشما می‌بخشد. همچنین بر اساس تحقیقات بری‌ها علائم التهاب را کاهش می دهند، از کلسترول خون در برابر اکسید شدن محافظت می کنند.

 

مغزهای آجیل

مغز آجیل خوش طعم، مغذی و بسیار مفید هستند. از آنجایی کـه این مغزها موجب سیری می شوند، خوب اسـت کـه آن ها رابه وعده صبحانه خود اضافه کنید. همچنین بدلیل حس سیری، از اضافه وزن پیشگیری میکنند. باوجود اینکه کـه کالری مغزهای مغذی بالا اسـت ولی مطالعات نشان می دهد همه ی چربی موجود در آن ها جذب بدن نمیشود. برای مثال بدن شـما تنها ۱۲۹ کالری از هر ۲۸ گرم بادام را جذب می کند.

 

مصرف مغزها موجب التیام عوامل ریسکی در بیماری‌هاي قلبی می شود، مقاومت بـه انسولین را و همچنین التهاب را کاهش می دهد. همه ی مغزها حاوی میزان بالای منیزیم، پتاسیم و چربی‌هاي تک غیر اشباع هستند. مصرف آجیل برای افراد دیابتی هم مفید اسـت. بر اساس نتایج یک تحقیق، اگر دو پرس کربوهیدرات رابا ۵۶ گرم مغز تعویض کنید، قندخون و سطح کلسترول کاهش مییابد.

 

چای سبز

چای سبز یکی از سالم‌ترین نوشیدنی‌ها روی کره زمین اسـت! چای سبز حاوی کافئین اسـت و موجب بهتر شدن روحیه، هوشیاری و افزایش متابولیسم بدن میشود. هر فنجان چای سبز دارای ۳۵-۷۰ میلی گرم کافئین اسـت کـه میزان آن حدوداً نصف قهوه اسـت.

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

چای سبز بطور اختصاصی برای درمان دیابت مفید اسـت. بر اساس ۱۷ مطالعه‌اي کـه انجام شده اسـت، در افرادی کـه چای سبز مصرف میکنند، کاهش قندخون و سطح انسولین مشاهده شده اسـت. چای سبز دارای آنتی‌اکسیدانی بنام EGCG اسـت و از مغز، سیستم عصبی و قلب در برابر آسیب‌هاي احتمالی محافظت میکند.

 

شیک پروتئین

یکیدیگر از وعده‌هاي مناسب غذایی برای صبحانه مصرف شیک یا اسموتی سرشار از پروتئین اسـت. می توانید این نوشیدنی‌ ها رابا آب پنیر، تخم مرغ، سویا و نخود فرنگی تهیه کنید. پروتئین آب پنیر «پودر آب ماست یا ماء الجبن» سریع توسط بدن جذب میشود و دارای فواید بسیاری برای سلامتی اسـت. همچنین بنظر میرسد نسبت بـه باقی انواع پروتئین اشتها رابه میزان بیشتری کاهش میدهد.

 

دریک مطالعه؛ چهار وعده صبحانه کـه دارای میزان زیادی پروتئین بودند، با هم مقایسه شدند. نتیجه‌اي کـه بـه دست آمد این بود کـه پروتئین آب پنیر اشتها را بیشتر کاهش داده اسـت ودر ادامه روز جذب موجب جذب کالری کمتر در وعده‌هاي غذایی بعدی شده اسـت. همچنین زمانی کـه کربوهیدرات را همراه با پروتئین آب پنیر در وعده غذایی استفاده کنید، باعث کاهش قندخون می شود.

 

میوه

مصرف میوه یکی از بخش‌هاي خوشمزه در وعده صبحانه اسـت. همه ی میوه‌ها حاوی ویتامین، پتاسیم و فیبر هستند و میزان کمی کالری دارند. یک پیمانه از میوه‌هاي خرد شده بسته بـه نوع آن، ۸۰-۱۳۰ کالری دارد. مرکبات دارای میزان زیادی ویتامین سی هستند.

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

در واقع یک پرتقال بزرگ بیش از صد درصد از میزان مورد نیاز ویتامین سی در طول روز را تأمین می کند. میوه‌ها بدلیل فیبر بالا و آب زیادی کـه دارند موجب سیری میشوند و معده را پر میکنند. برای داشتن یک وعده صبحانه سالم میتوانید انواع میوه رابا تخم مرغ، پنیر و ماست یونانی مصرف کنید و مطمئن باشید کـه برای چند ساعت انرژی شـما را تأمین میکنند.

 

دانه کتان

این دانه‌هاي ریز بسیار سالم و مغذی هستند. دارای میزان زیادی فیبر ویسکوز هستند کـه باعث میشوند بعد از مصرف انها تا چند ساعت احساس سیری کنید. این دانه‌ها مقاومت بـه انسولین را التیام می‌بخشند و باعث کاهش میزان قندخون می گردند. همچنین دانه کتان شـما را در برابر احتمال ابتلا بـه سرطان سینه مصون می‌دارند. دو قاشق غذاخوری از دانه کتان کـه حدوداً معادل ۱۴ گرم اسـت دارای:

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

۳ گرم پروتئین و ۴ گرم فیبر اسـت. میتوانید این دانه‌ها رابه ماست یونانی اضافه کنید یا با آن اسموتی تهیه کتید تا میزان فیبر و آنتی‌اکسیدان موجود در صبحانه‌تان را افزایش دهید. بهتر اسـت برای مصرف دانه کتان رابه صورت پودر درآورید چون دانه‌هاي کامل توسط روده جذب نمی شوند و ممکن از طریق سیستم گوارش دفع شوند.

 


 

در ادامه بهترین نوشیدنی ها برای صبحانه کدام اند؟

 

آیا می‌‌دانستید کـه اکثر مـا صبح با کم آبی بدن از خواب بیدار میشویم. بـه این فکر کنید کـه ۷ یا ۸ ساعت را در شب بدون اینکه آبی نوشیده باشیم گذرانده‌ایم؛ البته صرف نظر از عواملی مثل خوردن یک غذای چرب یا شور قبل از خواب کـه خود باعث کم آبی بیشتر بدن میشود.

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

بهمین دلیل وقتی شـما از خواب بیدار می شوید بـه احتمال زیاد بدنتان دچار کم آبی اسـت. اما خبر خوب این اسـت کـه این مشکل با استفاده از چند نوشیدنی طبیعی و اسموتی تازه، بـه اسانی حل میشود! در حالیکه آب بهترین گزینه برای شروع روز اسـت، مواد غذایی دیگری هم می توانند نقش مفیدی بازی کنند.

 

آب نخستین و بهترین نوشیدنی

مزایای نوشیدن آب بعنوان نخستین چیزی کـه صبح وارد بدن خود می کنیم زیاد اسـت. درکنار بیرون کردن توکسین «Toxin» و تامین رطوبت و آب‌رسانی بـه سلول‌ها، نوشیدن ۲ لیوان آب در صبح میتواند متابولیسم را افزایش دهد. اما چـه کسی گفته اسـت کـه صبح‌ها فقط باید آب خالی نوشید؟ می توانید آب رابا لیمو یا مرکبات دیگر، سبزیجاتی مثل نعنا، خیار و میوه‌هاي دیگر ارتقا دهید.

 

آب لیمو تازه دارای ویتامین C اسـت کـه سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. تنها ۳۰ گرم از آب لیمو تازه، چیزی حدود یک چهارم نیاز روزانه توصیه شده شـما بـه ویتامین C را تامین می کند. یک قاشق غذاخوری سرکه سیب بـه یک لیوان آب اضافه کنید. همه ی مـا شنیدیم کـه مصرف سرکه سیب تا چـه اندازه برای سلامتی مفید اسـت اما دلیلی کـه باید ازآن استفاده کنیم این اسـت.

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

خاصیت سرکه سیب بعنوان پایین آوردند قندخون و کمک بـه کاهش وزن، ثابت شده اسـت. تحقیقات جدید نشان داده‌اند کـه سرکه سیب می تواند در کشتن پاتوژن‌ها کـه باکتر‌ي‌هاي بیماری‌زا هستند نیز کمک کند. آب نارگیل تازه نیز میتواند گزینه خیلی خوبی برای سرحال شدن باشد کـه دارای مواد مغذی، موادمعدنی و آنتی‌اکسیدان اسـت.

 

تامین آب بدن در کنار افزایش متابولیسم

هنگام بیدار شدن از خواب احساس کم‌آبی نمی کنید؟ با اینکه نوشیدن یک لیوان آب در صبح اول وقت برای شروع روز بـه شدت توصیه می شود، دراین‌جا چند گزینه دیگر بشما میگوییم کـه بدن تان برای شروع روز با آ‌ن‌ها موافق اسـت.

 

افزایش متابولیسم با چای سبز

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

نوشیدن چای سبز برای مـا فواید زیادی دارد چرا کـه چای سبز سرشار از آنتی‌اکسیدان اسـت. یکی از مزایای آن افزایش میزان متابولیسم اسـت. تحقیقات نشان داده اسـت نوشیدن چای سبز نه‌تنها میزان متابولسیم را افزایش می دهد، بلکه بـه چربی‌سوزی هم کمک می کند.

 

کنترل اشتها با نوشیدن قهوه

در‌حالی‌کـه قهوه نیز باعث افزایش متابولیسم می شود، نوشیدن آن هنگام صبحانه مزایای دیگری هم دارد. ازآن‌جاییکه هم قهوه و هم اسیدهای چرب با زنجیره متوسط «نوعی تری‌گلیسرید» بر روی متابولیسم تاثیر دارند، شـما می توانید قهوه صبح خودرا با اضافه کردن:

 

کمی روغن نارگیل «سرشار از اسیدهای چرب با زنجیره متوسط» تبدیل بـه یک منبع متابولیسم خوشمزه کنید. اما مراقب باشید کـه نباید این نوشیدنی خوشمزه را جای گزین صبحانه خود کنید چون صبحانه وعده‌ غذایی مغذی اسـت کـه نمیتوان آنرا از برنامه غذایی روزانه حذف کرد. قهوه رابا صبحانه یا بعد از صبحانه بنوشید.

 

رفع احساس کوفتگی و کرختی صبح با نو‌شیدنی

اگر قهوه صبح بـه اندازه کافی برای شـما قوی نیست، بـه فکر تغییر دادن لیوان قهوه خود بـه یک لیوان نوشیدنی سبز باشید. مواد مغذی موجود در سبزیجات، مخصوصا سبزیجاتی کـه برگ سبز دارند مانند:

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

کلم کالی و اسفناج قدرت خودرا در افزایش انرژی ثابت کرده‌اند. سبزیجاتی کـه سرشار از آهن هستند اکسیژن رابه سلول‌هاي شـما می رسانند و بـه جنگ خستگی شـما می روند.

 

گوجی بری را کشف کنید

این میوه جزو یکی از خوراکی‌هاي فوق مغذی اسـت کـه سرشار از موادمعدنی، ویتامین، آنتی‌اکسیدان و ۸ آمینو اسید مهم اسـت. گوجی بری یکی از مفیدترین گیاهان شناخته شده روی زمین اسـت. شـما میتوانید روز خودرا با نوشیدن یک لیوان آب گوجی بری شروع کنید تا ویتامین‌ها و انرژی مورد نیاز خودرا تامین کنید. تحقیقات نشان داده اسـت کـه نوشیدن آب گوجی بری فواید زیر را دارد.

 

= افزایش میزان انرژی

= التیام عملکرد ورزشکاران

= تمرکز ذهنی بهتر

= کاهش استرس و خستگی

= نوشیدنی برای کسانی کـه معده ضعیفی دارند

 

معده خود را با چای زنجبیل تصفیه کنید

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

زنجبیل یک درمان مشهور برای مشکلات معده اسـت. نوشیدن چای زنجبیلی بعنوان نخستین نوشیدنی صبح می تواند ناراحتی معده را آرام و تهوع، استفراغ و اسهال را برطرف کند. برای تهیه چای زنجبیلی چند تکه زنجبیل تازه خورد شده را داخل یک لیوان آب در حال جوش بیاندازید و اجازه دهید تا برای ۵ دقیقه خیس بخورد؛ سپس آن‌ها را خارج کرده و چای را بنوشید.

 

معده رابا آب آلوئه‌ ورا آرام کنید

آلوئه‌ورا را همه ی بدلیل خواصیت احیا زخم، مشکلات پوستی و درمان آفتاب سوختگی می‌شناسند. اما این گیاه می‌‌تواند برای درمان مشکلات معده نیز بـه خوبی موثر باشد. خواص ضد التهابی عصاره آلوئه‌ورا بـه کاهش التهاب بیماری‌هاي گوارشی کمک می کند و همچنین نشان داده اسـت کـه میتواند بـه کسانی کـه از سندروم روده تحریک‌پذیر رنج میبرند کمک کند.

 

اسموتی‌ هایی که یک صبحانه کامل هستند

برای یک صبحانه سریع کـه البته مواد مغذی مورد نیاز سلول‌هاي بدن مـا را هم داشته باشد می توانید برای خودتان یک اسموتی صبحانه تهیه کنید. اگر صبح خیلی حال مساعدی ندارید، با نوشیدن اسموتی گوجه فرنگی میتوانید بیشتر بـه خودتان برسید. هیچ شکی بـه خواص گوجه فرنگی نمیتوان داشت.

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

گوجه فرنگی سرشار از ویتامین A، ویتامین C و ویتامین K اسـت و می تواند بـه تنظیم قندخون، مبارزه با سرطان کمک کند و سلامت پوست و قدرت بینایی را تقویت کند. برای تهیه اسموتی رژیمی گوجه فرنگی مواد زیر را داخل مخلوط کن با هم ترکیب کنید.

 

= ۲ فنجان گوجه فرنگی

= نصف فنجان آب گوجه فرنگی

= یک چهارم فنجان آب سیب

= نصف فنجان هویج

= یک چهارم فنجان کرفس

= ۲ فنجان یخ

= چند قطره سس تند «برای طعم»

 

شیک رژیمی

برای افزایش متابولیسم صبح خود می توانید اسموتی میوه‌اي با چای سبز را بنوشید. این اسموتی علاوه بر اینکه متابولیسم را افزایش می‌‌دهد، بدلیل وجود چای سبز چربی سوزی می‌‌کند و باعث می شود کـه احساس سیری کنید. برای تهیه این مواد را داخل مخلوط کن ریخته و خوب ترکیب کنید.

 

= نصف فنجان چای سبز غلیظ

= یک چهارم فنجان ماست یونانی کم چرب

= یک چهارم فنجان جو دو سر

= نصف فنجان موز

= نصف فنجان از توت‌هاي مختلف «توت فرنگی، تمشک، بلک بری، کرن بری»

 

نوشیدنی انرژی زا

برای تقویت سیستم ایمنی بدن میتوانید این اسموتی سرشار از پروتئین، فیبر و ویتامین را بخورید کـه تهیه آن چند دقیقه بیشتر وقت شـما را نمی گیرد و مانند دو اسموتی قبلی می تواند یک یک صبحانه کامل باشد.

بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟

خصوصا برای ورزشکاران و برای روزهایی کـه می خواهید بـه باشگاه بروید این یک اسموتی ورزشی و انرژی‌زا اسـت. روغن موجود در برگ‌هاي نعنا درمان خوبی برای آبرسانی اسـت. شـما می توانید از چای نعنا کـه قبل‌تر دم کرده ودر یخچال نگه داری می کنید بجای شیر گیاهی استفاده کنید تا پایه اسموتی شـما شود.

 

= یک اسکوپ پودر پروتئین وانیلی

= یک چهارم آووکادو

= یک تا ۲ قاشق غذاخوری دانه چیا

= آب یک شماره لیمو ترش تازه

= یک مشت پر برگ اسفناج

= یک شماره خیار کوچک

= یک چهارم فنجان برگ نعنا تازه

= ۲ فنجان شیر گیاهی شیرین نشده «شیر سویا، شیر بادام و غیره»

 

کدام نوشیدنی را نباید صبح بنوشید؟

برطرف کردن کم آبی بدن با استفاده از این نوشیدنی‌هاي صبح‌گاهی با معده خالی بسیار ساده و موثر اسـت اما کدام نوشیدنی‌ها را نباید صبح‌ها بنوشید؟ توصیه میشود کـه سودا، نوشابه و نوشیدنی‌هاي دیگری کـه دارای قند افزوده هستند، نوشیدنی‌ انرژی‌زا یا قهوه با معده خالی نوشیده نشوند. این نوشیدنی‌ها می توانند باعث کم آبی بدن ودر دراز مدت باعث مشکلات معده شوند.

 

نوشته بهترین خوراکی ها و نوشیدنی ها برای صبحانه | صبحانه چی بخوریم؟ اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم


زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

 

در اینبخش زیباترین طرح هاي نقاشی سیاه قلم را جمع آوری کرده ایم، امروز طرح هایي زیبا و واقع گرا از بهترین نقاش هاي داخلی و خارجی کـه در سبک سیاه قلم کار می‌کنند را می‌بینیم. این سبک یکی از پرطرفدارترین سبک ها در هنر ترسیم اسـت، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا این طرح هاي سیاه قلم بی نظیر را تماشا کنیم، امروز همچنین اطلاعات کامل پایه درباره سبک سیاه قلم را نیز آورده ایم.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

طراحی شکلی از هنر تجسمی «visual art» اسـت کـه هنرمند از ابزار هاي طراحی متفاوتی برای ایجاد طرح بر روی کاغذ، مقوا، شیشه، پلاستیک و… استفاده میکند. ابزار شامل مداد هاي گرافیکی «طراحی» خودکار، جوهر «مرکب » مداد رنگی، مداد شمعی، رنگ روغن، آبرنگ، زغال، گچ، پاستل، انواع متفاوتی از پاک کن ها، محو کن ها، قلم ها، قلم موها و… می‌شوند.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

طراحی بطور کلی بـه چند دسته تقسیم بندی میشود کـه شامل طراحی فیگور«drawing figure» و، doodling، دست آزاد «free hand»، سایه پردازی «shading»، کاریکاتور «cartooning». همچنین متدهای مختلفی مانند: طراحی خطی «line drawing»، سایه پردازی «shading»،طراحی اولیه«sketch»، فرا واقعیت گرایی «surrealist» و… وجود دارند.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

در بین تکنیک ها و متدها سیاه قلم «charcoal art» جایگاه ویژه اي در بین هنرمندان و طراحان دارد. سیاه قلم در فرهنگ پارسی معین بـه نوعی از نقاشی کـه در آن فقط از قلم و مرکب سیاه، ذغال یا مداد کار شده باشد و هیچ رنگ آمیزی نداشته باشد اطلاق می‌شود.

 

تاریخچه کاربرد نقاشی سیاه قلم در نگارگری ایران بسیار دیرینه اسـت وبا شروع نگارگری در سده هفتم هجری ،هم چون فنی از فنون نگارگری پیگیری شد. اما سیاه قلم بـه شکل خاص بـه استفاده از زغال یا مداد زغالی در کشیدن طرح و خصوصا طراحی چهره گفته می‌شود.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

ر قدیم از ترکیب زغال با پودر کربنات کلسیم موسوم بـه پودر مل «marble dust» کـه بـه اصطلاح بـه آن ” زغال مل ” می‌گفتند, با استفاده از قلم مو بر روی بوم جهت طراحی استفاده می شد. این شیوه از طراحی در بین شاگردان کمال الملک رواج داشته کـه امروزه نیز طرفداران بسیاری دارد.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

از آنجا کـه زغال نسبت بـه مداد، ضخیم‌تر، مشکی تر و روان تر اسـت بنابر این طراحی با آن تجربه منحصر بـه فردی اسـت و میتوان با آن طرح هاي فوق رئالیستی و احساسی را ایجاد کرد. از طرفی زغال را می‌توان بـه شیوه یک مداد استفاده کرد کـه دراین صورت یک وسیله موثر برای طراحی، سایه پردازی، هاشور زنی و ایجاد تابلوهای سایز بزرگ اسـت.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

انواع زغال و کاربردهای آن در طراحی: زغال هایي کـه در طراحی استفاده میشوند در شکلهای مختلف وجود دارند. در مورد اول بـه شکل چوب هاي فشرده شده هستند: «compressed sticks»:این نمونه از زغال می‌ توانند خیلی سخت باشند و رنگ خاکستری تولید کنند.

 

یا این‌کـه بسیار نرم باشند کـه میتوان با آن مشکی خیلی تیره را ایجاد کرد. میزان چسب یا واکس استفاده شده در طول فرآیند تولید این نوع زغال ، روی سختی و نرمی آن تاثیر می ‌گذارد. شدت سایه ها بـه وسیله فشار دست طراح تعیین میشود و ازآن می‌توان برای طراحی هاي وسیع استفاده کرد.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

حالت دوم: زغال فشرده شده یا مداد زغالی«pressed charcoal»، این نوع از یک زغال فشرده شده در بین پوشش از چوب تشکیل شده اسـت، شبیه یک مداد طراحی اما با ویژگی زغال. از آنجا کـه این نوع زغال بـه اسانی قابل تیز شدن اسـت بنابر این ازآن می‌توان برای طراحی هاي ظریف، دقیق، ایپررئال و فوتورئال استفاده کرد.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

در حالت سوم: زغال بید یا زغال تاک «willow or vine charcoal»:این نوع زغال در واقع صورت زغال هاي بلند استوانه اي شکل از چوب درخت بید یا تاک هستند. زغال بید خیلی نرم اسـت میتواند خاکستری مخملی یا فاخته اي را ایجاد کند کـه یک بافت عالی در طراحی بـه دست می‌آید. این نوع زغال در طرح هاي اولیه و ترکیب هاي پایه اي نیز کاربرد دارد.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

حالت سوم: پودر زغال«softer charcoal»، پودر زغال بسیار نرم اسـت و میتوان آن رابا استفاده از قلم مو روی کار استفاده کرد و انواع سایه پردازی ها را ایجاد نمود. پودر زغال در طراحی چهره و طرح‌هاي رئالیستی بسیار کاربرد دارد.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

در مورد تکنیک هاي هنری نیز، کاغذ استفاده شده با ذغال می‌ تواند خیلی باکیفیت باشد. بافت هاي زمخت یا زبر ممکن اسـت باعث شود کـه زغال بیشتر بـه کاغذ بچسبد. استفاده از کاغذ toned امکانات مختلفی را فراهم آورد مانند پاستل هاي روغنی سفید « طبق معمول با اسم کنته شناخته میشوند » میتوانند در ترکیب با ذغال برای ایجاد کنتراست استفاده شوند.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

هاشور زنی «hatching»: دراین متد، خطوط تیره نازک بطور متوالی بـه موازات یک دیگر قرار می‌گیرند. وقتی این متد با زغال انجام شود بسیار نرمتر و تیره تر بـه دست می‌آید.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

سایش«Rubbing»: زغال با استفاده از یک تکه کاغذ بر روی سطح ساییده می ‌شود اینکار تصویری از بافت سطح را ایجاد میکند. طراحی رئالیسم، هایپر رئالیسم، فوتورئالیسم و طراحی پایه از جمله زمینه هایي هستند کـه زغال در انها کاربرد فراوان دارند.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

محو کردن «blending»: محو کردن برای ایجاد انتقال صیقلی بین نواحی تاریک تر و روشن تر طراحی, انجام می‌شود همچنین این روش می‌تواند سایه روشن «shadow effect» ایجاد کند. یک روش استفاده از انگشت برای ساییدن یا پخش کردن زغال بر روی کاغذ و دیگری استفاده از محو کن هاي کاغذی «paper blending stamps» کـه Toritillon نامیده می‌شوند.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

پاک کن زنی«Lifting or Erasing»: پاک کن زنی اغلب با یک پاک کن خمیری انجام می‌ شود این نوع پاک ‌کن نرم و قابل انعطاف اسـت کـه میتوان آنرا بر حسب کار بـه شکل دلخواه درآورد و بافت هاي متنوع رابا آن ایجاد کرد. علاوه بر پاک کن خمیری, پاک کن فرچه دار و پاک کن اتودی نیز جهت پاک کن زنی برروی کار استفاده می‌ شوند.

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم

ودر آخر نیز: زغال طراحی نوعی ابزار هنری خشک اسـت کـه از مواد طبیعی ساخته شده اسـت. زغال اغلب توسط هنرمند «طراح» بخاطر ویژگی هاي متنوع آن مانند روانی، ایجاد بافت هاي متنوع، ترسیم خطوط خیلی روشن یا خیلی تیره، قابلیت پاک شوندگی راحت، ایجاد سایه روشن ها و سایه پردازی و…. مورد استفاده قرار میگیرد.

 

نوشته زیباترین طرح های نقاشی سیاه قلم + شرح کامل سبک سیاه قلم اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی


سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

 

سید احمد خمینی پسر نوه ي امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران ازدواج کرد، همسر او نتیجه آیت الله صافی گلپایگانی می باشد، سید احمد خمینی کـه 20 سال سن دارد بطور رسمی عقد کرده، او از چهره هاي مشهور مذهبی سیاسی اسـت کـه تا کنون حواشی زیادی را خصوصا در فضای مجازی داشته اسـت، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا جزئیات ازدواج وی را مرور کنیم.

 

ازدواج سید احمد خمینی با فاطمه دانش‌ پژوه

سید احمد خمینی یکی از سلبریتی‌هاي سیاسی-مذهبی اینستاگرام اسـت کـه صفحه اینستاگرامش بیش از ۶۰۰ هزار دنبال‌ کننده دارد. حضور و فعالیت مداوم او در فضای مجازی و عکس‌هایي کـه از زندگی خصوصی خانواده امام منتشر می کرد.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

بـه‌علاوه حضور درکنار شخصیت‌ها و چهره‌هاي مشهور رسانه‌اي و اظهارنظرهای گاه‌بـه‌گاهش درباره مسائل سیاسی و ورزشی ‌باعث شد کـه «خمینی جوان» زیر ذره‌بین رسانه‌ ها قرار بگیرد.

 

ازدواج ناگهانی سید احمد خمینی

سیداحمد خمینی بعد از معمم‌ شدن احتمالا بدلیل ادامه تحصیل در علوم دینی و حوزوی- فعالیت‌ هایش را در فضای مجازی بـه شدت کاهش داد.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

و هم‌اکنون آخرین تصویرش در اینستاگرام مربوط بـه حضور در راهپیمایی اربعین دریک ماه پیش اسـت؛ اما در همین مدت طولانی کم‌خبری، خبر ازدواج او منتشر شد و دوباره نام احمد را نقل سایت‌ها و کانال‌هاي خبری کرد.

 

ماجرای ازدواج سید احمد خمینی چه بود؟

احمد خمینی 20 ساله «متولد ۴ خرداد ۱۳۷۷» در شب ولادت حضرت رسول‌اکرم«ص» با نتیجه آیت‌الله العظمی گلپایگانی کـه در برخی خبرها بـه اشتباه نتیجه آیت‌الله صافی گلپایگانی نوشته شده بود، عقد کرد تا وصلت سیاسی-مذهبی دیگری بین خاندان امام و زعمای حوزه رقم بخورد.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

این نوع ازدواج‌ها سابقه بسیاری در بین پسران خاندان امام دارد؛ همان‌ طور کـه شهید مصطفی خمینی، پسر ارشد امام، با دختر مرتضی حائری یزدی، فرزند آیت‌الله‌العظمی عبدالکریم حائری یزدی، موسس حوزه علمیه قم، ازدواج کرد و مرحوم سیداحمد خمینی نیز با فاطمه طباطبایی دختر آیت‌الله طباطبایی وصلت کرد.

 

آیت‌الله سیدحسن خمینی، پدر احمد خمینیِ جوان، نیز با خانواده آیت‌الله موسوی‌ بجنوردی وصلت کرده و عمویش سیدیاسر خمینی نیز پیوند خانوادگی با خاندان بزرگ صدر را محکم‌تر کرد.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

خبر ازدواج و سپس مهاجرت بـه نجف سیدعلی خمینی با نوه آیت‌الله سیستانی نیز مدت‌ها قبل در خبرها بـه گوش رسید. حالا سید احمد خمینی و محبوب در فضای مجازی در اتفاقی غیرمنتظره با خاندان گلپایگانی وصلت کرده اسـت.

 

غیرمنتظره ازآن جهت کـه می گویند شاید در مراسم عقدکنان ساده او، فقط فامیل‌هاي درجه یک و بسیار نزدیک؛ یعنی عمو و خاله و دایی‌هاي داماد حضور داشته‌اند. کل داستان خواستگاری و عقد کمتر از چهل روز طول کشیده و شاید بهمین دلیل تعداد زیادی از فامیل‌ هاي دیگر، دراین مراسم کوچک و خودمانی حاضر نبوده‌اند.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

بـه سبک مراسم در شهر قم، کل خواستگاری و عقدکنان بـه روشی سنتی ودر مجلسی با اکثریت زنانه برگزار شده اسـت و هنوز تاریخی برای مراسم عروسی مشخص نشده اسـت. خبر هـای تأیید نشده میگویند آیت‌الله موسوی‌بجنوردی عاقد این عروس و داماد جوان بوده اسـت.

 

عروس تازه خاندان خمینی کیست؟

فاطمه دانش‌ پژوه نتیجه آیت‌الله‌العظمی سید محمدرضا موسوی گلپایگانی اسـت؛ یکی از بزرگ ترین مراجع تقلید پس از آیت‌الله بروجردی کـه بسیاری تصویر وی را با نمازخواندن بر پیکر امام خمینی«ره» بـه یاد دارند.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

دانش‌پژوه در پیج شخصی‌ اینستاگرامش خودش را نویسنده، شاعر و عکاس معرفی کرده اسـت. حقوق میخواند و نزدیک بـه ۱۵۰۰ فالوور دارد و البته مدت کوتاهی اسـت کـه توسط پیج اصلی و پیج خصوصی احمد خمینی دنبال میشود.

 

فاطمه دانش‌ پژوه ، عروس هنرمند سید حسن خمینی

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

از فاطمه دانش‌پژوه عکس‌هاي انگشت‌شماری در فضای مجازی وجوددارد. عروس جوان همسن و‌سال احمد خمینی اسـت و بـه انتخاب دفتر شعر موسسه مشهور «شهرستان ادب» جزو برگزیدگان شعر آفتابگردان و درواقع از آینده‌داران قمی شعر اسـت. نمونه‌ اي از یک غزل قدیمی وی را بخوانید تا بـه گوشه‌اي از هنرهای این چهره تازه آشنا شوید:

 

شروع قصه مـا عاشقانه خوبیست

غزل برای تـو گفتن نشانه خوبیست

نگاه کن کـه چـه در چشم‌هاى مـن رفته؟

نگاه کردی و گفتی بهانه خوبیست

دراین بهار جدیدی کـه پیش رو داری

چقدر سیب لبت نوبرانه خوبیست

سکوت کردی و آواز عشق سر دادی

سکوت کن کـه نگاهت ترانه خوبیست

مرا اسیر خودت کن کـه این دل سنگت

برای زخم پرم آشیانه خوبیست

 

بیوگرافی سید احمد خمینی فرزند حسن خمینی

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی در ۴ خرداد ۱۳۷۷ در تهران بدنیا آمد. سید احمد خمینی پسر بزرگ سید حسن خمینی، نتیجه امام خمینی «ره» اسـت.

 

دوران کودکی سید احمد خمینی

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی در حال تحصیل در حوزه علمیه اسـت . سید احمد خمینی بـه شدت طرفدار فوتبال اسـت و مانند پدرش سید حسن استقلالی اسـت. مادرش ندا بجنوردی فرزند آیت الله بجنوردی هست و یک برادری بـه نام محمد هادی دو خواهر بـه نام نرگس و فرشته دارد.

 

عمامه گذاری حاشیه ساز سید احمد خمینی

۱۲ اردیبهشت همین امسال بود کـه مراسم عمامه گذاری او در حسینیه جماران برگزار شد. دراین مراسم چهره هاي مشهوری مانند مهدی هاشمی، محمدعلی ابطحی، محمدعلی آهن گران ، یاسین رامین و پدرش «همسر و پدر شوهر مهناز افشار »و … از جمله مهمانان مراسم عمامه گذاری او برگزار شد.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

همین اتفاق هجمه گسترده اي علیه او در فضای مجازی راه انداخت و عده اي از این مراسم بعنوان تاج گذاری او یاد کردند، اما خودش دراین رابطه دفاعیه اي منتشر کرد و آنرا یک رسم عادی در بین طلاب خواند.

 

واکنش سید احمد خمینی به مراسم عمامه گذاری

دیروز بـه لطف خدا در حسینیه جماران رسماً عمامه گذاشتم. بـه لطف فضاى مجازى کـه باعث شده خبر ها از هر سوى برود و همگان از پیدا و پنهان همدیگر مطلع باشیم، محبت دوستان آشنا و نا آشنا شامل حالم شد و بزرگوارى شان، جان و روحم را صفا داد. خواستم در درجه اول از همه ی محبت ها و الطاف دوستان، صمیمانه تشکر کنم و برای یکایک ایشان آرزوى بهروزى و سلامت داشته باشم.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

اما در درجه دوم اجازه بدهید بـه گروه دومى هم اشاره کنم کـه بـه نوعى دیگر بـه برادرشان نگریستند. می گویند روزى کسى بـه داروخانه اى رفت و پرسید آیا میخ دارید؟ صاحب داروخانه با تعجب جواب منفى داد. مشترى هم سنگى رابه شیشه مغازه زد و گفت باید داروخانه اى راکه میخ ندارد، خراب کرد. فرداى آن روز باز همان مرد بـه داروخانه رفت و پرسید کـه آیا داروخانه میخ دارد؟

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

صاحب داروخانه کـه پیش بینى این سوال را کرده بود ، پاسخ داد : آرى داریم، مرد مشترى اینبار هم با سنگ ترازو بـه شیشه مغازه زد و گفت باید داروخانه اى راکه میخ مى فروشد،خراب کرد. روز سوم شد و مشتری خاص بـه مغازه وارد شد و باز همان سؤال را تکرار کرد کـه آیا میخ دارید؟ مغازه دار اینبار با آرامش گفت: عزیز دلم ، تـو شیشه ات را بشکن. چکار بـه میخ دارى! حالا حکایت مـن اسـت.

 

یک دسته مى گویند اصلا چرا براى عمامه گزارى مراسم گرفته اى؟ غافل از این کـه همه ی طلبه ها چنین میکنند. ولیمه مى دهند و مجلس مى گیرند. درباره بنده البته اصلا مراسم خاصى هم نبوده ودر جشن میلاد امام زمان چنانکه سنت همه ی طلاب اسـت کـه در روز مبارکى ودر جلسه جشنى چنین مى کنند، چنین کردم. از شش سال پیش کـه گام دراین راه نهادم ودر شهر قم مشغول طلبگى شدم.

 

طبیعى بود کـه روزى عمامه بگذارم و توسط یکى از بزرگان بـه این لباس مفتخر شوم. گروهى بـه کنایه نوشته اند کـه این مراسم ، مراسم تاج گذارى اسـت. البته لباس سربازى امام زمان کم تر از تاج نیست، ولى خوب و بد آن فقط مربوط بـه مـن نیست. هر روحانى کـه لباس روحانیت را در بر دارد ، مى تواند بـه این صفت متصف شود. حالا این کـه چرا درباره مـن این تعبیر بکار برده مى شود، لابد براى شـما روشن اسـت …

 

سید احمد خمینی و فوتبال

سید احمد خمینی مانند پدرش طرفدار باشگاه استقلال اسـت و بارها این موضوع را در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده اسـت. دراین تصویر حضور فرزند سید حسن خمینی دریک جایگاه شیشه‌اي کـه در بین اهالی ورزش بـه vip مشهور اسـت، حاشیه‌ساز شد.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سیل انتقادات بـه حضور ویژه سید احمد خمینی در مراسم سوگواری خادم‌الرضا«ع» در شهر قم بـه اینستاگرام او هم رسید و کاربران با درج کامنت ذیل آخرین عکس احمد خمینی بـه این موضوع بـه‌شدت انتقاد کردند.

 

سید احمد خمینی دراین باره می‌گوید:

عکس منتشر شده مربوط بـه حضور مـن در مراسم هیات خادم‌الرضا در ورزشگا شهید حیدریان شهر قم بود. مـن هرسالی کـه در ماه محرم در شهر قم حضور داشته باشم، بـه این هیات می روم و اتفاقا درسال‌هاي گذشته درکنار سایر مردم حاضر می شدم اما امسال بدلیل رعایت مسائل ایمنی دسترسی بـه سکوها مسدود شده و بهمین دلیل دراین جایگاه کـه امکان حضور همه ی مردم در آن فراهم اسـت حاضر شدم.

 

همان‌ طور کـه در کامنتی در اینستاگرام توضیح دادم، دلیل حضور مـن در جایگاه ویژه لباس روحانیتی اسـت کـه بر تن دارم. قطعا بالاتر دیدن خودم از سایر مردم امری اشتباه و نادرست اسـت هرچند دراین باره مـن توضیحات دیگری دارم کـه ممکن اسـت بعنوان توجیه قلمداد شود و بهمین دلیل اکنون قصد توضیح بیشتر دراین باره ندارم. نقد بـه حضور مـن در جایگاه ویژه وارد اسـت و مـن از این بابت عذرخواهی می کنم.

 

تصاویر خانوادگی سید احمد خمینی

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی و عمو یاسر

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی و پدربزرگش

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی و مادربزرگش

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی و خاله و دختر خاله اش

 


 

در ادامه مرور اینستاگرام سید احمد خمینی

سید احمد خمینی تنها روحانی زاده اي اسـت کـه نزدیک بیشتر از نیم میلیون نفر فالوور دارد در ادامه مروری بر صفحه اینستاگرام او داریم تا ببینیم چـه پست هایي را در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده اسـت.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی درباره این عکس نوشته: گر عشق مقصد اسـت خوشا لذت مسیر…

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی درباره این عکس نوشته: امروز دشمنان ايران و تمدن و انسانيت، ثابت كردند كه در حملات تروريستى كورشان، ايران و ايرانى را هدف گرفته اند. مى خواهد كودك باشد يا جوان يا پير. نظامى باشد يا فرد عادى …

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی درباره این عکس نوشته: عاشورا درس«نه» گفتن اسـت، بگذار زمانه بـه سيلاب خويش مـا را بنوازد
ياد بگيريم آنجا كه بايد، «نه» بگوييم. حسين معلم «نه» گفتنِ عالمانه اسـت. همان «نه» كه از يك «آری» بر می خيزد: «آری بـه خدا»

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی درباره این عکس نوشته: یلی اي همای رحمت… غدير بركه نيست، چشمه جاری اسـت کـه از قلب تاريخ خون انسانيت رابه هر زمان و هر مكان تزريق می كند. غدير تنها يك نام نيست، معنای متصلی اسـت كه در واژه هاي خوب می نشيند. معنايی كه خوبی مصطفی رابا حسن مرتضی همراه دارد.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی درباره این عکس نوشته: امروز خبر درگذشت جناب آقای سهراب سرابی راکه خواندم، بابا خیلی ابراز تاسف کرد. نسل مـا او رانمی شناسد ولی برای اهالی ورزشگاه از نسل بابا ، سهراب چهره شناخته شده اي اسـت. سهراب همان نقشی را برای استقلالی ها دارد کـه یک نسل قبل تر «محمد بوقی» برای پرسپولیسی ها داشته اسـت.

 

آنچنان کـه بابا میگوید سهراب در روزگاری سکوهای استقلالی ها را پر شور و حرارت می کرده اسـت کـه محرکی جز عشق و نشاط موجود نبوده اسـت. جالب این کـه حکایت “ممد بوقی” هم برای نسل بابا ناشناخته بوده و بابا از پدرش نام و خاطره وی را شنیده اسـت. خدا سهراب را رحمت کند و وی را مشمول غفران خویش گرداند.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی درباره این عکس نوشته: امروز در راه رفتن بـه قم، همراه پدرم بـه هتل المپيك رفتيم ودر مراسم بدرقه‌ي كاروان ورزشی ايران بـه بازيهای آسیایی شركت كرديم. ‎ترافيك تهران باعث شد كمی دير بـه مراسم برسيم. ‎ايشان سخنان كوتاهی ايراد كرد و بعد هم جمعی از ورزشكاران از زير يك قرآن عبور كردند تا در پناه اين كتاب آسمانی باشند.

 

 بابا از غرور ايرانی ها سخن گفت و اينكه ورزشكاران میتوانند باعث اين احساس مهم در روح و جان مردم شوند. ‎در سخنانش ، حسرت لايی وحيد اميری و ضربه سر مهدی طارمی را خورد و بـه ورزش هاي مختلفی هم اشاره كرد و از ورزش بانوان هم تقدير كرد. ‎در موقع حضور ورزشكاران روی سن خانم منصوريان بـه شوخی بـه بابا گفت:

 

از همه ی ي ورزش ها اسم آورديد الا ووشو و تسبيح بابا را برای اين فراموشی گرفت. درباره‌ي عكس با سعيد مشهور از بابا پرسيدم گفت با هم شوخی كرديم و كمی كری خوانديم. ‎مشهور بی شك از بزرگان اين رشته اسـت و همه ی بـه توان او برای قهرمانی واليبال در آسيا چشم دوخته ايم.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی درباره این عکس نوشته: از بهترین خصوصیاتی کـه یک پدر میتونه داشته باشه شکستن حصار بین دو نسل و توانایی ارتباط برقرار کردن با فرزند یا فرزندانش هست. امروز روز تولد پدری هست کـه درکنار بیشمار فضایلی کـه از اون در ذهن مـن نقش بسته، این خصوصیتش تونسته ایشون رو برام صمیمی ترین دوست و رفیق هم بکنه.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی درباره این عکس نوشته: دوم خرداد با یاد خاتمی گره خورده اسـت.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی درباره این عکس نوشته: بـه لطف فضاى مجازى كه باعث شده خبر ها از هر سوى برود و همگان از پيدا و پنهان هم ديگر مطلع باشيم، محبت دوستان آشنا و نا آشنا شامل حالم شد و بزرگوارى شان، جان و روحم را صفا داد.

سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی

سید احمد خمینی درباره این عکس نوشته: نوشته ى ديروز مـن براى روزنامه ى اعتماد. عكس پدر و پدربزرگم ، سال هفتاد و سه، جماران

 

نوشته سید احمد خمینی ازدواج کرد + بیوگرافی همسر سید احمد خمینی اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد


متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

 

در این بخش متن آهنگ های حمید هیراد را به همراه عکس نوشته های زیبای آهنگ های حمید هیراد، آماده کرده ایم. او با سبک خاص خود خیلی زود به شهرت رسید، در اوایل کار با گروه پازل بند کار می کرد اما حالا خودش به تنهایی هواداران میلیونی دارد. حمید هیراد این چند وقته درگیر حواشی زیادی بود اما با اشتراک گذاری چند ویدیو از اجرای زنده خود حرف و حدیث ها را تمام کرد.

 

در ادامه متن بهترین آهنگ های حمید هیراد را به همراه هم مرور می کنیم، شما می توانید با ذخیره متن ها و عکس های امروز از آنها به عنوان پست های اینستاگرامی تان استفاده کنید، امروز هم چنین سری هم می زنیم به صفحه رسمی حمید هیراد در شبکه اجتماعی اینستاگرام و از فعالیت های مجازی او هم با خبر می شویم، در ادامه با مجله اینترنتی پارس ناز همراه باشید.

 

متن آهنگ جنجال حمید هیراد

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

ترک ما کردی برو هم صحبت اغیار باش

یار ما چون نیستی با هرکه خواهی یار باش

ای دل غم دیده ی من تا سحر بیدار باش

تا ابد تکرار در تکرار در تکرار باش

 

عمر مرا گرفت گیسوی کافرش

وقتی جوون بودم مردم به خاطرش

حسم شبیه اون راه آهنیه که

عاشق شده ولی رفته مسافرش

 

جنجال رویش را تمام شهر میبینند

اما کنار من نقاب دیگری دارد

من عاشق او میشوم او عاشق عشقش

عاشق همیشه قصه ی زجر آوری دارد

 

یادت نره شکستن دل تاوان داره

یادت نره عمر و جوونیت پایان داره

هر آن کس که مرا از تو جدا کرد

مرا با درد دوری آشنا کرد

 

مپرس از من چه ها دید و چه ها کرد

مرا تنهاترین تنها صدا کرد

جنجال رویش را تمام شهر میبینند

اما کنار من نقاب دیگری دارد

من عاشق او می شوم او عاشق عشقش

عاشق همیشه قصه ی زجر آوری دارد

 

متن آهنگ انفرادی حمید هیراد

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

گر با دگران سحر کنی وای بر من

از کوی دگر گذر کنی وای بر من

چه آشوبی شوم هردم که دل میبری از هر کس

چه جنجالی به پا کردی تو در این قلب دلواپس

 

انفرادی شده سلول به سلول تنم

خود من در خود من در خود من زندانی ست

انفرادی شده سلول به سلول تنم

خود من در خود من در خود من زندانی ست

 

انفرادی همه شب من به خیابون میزنم

خسته از حال و هوایی که به این ویرانی ست

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران

رفتم از کوی تو اما عقب سرنگران

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی

 

تو بمان با دگران وای به حال دگران

انفرادی شده سلول به سلول تنم

خود من در خود من در خود من زندانی ست

 

انفرادی شده سلول به سلول تنم

خود من در خود من در خود من زندانی ست

انفرادی همه شب من به خیابون میزنم

خسته از حال و هوایی که به این ویرانی ست

 

متن آهنگ شوخیه مگه حمید هیراد

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

گر جان به جان من کنی

جان و جهان من تویی

سیر نمیشوم ز تو

تاب و توان من تویی

 

نظری به حالِ ما کن

تا روم به سمت کویت

دیوانه تر از دلم نیست

تا شود اسیر رویت

 

شوخیه مگه بذاری بری نمونی

تو یار منی نشون به اون نشونی

شوخیه مگه دلُ بزنی به دریا

عاشقی کنی پرسه نزنی تو شب ها

 

شوخیه مگه بذاری بری نمونی

تو یار منی نشون به اون نشونی

شوخیه مگه دلُ بزنی به دریا

عاشقی کنی پرسه نزنی تو شب ها

 

چه کنم وجود من با دل تو ساز شد

همه دنیای من آن دلبر طناز شد

تو که بی وفا نبودی

پُر جور و جفا نبودی

تو همه وجود مایی

تو ز ما جدا نبودی

 

شوخیه مگه بذاری بری نمونی

تو یار منی نشون به اون نشونی

شوخیه مگه دلُ بزنی به دریا

عاشقی کنی پرسه نزنی تو شب ها

 

متن آهنگ ماه من حمید هیراد

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

گفتم بیا ای ماه من

ای روز و شب همراه من

تنها و غمگینم مکن

رسواتر از اینم مکن

 

عشق تو شد دنیای من

پنهان من پیدای من

مجنون شدم بازم مکن

ای نازنین نازم مکن

 

حال و هوای این دلِ خرابمو میدونی

تو پای حرفای دلِ عاشق من میمونی

تمام سرمستی دنیای من اون چشماته

قسم به اون ناز نگات وجود من همراته

 

یه خاطره یه پنجره

یه بغض نیمه کاره حی و حاضره

تا بشکنه سکوتمو

تمام خنده های تو موثره

 

چه حالی داره

این شبا رو با یاد تو سر کردن

تموم دنیا رو

از عشق پاک تو با خبر کردن

 

حال و هوای این دلِ خرابمو میدونی

تو پای حرفای دلِ عاشق من میمونی

تمام سرمستی دنیای من اون چشماته

قسم به اون ناز نگات وجود من همراته

 

متن آهنگ دیوانه شهر حمید هیراد

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

تو تمنای من و یار من و دل و جان منی

پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی

تو خودت روح و روانی تو آرامش جانی

پس بمان تا که نمانم به تماشای کسی

 

شوریده ی آزرده ی دل بی سر و پا من

در شهر شما عاشق انگشت نما من

دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست

جانا به خدا من به خدا من به خدا من

به خدا من به خدا من به خدا من

 

مستی هر نگاه تو بند به بند موی من

خیال ماه روی تو گر شود آرزوی من

رسوا میکند مرا غوغا میکند مرا

آتش میزند به دل شیدا میکند مرا

 

شوریده ی آزرده ی دل بی سر و پا من

در شهر شما عاشق انگشت نما من

دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست

جانا به خدا من به خدا من به خدا من

به خدا من به خدا من به خدا من

 

متن آهنگ نیمه جانم حمید هیراد

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

می نشینم با تو و دورت حصار میکشم

ناز چشمان تو را بی اختیار میکشم

مینشینی پیش مهتاب و تو ناز میکنی

کام این دیوانه را هر شب تو باز میکنی

 

نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم

چه حالی دارم امشب

روح و روانم آرام جهانم

هواتو دارم امشب

 

نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم

چه حالی دارم امشب

روح و روانم آشوب زمانم

چه یاری دارم امشب

 

یارم ای یار یار

یارم یار ای یار یار

جانم ای جان جان ای

یارم یار ای یار یار

 

از عشقت بند بند این دل دیوانه میلرزد

خرابم میکنی هر دم خرابی با تو می ارزد

ندارم طاقت دل کندن از تو

که هم جان از تو دارم هم تن از تو

 

آخه عاشق شده این دل

پریشون شده این دل

عاشق شده این دل

مست و مجنون شده این دل

 

نیمه ی جانم ای نیمه ی جانم

چه حالی دارم امشب

روح و روانم آرام جهانم

هواتو دارم امشب

 

متن آهنگ یار حمید هیراد

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

میرقصیدم میچرخیدم

نگاه گیرای تو را میدزدیم

میچرخیدم هی میرقصیدم

نفس نفس به دور تو میپیچیدم

 

مینشینی به برم امانم ببری

نظر کنی به حال من توانم ببری

آمده ای دلبر من روانم ببری

 

دل یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی

دل دیوونه ی من عاشق دیدار یکی

آی دل دیوونه ی من عاشق دیدار یکی

 

دل یکی یار یکی مونس و غمخوار یکی

دل دیوونه ی من عاشق رفتار یکی

وای دل دیوونه ی من عاشق رفتار یکی

 

دلبر مستم نروم دل به تو بستم نروم

یار قسم خورده ی من هر آنچه هستم نروم

دلبر مستم نروم دل به تو بستم نروم

یار قسم خورده ی من هر آنچه هستم نروم

 

یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار

یارم ای یار یار یارم یار ای یار یار

 

دل یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی

دل دیوونه ی من عاشق دیدار یکی

آی دل دیوونه ی من عاشق دیدار یکی

 

دل یکی یار یکی مونس و غمخوار یکی

دل دیوونه ی من عاشق رفتار یکی

وای دل دیوونه ی من عاشق رفتار یکی

 

متن آهنگ عشق حمید هیراد

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

نبسته ام به کس دل نبسته کس به من دل

منِ عاشق تر از من ماندم ساحل به ساحل

نبسته کس به من دل نبسته ام به کس دل

منِ عاشق تر از من ماندم ساحل به ساحل

 

ای باوفای بی وفای قلب من کجایی

امان امان امان از این عشق و غم جدایی

ای تو غریب و آشنای قلب من کجایی

امان امان امان از این عشق و غم جدایی

 

ای با توئما ای تو که از دست دلم بریدی

ای با توئما ای تو که رفتی و منو ندیدی

ای با توئم ای عشق من با توئم ای یار من

ای یار بی دلدار من ای محرم و غمخوار من

 

با توئم ای عشق

با توئم ای عشق

ای با توئم ای عشق

ای با توئم ای عشق

 

من با تو بهشتی شدنم در خطر افتاد

آتش بزن این جان و به دوزخ بکشانم

ای نگو تمومه این دو روز آشنایی آخ

نگو رسیده خدایا لحظه ی جدایی

قسم به اون خدایی که میپرستی یارم

دار و ندار این دل فقط تو هستی یارم

 

ای با توئما ای تو که از دست دلم بریدی

ای با توئما ای تو که رفتی و منو ندیدی

ای با توئم ای عشق من با توئم ای یار من

ای یار بی دلدار من ای محرم و غمخوار من

 

با توئم ای عشق

با توئم ای عشق

ای با توئم ای عشق

ای با توئم ای عشق

 

متن آهنگ خدا حمید هیراد

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

نیمه شب بیرون زدم رفتم پی میخواری ام

تا در میخانه رفتم در پی دلداری ام

دوش دیدم درِ میخانه صف است از عاشقان

ای خدا ناخورده می من به شما رسیده ام

 

یا رب آخر ز غم عشق تو دیوانه شدم

بیخود از خود شدم و راهی می‌خانه شدم

آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب

نه دگر دوست شناسم نه دیگر جام شراب

 

خوش خرامان میروی ای جان جان بی من مرو

سرو خرامان منی در دل و جان بی من مرو

این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است

این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو

 

مونس شب های دل زارم

ای تو که شدی همه دار و ندارم

یا رب یا رب یا رب یا رب

مرهم قلب و دل بی قرارم

ای که تو شدی همه دار و ندارم

یا رب یا رب یا رب یا رب

 

یا رب ای دل عشق تو صبر و ثباتم میدهد

عطر تو وقت سحر از غصه نجاتم میدهد

یا رب امشب برایم نم باران بنویس

دو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس

یا رب امشب برایم نم باران بنویس

 

خوش خرامان میروی ای جان جان بی من مرو

سرو خرامان منی در دل و جان بی من مرو

این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است

این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو

 

در آخر نیز مرور صفحه اینستاگرام حمید هیراد

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

حمید هیراد درباره این عکس نوشته: آهنگ جدید به نام (خاتون)

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

حمید هیراد درباره این عکس نوشته: وقتی باران میگیرد …هوایت ابریست… وجودت جاریست …حضورت خالیست🖤🙏✒.

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

حمید هیراد درباره این عکس نوشته: من عاشق او میشوم 👉او عاشق عشقش

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

حمید هیراد درباره این عکس نوشته: و لحظه ای که به چشمانم زل زدی …❤

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

حمید هیراد درباره این عکس نوشته: ماه من🎤🎵❤

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

حمید هیراد درباره این عکس نوشته: سلامی به گرمی عشق…💗

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

حمید هیراد درباره این عکس نوشته: خودت را به خدا بسپار 💗

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

حمید هیراد درباره این عکس نوشته: در نگاهتان عشقی جاریست که وجودم را می لرزاند… 💗🎵🎼

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

حمید هیراد درباره این عکس نوشته: عشق را از پروردگارم آموختم که معلم عاشقی است…💜 

متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد

اختصاصی از مجله اینترنتی پارس ناز

 

نوشته متن آهنگ های حمید هیراد + عکس نوشته آهنگ های حمید هیراد اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری


بهترین مدل های بوت مردانه + راهنمای خرید و نگهداری

 

در اینبخش بهترین مدلهای بوت مردانه را جمع آوری کرده ایم. در آغاز فصل زمستان قرار داریم و سرمای این فصل بـه مـا می‌گوید باید تن پوش هاي ضخیم و گرم برای خودمان تهیه کنیم، بوت مردانه از بهترین انتخاب هاي زمستانی اسـت. بوت و نیم بوت بـه اسانی با لباس ها ست میشوند، می‌توانید انها رابا لباسهای رسمی تان هم ست کنید و شیک باشید. در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا این مدلهای زیبا را تماشا کنیم.

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

مدل های بوت مردانه چرمی مارک

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

انواع مدل بوت مردانه اسپرت و مجلسی

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

بوت هاي شیک طبق معمول چند تا ویژگی جالب دارند: جوری طراحی و ساخته شده اند کـه تا مچ پا را گرم کنند ودر عین حال ظاهر کفش هاي مجلسی چرمی را دارند. بـه علاوه ي این ها باید درنظر داشت کـه کفشی خرید کـه در برف، یخ و سوز سرما دوام بیاورد و جنس خوبی داشته باشد.

 

عایق کف داشته باشد و از ورود سرمای زمین بپا پیشگیري کند «کف ضخیم چند لایه داشته باشد». عایق درونی «کف گرم» داشته باشد. ضد آب باشد. مقاوم در برابر بباد / آب « ساخته شده از مواد غیرمتخلخل». کشش و انقباض کف داشته باشد تا روی قوزک یا بالاتر را بپوشاند. تیره رنگ باشد. از جنس چرم باشد. طراحی ساده داشته باشد.

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

 

 

برای دیدن مدل‌های بیشتر بوت مردانه شیک 2019 بر روی لینک آبی رنگ زیر وارد شوید.

 


حتما بخوانید : مدل های جدید بوت مردانه 2019


 

 

 

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

مدل بوت پسرانه شیک

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

قبول داریم کـه این همه ی فهرست برای یک بوت شاید زیاد باشد و پیدا کردن چنین بوتی کمی زمان می‌برد و شاید غیر ممکن باشد ولی با این حال هر چـه این ویژگی ها در بوت موردنظر بیشتر یافت شود پس شـما هم بـه مورد مدنظر نردیک تر هستید. باید بدانید کـه یک بوت مختص فصل سرما می بایست:

 

خیلی نرم و ساده باشد بـه طوریکه بتوان با کت و شلوار کاری هم آنرا پوشید اما در عین حال باید چنان عایق بندی شده باشد کـه در دماهای زیر صفر بتواند پاها را گرم و نرم نگه دارد. هم چنین باید چنین محکم ساخته شده باشد کـه از قوزک پا هنگام راه رفتن روی زمین یخ زده محافظت کند و پاها در آن لق نزنند.

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

مدل بوت مردانه برای آقایان خوش سلیقه

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

مدل بوت مردانه در انواع طرح های زیبا برای آقایان مشکل پسند

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

راز شیک بودن در فصل سرما این اسـت کـه تولید کننده اي پیدا کنید کـه کارش ساخت بوت، بـه ویژه بوت هاي مجلسی و مختص فصل سرما باشد. کم نیستند شرکت ها و برند هایي کـه کارشان تنها تولید بوت هاي زمستانی و البته زیباست. چندنمونه استایل هستند کـه بـه ویژه در هوای بسیار سرد عملکرد خوبی دارند.

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

مدل های بوت مردانه و پسرانه در طرح های شیک

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

راهنمای خرید بوت مردانه

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

با مدلهای امروز نگاهی خواهیم انداخت بـه چند مورد از این استایل ها تا بـه کمک شـما همراهان پارس ناز هر یک رابه دقت بررسی کنیم. البته یادتان باشد کـه بوت هاي خوب مجلسی و شیک اغلب در بیش از این دسته ها قراردارند و حتی ویژگی هاي بیشتری از اینهایی کـه نام بردیم دارند.

 

یک بوت زمستانی خوب باید ارتفاعی داشته باشد کـه بـه اسانی بتوان با آن در برف ها راه رفت. اگر بوت ها طوری طراحی شده اند کـه انگار نه انگار قرار اسـت در برف هاي عمیق با آن ها راه رفت بهمین خاطر فقط تا روی قوزک را می پوشانند کـه البته برای افرادی کـه مرتبا در پیاده روهایی کـه برفشان آب شده راه میروند خوب اسـت. البته واقعیت این اسـت کـه:

 

وقتی کت و شلوار کاری تن آدم باشد هیچوقت بـه برف بازی و قدم زدن در برف ها نمی‌رود بهمین خاطر هم ارتفاع بیشتر از قوزک پا هم نیاز نیست. اما اگر آدم هوس کند خودرا در برف ها رها کند چـه؟ و بخواهد در برف ها قدم بزند و از زیبایی فصل زمستان بهره مند شود چـه کار باید کند؟ بهتر اسـت بوتی را انتخاب کند کـه ارتفاع بیشتری دارد.

 

بـه بیان دیگر بهتر اسـت نیم بوت بخری. البته اصطلاح نیم بوت نادرست انداز اسـت چرا کـه نیم بوت واقعا از اکثر دیگر ارتفاع بیشتری دارد. بوتهای نظامی هم این ارتفاع را دارند اما برای افرادی کـه خدمت سربازی رابه تازگی تمام کرده اند شاید چندان خاطره ي خوشی را در بر نداشته باشند و بـه علاوه ظاهر شیکی هم ندارند.

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

مدل بوت مجلسی مردانه

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

مدل بوت ساق دار مردانه

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

قبل از هر چیز ظاهر و کیفیت بیرونی بوت مهم اسـت کـه باید از چرم باکیفیت ساخته شده باشد. اگر چرم بی کیفیت و ارزان باشد دیگر مهم نیست بقیه اش چطور اسـت. باید از کنارش رد شد. لازم اسـت بگوییم کـه چرم گوساله کـه با نمک آغشته شده ودر آفتاب نگه داشته شده اسـت چرم ایده آلی برای بوت هاي فصل سرما اسـت. این چرم هم ماندگاری دارد و هم براق اسـت.

 

عده اي از چرم هاي دیگر هم عملکرد مشابه این چرم دارند اما انها درست اسـت ماندگاری بالا دارند اما قسمت بیرونی شان خشن و زمخت اسـت. حواس تان باشد کـه از هر چرمی کـه رویش نوشته شده چرم اصل اجتناب کنید. این چرم ها ضخامت و ماندگاری لازم برای مقاومت در برابر هوای سرد و برقی را ندارند.

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

مدل بوت مردانه لاکچری بسیار زیبا

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

مدل جدید بوت مردانه + مدل بوت چرمی مردانه

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

علاوه بر چرم باکیفیت ظاهر بیرونی باید تیره رنگ و نرم باشد تا شبیه یک کفش مجلسی و حتی رسمی باشدمجله مد پارس ناز مانند کفش هاي مجلسی کـه هنگام شرکت در مراسم مهم بر پا میکنیم، معلوم بودن جای نخ بر روی بوت در اکثر شرایط خوب اسـت؛ هر چـه عناصر تزیینی بوت بیشتر باشد کمتر مجلسی و شیک خواهد بود.

 

وقتی شروع بـه خرید بوت هاي شیک و مجلسی کردید از این کـه می‌توانید بـه اسانی لباس رسمی کاری تان را هم بپوشید متعجب خواهید شد. اکثر این بوت ها را نمی‌توان از سایر کفش هاي مجلسی متمایز کرد و بین انها فرق نمایانی نیست فقط تفاوتشان این اسـت کـه ارتفاع بوت بلندتر اسـت ودر برخی موارد کنار بوت زیپ دارد در حالی‌کـه کفش هاي مجلسی بند دارند.

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

زیباترین مدل بوت مردانه + مدل نیم بوت مردانه + مدل بوت شیک مردانه

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

بهترین مدلهای بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهدار

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

اگر قرار اسـت این کفش هاي زمستانی را در دماهای زیر صفر بر پا کنید باید آستردوزی شده باشند. در این جا دستتان باز اسـت و میتوانید انتخاب کنید. عده اي از بوت ها برای دور نگه داشتن رطوبت از پا، آستر بسیار سبکی دارند در حالی‌کـه برخی دیگر از پشم حیوانات یا کف ترکیبی برای ساخت لایه ي عایق بندی شده و ضخیم استفاده میکنند.

 

میتوانید بوتی بخرید کـه ظاهر بیرونی سفت تری دارد اما داخل آن چرمی و نرم تر اسـت اما این کفش ها رطوبت «منجمله عرق» را از پا دور نمیکنند. اما هر آستری راکه انتخاب کنید باید چیزی در داخل بوت باشد کـه هوای گرم داخل کفش را نگه دارد نه این کـه آن رابه بیرون بفرستد. پشم گوسفند و پوست بره برای اینکار عالی هستند.

بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری

کف هاي چرمی آسان هستند و کفاشان کاربلد می‌توانند آنرا تا چند بار بـه اسانی عوض کنند. اما در زمستان باید کف لاستیکی و استوک دار باشد. خوش پوش ترین مردان در فصل زمستان را اگر نگاه کنید خواهید دید کـه کفش زمستانیشان تخت لاستیکی دارد کـه بـه کف چرمی زیری متصل شده اسـت حتی بین قسمت لاستیکی پاشنه ي کفش و قسمت انگشتان میتوان چرم را مشاهده کرد.

 

اما از آنجا کـه این لاستیک ها بـه اندازه ي لاستیک هاي بوت هاي کاری یا هاکی ضخیم نیست باید آن ها را چند وقت یکبار عوض کرد «هردو سه سال یک‌بار بسته بـه میزان استفاده از کفش». اما این مقدار عوض کردن ارزش این را دارد وقتی درنظر بگیریم کـه با اینکار کفش و بوت در برف عملکرد خوبی خواهد داشت و می‌توان هنوز آن بوت رابا یک دست کت و شلوار کاری هم پا کرد.

 

نوشته بهترین مدل های بوت مردانه برای آقایان خوش تیپ + راهنمای خرید و نگهداری اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام


بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام

امروز بیوگرافی امیر آقایی بازیگر مشهور و کاریزماتیک سینما و تلویزیون را جمع آوری کرده ایم. در همین ابتدا بگوییم کـه امیر آقایی مجرد اسـت، او متولد سال 1349 می باشد. امیر آقایی با حضور در کارهای پرطرفداری همچون: مجموعه ارمغان تاریکی و فیلم بی نظیر بدون تاریخ بدون امضا تسلط خود دراین هنر را نشان داده اسـت. او در مجموعه تلویزیونی ارمغان تاریکی کـه یک سریال با ته مایه عاشقانه بود بـه خوبی ظاهر شد.

 

بیوگرافی امیر آقایی

امیر آقایی بازیگر خوش صدای کشورمان زادۀ 10 مرداد ماه 1349 در شهر ارومیه اسـت. امیر آقایی از جمله بازیگرانی اسـت کـه بـه فعالیت‌ هایي همچون:

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

عکاسی، نقاشی و نویسندگی نیز مشهور اسـت. صفحه شخصی وی در اینستاگرام کـه پر از عکس‌ هـای هنری اسـت گویای این مطلب اسـت. او فارغ‌التحصیل رشته کارگردانی اسـت و فعالیت هنری خودرا از سال ۱۳۷۹ آغاز کرده اسـت. نخستین بار در تئاتر آنسوی آینه درکنار آزیتا حاجیان بازی کرد.

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

سپس آشنایی اش با بهرام عظیم پور «کارگردان» موجب معرفی وی بـه حاتمی کیا برای بازی در سریال خاک سرخ شد. با بازی در فیلم ارتفاع پست وارد سینما شد و بازی درخشان او در سریال پرطرفدار آن روز‌هـای تلویزیون “نخستین شب آرامش” نام امیر آقایی را بر سرزبان‌ها انداخت. سال ۱۳۸۶ بـه همراه نیکی کریمی در فیلم زن دوم نقشی بسیار متفاوت را ایفا کرد.

 

نویسندگی و عکاسی امیر آقایی

امیر آقایی مجموعه هایکو با نام بید‌ها در باد سروده‌اسـت کـه درسال ۱۳۸۹ توسط انتشارات حوض نقره منتشر شده‌اسـت. از وی کتاب دیگری بـه نام دختر ماه هفتم توسط انتشارات دارینوش ودر سال ۱۳۸۰ منتشر شده اسـت.

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

امیر آقایی نویسندگی فیلم‌نامهٔ فیلم «آرمان شهر» را در کارنامه خود دارد. این فیلم بـه کارگردانی حسن ناظر درسال ۱٣٩٣ جلوی دوربین رفت. او عاشق عکاسی اسـت و بـه گفته خودش همراه با مهدی پاکدل برای عکاسی بسیار سفر میکردیم در هوای گرگ و میش قدم می‌زدیم ودر سکوت عکاسی می کردیم.

 

ازدواج امیر آقایی

امیر آقایی هم بـه مانند تعداد زیادی از بازیگران مرد هنوز بـه ازدواج فکر نکرده و آن را اتفاقی مهم در زندگی می داند.

 

انصراف امیر آقایی از فیلم سیاسی پایان نامه

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

امیر آقایی پس از تغییر نسخه اولیه فیلمنامه فیلم پایان نامه از بازی در آن انصراف داد و بـه گفته خودش بابت این انصراف ۱۷۰ میلیون تومان جریمه شده اسـت.

 

امیر آقایی و همکاری با وحید جلیلوند

چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت بـه کارگردانی وحید جلیلوند، و کوچهٔ بی‌نام بـه کارگردانی هاتف علیمردانی از کار‌هـای موفق امیر آقایی در سی و سومین جشنواره فیلم فجر بودند کـه تجربه موفق همکاری با وحید جلیلوند آقایی را مجاب بـه بازی در فیلم بدون تاریخ، بدون امضا کرد.

 

فعالیت امیر آقایی در زمینه مد

امیر آقایی از اوایل دهه نود شمسی بـه همراه خواهرش نرمین آقایی مزون لباسی رابه نام آوینو بازگشایی کرده‌اند. ایده اولیه این مزون از طرف امیر آقایی و خود خواهرش بوده اسـت.

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

و نام این مزون هم از نام دختر خانم نرمین آقایی کـه آوین هست گرفته شده اشت. کار طراحی مانتو و پالتو دراین مزون را خود خانم آقایی انجام میدهد و مشتریان خاص خودش را دارد.

 

کارنامه هنری امیر آقایی

نوار زرد «۱۳۹۶»

چرخ فلک «۱۳۹۵» – یک ایپزود

آسمان مـن «۱۳۹۳»

یادآوری «۱۳۹۲»

سرزمین کهن «۱۳۹۲»

قلب یخی «فصل سوم» «۱۳۹۱» – شبکه خانگی

ارمغان تاریکی «۱۳۸۹»

بی گناهان «۱۳۸۷»

نخستین شب آرامش «۱۳۸۴»

خاک سرخ «۱۳۸۱»

 

فیلم‌ های سینمایی امیر آقایی

بدون تاریخ بدون امضا «۱۳۹۵»

بادیگارد «۱۳۹۴»

پری دریایی «۱۳۹۴»

شیفت شب «۱۳۹۳»

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت «۱۳۹۳»

۳۶۰ درجه «۱۳۹۳»

کوچه بی نام «۱۳۹۳»

هیس! دختر‌ها فریاد نمی زنند «۱۳۹۲»

زندگی خصوصی «۱۳۹۰»

سعادت آباد «۱۳۸۹»

مرگ کسب و کار مـن اسـت «۱۳۸۹»

مـا همه ی گناهکاریم «۱۳۸۹»

دوزخ، برزخ، بهشت «۱۳۸۷»

کیمیا و خاک «۱۳۸۷»

نیلوفر «۱۳۸۷»

آخرین نقش «۱۳۸۶»

زن دوم «۱۳۸۶»

روز برمی آید «۱۳۸۵»

راه طی شده «۱۳۸۴»

ارتفاع پست «۱۳۸۰»

 

فعالیت‌ هـای خودرا از چـه سالی شروع کردید؟

از سال ۱۳۷۴ کار بازیگری را بـه‌صورت جدی و حرفه‌ای شروع کردم سال ها بود کـه علاقمند بکار تئاتر بودم و بر اثر یک اتفاق بالاخره وارد این عرصه شدم بـه لحاظ تحصیلات هم قصد داشتم در زمینه کارگردانی فعالیت کنم، اما در نهایت بازیگر شدم.

 

نخستین تئاتر حرفه‌ ای شـما چـه بود؟

نخستین کار مـن تئاتری بود بـه اسم “آنسوی آینه” کـه در خدمت گروه و استاد خوبم خانم آزیتا حاجیان بودم.

 

چـه طور شد کـه از روی صحنه و تئاتر بکار تصویری و تلویزیونی دعوت شدید؟

 

وقتی تئاتر “سه سال و یک دوم ” کـه نویسنده و کارگردان آن بودم در تئاتر شهر اجرا میشد با آقای بهرام عظیم پور آشنا شدم در آن زمان حاتمی کیا سریال خاک سرخ را کار میکردند ایشان مـن رابه آقای حاتمی کیا معرفی کرد و حدود دو ماه تمرین و تست را انجام دادیم و بالاخره بـه خاطر لهجه آذری کـه داشتم.

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

آن کار را پذیرفتم و برای آن سریال انتخاب شدم و حدود یک سال مشغول بازی در آن سریال بودم و همیشه هم بـه آقای حاتمی کیا میگویم اگر بـه خاطر شـما نبود هیچوقت پایم را از تئاتر شهر بیرون نمی‌گذاشتم.

 

 

چـه ویژگی‌ ها و عواملی باعث شد اینکار را پذیرفتید؟

قطعا این موضوع دیر یا زود اتفاق می‌افتاد چرا کـه پس از سال ها تئاتر بازی کردن و گذراندن چند دوره کلاس‌هـای آزاد سینمایی، ظاهر شدن در جلوی دوربین آقای حاتمی کیا برای مـن غنیمتی بود.

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

خصوصا این‌کـه مـن خودم آذری زبان هستم و باید متن پارسی می‌خواندم و آن را بـه لهجه جنوبی دراین فیلم پیاده می کردم کـه خودش یک پروسه سختی بودو همین موضوع بـه حضور مـن در فیلم سینمایی بعدی آقای حاتمی کیا بـه نام ارتفاع پست منجر شد.

 

پیج اینستاگرام امیر آقایی

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

amir_aghaee@

 


 

و در ادامه مرور صفحه اینستاگرام امیر آقایی

در آخر نیز مروری داریم بر صفحه اینستاگرام امیر آقایی، او تا حال حاضر نزدیک بـه یک میلیون فالوور دارد و بیشتر کارها و تصاویر هنری خودش را در صفحه خود بـه اشتراک می‌گذارد.

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

امیر آقایی درباره این عکس نوشته: نرگس كلباسي عزيز، تـو با اين مردمِ نجيب و نازنين، كارستان كرديد , گفتيد ميسازيد و ساختيد، ديگران هيچ و ديگران نگاه…

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

امیر آقایی درباره این عکس نوشته: work hard, play hard…

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

امیر آقایی درباره این عکس نوشته: درونِ تـو سرزمينِ عجيبي ست كه بايد كشف شود، اما هميشه درگير دنيايِ بيرون هستي، ميخواهي ديگران راكشف كني، بفهمي خوبند يا بد!! خودت را كشف كن، اين غايتِ نهايي ست.

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

امیر آقایی درباره این عکس نوشته: بـه ياد ويوين ماير، زني كه در تمام عمر پرستار بچه بودو تا سال ها پس از مرگش، هيچكس ندانست عكاسي ميكند .تولد:١ فوريه ١٩٢٦،مرگ:٢١ آوريل ٢٠٠٩

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

امیر آقایی درباره این عکس نوشته: نه چراغي

نه راه بَلَدي

نه ته مانده ای حافظه

و نه حتي

دستي كه بـه خانه برساندم.

تـو هم نيستي

كه بتابي

دراين ایّامِ ظلمت…

« ازكتاب:مـن از جغرافياي جهان فقط راهِ خانه ام را بَلدَم »

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

امیر آقایی درباره این عکس نوشته: نانِ تـو آئينه ايست، غبارِ آئينه برگير، هستي بيني «لائو تزو»

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

بدون متن

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

امیر آقایی درباره این عکس نوشته: از آنچه كه در آيينه مي بينيد بشما نزديك تريم

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

امیر آقایی درباره این عکس نوشته: کتاب، روشنگري مي كند، كتاب جريان ساز اسـت، كتاب توانِ دوباره انديشيدن را و چگونه انديشيدن را و بـه چـه انديشيدن را ره آورد مي آورد، لطفا از اين هشتگ حمايت كنيد، پس عجالتا، از جور زمانه و رنج هـایِ بسيار مان

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

بدون متن

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

امیر آقایی درباره این عکس نوشته: تاب بياور شهر تشنه، شهر ستمدیده، شايد باران ببارد…

بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام

امیر آقایی درباره این عکس نوشته: سريال نوار زرد، اين روزها از آي فيلم پخش ميشود،ساعت 20 و تكرار ساعت 24

 

نوشته بیوگرافی امیر آقایی و همسرش + عکس های امیر آقایی و مصاحبه و اینستاگرام اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس


روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

 

در اینبخش روش هایي موثر برای داشتن زندگی آرام و ایده آل را جمع آوری کرده ایم. همه ی مـا بـه نوعی درگیر استرس و فشار هستیم، البته بیشتر این فشارها تقصیر مـا نیست. دنیای مدرن اسـت و زندگی هر لحظه سخت تر می شود، اما نباید تسلیم فشارهای ذهنی خود شوید چرا کـه از شـما یک انسان منزوی می سازند، مـا امروز روش هایي کاربردی رابه شـما آموزش میدهیم کـه بـه جنگ استرس بروید.

 

استرس و اضطراب جزو احساسات رایجی اسـت کـه شاید در طول زندگی بارها تجربه کنیم. اما هنگامیکه استرس شدید، قوی و از نظارت خارج شود، می تواند مشکلاتی را در سلامت روحی و جسمی مـا ایجاد کند. بهمین دلیل یافتن راه‌هاي کاهش استرس و اضطراب برای بازگرداندن آرامش روحی و سلامت جسمی لازم اسـت. ولی پیدا کردن یک داروی ضد استرس کـه در هر شرایطی برای شـما مناسب باشد، راحت نیست.

 

فراموش نکنید، درست اسـت کـه احتمالا در زمانی کـه افکارتان بهم ریخته‌ حوصله مدیتیشن کردن را ندارید. اما مدیتیشن یکی از راه‌هاي اصلی تسکین استرس اسـت. ممکن اسـت گاهی دچار استرس‌هایي در روابط خود شوید و بدلیل مشکلاتی کـه در لحظه برای شـما ایجاد شده، حس کنید نمی‌‌توانید بـه سراغ تمرین تنفس بروید. ولی تمرین تنفس یکی از روش‌هاي بسیار موثر برای کاهش استرس و اضطراب اسـت.

 

ورزش کردن

ورزش یکی از بهترین راه‌هاي کاهش استرس اسـت. شاید بنظر متناقض بیاید اما ایجاد استرس فیزیکی در بدن با استفاده از ورزش، باعث کاهش استرس ذهنی می شود.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

فواید ورزش برای کاهش استرس با تمرین منظم و روتین حتی بیشتر هم میشود. افرادی کـه بطور منظم ورزش میکنند، بـه چند دلیل کمتر از کسانی کـه ورزش نمی کنند دچار اضطراب می شوند.

 

کاهش هورمون‌ های استرس

ورزش باعث کاهش هورمون‌هاي استرس‌ بدن مثل کورتیزول «Cortisol» می شود. ورزش هم چنین بـه تولید هورمون اندورفین «Endorphin» کمک می کند. اندورفین نوعی ماده شیمیایی در بدن اسـت کـه باعث التیام روحیه می شود و مانند یک مسکن طبیعی عمل می کند.

 

بهبود کیفیت خواب

ورزش باعث بالا رفتن کیفیت خواب می شود. کیفیت خواب ممکن اسـت بعلت استرس و اضطراب بـه شدت افت کند.

 

افزایش اعتماد به نفس

وقتی بـه صورت منظم ورزش میکنید، بیشتر احساس شایستگی و اعتماد بـه نفس خواهید کرد و این موضوع باعث افزایش سلامت ذهنی و روحی شـما می شود. سعی کنید یک ورزش روتین یا فعالیتی مثل پیاده‌روی، رقصیدن، صخره‌نوردی یا یوگا برای خود پیدا کنید کـه ازآن لذت میبرید. فعالیت‌هایي مانند پیاده‌روی یا دویدن کـه بـه صورت مکرر گروه بزرگی از عضلات را درگیر می کنند، مشخصا تاثیر خوبی در کاهش استرس دارند.

 

استفاده کردن از مکمل‌ های غذایی

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

مکمل‌‌هاي غذایی زیادی هستند کـه باعث کاهش استرس و اضطراب می شوند. در این جا بطور خلاصه بـه چند مورد از‌ آن‌ها اشاره می کنیم کـه تاثیر خیلی خوبی در کاهش استرس دارند.

 

فرنجمشک «Lemon Balm»

فرنجمشک یا وارنگ بو، گیاهی از خانواده نعناییان اسـت کـه بدلیل خواص ضد استرس مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته.

 

اسید‌هاي چرب امگا 3

تحقیقی نشان داد دانشجویان دکتری کـه مکمل امگا ۳ دریافت کرده بودند تا ۲۰ درصد کاهش استرس و اضطراب داشتند.

 

گیلاس زمستانی «Ashwagandha»

گیلاس زمستانی یا پنیرباد خواب‌آور اسم‌هاي متعددی دارد. این گیاه دارویی در طب آیورودا کـه طب کهن هندی اسـت برای درمان استرس و اضطراب استفاده می‌شده. تحقیقات زیادی تاثیر مثبت این گیاه را ثابت کرده‌اند.

 

چای سبز

چای سبز میزان زیادی آنتی‌اکسیدان‌هاي پلی‌فنل دارد کـه خواص آن‌ها در التیام سلامت فرد اسـت. این آنتی‌اکسیدان‌ها می توانند باعث کاهرش استرس و اضطراب و افزایش میزان سروتونین در بدن شوند.

 

سنبل‌ الطیب «Valerian»

سنبل‌الطیب یا علف گربه نام گیاهی اسـت کـه بدلیل تاثیر ارام بخش و خواب‌آور بسیار مشهور اسـت. سنبل‌الطیب دارای اسید والرنیک اسـت کـه باعث تغییر گاما آمینوبوتیریک اسید «GABA» میشود کـه نتیجه آن کاهش استرس اسـت.

 

کاوا «Kava Kava»

کاوا یکی از اعضای فعال کننده روان درخانواده نعناییان اسـت. در گذشته بدلیل خاصیت آرام‌بخشی ازآن استفاده می ‌شد و امروزه در اروپا و امریکا از خواص ضد استرس و اضطراب آن بـه صورت گسترده‌ استفاده می کنند.

 

نکته:

عده اي از این مکمل‌ها ممکن اسـت با داروهایی کـه مصرف می کنید تداخل یا در عده اي از شرایط عوارض جانبی داشته باشند. بهمین جهت اگر در حال حاضر دارویی مصرف می کنید پیش از استفاده از این مکمل‌ها حتماً با دکتر خود مشورت کنید.

 

نوشتن

یکی از راه‌هاي کاهش استرس نوشتن اسـت. ثبت کردن آن‌چـه کـه باعث استرس شـما شده مرحله اول اسـت. بعد ازآن نوشتن آن‌چـه کـه از داشتن‌ آن راضی هستید و قدردانی ازآن در قالب یک چرک‌نویس می تواند مفید باشد. حس قدردانی می تواند با جهت دادن ذهن‌تان بـه سمت چیزهای مثبتی کـه در زندگی دارید، بـه طرز عجیبی باعث کاهش استرس شود.

 

کم کردن مصرف کافئین

کافئین موجود در قهوه، شکلات، چای و نوشیدنی‌هاي انرژی‌زا در میزان زیاد می توانند باعث استرس و اضطراب شوند. افراد ظرفیت‌هاي مختلفی برای مصرف کافئین دارند. اگر متوجه شدید کـه کافئین شـما را عصبی و مضطرب می کند، بـه فکر قطع کردن آن باشید.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

تحقیقات زیادی نشان داده اسـت کـه مصرف میزان مناسبی از کافئین می تواند برای سلامتی مفید باشد. اما این میزان در مورد همه ی افراد یکسان نیست.

 

آدامس جویدن

یک راه ساده و سریع برای کاهش استرس، آدامس جویدن اسـت. تحقیقاتی دراین زمینه نشان داد افرادی کـه آدامس می‌جوند در بازرسی آرامش ذهن خود موفق‌تر هستند و استرس کمتری دارند. یک توضیح منطقی برای این موضوع این اسـت کـه جویدن آدامس باعث میشود موج‌هاي مغز فرد شبیه موج‌هاي مغز افراد آرام می شود.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

دلیل دیگر این اسـت کـه جویدن آدامس باعث افزایش جریان خون بـه مغز می شود. یک تحقیق دیگر کـه بتازگی انجام شده اسـت نشان می دهد میزان کاهش استرس هنگامیکه افراد آدامس خودرا با قدرت بیشتر می‌جوند، بیشتر هم می شود.

 

وقت گذراندن با دوستان و خانواده

حمایت اجتماعی از طرف دوستان و خانواده می تواند کمک کند از شرایط استرس‌زا ساده‌تر عبور کنیم. یکی از تحقیقات بـه این نتیجه رسید کـه زمان‌هاي مشخصی کـه زنان با دوستان‌شان و بچه‌ها صرف میکنند، باعث ترشح اوکسیتوسین «Oxytocin» می شود کـه یک ضد استرس طبیعی اسـت.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

بـه این تاثیر “Tend To Befriend” گفته میشود. این موضوع رابه یاد داشته باشید کـه هم زنان و هم مردان، هردو بـه مزایای دوستی نیاز دارند. تحقیقات دیگری نشان داد مردان و زنانی کـه کمتر در روابط اجتماعی سهمی دارند و روابط و دوستان کمتری دارند بیشتر دچار افسردگی و استرس میشوند.

 

«نه!» گفتن

همه ی چیزهای استرس‌زا قابل نظارت نیستند اما عده اي از آن‌ها چرا! بازرسی آن بخش از زندگیتان راکه باعث استرس شـما میشود و می توانید آنرا تغییر دهید، در دست بگیرید. طبق معمول یکی از راه‌هاي جلوگیري از شرایط استرس‌زا «نه گفتن» اسـت. اینکار واقعا می تواند در پیشگیری از استرس کمک کند.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

خصوصا اگر عده اي از مواقع خودتان را در حالتی پیدا میکنید کـه در حال تحمل چیزی هستید کـه بیشر از حد تحمل شماست. مثل برداشتن مسئولیت‌هاي بیش از حد کـه میتواند باعث غرق شدن شـما شود. گزیده عمل کردن برای آن‌چـه قرار اسـت انجام دهید و یاد گرفتن «نه گفتن» در شرایط ضروری، می تواند از استرس پیش گیری کند.

 

عقب نینداختن کارها

یک راه دیگر برای بـه دست آوردن نظارت روی استرس این اسـت کـه اولویت‌هاي خودرا مشخص کنید و عقب انداختن کارها را متوقف کنید. بـه تعویق انداختن کارها شـما رابه سمت واکنشی رفتار کردن هدایت می کند ودر حال تقلا کردن برای رسیدن رها می کند. این موضوع می تواند باعث استرس و تاثیرات منفی روی سلامتی و کاهش کیفیت خواب شود.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

بـه تهیه یک فهرست برای کارها و طبقه‌بندی کردن‌شان بر اساس اولویت عادت کنید. برای خود اهداف واقعی تعیین کنید و تمرکز خودرا از روی فهرست برندارید.

 

رفتن به کلاس یوگا

یوگا چند سالی اسـت کـه تبدیل بـه یک متد موثر در کاهش استرس و یک ورزش عالی برای تمام سنین شده اسـت. با اینکه یوگا سبک‌هاي مختلفی دارد اما یک هدف واحد را دنبال می کند؛ ارتباط موثر میان ذهن و جسم. عده اي از مطالعات روی تاثیر یوگا بر سلامت ذهن تمرکز کرده‌اند. بـه صورت کلی تحقیقات بـه این نتیجه رسید کـه یوگا میتواند روحیه را تقویت کند و حتی مانند یک داروی ضد افسردگی، در درمان افسردگی و اضطراب موثر باشد.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

با این حال تحقیقات محدود اسـت و هنوز این سوال‌ها مطرح اسـت کـه یوگا چطور می تواند استرس را کاهش دهد. بطور کلی بنظر می رسد فواید یوگا برای کاهش استرس‌ و اضطراب با تاثیر آن بر روی سیستم عصبی و واکنش‌هاي عصبی مرتبط اسـت. یوگا میتواند بـه کاهش میزان کورتیزول، فشار خون و تپش قلب کمک کند و گاما آمینوبوتیریک اسید «GABA» را افزایش دهد کـه نوعی پیام‌رسان عصبی «Neurotransmitter» اسـت کـه با افت شرایط روحی کاهش پیدا می کند.

 

روشن کردن شمع معطر «آروما تراپی»

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

استفاده از اسانس‌هاي طبیعی در فضا با روشن کردن شمع خوشبو، می تواند احساس اضطراب و استرس را کاهش دهد. عده اي از انواع رایحه منحصرا آرام بخش هستند کـه دراین‌جا بـه آن‌ها اشاره میکنیم. شـما میتوانید با استفاده از اسانس‌سوز یا یا روش‌هاي دیگر از این رایحه‌ها استفاده کنید.

 

= اسطوخودوس

= رز

= علف وتیور

= ترنج

= بابونه رومی

= بهارنارنج

= کندر

= چوب صندل

= یالانگ یالانگ

= پرتقال یا شکوفه پرتقال

 

خندیدن

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

مضطرب بودن هنگام خنیدن سخت اسـت. خندیدن برای سلامتی‌ شـما خوب اسـت و از چند روش می تواند بـه کاهش استرس هم کمک کند.

 

= تسکین دادن عکس‌العمل‌هاي استرسی

= تسکین دادن تنش عصبی با آرام کردن عضله‌ها

 

تحقیقاتی روی افراد سرطانی بـه این نتیجه رسید کـه افراد گروهی کـه می‌خندیدند، کاهش استرس بیشتری را در مقایسه با افرادی کـه فقط سعی کرده بودند حواس‌شان را از استرس پرت کنند، تجربه کردند. میتوانید مشاهده کردن یک برنامه تلوزیونی یا فیلم یا وقت گذراندن با دوستانی کـه در کنارشان خوشحال هستید و شـما رابه خنده می اندازند را امتحان کنید.

 

تمرین ذهن آگاهی «Mindfulness»

ذهن آگاهی درواقع تمرینی اسـت برای قرار دادن شـما در لحظه حال و قطعی. این تمرین میتواند تاثیر ضد استرسی داشته باشد و افکار منفی ذهن را از بین ببرد. متدهای زیادی برای افزایش ذهن آگاهی وجوددارد کـه شامل ذهن آگاهی بر پایه “Cognitive Therapy” و ذهن آگاهی بر پایه کاهش استرس، یوگا و مدیتیشن میشود.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

تحقیقات اخیر بر روی دانشجویان کالج نشان داد کـه ذهن آگاهی میتواند باعث افزایش اعتماد بـه نفس شود و این موضوع در ادامه باعث کاهش علائم استرس و افسردگی می شود.

 

گوش دادن به موسیقی آرامش بخش

گوش دادن بـه موسیقی می تواند تاثیرات ضد استرسی زیادی در بدن داشته باشد. موسیقی آرام و ملایم میتواند با ترغیب کردن مغز بـه آرامش، بـه کاهش فشار خون کمک کند و بـه همان اندازه تپش قلب و هورمون‌هاي استرس را کاهش دهد.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

عده اي از موسیقی‌هاي کلاسیک و فولک میتواند مشخصا آرامش‌بخش باشد اما گوش کردن بـه موسیقی مورد علاقه‌تان بـه هر سبک و ژانری کـه باشد نیز می تواند موثر باشد. صدای طبیعیت نیز می تواند خیلی آرامش بخش باشد؛ بهمین جهت اسـت کـه این صداها در موسیقی‌هاي ریلکس کننده گنجانده شده‌اند.

 

نفس کشیدن عمیق

استرس ذهن باعث فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک «Sympathetic» میشود و بـه بدن شـما سیگنال‌هایي می‌فرستد کـه باعث عکس‌العمل‌هاي استرسی شدید خواهند شد. حین این عکس‌العمل، هورمون‌هاي استرس آزاد میشوند و شـما علائم فیزیکی را تجربه میکنید؛ علائمی مثل ضربان قلب شدید، نفس نفس زدن، سریع نفس کشیدن و گرفتگی عروق.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

تمرین نفس کشیدن عمیق میتواند بـه فعال کردن سیستم عصبی پاراسماتیک «Parasympathetic» کـه وظیفه بازرسی عکس‌العمل و آرام شدن را دارد، کمک کند. چندین نوع مختلف از تمرین نفس کشیدن عمیق وجوددارد کـه شامل diaphragmatic breathing، abdominal breathing، belly breathing و paced respiration می شود.

 

هدف از نفس کشیدن عمیق تمرکز بر روی نفس کشیدن و چگونگی ‌آن اسـت کـه باعث میشود تنفس عمیق‌تر و آهسته‌تر شود. وقتی کـه شـما یک نفس عمیق از طریق بینی می کشید و تمام حجم ریه خودرا پر می کنید و بعد شمرده و آرام بازدم میکنید ضربان قلب شـما آرام میشود و بشما کمک میکند تا احساس آرامش کنید.

 

وقت گذراندن با حیوانات

داشتن یک حیوان خانگی می تواند بـه کاهش استرس و بهتر کردن روحیه بسیار کمک کند. وقت گذراندن با حیوانات بـه ترشح اکسیتوسین در بدن کـه باعث التیام روحیه و وضعیت روحی مثبت در افراد میشود کمک میکند.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

داشتن یک حیوان خانگی می تواند با مسئولیت دادن بشما، وادار کردن شـما بـه فعالیت بیشتر ودر عین حال بخشیدن یک همنشین بشما، باعث کاهش استرس و اضطراب می شود. تمام این مزیت‌ها باعث التیام حال روحی ودر نتیجه روحیه شـما می شود.

 


 

و در ادامه راز افرادی که در شرایط سخت زندگی هم خوشحال اند چیست؟

 

چگونه میتوان در مواجه شدن با مشکلات زندگی منعطف بود؟ اتفاق‌هاي بد، هم در زندگی شخصی رخ میدهند و هم در زندگی حرفه‌اي. رابطه‌ها بـه هم میخورند، افراد مهم زندگی مریض میشوند یا می‌میرند، ترفیع‌ها بـه همکاران دیگر داده میشوند، مشتریان ناپدید میشوند، شرکت‌ها تعدیل نیرو می کنند و غیره. در واکنش بـه این اتفاقات بعضی افراد از هم می‌پاشند و بازرسی خودرا از دست می دهند.

 

درحالی کـه برخی دیگر راهی برای کنار آمدن و حل مشکلات زندگی و حرکت بـه جلو پیدا میکنند. قطعا راه‌هایي وجوددارد! اول، باید این را مشخص کنیم کـه منعطف بودن بـه معنی نادیده گرفتن احساسات منفی کـه در مواقع سخت بـه سراغمان می آید، نیست. از دست دادن چیزی یا شخصی چـه در زنگی خصوصی و چـه در زندگی حرفه‌اي، باعث احساس غم و ناامیدی می شود. 

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

دوم، بنظر می رسد افراد برای خوشحالی یک نقطه بازگشت دارند. بـه زبان ساده شـما در هفته‌ها و ماه‌هاي بعد از یک اتفاق خوشایند یا ناخوشایند بزرگ، تمایل دارید کـه تقریباً بـه همان سطح از خوشحالی برگردید کـه پیش ازآن واقعه داشتید.

 

این بـه این معنی نیست کـه آن اتفاق تاثیر درازمدتی روی خوشبختی شـما ندارد، اما می توان حدس زد کـه میزان شاد بون شـما چند ماه پس از این اتفاق بزرگ، در واقع همان اسـت کـه قبل از این اتفاق تجربه میکردید.

 

سوم، زمان‌هایي وجوددارد کـه احساسات منفی بهترین راه برای گذراندن لحظه‌هاي بد اسـت. بطور مشخص، استرس و اضطراب عکس‌العمل‌هاي طبیعی نسبت بـه شرایط مرتبط هستند. اگر واقعا فاجعه‌اي اتفاق افتاده اسـت و شـما سعی میکنید از هر گونه آسیبی بـه خودتان پیش گیری کنید، اضطراب و استرس می تواند واکنش صحیحی باشد.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

یکی از کارهایی کـه وقتی شـما استرس دارید انجام میدهید، عمیق فکر کردن در مورد علت استرس‌ و تنشی اسـت کـه بشما وارد شده. عمیق اندیشیدن درواقع سیکلی از تکرار افکار و مجدد اندیشی اسـت. اگر چاره‌اي وجود داشته باشد، خوب فکر کردن بـه آن میتواند بشما کمک کند تا نقشه‌اي طرح کنید و بتوانید شرایط رابه دست بگیرید. شاید تجربه این میزان از استرس اصلا خوشایند نباشد اما می تواند کاربردی باشد.

 

درک کنید که چه چیزی را می‌توانید کنترل کنید و چه چیزی را نمی‌توانید

 

ابتدا باید برایتان شفاف شود کـه چـه عواملی تحت بازرسی هستند. تحقیقات نشان داده اسـت کـه در شرایط بد، وقتی افراد روی کارهایی کـه می توانند برای التیام مشکلات زندگی یا کاری انجام دهند تمرکز میکنند انعطاف‌پذیری بیشتری در مقایسه با زمانی دارند کـه همه ی تمرکز فکرشان بر این اسـت کـه چطور تقدیر آن‌ها را دراین بند انداخته اسـت.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

تمرکز روی کارهایی کـه از دست‌تان برمی‌آید باعث می شود شرایط برای شـما بهتر شود. همین کـه شروع بـه انجام این کارها میکنید، متوجه می شوید کـه حس بهتری پیدا کردید و عملکرد مفیدتری دارید.

 

دور خودتان را با آدم‌ها شلوغ کنید حتی اگر تمایلی به جمع ندارید

 

قدم بعدی این اسـت کـه با مردم در ارتباط باشید. وقتی کـه غمگین و مضطرب هستید اغلب تمایلی بـه اینکه در جمع باشید ندارید؛ اما فواید زیادی در روابط اجتماعی وجوددارد. وقتی کـه شـما در مورد اینکه چـه چیزی شـما را غمگین یا مضطرب کرده اسـت صحبت می کنید، رفته رفته متوجه این می شوید کـه افراد دیگر هم تجارب مشترکی دارند کـه با شـما بـه اشتراک بگذارند.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

غم و ناراحتی باعث می شود فکر کنید کـه شرایط شـما خاص و منحصربه‌فرد اسـت؛ بهمین دلیل دانستن اینکه شـما تنها کسی نیستید کـه این مشکلات زندگی یا کاری را دارد، می تواند ارزشمند باشد. هم چنین، روابط اجتماعی انگیزه‌بخش اسـت و میتواند بشما کمک کند تا روی کارهایی کـه باید انجام دهید تمرکز کنید.

 

بـه دنبال یک برد ساده باشید

وقتی کـه شـما در یکی از ابعاد زندگی خود چیزی را از دست می دهید، این تجربه باعث می شود کـه حواس شـما روی تمام عناصر منفی زندگیتان متمرکز شود و این زمان اصلا زمان خوبی برای شـما نیست کـه بخواهید پروژه‌اي بـه بزرگی زندگیتان را بردارید!

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

در عوض سعی کنید چیزی در زندگی کاری خود پیدا کنید کـه بتوانید سریع و کامل بـه اتمام برسانید. با اینکار بـه خودتان یادآوری میکنید کـه آن شکست قبلی بـه این معنی نیست کـه شـما لعنت شده و ناتوان هستید.

 

تعبیر خوبی از رفتار دیگران داشته باشید

در نهایت، تعبیر خوبی از کارهای دیگران داشته باشید. وقتی کـه شـما از موضوعی در کار خود خشمگین هستید، ناخودآگاه بـه دنبال این دلیل هستید کـه بدانید چرا افراد دیگر سر راه موفقیت شـما قرار گرفته‌اند. این مشخصا زمانی رخ میدهد کـه شـما بـه آن‌چـه کـه می‌‌خواستید نرسیده‌ باشید؛ آن‌وقت اسـت کـه احساس می کنید اکثر کسانی کـه با آن‌ها کار می کنید علیه شـما با هم هم دست شده‌اند.

روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس

اینکه یک نفر چیزی کـه شـما می‌‌خواستید رابه شـما نداده اسـت بـه این معنی نیست کـه همه ی قصد جان شـما را دارند! وقتی شـما در مورد افراد دیگر منفی فکر می کنید، ممکن اسـت شروع بـه پیشگویی و قضاوت کنید. افکار منفی شـما روی تعبیری کـه از کار افراد دیگر دارید تاثیر می گذارد و باعث عصبانیت و عدم اعتماد در شـما میشود. آن‌ها هم بزودی متوجه رفتار شـما میشوند و با شـما همان طور برخورد میکنند.

 

مشابه همین موضوع، وقتی کـه شـما تعبیر مثبتی از کار دیگران داشته باشید، مشخصا ارتباط بهتری با دیگران برقرار خواهید کرد. این استراتژی‌ها بشما کمک میکنند کـه تاثیر اتفاقات بد در زندگیتان رابه حداقل برسانید. هم چنین بشما کمک می کنند کـه حس بهتری داشته باشید، چرا کـه هر موفقیتی کـه داشته باشید نگرش شـما رابه آینده بهتر خواهد کرد.

 

نوشته روش هایی موثر برای داشتن زندگی آرام | شکست دادن استرس اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان


روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

 

چطور بـه حرف مردم اهمیت ندهیم؟ امروز روش هایي برای اهمیت ندادن بـه حرف مردم رابه همراه هم مرور می کنیم. نمی شود گفت حرف مردم اصلا اهمیت ندارد و مـن اهمیت نمی‌دهم! گاهی بعضی حرف ها بر زبان ها می افتند کـه هرچقدر هم بی تفاوت باشیم و ظاهر امر را حفظ کنیم، باز هم ممکن اسـت درون مـا را آزرده کند. در ادامه با مـا همراه باشید تا بطور مفصل دراین باره صحبت کنیم.

 

مـا وضع موجود را پذیرفتیم زیرا بقیه آدم‎هاي دور و برمان نیز همین کار را کرده‌اند. همیشه در زندگی آسه می‌ریم آسه می آیم کـه گربه شاخمون نزنه. بـه جای انجام دادن کار دلخواه‌مان، نگاه می کنیم ببینم چطور می توانیم بقیه را از خودمان راضی نگه داریم. آخرش این می‎شود کـه اعمال، رفتار و زندگی‌مان از حرف مردم قالب می گیرد. اگر شلوار میخریم بیشتر از اینکه جنس شلوار و میزان اسانی‌اش مد نظرمان باشد.

 

بـه این توجه میکنیم کـه چـه شلواری مُد اسـت تا هنگامیکه می‌پوشیمش در چشم باشیم. همکارتان نظرتان را در مورد فیلم جدایی نادر از سیمین جویا می ‌شد و اگر نظر مخالفی در رابطه با این فیلم داشته باشید از ترس اینکه مردم فکر بدی در مورد شـما بکنند، آن‌را مخفی میکنید. دو نفر سر کوچه ایستاده‌اند و دارند می خندند. یک لحظه فکر می کنید کـه نکند دارند بشما می خندند.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

زندگی کردن با معیار هـای دیگران کـه اسمش زندگی نیست. این جور زندگی کردن هر چـه زودتر متوقف شود بهتر اسـت. اصلاً کجا نوشته کـه باید مثل یک آدم بی دست و پا آن وسط بایستیم تا برای دلخوشی این و آن زندگی کنیم. قرار نیست تا آخر عمر دنباله رو حرف این و آن باشیم. اگر بـه این ترتیب زندگی کنیم کـه هیچ هویت و شخصیت مستقلی از خودمان نخواهیم داشت.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

داستان آن پدر و پسر کـه می خواستند الاغ‌شان را بفروشند خاطرتان هست؟ پدر و پسر عازم شهر دیگری بودند و افسار الاغ را در دست داشتند. یک نفر رسید گفت این دو چقدر دیوانه‌اند کـه هیچ‌کدامشان سوار خر نمیشوند. پدر، پسر را روی الاغ نشاند. دومی رسید و گفت چـه پسر بی ادبی کـه در حضور پدر پیرش روی الاغ نشسته اسـت. پسر پایین پرید و پدر نشست. سومی آمد و گفت:

 

عجب پدر ظالمی، بچه بیچاره را پیاده می‌آورد و خودش سواره اسـت. جفتی سوار الاغ شدند تا حرف مردم بخوابد. شخص دیگری آمد و گفت نگاه‌ کن، عجب بی‌رحم‌هایي هستند. حیوان زبان بسته را از پا در آوردند. آخرش پدر و پسر الاغ رابه یک تیر چوبی بستند و هر کدام‌شان یک سر چوب را گرفت و راه افتادند کـه مردم باز هم دنبال‌شان افتادند و گفتند این خُل و چِل‌ها را ببین چکار میکنند!

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

پای حرف این و آن نشستن عاقبتش همین اسـت. قربونش برم، در مملکت مـا هم کـه از این جور اخلاق‌ها کم نیست. طرف سرمربی تیم ملی کشور اسـت آن‌هم در‌حالیکه چند سال پیش دستیار آلکس فرگوسن مشهور در منچستر بوده و بـه‌عنوان سرمربی در رئال مادرید و تیم ملی پرتغال وظیفه‌ي هدایت بزرگ ترین ستارگان دنیای فوتبال رابه‌عهده داشته اسـت، اما از وقتی پایش بـه ایران باز شده:

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

کسانی میخواهند کارش رابه او یادآوری کنند کـه نهایت افتخارشان در فوتبال در آوردن توپ پلاستیکی از زیر خودرو با آجر اسـت. البته کافی اسـت از تیم ملی مـا برود یا اینکه خدای نکرده اتفاقی برایش بیفتد تا بعدا همه ی از او و خدمات مفیدش تعریف کنند. همین خود مـن را درنظر بگیرید. اگر بـه رویم بخندند میخواهم بنشینم بـه استیفن هاوکینگ فیزیک پیش دانشگاهی یاد بدهم.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

بنابر این فکر نکنید اگر دَک و پُزی بـه هم زدید مردم دست از دخالت کردن در زندگی شـما برخواهند داشت و شـما خلاص خواهید شد. همیشه‌ي خدا انقدر آدم فضول وجوددارد کـه بشما بگوید چـه کار بکنید و چـه کار نکنید. اما امروز آخرین روزی خواهد بود کـه کسی سبک زندگی مورد علاقه خود رابه مـا دیکته میکند. امروز روزی اسـت کـه مـا بـه سایر مردم می گوییم آن‌جای لق خودتان و چیزی کـه می‌پسندید.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

اگر دوست دارید کاری را انجام دهید، خودتان آن‌را انجام دهید. از مـن نخواه بـه جای تـو زندگی کنم. از امروز دیگر حرف این و آن برای مـن پشیزی اهمیت ندارد. انقدر بـه چیزی کـه در سر مردم می‌گذرد فکر نکنید و بـه انتخاب خودتان احترام بگذارید. دنبال گرفتن تأییدیه از دوستان و خانواده و آشنایان نباشید. این زندگی از تولد تا کوبیده شدن میخ تابوت بـه پای شـما نوشته می شود پس برای خودتان فکر کنید.

 

اعتماد به نفس

چـه بخواهید باور کنید و چـه نه، اغلب ماها انقدر هم آدم‌هاي خاصی نیستیم کـه دیگران بخواهند شب و روز بـه حرکات و سکنات مـا فکر کنند. البته کـه خود همان دیگران هم فکر میکنند کـه مـا بـه کارهای آن‌ها فکر میکنیم. اما واقعاً در اوضاع و احوال کنونی کـه برای نان در آرودن، آدم باید هشتاد جور سگ دو بزند، چـه کسی انقدر بی‌کار اسـت کـه دائم درباره این و آن فکر کند؟

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

استثناء‌ها را کنار بگذارید، باقی مردم دائم درگیر بدبختی‌هاي خودشان هستند و برای فکر کردن بـه خودشان هم وقت ندارند چـه برسد بشما. نتایج تحقیقات علمی در کشور آمریکا این‌طور عنوان می‎کند کـه هر فردی روزانه 50 هزار فکر بـه مغزش خطور میکند. این بدان معنی اسـت کـه اگر کسی در طول روز 10 دفعه هم بـه مـا فکر کند، این فقط چیزی حدود دو صدم درصد از کل فکرهای وی را در بر میگیرد کـه رقم بسیار ناچیزی اسـت.

 

واقعیت این اسـت کـه هر فردی بیشتر بـه خودش فکر می کند ودر ذهنش واژه‌هایي مثل “مـن” و “مال مـن” دور میچرخند، مگر اینکه شـما کاری کرده باشید کـه مستقیماً بر روی زندگی او تأثیری گذاشته باشد تا بخواهد بشما فکر کند؛ در غیر این‌صورت دلیلی برای فکر کردن بشما وجود ندارد.

 

دقت کنید کـه…

دقت کرده اید کنار خیابان کسی بساط راه می‌اندازد و دور وی را 100 نفر احاطه کرده‌اند؟ از این 100 نفر فقط 10 نفرشان واقعاً بـه یک دلیل منطقی آن‌جا هستند. مـا بقی صرفاً بخاطر اینکه شلوغ شده آن‌جا پِلاسند. اگر آن 10 نفر اولیه دور بساطی را نمی گرفتند آن‌هاي دیگر هم بـه راه خودشان ادامه می‌دادند. فکر کنم نمونه‌ي بارز این اخلاق در مراسم خاکسپاری مرتضی پاشایی بـه وضوح قابل مشاهده بود.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

 چـه بسا کـه خیلی ازآن‌ها اصلاً یک موزیک ازآن مرحوم را هم تابحال گوش نکرده بودند. این نشان می دهد کـه تعداد زیادی از افراد، حتی اگر کاملاً در مورد چیزی قضاوت خاصی داشته باشند باز نگاه میکنند بـه بقیه مردم و می خواهند خودشان را همرنگ جماعت کنند. آن لحظه‌اي کـه آدم بفهمد همرنگ جماعت شدن مایه‌ افتخار نیست، قدم بزرگی بـه سوی آزادی ذهنی برداشته اسـت.

 

در نفی مکتب بابانوئلیزم

فکر نکنم بحثی بر سر این قضیه داشته باشیم. محال اسـت بتوانی همه ی را از خودت راضی نگهداری. فارغ از اینکه چـه طور لباس بپوشیم و رفتار کنیم، همیشه افرادی هستند کـه راجع بـه مـا تِز منفی بدهند. بـه قول مشهور در دهن مردم راکه نمی توان بست اما حداقل می توان خودرا طوری آب بندی کرد کـه بـه حرف مردم وقعی ننهاد. فکر میکنید بدترین اتفاقی کـه ممکن اسـت بر اثر حرف مردم بـه سرتان بیاید چیست؟

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

اگر یک بادکنک کنار گوش‌تان بترکد خطرش بیشتر از حرف مردم اسـت. از حرف مردم رسماً هیچ بلایی بـه سرتان نازل نخواهد شد. پس چـه دلیلی دارد کـه ذهن‌مان را مشغول چیزی کنیم کـه هیچ تهدیدی برای مـا محسوب نمی شود؟ اگر بـه چیزی باور دارید، دلایل منطقی‌اي برای انجام دادنش دارید و یا می‌پسندیدش، بخاطر آن ایده از جای خود بلند شوید و حرف‌تان را بزنید. کسی شـما را نخواهد خورد.

 

«توجه داشته باشید کـه مـا این حرف رابه‌صورت کلی می گوییم و اگر شـما در جایی مثل عربستان صعودی زندگی می کنید کـه مثلا از آزادی‌هاي مدنی خبری نیست خودتان رابه خطر نیندازید.» برای مـن تجربه شده اسـت کـه رفتار صادقانه‌اي داشته باشم تا همان چند نفری کـه برای‌شان احترام قائلم دوستم داشته باشند…و این برای مـن با ارزش‌تر ازآن اسـت کـه بخواهم با چسبیدن بـه عقاید پوپولیستی خودم را محبوب همه ی کنم.

 

شخصیت شما میانگینی از شخصیت دوستان شماست

فکر کردن بیش از حد بـه اینکه مردم درباره آدم چـه فکری میکنند، وسواسی را برای فرد بـه وجود می‌آورد با این مضمون کـه چطور رفتار کنم تا مردم خوششان بیاید. این آدم بـه‌جای اینکه بخواهد شخصیت مستقلی از خودش ارائه کند، دائم بـه فکر خوب نشان دادن خودش در میان مردم اسـت. در واقع اینکار باعث می شود کـه مردم بیشتر آن فرد را مورد قضاوت قرار بدهند زیرا خودشان هم همین اخلاق را دارند.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

می گویند هر شخصی میانگین رفیق‌هایش اسـت. این بـه این معنی اسـت کـه مثلا اگر شـما 5 رفیق داشته باشید کـه دائم با آن‌ها سر و کله می زنید هر کدام‌تان تا حدودی نمایانگر خصوصیت‌هاي آن جمع هستید. امان از وقتی کـه چند نفر باهم بُر بخورند کـه نقطه ضعف‌هاي‌شان مثل هم باشد. این جور افراد طبق معمولً از نظر شخصیتی در جا می زنند زیرا هیچ کدام‌شان نمیتواند در آن زمینه بقیه رابه چالش بکشاند.

 

5 راه برای مقاوم شدن در برابر حرف‌ های مردم

ارزش‌هاي خودتان را بشناسید، نخستین کاری کـه باید بکنید این اسـت کـه بدانید در زندگی چـه چیزی برای شـما واقعاً ارزش دارد، یا در واقع هدف نهایی زندگیتان چیست. بـه محض اینکه فهمیدید از خودتان چـه چیزی میخواهید و چـه چیزهایی برای‌تان اهمیت دارد، حرف مردم برای‌تان کم اهمیت‌تر از قبل میشود. وقتی بدانید چـه چیزهایی برای‌تان ارزش اسـت برای اعاده‌ي آن‌ها از جای‌تان بلند می شوید.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

یک آدم عاقل کـه اسمش را یادم رفته می گوید: “اگر عقیده‌تان ارزش ابراز کردن ندارد ازآن دست بکشید”. انقدر بله تحویل مردم ندهید و بی خودی سرتان رابه نشانه‌ي تأیید تکان ندهید. یاد بگیرید کـه هر جا صداقت حکم میکرد بگویید نه و از حرف کسی هم هراسی نداشته باشید. قرار نیست هر کاری بقیه کردند را شـما هم انجام بدهید. شـما خودتان هستید و بقیه هم خودشان.

 

از سوراخ موش خود بیرون بیایید

اگر خودتان را شناختید کـه چـه چیزهایی برای‌تان ارزش اسـت آن‌گاه وقت آن رسیده کـه خودتان را برای دوستان‌تان ابراز کنید. اگر از کشتن حیوانات بیزارید آنرا در صفحه‌ي فیس‌بوک خود بنویسید، اگر عاشق ریش و سبیل هستید عکس‌هاي ریشوی خودتان را در اینستاگرام آپلود کنید.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

اگر فکر می کنید کـه دکتری مدرن از دکتری سنتی خیلی بهتر اسـت در هنگامیکه دوستتان از پزشک علفی خود تعریف میکند سکوت اختیار نکنید و با او بحث کنید ودر نهایت اگر نیسان آبی داشتید حتما پشت گلگیر آن بنویسید همه ی دنبال یارن مـن دنبال بارم. خودتان را بریزید بیرون و صداقت داشته باشید. آدم ترسو بـه هیچ جا نمی رسد.

 

با آدم‌ هایی بگردید که سرشان به تنشان می‌ارزد

سعی کنید با کسانی دمخور باشید کـه در زندگی اصولی داشته باشند و بـه این اصول پایبند باشند نه با آدم‌هاي هردمبیل کـه تکلیف خودشان را نمی دانند. آدم‌هاي درست حسابی خیلی زود جای خودرا در دل شـما باز می‎کنند. این جور آدم‌ها دارای ذهنی نقادانه هستند و هر چیزی کـه بهشان بگویی را قبل از پذیرفتن از فیلتر مغزشان عبور میدهند.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

اگر در مورد موضوعات اختلافی بحث کنند خیلی صادقانه حرف‌شان را رک و پوست کنده بشما می‌‎‌گویند. این حرف‌ها در ذهن همه ی مردم وجوددارد اما فقط این‌جور افراد هستند کـه شجاعت بیانش را دارند. جالب این‌جاست کـه عمده‌ي مردم ریاکار از این‌جور افراد بـه نیکی یاد می کنند و صراحت لهجه‌شان را می‌ستایند. این جور آدم‌ها حرف مفت در کتشان فرو نمیرود و برای حرف‌ مردم هم یک ثانیه از وقت‌شان را اتلاف نمی‎کنند.

 

ریاضت بکشید

از چیزهایی کـه شـما را می‌ترسانند و دچار تزلزل می‌کنندتان لیستی تهیه کنید و با آن‎ها شاخ بـه شاخ روبه‌رو شوید. بـه این ترتیب اراده خودرا تقویت میکنید و با حذف عوامل آزاردهنده بـه آرامش روانی بیشتری دست پیدا میکنید. خودم را مثال می زنم. شنا کردن را از بچگی یاد گرفتم اما همیشه از شیرجه رفتن با سر بـه خصوص از روی تخته‌ي دایو 3 متری می‌ترسیدم تا اینکه چند سال پیش بـه خودم گفتم:

 

گور باباش امروز هر جوری شده می‌پرم. بـه هر مصیبتی بود ترسان و لرزان رفتم روی تخته دایو و پایین را نگاه کردم. ارتفاع طوری وحشتناک بود کـه انگار قرار اسـت از روی برج میلاد بپرم داخل یک لیوان. اشهد خودم را خواندم و بعد از چند لحظه لفت دادن با سر پریدم پایین. بـه محض اینکه پایم از روی تخته جدا شد ودر هوا سر و ته شدم توی دلم خالی شد و شروع کردم بـه خودم فحش بدهم کـه آخه مرتیکه‌ي احمق این چـه کاری بود کردی.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

می‌مردی همان کنار استخر می‌‎تمرگیدی؟ بـه ثانیه نکشید کـه با سر در آب فرو رفتم و بعد از چند لحظه دوباره برگشتم روی سطح آب. بـه حدی از اینکار کیف کرده بودم کـه تا آخر سانس 10 بار دیگر نیز شیرجه زدم تا بالاخره ترسم کاملاً ریخت. شـما هم اگر از چنین مشکلاتی رنج میبرید باید زودتر دست بکار شوید. باید در میدان عمل با ترس‌ خود سرشاخ شوید.

 

مـن مرد تنهای شبم …

اگر میخواهید موارد 1 تا 4 رابا هم بـه سیخ بکشید، تنهایی سفر کنید.. درست مثل یک کابوی تنها. سفر کردن با دوستان خیلی فاز میدهد اما دراین صورت فرصتش را نخواهید داشت تا آستانه‌ي آسایش خودرا بالا ببرید. با مسافرت کردن تجربیاتی کسب میکنید کـه هیچ‌وقت در محله‌ي کوچک خودتان امکان مشاهده‌شان را نداشتید. بـه این ترتیب:

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

بعضی چیزهایی کـه برای‌تان تبدیل بـه وحی مُنزَل، شده بود از هم فرو می‌پاشد و ذهن‌تان بازتر شده و متوجه میشوید زندگی همه ی‌ي آن چیزی نیست کـه در محله‌ي کوچک‌تان اتفاق می‌افتد. برای این‌کار یک کوله پشتی بردارید و فقط ضروریات‌تان را در آن بچپانید. یک بلیط یک طرفه هواپیما بـه مقصدی کـه تا بـه حال بـه آن‌جا نرفته‌اید بگیرید و بدون هیچگونه برنامه ریزی بـه آن‌جا پرواز کنید و یکی دو روز آن‌جا بمانید.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

در طی اقامت سعی کنید مشکلاتی کـه در آن‌جا پیش می آید را فی‌البداهه حل کنید. نترسید. بلایی سرتان نمی آید. البته اولش بهتان خیلی سخت خواهد گذشت اما نا امید نشوید. گذراندن شرایط سخت بشما کمک می کند میزان تطبیق پذیری‌تان با محیط اطراف را بالا ببرید. برای تفریحش هم کـه شده حداقل یک بار اینکار را بکنید.

 


 

در ادامه همین بحث تکنیک هایی کاربردی برای کاهش استرس

 

آرام باشید؛ شـما شایستگی آرامش را دارید! مطمئن باشید اگر بین استرس و آرامش در موقعیت‌هاي هیجانی، دومی را انتخاب کنید، بـه راه‌حل‌ها و روش‌هاي بهتری می رسید. برای آرام بودن بـه‌دنبال راهکارهای عجیب‌وغریب، دارو و یا استخر آخر هفته نباشید، شـما بـه راهکارهایی نیاز دارید کـه نه تنها شـما رابه انزوا نکشاند بلکه در کمتر از نیم‌ساعت آرامش رابه شـما باز گرداند.

 

مدیتیشن کنید

چند دقیقه مراقبه در طول روز می تواند بـه کاهش استرس شـما کمک کند. تحقیقات روانپزشکان نشان داده اسـت کـه مراقبه بر مسیرهای عصبی مغز تأثیر میگذارد و شـما را در برابر اضطراب منعطف‌تر می کند. تاکنون مدیتیشن نکرده‌اید؟ بسیار ساده اسـت روی زمین چهارزانو و صاف بنشینید، چشمانتان را ببندید، ذهن‌تان را از هر فکری خالی کنید.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

در طول مراقبه نفس‌هاي آرام، طولانی و عمیق بکشید و تنفس شکمی داشته باشید. سعی نکنید بـه اطراف بی‌توجه باشید، مهم این اسـت کـه کاملاً بر سکوت و صداهای اطراف آگاهی داشته باشید و بتوانید آرامش خودرا حفظ کنید.

 

عمیق نفس بکشید

پنج دقیقه بخود فرصت بدهید و بر روی نفس کشیدن‌تان تمرکز کنید. صاف بنشینید، چشم‌هاي‌تان را ببندید و دست خودرا روی شکم‌تان بگذارید. بـه آرامی و طولانی دم را از بینی خود فرو برید و تنفس شکمی داشته باشید و باز هم بـه آرامی و طولانی بازدم خودرا از دهان بیرون بدهید. تنفس عمیق می تواند با کاهش ضربان قلب و کاهش فشار خون در مقابل استرس مقابله کند و بشما آرامش بیشتری بدهد.

 

بـه اطراف آگاه باشید

چند دقیقه بخود زمان بدهید و سعی کنید بـه آرامی با محیطی کـه با آن در تماس هستید، ارتباط برقرار کنید. نوازش صورت‌تان رابا باد بـه خوبی احساس کنید، سعی کنید با زمینی کـه پای‌تان را روی آن گذاشته‌اید، ارتباط بگیرید.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

بـه بافت، طعم، بو و مزه‌ي غذایی کـه در حال خوردن آن هستید فکر کنید. وقتی در لحظه‌ي حال هستید و بـه جزئیات زمانی کـه در آن قرار دارید، توجه می کنید، استرس زودتر از شـما دور می شود.

 

با دیگران در تماس باشید

شبکه‌هاي اجتماعی شـما یکی از بهترین ابزارها برای کاهش استرس هستند. با دیگران حرف بزنید و ترجیحاً اینکار را رودررو انجام دهید.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

اگر ممکن نبود با یکی از دوستان‌تان تماس بگیرید و مدتی با او مصاحبه کنید. اگر ارتباط خودرا با دیگران قوی تر کنید، دیدگاه‌هاي تازه‌اي بـه دست می‌آورید.

 

بدن خودرا اسکن کنید

اعضای مختلف بدن خودرا اسکن کنید تا بدانید استرس چطور بر روی آن اثر میگذارد. دریک حالت آرام این اسکن را از انگشتان پای خود شروع کنید. چشمان‌تان را ببندید و تمام اجزای بدن را یک بـه یک از انگشتان پا تا سر در ذهن خود تصور کنید. کارکرد آن ها رابه ترتیب در ذهن خود مرور کنید. تکرار این فرآیند در طول زمان بشما کمک می کند تا بـه احساسات و عکس‌العمل‌هاي بدن خود در طول زمان آگاه شوید و بتوانید آن ها را نظارت کنید.

 

کمپرس کنید ماساژ بگیرید

یک کمپرس آب گرم بر روی شانه‌ها و گردن خود قرار دهید. چشمان خودرا ببندید و عضلات صورت، گردن، قفسه‌ي سینه و کمر خود رابه آرامی رها کنید.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

بعد از 20 دقیقه کمپرس آب گرم را بردارید و با یک توپ تنیس و یا یک رول فومی، ماساژ را آغاز کنید. برای ماساژ گرفتن ضرورتاً بـه یک ماساژور حرفه‌يي نیاز ندارید، توپ را بین بدن خود و دیوار بگذارید و آنرا فشار دهید. در نقاط مختلف گردن و کمر خود این حرکت را تکرار کنید.

 

بلند بخندید

یک خنده‌ي خوب و بلند تنها تخلیه‌ي روانی و احساسی نیست. اینکار «کورتیزول»، هورمون استرس بدن شـما را نیز کاهش می دهد. هم چنین یک ماده‌ي شیمیای مغز شـما بنام «اندورفین» را افزایش می دهد کـه بـه التیام خلق‌وخوی شـما کمک می کند. فیلم‌هاي کمدی، طنزهای تلویزیونی و یا گپ زدن با کسیکه دوستش دارید میتواند محرک شـما برای یک خنده‌ي بلند باشد.

 

به یک موسیقی خوب گوش دهید

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

تحقیقات نشان میدهد کـه گوش دادن بـه موسیقی آرامش‌بخش می تواند فشار خون، ضربان قلب و اضطراب را کاهش دهد. یک لیست از موسیقی‌هاي محبوب‌تان و نیز صداهای طبیعت«مانند صدای دریا، حباب، آواز پرنده» را تهیه کنید و بـه ذهن‌تان اجازه دهید کـه بر روی ملودی‌ها، خواننده‌ها و ساختارهای مختلف موسیقی تمرکز کند.

 

ورزش کنید

لازم نیست برای کاهش استرس بدوید! همه ی‌ي شکل‌هاي ورزش از یوگا تا پیاده‌روی میتواند افسردگی و اضطراب شـما را کاهش دهد.

روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان

کاری کـه با افزایش مواد شیمیایی خوب بدن و دفع سموم بدن شـما را برای مقابله با استرس، تمرین میدهد. می توانید یک پیاده‌روی سریع در اطراف ساختمان خود داشته باشید، از پله‌ها بالا و پایین بروید و یا چند حرکت کششی انجام دهید.

 

شکرگذار موهبت‌ ها باشید

یک مجله‌ي خوب کـه مطالبش شـما را سرحال می‌آورد کنار تخت، توی کیف و یا در محل کار خود داشته باشید. برای دورکردن استرس و تفکرات منفی باید شکرگذار موهبت‌هایي باشید کـه درکنار خود دارید. یادتان نرود کـه برای کار جدید، پروژه‌ي تازه و یا دیدار یک دوست، یک جشن کوچک برگزار کنید. هر وقت استرس بـه سراغ‌تان آمد، بـه خودتان تذکر دهید کـه چـه چیزهایی در زندگی واقعاً مهم هستند.

 

نوشته روش هایی برای اهمیت ندادن به حرف مردم | خلاصی از حرف اطرافیان اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟


هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

هورمون عشق چیست و چگونه میتوانیم آنرا در خود تقویت کنیم؟ بـه نقل قول از شعری: عشق اما بی نهایتی مجهول… عشق نیرویی بی اندازه قوی و زیباست، ودر این مقاله از مجله پارس ناز می‌خواهیم بـه بررسی آن بپردازیم، علم عشق را هورمون اکسی توسین می نامد، این هورمون باعث ایجاد پیوند عاطفی می شود، چـه مهر زن و مرد باشد و چـه مادر و فرزند، در ادامه بـه بررسی کامل آن می‌پردازیم.

 

این هورمون قوی در مردان و زنان عاشق تولید میشود، اما فقط خاص روابط عاشقانه نیست. اکسی‌ توسین همچنین روی عملکرد مغز و سیستم عصبی تأثیر دارد و روی احساسات و عواطف روزمره‌ نیز اثر میگذارد. کمبود اکسی‌ توسین در مغز با عوارض روانی مختلفی مانند افسردگی، اضطراب، فوبیای اجتماعی، اوتیسم، اسکیزوفرنی، اختلال استرس پس از سانحه، وزوز گوش، بی اشتهایی عصبی و اختلال شخصیت مرزی در ارتباط اسـت.

 

اثرات اکسی توسین بر بدن

پژوهش‌ها نشان داده‌اند کـه افزایش اکسی‌ توسین موجب این تأثیرات میشود: بـه‌ دلیل سرکوب فعالیت در ناحیه‌ي آمیگدالا کـه مرکز ترس در مغز اسـت، موجب کاهش استرس و اضطراب و افزایش احساس امنیت و آرامش می شود. همچنین باعث تقویت خُلق و افزایش احساس رضایت و تحریک عصب واگ و افزایش تغییرپذیری ضربان قلب و کاهش ترشح کورتیزول یا هورمون استرس اسـت.

 

هورمون عشق هم چنین موجب

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

کاهش التهاب و تسریع روند التیام، افزایش خلاقیت، افزایش آستانه‌ي تحمل درد، کاهش علائم ترک و تحمل داروهای اعتیاد آور، افزایش ویژگی‌هاي شخصیتی مثبت مانند همدلی، خون‌گرمی، اعتماد و گشودگی نیز می شود.

 

راهکارهای افزایش اکسی توسین

پس می بینید کـه اکسی‌ توسین چـه تأثیرات زیادی دارد. ازاین‌روست کـه برخی پزشکان برای رفع علائم ناشی از کمبود اکسی توسین بـه تجویز اکسی توسین استنشاقی روی می‌آورند. اما اگر می خواهید سطح اکسی توسین بدن تان رابه‌طور طبیعی افزایش دهید، نگاهی بـه راهکارهای زیر بیندازید:

 

ویتامین D

ویتامین D از نوع ویتامین‌هاي محلول در چربی اسـت کـه توسط پوست بدن و بر اثر قرارگیری در دسترس آفتاب ساخته می شود. تمامی بافت‌هاي بدن ازجمله مغز گیرنده‌ي ویتامین D دارند و بـه‌همین‌ دلیل کمبود این ویتامین می تواند پیامد هـای جسمی و روانی مخاطره‌آمیزی همراه داشته باشد. پژوهش‌ها حکایت ازآن دارند کـه ویتامین D مستقیما موجب فعال‌سازی و بازرسی اکسی توسین می شود.

 

برخی پژوهشگران بر این باورند کـه کودکان اوتیسمی چون کمبود ویتامین D دارند، احتمالا سطح اکسی توسین بدن‌شان هم پایین اسـت. آفتاب اصلی‌ترین منبع ویتامین D اسـت. خیلی مهم اسـت کـه صبح‌ها خودتان را در دسترس نور آفتاب قرار دهید تا ریتم شبانه‌روزی بدنتان تنظیم شود.

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

جوردَن فالیس، نگارنده‌ي اصلی این مقاله، بـه کسانی کـه بـه‌اندازه‌ي کافی آفتاب نمی بینند، استفاده از لامپ‌هاي ویتامین D را توصیه میکند و معتقد اسـت کـه این لامپ‌ها از مصرف مکمل‌هاي ویتامین D اثرگذارترند. باتوجه‌بـه این کـه کمبود ویتامین D با اضطراب و افسردگی در ارتباط اسـت، پس نسبت بـه دریافت کافی این ویتامین حیاتی بی‌اهمیت نباشید.

 

منیزیم

منیزیم ماده‌ي معدنی مهمی اسـت کـه در بیش از ۳۰۰ واکنش زیست‌شیمیایی بدن نقش دارد و برای عملکرد صحیح سیستم عصبی و فعالیت انتقال‌دهنده‌هاي عصبی ضروری اسـت. اما متأسفانه کمبود این ماده‌ي معدنی شیوع بالایی دارد. پژوهشگران دریافته‌اند کـه گیرنده‌ي اکسی‌ توسین برای عملکرد صحیح بـه منیزیم نیاز دارد و منیزیم شدت عمل اکسی توسین در محل گیرنده‌ها را افزایش می دهد.

 

برای پیشگیري از کمبود منیزیم باید مصرف منظم مواد غذایی منیزیم‌دار را در برنامه‌ي غذایی روزانه‌تان قرار دهید. اسفناج، برگ چغندر، تخم کدو حلوایی، بادام درختی، آووکادو، شکلات تلخ و موز ازجمله منابع خوب منیزیم بـه‌شمار می روند. علاوه‌بر این ها حمام نمک اِپسوم «سولفات منیزیم» هم میتواند سطح منیزیم را افزایش دهد. مکمل منیزیم نیز راهکار دیگری برای تأمین منیزیم بدن اسـت.

 

ویتامین C

مصرف کافی ویتامین C یکیدیگر از راهکارهای طبیعی افزایش سطح اکسی‌ توسین در بدن اسـت. می دانیم کـه ویتامین C بـه تولید اکسی‌ توسین کمک می کند و سنتز اکسی‌ توسین بـه وجود ویتامین C بستگی دارد. نتایج پژوهشی دراین زمینه نشان داده اسـت کـه ویتامین C موجب تحریک ترشح اکسی توسین میشود.

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

پژوهش دیگری نیز نشان داده اسـت کـه مصرف دوز بالای مکمل‌هاي ویتامین C موجب افزایش آزادسازی اکسی‌ توسین میشود و درنتیجه دفعات مقاربت جنسی را افزایش میدهد و بـه التیام خُلق‌و‌خو و کاهش استرس می‌انجامد. ویتامین C در میوه‌ها و سبزیجاتی مانند فلفل سبز، مرکبات، گوجه فرنگی، گل کلم، کلم بروکسل، بروکلی و کلم پیچ بـه‌فراوانی یافت میشود.

 

تائورین

تائورین ترکیب ارگانیکی اسـت کـه بـه‌ویژه در فرآورده‌هاي حیوانی یافت میشود و فواید بسیاری برای سلامتی دارد. این ترکیب میتواند با عبور از سد خونی-مغزی و با افزایش میزان ترشح اکسی توسین در مغز، موجب التیام خلق و خو و ایجاد تأثیرات ضداضطرابی شود.

 

کافئین

پژوهشگران دریافته‌اند کـه کافئین میزان ترشح اکسی توسین رابه‌مقدار قابل‌توجهی افزایش می دهد. البته قهوه و کافئین بسته بـه زمان مصرف‌شان می توانند خواب‌تان را هم مختل کنند. جوردَن فالیس، نگارنده‌ي اصلی این مقاله، مصرف میوه‌ي کامل قهوه‌ رابه‌جای دانه‌ي قهوه یا کافئین خالص پیشنهاد می دهد.

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

دانه‌ي قهوه را برای بودادن از میوه‌ي آن جدا میکنند و سپس میوه‌ي پیرامونی دور انداخته میشود. فالیس میگوید کـه میوه‌ي قهوه حاوی ترکیبات مفیدی برای سلامتی اسـت کـه در دانه‌ي قهوه وجود ندارد. همچنین پژوهشگران پس از سالها تحقیقات بالینی دریافته‌اند کـه مصرف کنسانتره‌ي میوه‌ي کامل قهوه موجب افزایش عملکرد مغز میشود.

 

استروژن

استروژن یا همان هورمون جنسی زنانه مسئول رشد و تنظیم سیستم تولیدمثل در زنان اسـت. پژوهش‌ها نشان داده‌اند کـه استروژن بـه افزایش سنتز و ترشح اکسی توسین کمک می کند و بیان گیرنده‌هاي اکسی توسین در مغز را شدت می‌بخشد. پژوهش‌هاي دیگری نیز نشان داده‌اند کـه حتی یک دوز اِسترادیول می تواند سطح گردش اکسی توسین رابه‌مقدار قابل‌توجهی افزایش دهد و از میزان اضطراب بکاهد.

 

فرقی نمیکند مرد هستید یا زن، درهرصورت باید هرازچندگاهی سطح هورمون‌هایتان را بازرسی کنید تا اگر لازم شد دکتر برای‌تان درمان جایگزینی هورمون تجویز کند. با اینکار نه‌تنها سطح اکسی توسین در بدنتان افزایش مییابد، بلکه سطح کلی کیفیت بدنتان نیز التیام پیدا خواهد کرد.

 

بابونه

بابونه گیاهی دارویی اسـت کـه از قدیم بـه‌خاطر دارابودن خواص آرامش‌بخشی و ضدالتهابی مصرف می‌شده اسـت. پژوهش‌ها روی حیوانات نشان داده‌اند کـه:

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

بابونه حاوی موادی اسـت کـه روی همان قسمت‌هایي از مغز و سیستم عصبی تأثیر میگذارد کـه داروهای ضد اضطراب اثر می کنند. پژوهشگران همچنین دریافته‌اند کـه بابونه بـه‌طور طبیعی موجب افزایش اکسی توسین و کاهش کورتیزول می شود.

 

لاکتوباسیلوس روتِری

لاکتوباسیلوس روتِری باکتری‌اي با تأثیر ضدالتهابی اسـت کـه تازه در دهۀ ۱۹۸۰ کشف شد و گفته می شود کـه یکی از بهترین سایکوبیوتیک‌ها برای درمان اضطراب اسـت. در پژوهشی پیرامون این باکتری خاص مشاهده شد کـه لاکتوباسیلوس روتِری سطح اکسی توسین در مغز را از طریق عصب واگ بـه‌میزان قابل‌توجهی افزایش میدهد. لاکتوباسیلوس روتِری طبق معمول در روده‌ي انسان یافت میشود.

 

شنبلیله

شنبلیله گیاه دارویی معروفی اسـت کـه از گذشته برای تقویت میل جنسی توصیه می‌شده اسـت. پژوهش‌ها روی حیوانات آزمایشگاهی نشان داده‌اند کـه شنبلیله دارای خواص ضدافسردگی و ضداضطرابی اسـت و موجب ایجاد اثر اکسی توسیک در انسان‌ها می شود.

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

اگر مایل بـه استفاده از مکمل شنبلیله نیستید، میتوانید درعوض از تخم شنبلیله استفاده کنید. تخم شنبلیله رابه‌اَشکال مختلفی ازجمله دم‌نوش مصرف می کنند یا حتی میتوانید آن رابا آرد مخلوط کنید و و با تخمش نان بپزید.

 

اولئویل‌ اتانولامید

اولِئویل‌اِتانولامید «OEA» مولکولی اسـت کـه در بدن‌ تولید می شود و پس از غذاخوردن حس سیری ایجاد میکند. این مولکول گویا در کاهش وزن هم نقش دارد. پژوهش‌هاي مختلفی نشان داده‌اند کـه OEA ترشح اکسی توسین را تحریک می کند و سطح اکسی توسین در مغز را افزایش میدهد.

 

روغن گل یاس

روغن گل یاس ازجمله عطرمایه‌هاي روغنی پرکاربردی اسـت کـه از یاس سفید بـه‌دست می آید و صدها سال اسـت کـه در خطه‌ي آسیا برای تقویت خُلق‌وخو، مدیریت استرس‌هاي هیجانی و اضطراب و همچنین تقویت میل جنسی و خواب مصرف میشود. در تحقیقات مختلفی مشاهده شده کـه گل یاس دارای تأثیرات مثبتی روی سیستم عصبی اسـت.

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

پژوهشگران همچنین دریافته‌اند کـه رایحه‌درمانی با روغن گل یاس می تواند بـه افزایش سطح اکسی توسین در بدن کمک کند. روغن گل یاس را می توان هم بـه‌ صورت مستقیم روی پوست مالید و هم با عطرپخشگرها فضای خانه را خوشبو و بوی آنرا استنشاق کرد.

 

ملاتونین

ملاتونین هورمونی اسـت کـه از غده‌ي پینه‌‌آل «غده‌ي کوچکی در مغز» ترشح می شود و بـه بازرسی چرخه‌ي خواب‌وبیداری یا همان ریتم شبانه‌روزی بدن کمک میکند. برای این کـه زود خواب‌تان ببرد و شب‌ها عمیق بخوابید باید ملاتونین کافی در بدن تان داشته باشید. اگر میخواهید سطح ملاتونین در بدنتان رابه‌جای مصرف مکمل‌ها با راهکارهای طبیعی افزایش دهید، پس بـه توصیه‌هاي زیر عمل کنید:

 

چشمان‌ تان را در معرض خورشید صبحگاهی قرار دهید

نور آبی، تولید ملاتونین در بدن را سرکوب میکند و موجب ایجاد اختلال در الگوی خواب و عملکرد غیرطبیعی سیستم عصبی میشود. بهتر اسـت از وقتی هوا تاریک می شود، از منابع نور آبی پرهیز کنید. مثلاً برای روشنایی منزل از لامپ‌هاي آفتابی کـه نور قرمز بیشتری دارند استفاده کنید و روی لپ‌تاپ‌تان برنامه‌ي f.lux را بگذارید و اگرهم عینکی هستید، عینک‌هایي بخرید کـه نور آبی را فیلتر می کنند.

 

در محیط تاریک بخوابید. اتاق‌خواب‌تان رابا کشیدن پرده‌ها کاملا تاریک کنید ودر طول شب چشم‌بند خواب بزنید. خوابیدن در روشنایی موجب کاهش نوروژِنز و تضعیف عملکردهای شناختی می شود. پس اگر در اتاق‌تان چراغ‌خواب یا هر وسیله‌ي نوردِه دیگری دارید، توصیه میشود کـه ترجیحا دارای نور قرمز، نارنجی یا نور کهربایی باشد. ترشح ملاتونین بر اثر قرارگیری در دسترس میدان‌هاي الکترومغناطیسی مختل می شود.

 

روغن مریم‌گلی مَرموک

مریم گلی مرموک نام سرده‌اي از گیاه مریم‌گلی و عطرمایه‌ي روغنی آن دارای خواص آرامش‌بخشی اسـت و بـه‌دلیل کمک بـه کاهش کورتیزول و تقویت سطح هورمون تیروئید موجب کاهش اضطراب و افسردگی میشود. پژوهشگران همچنین دریافته‌اند کـه استنشاق روغن مریم‌گلی مرموک سطح اکسی توسین در زنان باردار را افزایش میدهد.

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

این روغن را هم مثل روغن گل یاس می توان بـه‌ صورت مستقیم روی پوست مالید یا با عطرپخشگرها فضای خانه را خوشبو و بوی آنرا استنشاق کرد. سایر مواردی کـه معرفی میکنیم، بـه عادات سبک زندگی، درمان‌ها و تمرین‌هایي برمی‌گردند کـه موجب افزایش سطح اکسی توسین در مغز میشوند.

 

لمس

پژوهش‌هاي بسیاری نشان داده‌اند کـه لمس بین‌فردی «بوسیدن، نوازش، رابطه‌ي جنسی» موجب افزایش سریع سطح اکسی توسین در مغز می شود. اما فقط لمس جنسی نیست کـه روی اکسی توسین اثر می کند، بلکه مثلاً آغوش و دست‌دادن همچنین اثری دارند. فقط ۱۰ ثانیه آغوش در روز کافی اسـت تا سیستم ایمنی بدن تقویت و برای مبارزه با عوامل بیماری‌زا قویتر شود. همین عادت چند ثانیه‌اي از افسردگی و خستگی نیز می‌کاهد. 

 

مراقبه‌ عشق و مهربانی

مراقبه‌ي عشق و مهربانی یا مِتا تمرینی اسـت کـه موجب افزایش احساس مهربانی و دلسوزی نسبت بخود و دیگران میشود. برای انجام این مراقبه باید عبارات مثبت مشخصی رابا خودتان تکرار کنید و درمورد دیگران افکار مثبت داشته باشید و بـه‌سوی‌شان آرزوهای خوب و عشق روانه کنید. مثلاً میتوانید چشم‌تان را ببندید و بـه یکی از دوستان یا اعضای خانواده‌تان فکر کنید.

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

مدام با خودتان جمله‌ي «اونها فوق‌العاده‌ان» را تکرار کنید. این فکر مثبت رابا خودتان تکرار کنید و هر فکر منفی دیگری راکه بـه‌سراغ‌تان می آید، از خودتان دور کنید. پژوهشگران بر این باورند کـه مراقبه‌ي عشق و مهربانی موجب افزایش اکسی توسین و التیام پاسخگویی گیرنده‌هاي اکسی توسین می شود. این شیوه‌ي مراقبه با افزایش توانایی غلبه بر تروما نیز همراه اسـت.

 

طب سوزنی

طب سوزنی نوعی درمان جای گزین اسـت کـه میتواند موجب افزایش اکسی توسین شود. پژوهشی در همین راستا نشان داده اسـت کـه طب سوزنی روی سنتز، آزادسازی و عملکرد برخی انتقال‌دهنده‌هاي عصبی و نوروپپتیدها شامل اکسی توسین تأثیر دارد. براساس بررسی‌هاي انجام‌شده روی حیوانات آزمایشگاهی طب سوزنی غلظت اکسی توسین در نواحی مشخصی از مغز را افزایش میدهد.

 

حیوانات خانگی

حیوانات خانگی میتوانند بـه‌خاطر کمک بـه افزایش سطح اکسی توسین بـه صاحبان‌شان آرامش دهند. نتایج پژوهشی مرتبط نشان داده اسـت کـه نوازش حیوانات خانگی فشار خون را پایین می‌آورد و سطح اکسی توسین در بدن را افزایش می دهد.

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

در پژوهش دیگری نیز مشاهده شد کـه پس از فقط پنج دقیقه نوازش و ابراز محبت، سطح اکسی توسین در بدنِ هم انسان‌ها و هم سگ‌ها افزایش یافت. پس ارتباط عاطفی بین انسان و سگ بی‌دلیل نیست. حتی خیره‌شدن بـه چشمان سگ خانگی‌تان موجب تحریک ترشح اکسی توسین در مغز و افزایش این هورمون در بدن می شود.

 

ماساژ

پژوهش‌ها حکایت ازآن دارند کـه ماساژ بـه افزایش قابل‌توجه اکسی توسین و کاهش هورمون‌هاي استرس کمک می کند. نتایج پژوهشی مرتبط نشان داده اسـت کـه ماساژهای آرام در مقایسه با ماساژهای بافت‌عمیق ازجمله ماساژ سوئدی در افزایش اکسی توسین تأثیرگذاری بیشتری دارد.

 

خوانندگی و گوش دادن به موسیقی

موسیقی بـه‌دلیل افزایش سطح اکسی توسین دارای اثر آرامش‌بخشی روی مغز اسـت. بررسی کسانی کـه عمل قلب باز انجام داده بودند، نشان داد، سطح اکسی توسین در بدن آنهایی کـه روزبعد از عمل‌شان ۳۰ دقیقه موسیقی آرامش‌بخش گوش کرده بودند، بـه‌نسبت کسانی کـه فقط در تخت خوابیدند، بـه‌مقدار قابل‌توجهی افزایش یافت.

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

موسیقی‌هاي با تمپوی آرام نه‌تنها موجب افزایش اکسی توسین می شوند، بلکه تغییرپذیری ضربان قلب را هم افزایش میدهند. اما خوانندگی هم بی‌تأثیر نیست. پژوهشگران دریافته‌اند کـه ۳۰ دقیقه خوانندگی در روز سطح اکسی توسین را فارغ از این کـه چقدر از خوانندگی‌تان لذت میبرید افزایش می دهد و فرقی هم نمیکند کـه خواننده‌ي حرفه‌اي باشید یا غیرحرفه‌اي.

 

پس شاید بـه‌همین دلیل اسـت کـه مادران اغلب اوقات برای نوزادشان لالایی می خوانند، چراکه اینکار با افزایش اکسی توسین موجب تقویت پیوند عاطفی مادر با فرزندش میشود. بـه‌علاوه ساخت و تولید گروهی موسیقی نیز روی افزایش سطح اکسی توسین و کاهش استرس تأثیر دارد.

 

یوگا

یوگا یکی از مشهور‌ترین تکنیک‌هاي آرام‌سازی ذهن و جسم اسـت کـه موجب افزایش فعالیت سیستم عصبی پاراسمپاتیک میشود. پژوهشگران بر این باورند کـه بخشی از تأثیرات مثبت یوگا بـه‌دلیل تحریک عصب واگ و درنتیجه افزایش سطح اکسی توسین در مغز اسـت. پژوهشی در همین راستا نشان داد کـه تمرینات یوگا سطح اکسی توسین در بدن رابه‌مقدار قابل‌توجهی افزایش دادند.

 

معاشرت اجتماعی

آیا می دانستید کـه سطح اکسی توسین با تعاملات اجتماعی مثبت نیز افزایش می یابد؟ رفت و آمد اجتماعی موجب کاهش کورتیزول و تحریک عصب واگ میشود.

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

پژوهشگران دریافته‌اند کـه مغز در طول تماس و پیوند اجتماعی اکسی توسین بیشتری آزاد میکند و همین می تواند موجب افزایش سرعت التیام بیماری‌ها شود. پس بـه‌محض این کـه فرصت پیدا کردید با دوستان و خانواده‌تان وقت بگذرانید.

 

نوشیدن آب به‌ صورت منقطع

حتماً شنیده‌اید کـه میگویند بهتر اسـت روزی هشت لیوان آب بنوشیم. البته بعضی‌ها هم ترجیح میدهند کـه فقط هروقت احساس تشنگی کردند آب بنوشند. اتفاقا گویا ایجاد وقفه در آب‌نوشی میتواند موجب افزایش اکسی توسین شود. نتایج پژوهشی در همین راستا نشان داده اسـت کـه:

 

خشکی و اختلالات هومِئواِستاتیکی کـه منجر بـه بروز احساس تشنگی می شوند قسمت‌هاي مشخصی از مغز راکه اکسی توسین تولید می کنند بـه‌کار می اندازند. پژوهشگران بر این باورند کـه نوشیدن زیاد آب اما بـه‌طور منقطع با افزایش سیگنال‌دهی اکسی توسین همراه اسـت و بـه‌دلیل کاهش استرس و التهاب بـه تقویت سلامتی بدن نیز کمک می کند. پس یعنی هر وقت تشنه‌ شدید، حسابی آب بنوشید.

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

تازمانی‌کـه هنوز دوباره تشنه نشده‌اید، از نوشیدن آب پرهیز کنید. بنابر این نوشیدن آب بـه‌ صورت منقطع الزاماً بـه‌معنی نوشیدن کمتر آب در طول روز نیست و می توانید هروقت تشنه‌تان شد آب زیادی بنوشید. حیوانات و نوزادان انسان هم دقیقا چنین رفتاری دارند و بـه‌عقیده‌ي جوردَن فالیس، نگارنده‌ي اصلی این متن، فقط تحت تأثیر عده اي از استدلال‌هاي بی‌اساس قرار گرفته‌اند کـه مدام باید درحال نوشیدن آب باشند.

 

دماهای گرم و سرد

قرارگیری بدن در دسترس دماهای گرم و سرد موجب افزایش سطح اکسی توسین می شود. پژوهشگران دریافته‌اند کـه محیط‌هاي خیلی گرم، دماهای گرم و افزایش تعریق قسمت‌هاي مشخصی از مغز راکه اکسی توسین تولید میکنند بـه‌کار می اندازند. نتایج پژوهشی جدید نیز حاکی ازآن اسـت کـه مواجهه‌ي بدن با دماهای سرد بـه اصلاح و التیام سطح اکسی توسین در مغز کمک می کند.

 

جوردَن فالیس پیشنهاد می دهد کـه برای بهینه‌سازی سطح اکسی توسین، بدن تان را در دسترس استرس حاد دماهای شدید قرار دهید. مثلاً وقتی با آب گرم حمام میکنید، یکی دو دقیقه‌ي پایانی رابا آب سرد دوش بگیرید. دوش آب سرد در تحریک عصب واگ نیز مؤثر اسـت.

 

غذا خوردن

غذاخوردن بـه‌ویژه خوردن غذا هاي سالم نیز سطح اکسی توسین را بالا میبرد. غذا موجب فعال‌سازی گیرنده‌هاي لمسی در دهان میشود. این گیرنده‌ها سپس ترشح اکسی توسین را افزایش میدهند. پس از ورود غذا بـه دستگاه گوارش، هورمونی از روده‌ها آزاد می شود کـه عصب واگ را تحریک میکند و عصب واگ هم موجب تحریک تولید اکسی توسین بیشتر در مغز میشود.

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

بـه‌همین‌ دلیل مردم اغلب با غذاخوردن احساس آرامش و رضایت پیدا می کنند و برای تعاملات اجتماعی و برای برقراری پیوند و وابستگی آماده میشوند. اما مبادا برای تحریک ترشح اکسی توسین و کاهش استرس در بدن تان بـه پرخوری و خوردن غذا هاي ناسالم روی بیاورید! سختی ترک عادات غذایی غلط نیز می تواند تا حدودی بـه اکسی توسین مربوط باشد.

 


 

و در ادامه چالش‌ های بزرگ را در روابط عاطفی را براحتی حل کنیم

 

جرئت کنید و تا دیر نشده درباره‌ي احساسات‌تان در پی هر مشکلی بحث کنید. مطمئنا کار سهولت نیست. شاید بنا بـه دلایل مختلفی «مثلاً ترس از آزرده‌کردن یا بـه‌خشم‌آوردن طرف مقابل» بترسید کـه احساس واقعی‌تان رابه همسرتان بگویید. شاید هم دودل باشید، چراکه پیش خودتان فکر می کنید کـه این مشکل بـه‌اسانی حل‌شدنی نیست.

 

اگر بـه هر دلیلی نمی توانید این موضوع را مطرح کنید و بحث رابه نتیجه برسانید، شاید بهتر باشد کـه اینکار را در حضور یک مشاور خانواده انجام دهید تا او کمک‌تان کند کـه گفت‌وگوی سازنده‌تری دراین‌ مورد با همسرتان داشته باشید. اما شاید دلتان نخواهد کـه کسی غیر از خودتان دو نفر در بحث‌تان شرکت داشته باشد. اگر قصد دارید تنهایی سر بحث را بین خودتان باز کنید، بهتر اسـت زمانی با هم پای مصاحبه بنشینید کـه:

 

هم وقت کافی داشته باشید و هم مطمئن باشید کـه کسی خلوت‌تان رابه‌هم نخواهد زد. مثلاً اگر از خانواده‌ي همسرتان دلخور هستید و احساس خشم میکنید، می توانید بـه‌جای این کـه سفره‌ي دلتان را پیش دوست و غریبه باز کنید، از همسرتان بخواهید تا در تنهایی کمی با هم اختلاط کنید. بـه او بگویید کـه مثلاً فلان حرف پدرشوهر یا برادرشوهرتان را دخالت بی ‌مورد در تصمیمات شخصی‌تان می بینید و از طرز برخوردشان رنجیده‌اید.

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

شاید از این کـه همسرتان پشت‌تان درنیامده نیز رنجیده باشید، اما می دانید کـه خود او هم با خانواده‌اش مشکلاتی دارد. خلاصه این کـه شاید درنهایت جواب مشخصی نگیرید، اما همین کـه هردو نفرتان بـه این احساس مشترک برسید کـه مشکل‌تان را باید بـه‌اتفاق حل کنید و پشت‌هم باشید، خودش پیشرفت بزرگی اسـت.

 

اختلافات‌ تان را با عشق و روی خوش حل کنید

وقتی دچار هیجانات احساسی باشید، ممکن اسـت بـه‌اسانی از کوره دربروید. اما یادتان باشد کـه خصومت فقط باعث میشود کـه اختلافات‌تان حل‌نشده باقی بمانند و زندگی مشترک‌تان را درست مثل آتش زیر خاکستر تهدید کنند. درعوض اگر با عشق و روی خوش بـه موضوعات چالشی زندگیتان نزدیک شوید، خواهید دید کـه می توانید با آرامش بیشتری بحث را پیش ببرید و احتمال سازش و درک متقابل نیز چندبرابر خواهد شد.

 

اگر احساس کرده اید کـه همسرتان از چیزی ناراحت اسـت، قبل از این کـه کار بـه جاهای باریک بکشد، مثلاً می توانید بـه همسرتان بگویید: «احساس می کنم کـه چیزی درموردم داره اذیتت می‌کنه. بـه‌همین خاطر احساس خیلی بدی دارم، چون دلم می‌خواد کـه همسر خوبی برات باشم. فکر می کني چـه چیزی باید توی رابطه‌مون تغییر کنه؟ مـن چـه کاری از دستم ساخته‌ست؟ کاری هست کـه دوتایی‌مون بتونیم برای بهترشدن رابطه‌مون انجام بدیم؟»

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

وقتی بـه اختلاف برمی‌خورید، بهتر اسـت بـه‌جای این کـه روی کاستی‌ها و خطاهای همسرتان تمرکز کنید، درعوض ببینید کـه چطور می توانید بـه حل اختلافات موجود برای داشتن یک ازدواج پایدار کمک کنید. بدانید کـه هر شخصی فقط می تواند روی توانایی خودش برای تغییر بازرسی داشته باشد. اما مطمئن باشید همین کـه تمایل‌تان رابه حل اختلاف ابراز کنید، خودش میتواند تغییر بزرگی در رابطه‌تان ایجاد کند.

 

نسبت به نقاط ضعف همدیگر آگاه باشید و تهاجمی برخورد نکنید

هیچ‌وقت بـه‌هم اولتیماتوم ندهید. همچنین سعی کنید از عبارات سرزنش‌آمیزی مثل «تـو همیشه…»، «تـو هرگز…» یا «تـو خیلی عصبانیم میکنی.» بپرهیزید، بلکه احساسات‌تان رابه‌حالت گزارشی انتقال دهید و مثلاً بگویید: «خیلی عصبی می‌شم وقتی…». این ظریف‌کاری‌ها در مهارت هاي ارتباطی میتواند کمک زیادی بـه حل اختلافات بکند. با هم توافق کنید کـه گاهی ممکن اسـت درمورد بعضی از مسائل اتفاق‌نظر نداشته باشید.

 

بپذیرید کـه درمورد همه ی‌ي اختلافات نمی توانید بـه نتیجه‌ي مشخصی برسید. اما بـه‌جای این کـه بر مشکلات‌تان سرپوش بگذارید و سکوت کنید، اگر اختلاف‌نظری دارید، درموردش بـه مصاحبه بنشینید و سعی کنید بـه راه‌حل مشترکی برای مدارا با این تفاوت‌ها برسید. همین کـه تصمیم بگیرید با بعضی از تفاوت‌هاي هم دیگر کنار بیایید و پاره‌اي از رفتارها و عقاید هم دیگر راکه اذیت‌تان می کنند بپذیرید، رابطه‌تان تا حد زیادی التیام پیدا خواهد کرد.

 

کمال‌ گرایی را کنار بگذارید

هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟

خودتان و همسرتان رابه‌خاطر این کـه کامل و بی‌عیب‌ونقص نیستید و نیز بـه‌خاطر مخالفت‌هاي کوچک و بزرگ‌تان ببخشید و راهی برای غلبه بر کمال گرایی پیدا کنید. روی همه ی‌ي چیزهای باارزش رابطه‌تان و همچنین هر انچه کـه خوب پیش میرود، بیشتر تأکید کنید. بگذارید همسرتان بداند کـه تلاش متقابلش را برای التیام رابطه‌تان میبینید و قدردانش هستید.

 

نوشته هورمون عشق چیست و چگونه آن را تقویت کنیم؟ اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز