راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان


راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

 

در اینبخش راهکارهای پیشگیري از ورود سرما بـه خانه را بررسی میکنیم. فصل زمستان و سرمای آن آغاز شده اسـت، با بالا بردن شعله بخاری فقط هزینه ها را بیشتر میکنیم و پوشیدن لباسهای زیاد هم راه حل خوبی بنظر نمی‌آید بلکه باید راهکارهایی را پیش بگیریم کـه گرمای خانه را تا حد امکان حفظ کنیم و بجای صرف هزینه، صرفه جویی کنیم هر چقدر هم کـه کم و ناچیز باشد.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

پرده ها را کنار بزنید و اجازه دهید نور خورشید در طول روز بـه درون خانه بتابد، اما بعد از رفتن آفتاب پرده ها را بکشید. پرده ها مانند یک لایه ي عایق در برابر خروج گرما بـه بیرون عمل می‌کنند.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

اگر شدت سرما خیلی زیاد اسـت، یک آستر عایق بـه پرده هایتان اضافه کنید.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

از آنجایی کـه هوای گرم بالا میرود، اگر پنکه ي سقفی دارید چرخش آنرا در جهت عقربه هاي ساعت و روی دور کند قرار دهید تا هوای اتاق را جابه جا و هوای گرم رابه پایین هدایت کند.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

تا جاییکه ممکن اسـت از فر برای پخت غذا استفاده کنید. بعد از پایان پخت، در فر را باز بگذارید. اجازه دهید تا خنک شدن فر، آشپزخانه از دمای آن گرم شود. «فراموش نکنید ابتدا فر رابه طور کامل خاموش کنید.»

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

از غذا هاي تند استفاده کنید. این غذاها دمای بدن را بالا میبرند.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

اگر فضای کافی در اتاق دارید، تختخواب خودرا از پنجره دور کنید. هوا در نزدیکی پنجره ها سردتر اسـت.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

یک کیسه آب گرم در رخت خواب و زیر پتوی خود قرار دهید. با اینکار وقتی بـه تخت میروید رختخوابی گرم خواهید داشت. این روش برای رفع گرفتگی عضلات هم بسیار موثر اسـت بنابر این در هر زمانی می‌توانید ازآن استفاده کنید.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

کف اتاق ها رابا فرش بپوشانید تا از هدررفت گرما از کف جلوگیري شود و پاهایتان هم گرم بماند.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

از فرش هاي رنگ تیره استفاده کنید تا گرمای نور خورشید در طول روز رابه خود جذب کند.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

از دستگاه رطوبت ساز استفاده کنید تا احساس گرما ایجاد کند. این دستگاه حقیقتاً دمای اتاق را تغییر نمی‌دهد، اما رطوبت باعث می‌شود احساس کنید هوا چند درجه اي گرم تر اسـت. بـه گزارش پارس ناز، دستگاه رطوبت ساز از پوست و سینوس هاي شـما در برابر هوای خشک محافظت میکند.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

یک اسکناس در میانه ي در ورودی قرار دهید و امتحان کنید کـه میتوانید اسکناس را از میان در عبور دهید یا خیر. اگر اسکناس بـه اسانی از میان در رد شد، برای درزگیری دست بکار شوید.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

فاصله ي خالی زیر درها را بپوشانید.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

برای عایق بندی بهتر خانه، پنجره ها را درزگیری کنید.

 


 

و در ادامه همین بحث خانه های سراسر دنیا در زمستان چه دمایی دارند؟

 

هر کدام از مـا هوای متفاوتی را دوست داریم؛ بعضی هوای سرد را ترجیح میدهیم و بعضی دیگر هوای گرم را. با این وجود، متخصصان دماهای معینی را برای خانه هاي مـا توصیه کرده اند. بعنوان مثال، انها می‌گویند دمای ایده آل برای اتاق نشیمن ۲۰ تا ۲۳ درجه سانتیگراد، برای آشپزخانه ۱۸ تا ۲۰ درجه، برای اتاق خواب ۱۷ تا ۲۰ درجه، برای حمام حدود ۱۵ تا ۱۹ درجه و برای سالن خانه ۱۵ تا ۱۸ درجه اسـت.

 

انگلستان 15 درجه سانتیگراد

گردشگرانی کـه بـه انگلستان سفر کرده اند داستان هاي زیادی دربارۀ هوای بسیار سرد، شیرهای مجزا برای آب سرد و گرم و سنگ هاي گرم زیر ملافه ها برای گرم کردن تخت، در خانه هاي مردم این کشور می‌گویند.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

مردم انگلیس از هوای سرد ترسی ندارند و و ترجیح میدهند پول شان را پس انداز کنند. خانه هاي آنها با بخاری گازسوز گرم میشود کـه تأثیر زیادی در کم شدن هزینۀ قبض هاي خدمات دارد. در خانه هاي انگلیس، دمای متوسط اتاق نشیمن ۱۵ درجه سانتیگراد و دمای حمام ۱۰ درجه اسـت.

 

فرانسه 17 درجه سانتیگراد

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

در فرانسه نیز مانند انگلستان، اغلب منازل سیستم گرمایشی مرکزی خودرا دارند. در مورد واحدهای آپارتمانی، با سرد شدن هوا، مدیریت آپارتمان سیستم گرمایشی تمام ساختمان را روشن میکند. این روش تا حدودی هزینه بر اسـت.

 

ژاپن 10 درجه سانتیگراد

علیرغم زمستان هاي بسیار سرد ژاپن با دمایی کـه بـه زیر ۱- درجه میرسد، هیچ سیستم گرمایش مرکزی اي دراین کشور استفاده نمی‌شود.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

بهمین دلیل اسـت کـه ژاپنی ها با سرد شدن هوا، وسایل گرمایشی شان را از پستوی منازل بیرون می آورند: دستگاه تهویه هوا، رادیاتور، بخاری نفتی، فرش برقی، پتوی برقی، و مهم تر از همه ی، کوتاتسو «کرسی ژاپنی».

 

اسپانیا 18 درجه سانتیگراد

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

در اسپانیا از سیستم گرمایش مرکزی استفاده می‌شود اما نه در همـه جای آن. کسانی کـه در واحدهای آپارتمانی زندگی میکنند تنها در ساعت هاي 7 تا 10 شب «زمانی کـه طبق معمول مردم از سرکار بـه خانه بر میگردند» می‌توانند از گرما برخوردار شوند. برای بقیۀ اوقات، آنها باید از رادیاتورهای برقی و کرسی استفاده کنند.

 

رومانی 20 درجه سانتیگراد

سیستم گرمایشی مورد استفاده دراین کشور گازی اسـت. با این حال، بدلیل نشت متعدد گاز در دهۀ 90 میلادی، تعداد زیادی از مردم ترجیح دادند از دیگ بخار در زیرزمین خانه هایشان استفاده کنند.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

همانگونه کـه از متوسط دمای خانه هاي رومانی پیدا اسـت، این دیگ هاي بخار عملکرد خیلی خوبی دارند و گرمای مطبوعی بـه منازل می‌دهند.

 

هلند 16 درجه سانتیگراد

در هلند هر واحد آپارتمانی دیگ بخار گازسوز خودرا دارد کـه گرمابخش آن واحد اسـت. انتخاب زمان روشن کردن رادیاتورها بـه عهدۀ ساکنان منازل اسـت.

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

با این حال، این شیوه تا حدودی هزینه بر اسـت. هزینۀ ماهانۀ گرمایش خانه بـه حدود 200 یورو میرسد و هر بار استحمام 50 سنت هزینه بر می دارد. بهمین دلیل هلندی ها ترجیح می‌دهند دما را بسیار پایین تنظیم کنند و طبق معمولً تنها اتاق نشیمن و آشپزخانه را گرم می‌کنند.

 

امریکا 20 درجه سانتیگراد

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

در کشور آمریکا «البته در ایالت هاي سرد آن» مردم اغلب از بخاری گازی استفاده میکنند. مسئولیت اینکار بـه عهدۀ مالکین منازل اسـت و آنها در صورتی کـه خواست اکثریت ساکنان باشد، آنرا روشن می‌کنند.

 

ایگلو «خانه های اسکیموها در آلاسکا و چوکوتکا» 16 درجه سانتیگراد

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

کلبه هاي یخی اسکیموها حتّي زمانی کـه هوای بیرون 4 درجه سانتیگراد باشد میتوانند دمایی تا حدود 16 درجه را در خود حفظ کنند. اسکیموها برای حفظ گرمای خانه‌هاي یخی خود از پوست حیوانات برای پوشاندن کف و دیوارها استفاده میکنند.

 

جمهوری چک 18 درجه سانتیگراد

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

در کشور چک، از سیستم گرمایش مرکزی آبی استفاده می‌شود. اما مردم چک می‌گویند این سیستم کمی ضعیف اسـت. بهمین دلیل مردم ترجیح می‌دهند از پمپ هاي حرارتی یا وسایل گازسوز شخصی استفاده کنند.

 

آلمان 17 درجه سانتیگراد

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

سیستم گرمایشی در کشور آلمان شباهت زیادی بـه هلند دارد. دیگ بخار منازل طبق معمول در زیرزمین قرار دارد و آلمانی ها بطور مرتب میزان حرارت را تنظیم می‌کنند تا در طول زمستان هزینه هاي سرسام آوری نداشته باشند.

 

یورت «چادرهای عشایر قزاقستان و مغولستان» 20 درجه سانتیگراد

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

اگر چادرهای عشایر این مناطق مطابق قواعد سنتی ساخته و بـه شیوۀ صحیح گرم شود، دمای داخل انها بـه اسانی بـه 20 تا 23 درجه سانتیگراد میرسد.

 

مجارستان 19 درجه سانتیگراد

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

سیستم گرمایشی کشور مجارستان بر پایۀ گاز اسـت. هزینۀ ماهانۀ گرمایش یک آپارتمان دو خوابه نزدیک بـه 60 یورو اسـت. هنوز هم میتوان بخاری هاي چوب سوز را در خانه هاي مردم مجارستان دید.

 

دانمارک 18 درجه سانتیگراد

راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان

در دانمارک سیستم گرمایش مرکزی وجوددارد اما بسیار هزینه بر اسـت. در حقیقت هزینۀ سالانۀ آن بـه حدود 4000 یورو میرسد. بهمین دلیل مردم دانمارک در خانه هایشان شومینه دارند و برای آن از چوب استفاده می‌کنند.

 

نوشته راهکارهای جلوگیری از ورود سرما به خانه | حفظ گرمای خانه در زمستان اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس


معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک 

در اینبخش بـه معرفی لوکس ترین هتل هاي جهان می‌پردازیم. امروز سفری داریم بـه لاکچری ترین مکان هاي روی زمین و لاکچری ترین هتل ها کـه حتماً دلتان می‌خواهد یک هفته را دراین مکان ها سپری کنید. اگرهم دلتان نمیخواهد می توانید اطلاعات خوبی کسب کنید و راهنما باشید. امروز از امارات تا ایالات متحده آمریکایی لوکس ترین هتل ها را میبینیم، با پارس ناز همراه باشید.

 

هتل کاخ امیرنشین در ابوظبی

دراین هتل نهایت اسانی، آسایش و امکانات را در اختیار خواهید داشت. دکوراسیون و تزئینات این هتل در خاور میانه بسیار مجلل و باشکوه اسـت. ساخت هتل حدود ۳ میلیارد دلار هزینه در بر داشته اسـت. کاخ امیرنشین ابوظبی 400 سوئیت و اتاق خواب دارد.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

همه ی اتاق‌ها آسان‌ترین و خوش‌ساخت‌ترین تختخواب‌ها و مبلمان را در خود جای داده‌اند. مهمانان میتوانند تمام روز در اسپای شخصی خود ریلکس کنند یا در ساحل شن‌هاي طلایی نزدیک هتل، حمام آفتاب بگیرند. بی شک اقامت دراین هتل خاطره‌اي ماندگار برایتان رقم خواهد زد کـه هرگز آنرا فراموش نمیکنید.

 

هتل قصر مردان در ترکیه

رتبه نهم لوکس‌ترین هتل‌هاي جهان هم در بالای سر ایران ودر کشور ترکیه قرار دارد. خدمات ۲۴ ساعته در تمام روزهای هفته، آب‌وهوای عالی و مهمان‌نوازی و برخورد خوب کارکنان هتل باعث میشود تا از اقامت خود نهایت لذت را ببرید. این کاخ درسال ۲۰۰۹ میلادی با هزینه‌اي حدود ۱٫۶۵ میلیارد دلار ساخته شده اسـت.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

طراحی داخلی بنا بـه این صورت اسـت کـه دیوارها با ورقه‌هاي طلا مزین شده و کف ساختمان از سنگ مرمر پوشیده شده اسـت. این هتل ساحل اختصاصی با شن‌هاي سفید دارد کـه از کشور مصر بـه این جا منقل شده‌اند. دراز کشیدن روی این شن‌هاي سفید حسی لذت بخش و بی‌نظیر بـه مهمان ‌ها می دهد.

 

هتل Westin Excelsior در رم

شهر رم در ایتالیا یکی از زیباترین، مجلل‌ترین و رمانتیک‌ترین شهر هـای جهان اسـت. بهمین خاطر چندان دور از ذهن نیست کـه یکی از لوکس‌ترین هتل‌هاي جهان دراین شهر قرار داشته باشد. هتل Westin Excelsior اتاق‌هاي دوست‌داشتنی و بسیار زیبایی دارد کـه دوست ندارید در تمام طول اقامت خود از آنجا خارج شوید.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

جالب اینجاست کـه عده اي از اتاق‌هاي این هتل ارزان‌تر از بقیه هستند تا مردم با سطح مالی متوسط هم بتوانند یک شب اقامت در آنجا را تجربه کنند. این هتل دو طبقه ترکیبی از امنیت و زیبایی اسـت و مهمان ‌ها از طراحی کلاسیک آن بعلاوه‌ي گجت‌هاي تکنولوژیک و مدرن لذت خواهند برد.

 

هتل برج العرب در دبی

دوباره بـه اطراف ایران و اینبار بـه شهر شهر دبی برگشتیم. شهر دبی در خاور میانه همیشه برای هتل‌هاي بی‌نظیر خود شهرت جهانی دارد. هتل برج العرب یکی از لوکس‌ترین هتل‌هاي این شهر اسـت. بدلیل شکل منحصربه فرد این هتل، بـه آن «بادبان» هم می گویند. در طول اقامت دراین برج العرب احساس می کنید در خانه خود هستید. سوئیت‌هاي هتل دو طبقه و بینهایت آسان، خوش‌ساخت و مملو از امکانات هستند.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

از ویژگی هاي خاص این هتل باید بـه محل فرود هلی‌کوپتر در پشت‌بام و زمین تنیس در همان بالا اشاره کرد. زندگی شبانه و برنامه‌هاي خاص پذیرایی در این جا با نهایت ظرافت و زیبایی صورت میگیرند. بی شک یک شب اقامت در برج العرب خاطره‌اي ماندگار برایتان رقم خواهد زد.

 

هتل مارکوس لوس کابوس در لوس کابوس

برویم بـه آن سر دنیا بـه یک منطقه توریستی در کشور کشور مکزیک؛ لوس کابوس. یکی از لوکس‌ترین هتل‌هاي جهان موسوم بـه مارکوس لوس کابوس در شهری بنام لوس کابوس واقع شده اسـت. این منطقه همانند بهشت اسـت. لابی هتل هم با چشم ‌انداز ۳۶۰ درجه بـه اقیانوس رویایی جذاب را در ذهنت ان حک خواهد کرد. بـه محض ورود بـه اتاق، دکوراسیون آن مجذوبتان می کند.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

استخرهای بی نهایت و مجسمه‌هاي داخل اتاق‌ها باعث میشوند تا همه ی چیز بسیار عالی بنظر برسد. هم چنین در هتل اسپاهای لوکس قرار دارد کـه میتوان ساعت‌ها در آنجا ریلکس کرد. تقریباً همه ی اتاق‌ها تراس اختصاصی خودرا دارند. اگر خوش شانس باشید میتوانید از پنجره اتاق خود مهاجرت وال‌ها را تماشا کنید.

 

هتل پلازا در شهر نیویورک

نیویورک مملو از هتل اسـت. گاهی بـه آن سیب بزرگ میگویند و گاهی لقب «شهری کـه هرگز خواب ندارد» بـه آن میدهند. اما در بین همه ی هتل‌ها، پلازا یکی از لوکس‌ترینهاست. از سوئیت‌هاي VIP پلازا میتوانید چشم ‌انداز بسیار زیبایی از منهتن را مشاهده کنید. طراحی داخلی اتاق‌هاي این هتل عالیست.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

کارکنان هتل هم همیشه ودر هر لحظه کـه اراده کنید در خدمت‌گذاری شـما حاضر هستند. هتل پلازا درسال ۱۹۰۷ میلادی ساخته شده اسـت. بخاطر استاندارد بسیار بالای دکوراسیون کـه دارد یکی از بهترین محل‌هاي اقامتی در شهر نیویورک بشمار میرود. بی‌نظیر، بسیار شیک و باشکوه سه صفتی اسـت کـه میتوان برای وصف پلازا بکار برد.

 

هتل جزیره بهشت آتلانتیس در باماهاس

اگر بـه‌ دنبال تجربه زندگی متفاوت و خارق‌العاده جذاب هستید، یک سفر بـه کارائیب داشته باشید. باهاماس دراین منطقه آسایش، استراحت و دوری از زندگی سنتی و قدیمی را هدیه می دهد. جزیره بهشت باهاماس یکی از بهترین هتل‌هایي اسـت کـه می توانید در آن اقامت داشته باشید. این اقامتگاه حدود ۱۴۱ آکر مساحت دارد ودر مقام پاسداشت شهر گم شده آتلانتیس ساخته شده اسـت.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

زندگی لوکس و تجملاتی اصلی‌ترین هدف سازندگان این هتل بوده اسـت. یکی از سوئیت‌هاي این بهشت با نام رویال تاورز بریج «پل برج‌هاي سلطنتی» دارای دیوارهایی اسـت کـه تماما از آینه ساخته شده و سقف آن نیز ۴ متر ارتفاع دارد و یکی از لوکس‌ترین و جذاب‌ترین اتاق‌هاي این هتل اسـت. یک اتاق نشیمن بزرگ با غذا هاي بی‌نظیر دارد و کارکنان آن همیشه آماده خدمت هستند.

 

هتل پالمز در لاس وگاس

هتل پالمز در لاس وگاس کشور آمریکا نیز یکیدیگر از لوکس ترین هتل هاي جهان اسـت. این هتل مخصوص مهمان‌هاي ثروتمند و باکلاس ساخته شده. هتل دارای اتاق‌هاي بسیار بزرگ با طراحی داخلی جذاب اسـت. متریال و زیرساخت‌هاي اتاق‌هاي هتل عالی هستند ودر طول اقامت در آنجا میتوانید این مساله رابه خوبی حس کنید.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

بهترین اتاق‌هاي هتل پالمز آنهایی هستند کـه در پشتبام قراردارند. تماشای شهر از آنجا حس فیلم‌هاي هالیوودی رابه مهمانان می دهد. همه ی اتاق‌ها جکوزی دارند.

 

هتل بولدرز در آریزونا

یکی از عجیب‌ترین و جذاب‌ترین هتل‌هاي جهان، بولدرز در آریزوناست. چشم ‌انداز این هتل لوکس را کوهستان و دشت‌هاي سرسبز سونوران تشکیل داده اسـت. این هتل هم چنین بعنوان نخستین خانه اسپای درجه یک جهان نیز شناخته می شود.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

اتاق‌هاي هتل دارای کلاس جهانی با بهترین امکانات هستند. طراحی داخلی اتاق‌ها بسیار باشکوه و مجلل اسـت. زمین دو طبقه گلف در آن برای ثروتمندان دوستدار ورزش‌هاي گران‌قیمت نیز گزینه‌اي جذاب و قابل دسترسی اسـت.

 

هتل زمین گلف و اسپا Cuisinart در جزیره آنگویلا «دریای کارائیب»

رتبه یک لوکس ترین هتل هاي جهان تعلق دارد بـه زمین گلف و اسپا Cuisinart در جزیره آنگویلا. صاحب و مالک این هتل این زمین را اول بعنوان یک زمین بازی شخصی خریداری کرد. اما بعد ها آنرا توسعه داد تا بـه یک منطقه گردشگری تبدیل شده و مردم دیگر نقاط هم بتوانند از این همه ی زیبایی لذت ببرند.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

ویلاهای تجملاتی و اتاق‌هاي لوکس با طراحی بـه سبک شمال آفریقا بسیار باکلاس و شیک هستند. سواحل آنگیولا فوق‌العاده زیبا هستند. شـما میتوانید هرروز در طبیعت بی نظیر منقطه گشت بزنید و سپس در فضای باشکوه هتل بـه استراحت بپردازید. این محیط کاملا اختصاصی و و ساکت، بهترین مکان برای ریلکس کردن اسـت.

 


 

در ادامه لاکچری‌ گردی در دل آسمان با پروازهای تجملاتی

 

اي تعداد زیادی از مـا پرواز با هواپیما بـه هیچ وجه تجربه شیک و لوکسی بشمار نمی رود مخصوصا وقتی وادار باشیم صدای گریه نوزادان را از اول تا آخر سفر تحمل کنیم، یا غذا هاي نه چندان خوشمزه ایرالاین‌هاي داخلی را بخوریم. اما کسانی کـه هزاران دلار برای خرید بلیط‌هاي فرست‌کلاس پرداخت میکنند بی شک تجربه کاملا متفاوتی خواهند داشت و حتی در دل آسمان هم زندگی خود رابه سبک لاکچری سپری می کنند.

 

خط هوایی کانتاس استرالیا «Qantas Airways»

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

یکی از آپارتمان‌هاي فرست‌کلاس در خط هوایی کانتاس استرالیا

 

کانتاس ایرویز بزرگ‌ترین خط هوایی در کشور استرالیاست. این کمپانی از سال ۱۹۲۰ تا کنون بـه مسافران خاص خود خدمت‌رسانی میکند. کانتاس پس از خطوط هواپیمایی کی‌ال‌ام و اویانکا، سومین شرکت قدیمی و فعال هواپیمایی جهان بـه‌شمار می آید.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

QANTAS مخفف عبارت انگلیسی بـه مفهوم خدمات هوایی منطقه شمالی و کوئینزلند اسـت.

 

قسمت فرست‌کلاس پروازهای سیدنی و ملبورن دارای اسپا هستند – یعنی مسافران لاکچری‌گرد میتوانند در طول پروازهای طولانی و ۱۴ ساعته خود بـه مقصدی هم چون لس‌آنجلس از خدمات ماساژ و تن‌آسایی استفاده کرده و طولانی بودن مسافت اذیتشان نکند.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

اسپای خط هوایی کانتاس

 

قسمت درجه یک هواپیمایی کانتاس دارای سوئیت‌هاي شخصی، کتابخانه و منوهای اختصاصی اسـت. مسافران میتوانند در کابین‌هاي خصوصی روی تخت‌هایي کـه دارای بالش، پتو، ملحفه نرم و لطیف و چشم‌بند اسـت آسان دراز کشیده و تا رسیدن بـه مقصد تخت بخوابند و آب در دلشان تکان نخورد. دراین کابین‌ها بـه مسافران هدفون‌هاي ضد نویز، لباس اسانی، ملزومات اسپا، کیت مخصوص دندان، پدهای مخصوص گوش و ماسک چشم اعطا می شود.

 

خط هوایی ژاپن «Japan Airlines»

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

ژاپن ایرلاینز خط هوایی ملی کشور ژاپن اسـت کـه درسال ۱۹۵۳ میلادی فعالیت رسمی خودرا آغاز کرد. سوئیت‌هاي قسمت فرست کلاس این هواپیماها چیزی از لوکس بودن کم ندارند.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

کابین‌هاي اختصاصی بخش درجه یک هواپیمایی ژاپن JAL Suite نام دارند.

 

این سوئیت‌ها هم‌اندازه آپارتمان‌هاي شهر نیویورک هستند – البته امکانات بسیار بیشتری دارند. از جمله میتوان بـه اهدای لباس اسانی، لیپ‌استیک، ماسک صورت و … بـه مسافران اشاره کرد. مسافران میتوانند از میان تجهیزات گوناگونی کـه در اتاق وجوددارد برای سرگرم کردن خود استفاده کنند. از بازی‌هاي کامپیوتری گرفته تا انواع موسیقی، فیلم سینمایی و برنامه‌هاي تلویزیونی.

 

خط هوایی قطر «Qatar Airways»

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

قطر ایرویز یکی از بهترین و شیک‌ترین خطوط هوایی جهان بشمار می رود ودر عکس‌هاي زیر دلیل این عنوان را خواهید دید. بخش فرست‌کلاس قطر ایرویز فقط ۸ صندلی دارد. صندلی‌هاي فرست‌کلاس اینبخش همگی قابلیت تبدیل شدن بـه تخت خواب را دارند تا خوابی آسان برای مسافران رقم بزنند.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

بخش فرست‌کلاس قطر ایرویز

 

هم چنین کیت کاملی از امکانات بعلاوه لباس اسانی بـه مسافر اهدا می شود. در اینبخش، وای‌فای رایگان و پرسرعت، شارژر و ۴ هزار گزینه سرگرمی متنوع در اختیار مسافر قرار دارد. غذاهایی کـه دربخش فرست کلاس خط هوایی قطر سرو میشوند همانند غذا هاي یک هتل ۵ ستاره هستند؛ شیک و خوشمزه با مواد اولیه تازه و بـه روز.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

غذا هاي بخش فرست کلاس خط هوایی قطر

 

خط هوایی کاتای پسیفیک «Cathay Pacific Airways»

دفتر مرکزی خط هوایی کاتای پسفیک در هنگ‌کنگ واقع شده اسـت. این کمپانی از سال ۱۹۴۶ میلادی فعالیت رسمی خودرا آغاز کرده اسـت.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

کاتای پسیفیک، از سال ۲۰۱۱ از سوی یاتا بـه‌عنوان سومین شرکت هواپیمایی جهان بر پایه میزان ارزش بازار سرمایه شناخته میشود، هم چنین از سال ۲۰۱۰ نیز بزرگ ترین شرکت حمل‌ونقل هوایی جهان بـه‌شمار می آید.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

Cathay Pacific Airways

 

کاتای پسیفیک از مسافران قسمت درجه یک خود با کیتی با عنوان Luxury Aesop پذیرایی میکند. این کیت حاوی انواع مختلف کرم و لوسیون همانند کرم عطری بازسازی پوست دست اسـت. صندلی‌هاي این خط هوایی هم چنین دارای ماساژور نیز هستند.

معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس

سالن انتظار خط هوایی کاتای پسیفیک در فرودگاه نیویورک صندلی‌ها هم چنین بـه تخت‌هاي صافی تبدیل میشوند کـه دارای ملحفه‌هاي لطیف، بالش و کوسن اسـت. این کمپانی هم چنین دارای سالن اختصاصی برای مسافران بخش فرست‌کلاس در فرودگاه اسـت.

 

همانند عکس بالا کـه سالن این خط هوایی در فرودگاه نیویورک را نشان می دهد همه ی این سالن‌ها درکنار پنجره با چشم ‌انداز باند فرودگاه هستند. با این کـه سالن‌هاي انتظار کاتای پسفیک در سراسر دنیا بسیار لوکس و تجملاتی هستند اما سالن واقع در فرودگاه هنگ‌کنگ از همه ی شیک‌ تر و لاکچری‌ تر اسـت.

 

نوشته معرفی لوکس ترین هتل های جهان | از دبی تا نیویورک +عکس اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس


خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک

 

در اینبخش مروری داریم بـه برترین خودرو هـای آمریکایی، خودروهایی کـه دنیا را تغییر دادند ودر هر کشوری کـه پاری بگذارید شناخته می شوند. البته ایالات متحده ایالات امریکا همیشه پیشگام بوده و همچنین خودروهایی تولید کرده کـه نه فقط در ایالات امریکا بلکه در تمام قاره ها و کشور هـای جهان محبوب شده اند. این خودروها در ایران نیز هواداران بسیاری دارند، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

خودرو هنسی ونوم جی تی

این اتومبیل، اگر چـه بر پایه پلتفرم لوتوس تولیدشده اسـت اما حرف‌هاي کاملاً متفاوتی نسبت بـه لوتوس بریتانیایی، برای گفتن دارد.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

شرکت جنرال موتور، از یک قلب تپنده 8 سیلندر 7 لیتری با توربو دوقلو موسوم بـه LS9 کـه طبق گفته‌ها، توانایی تولید بیش از 1,400 اسب بخار قدرت و 1,559 نیوتون متر گشتاور را دارد. موتور قدرتمندی کـه شتاب صفرتا سیصد کیلومتری ونوم رابه تنها 13.63 ثانیه رسانده و نام آنرا در کتاب رکورد هـای گینس ثبت کرده اسـت.

 

خودرو کادیلاک الدورادو

اواخر دهه 50 میلادی بود کـه سومین نسل از کادیلاک الدورادو رونمایی شد و برای همیشه، طراحی خارجی خودروها را تحت تأثیر خود قرارداد.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

کافی اسـت بـه باله‌هاي جذاب قسمت عقبی، استفاده از رنگ کروم، سطوح پیچیده طراحی خارجی و طول کشیده این اتومبیل کـه حتی اغلب قایق‌ها نیز ازآن کوچک‌تر بودند، نگاهی انداخته تا متوجه خاص بودن این کادیلاک مربوط بـه سال 1959 شوید.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

زیر کاپوت الدورادو نیز، یک موتور 8 سیلندر 6.4 لیتری بود کـه 325 اسب بخار قدرت تولید کرده و قدرت خودرا از طریق یک جعبه‌دنده 4 سرعته خودکار بـه چرخ‌ها منتقل میکرد.

 

خودرو فورد جی تی 40

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

بـه چند سال پس از الدورادو رفته و بـه خودرویی می رسیم کـه با کمک کارول شلبی، نخستین مسابقه لمانس خودرا درسال 1966 با پیروزی بـه پایان رساند. پس‌ازآن نیز فورد جی تی 40 توانست 4 پیروزی پیاپی در مسابقات لمانس بـه دست آورد.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

جی تی 1966، دارای یک موتور 7 لیتری 8 سیلندری بود کـه 465 اسب بخار قدرت تولید کرده و با ترکیب موتور نیرومند و وزن سبک خود، حریف سرسختی برای خودرو هـای فراری در مسابقات لمانس بـه شمار می‌رفت.

 

خودرو شورولت کوروت

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

کمتر کسی اسـت کـه عاشق دنیا اتومبیل بوده و تا کنون نام کوروت را نشنیده باشد. خودرویی کـه تولید آن بـه سال 1953 برگشته و تا کنون با یک فرمول خاص تولید گشته اسـت: یک موتور قرارگرفته در قسمت جلویی ماشین، دیفرانسیل عقب «RWD»، دارای دو صندلی و با یک موتور 8 سیلندر کـه قدرت زیادی رابه زیر پای راننده منتقل میکند.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

امروزه قوی ترین کوروتی کـه توسط شورلت ساخته‌شده اسـت، هفتمین نسل از این ماشین بانام C7 بوده کـه میتواند 755 اسب بخار قدرت و 969 نیوتون متر گشتاور تولید نماید.

 

خودرو فورد موستانگ

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

درست مانند کوروت، موستانگ نیز از اهمیت ویژه‌اي در خودرو هـای آمریکایی برخوردار اسـت. خودروی جذاب و قدرتمندی کـه از سال 1964 بـه تولید رسیده و نخستین خودرویی بود کـه در کلاس پونی، بـه جهان معرفی شد. برخلاف کوروت، موستانگ می‌توانست در نسخه‌هایي با صندلی عقب نیز تولیدشده و با اضافه شدن آن، کماکان یک خودروی عضلانی و کوچک باقی بماند.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

موستانگ در حال حاضر، در ششمین نسل از خود بـه سر برده و توانسته دراین 55 سال عمر خود، عاشقان بسیار زیادی را هم در ایالات امریکا و هم نقاط دیگر دنیا پیدا کند.

 

خودرو تسلا مدل S

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

ایلان ماسک، مؤسس تسلا با تأسیس این شرکت و معرفی مدل S درسال 2012 ثابت کرد کـه یک خودروی برقی نیز میتواند حرف زیادی برای گفتن در مقابل خودرو هـای بنزینی و دیزل داشته باشد. خودرویی کـه نه‌تنها در طراحی خارجی و داخلی بسیار جذاب و دوست‌داشتنی بود بلکه ازنظر قوای محرکه نیز، کمتر از خودرو هـای بنزینی نیرومند نبود.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

تسلا تا کنون موفق شده تعداد 250,000 دستگاه «119,000 در خود ایالات امریکا» مدل S رابه فروش رسانده و این اتومبیل، همان‌ گونه پس از گذشت حدود 7 سال، یک حریف بسیار جدی برای هر شرکتی اسـت کـه قصد تولید یک خودروی برقی جذاب را دارد.

 

خودرو فورد مدل T

مدل T فورد، بی شک تأثیرگذارترین خودروی قرن بیستم اسـت. خودرویی کـه از سال 1908 تا 1927 در بازار، بـه فروش رفت و نه‌تنها نخستین خودرویی بود کـه بصورت انبوه، تولید شد بلکه بـه لطف خط تولید انقلابی تولید و مونتاژ فورد، بـه فروش حیرت‌انگیزی نیز دست‌یافت.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

فورد مدل T نه‌تنها صنعت خودرویی کشور آمریکا رابه سمت جلو راند بلکه با فروش کلی 16.5 میلیون دستگاه در سراسر جهان، تأثیر فراوانی روی بازارهای جهانی داشت.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

هنری فورد مؤسس شرکت فورد گفته بود: مـن خودرویی رابا چندین ابعاد مختلف بـه تولید خواهم رساند. خودرویی کـه برای یک خانواده فضایی کافی داشته و برای هر کسی هزینه‌هاي جانبی کمی خواهد داشت. این ماشین با بهترین مواد تولیدی و توسط بهترین کارگران ساخته خواهد شد. بـه‌طوری‌کـه ساده ترین طراحی کـه مهندسی مدرن بتواند تولید کند.

 


 

در ادامه نیز آپشن‌ هایی که صنعت خودروسازی را دگرگون کرده اند

 

بی شک صنعت خودروسازی یکی از پرتکاپو و روبه‌جلوترین صنعت‌هاي حال حاضر دنیاست کـه با زندگی مردم ارتباط کاملاً مستقیمی دارد. از اختراع کمربندهای ایمنی گرفته تا سامانه‌هاي خودران، همگی مواردی هستند کـه انقلابی را دراین صنعت پرسود و بزرگ بـه وجود آورده‌اند.

 

کمربند ایمنی خودرو

این اختراع ازجمله مواردردی اسـت کـه توانسته جان بیشترین تعداد انسان‌ها را در خودروها نجات دهد. اگر چـه مبدأ و ریشه بـه وجود آمدن کمربند ایمنی از جنگنده‌ها و هواپیماها بوده و بـه اوایل قرن بیستم میلادی بر میگردد.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

اما کمربند سه‌نقطه‌اي، چیزی کـه امروزه آنرا در خودروها مشاهده می کنیم تنها مختص خودروها بوده ودر سال 1958 ظاهر شد. یعنی سالی کـه شرکت ولوو مدل P220 آمازون خودرا با یک کمربند ایمنی مجهز کرد.

 

کیسه هوای خودرو

نخستین خودرویی کـه در آن از کیسه هوا استفاده شد، Oldsmobile Toronado ودر سال 1973 بود. در حقیقت در آن از یک سیستم بسیار ابتدایی کیسه هوا استفاده شد کـه بـه‌درستی عمل نمی کرد. سیستمی کـه بـه‌عنوان آپشن و باقیمت 250 دلار بـه فروش می‌رفت و تنها 1,000 شماره ازآن با این سیستم ابتدایی بـه تولید رسید.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

اما نخستین کیسه هوای مدرن درسال 1981 و روی مرسدس بنز S کلاس بکار رفت و ازآن زمان تا کنون، این سیستم مهم کماکان در حال پیشرفت و رو بـه تکامل بوده و همه ی ساله کیسه‌هاي هوای کارآمدتری روانه بازار می شوند. تا جاییکه درسال 2011، شرکت ولوو برای مدل V40 خود از نخستین کیسه هوای عابر پیاده نیز رونمایی کرد.

 

کنترل الکترونیکی پایداری خودرو «ESP»

این اختراع، بعد از کمربندهای ایمنی توانسته بیشترین تعداد جان انسان‌ها را نجات دهد. این سامانه بدین‌صورت عمل میکند کـه در هنگام ترمز گیری و مخصوصاً در مسیرهای شیب‌دار و لغزنده، مقدار ترمز گیری هر چرخ را اندازه‌گیری کرده تا هر چرخ با اندازه صحیحی از ترمز گیری بـه پایداری ماشین در آن لحظه کمک کند.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

درسال 1992، شرکت مرسدس با همکاری شرکت بوش کشور آلمان شروع بـه ارتقا این سامانه برای مدل‌هاي تولیدی خود کرد. سیستمی کـه در مرسدس CL600 بکار رفت و از اواخر سال 2011 تا کنون، در تمامی خودرو هـای بـه فروش رفته در اروپا دیده می شود.

 

سیستم ترمز گیری خودکار اضطراری و تشخیص عابر پیاده

 

نخستین سیستم خودکار ترمز گیری، حدود یک دهه قبل ودر خودرو هـای تولید شرکت ولوو بـه چشم خورد. در آن زمان، از یک دوربین با لیزر مادون‌قرمز «Infrared» استفاده می ‌شد کـه اتومبیل با سرعت کمتر از 30 کیلومتر بر ساعت را برای اجتناب از یک حادثه احتمالی، وادار بـه توقف می کرد.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

با تکامل و پیشرفت این سامانه، در حال حاضر در خودروهایی مانند سری E و S مرسدس، این سامانه میتواند با استفاده از دوربین سرعتی با محدوده دید گسترده بـه همراه دوربین‌هاي برجسته‌ساز «Streoscopic»، ماشین با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت را نیز متوقف کند.

 

کروز کنترل تطبیقی

این سامانه میتواند درکنار حفظ یک سرعت ثابت در اتومبیل، عمل شتاب گیری و ترمز گیری را هم با توجه بـه ترافیک پیش رو انجام دهد. کروز نظارت تطبیقی برای اینکار از رادارهای با محدوده زیاد و یک دوربین کـه طبق معمولً روی جلوپنجره ماشین یا مرکز آینه داخل ماشین نصب می شود، استفاده میکند.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

این سامانه از یک دهه پیش شروع بـه فراگیر شدن کرد و میتوان گفت کـه یک سیستم پایه برای خودروهایی با سامانه خودروان اسـت.

 

سامانه رانندگی خودران

این سیستم ازجمله نوآوری‌هایي اسـت کـه انتظار میرود آینده صنعت خودروسازی رابه خود اختصاص دهد. شرکت‌هاي پیشتازی مانند تسلا، آئودی، مرسدس و بی ام و از این سامانه استفاده کرده‌اند و یکی از پیشرفته‌ترین این سامانه‌ها، در خودروی آئودی A8 استفاده‌شده اسـت.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

خودرویی کـه از سیستم رانندگی خودران سطح 3 بهره برده و میتواند تا نهایت سرعت 60 کیلومتر بر ساعت، بدون هیچ نیازی از سوی راننده، تمامی کارهای لازم را انجام دهد.

 

موتورهای دیزل

اگر چـه موتور دیزل توسط مهندس آلمانی رودولف دیزل ودر سال 1883 اختراع شد، اما این موتورها تا سال 1936 در هیچ خودرویی بکار گرفته نشد. سالی کـه در آن شرکت مرسدس بنز، در مدل 260D خود از این موتور استفاده کرد. این خودروی 4 سیلندر می‌توانست 45 اسب بخار قدرت را در دور موتور 3,200 دور بر دقیقه تولید کند.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

در دهه 80 میلادی، این سامانه مجهز بـه توربوشارژ شد ودر کنار مصرف کم خود، قدرت بیشتری نیز تولید کرد. اگر چـه امروزه کلمه موتورهای دیزل ازنظر زیست‌محیطی کلمه‌اي آلوده بنظر میرسد، اما هنوز هم تعدادی از شرکت‌هاي جهانی، بـه این سیستم اعتقاد داشته و چندین میلیون دلار روی آن سرمایه‌گذاری میکنند.

 

سیستم فرمان مخصوص چهار چرخ

برای نخستین بار ودر دهه 1930، شرکت مرسدس بنز، این سیستم را برای خودرو هـای نظامی معرفی کرد. نخستین سامانه مدرن این فن‌آوری نیز، در خودروی هوندا پریلود ودر سال 1988 بکار گرفته شد. بعدازآن شرکت سیتروئن فرانسه نیز سیستم مختص خودرا دراین زمینه رونمایی کرد.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

اما چندین سال بعد ودر سال 2007، شرکت رنو این سیستم را در Laguna GT خود بـه نمایش گذاشت. امروزه خودرو هـای اسپورت زیادی از این مزیت بهره‌مند بوده تا بتوانند از این فن‌آوری در مسیرهایی با سرعت‌بالا استفاده کنند. همان‌طوری‌كه در مورد یک خودروی خاص و برجسته‌اي مانند پورشه 911 آلمانی نیز میتوان مشاهده کرد.

 


 

در آخر نیز ابرخودرو‌هایی که قبل از معرفی پیش فروش شدند

 

شرکت‌هاي خودروسازی مختلف، ابرخودروهای خوش‌چهره و جذاب خودرا با تعداد محدود و برای مشتریان خاص در سراسر دنیا تولید می کنند. خودروهایی کـه غیرازآن مشتریان خاص، افراد دیگر حتی نمیتوانند فکر خریدن آن، پس از رونمایی را داشته باشند. بدلیل این کـه این ابرخودروها، قبل از این کـه حتی رونمایی شوند، بصورت کامل بـه فروش رفته و اثری ازآن‌ها باقی نمیماند.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

شکی نیست کـه شرکت‌هاي بـه‌اصطلاح هاي تک خودروسازی، این ابرخودروها را برای بالا بردن وجهه برند خود و هدیه دادن یک محصول بسیار عالی و نیرومند بـه مشتریان وفادارشان تولید می کنند.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

ابتدا با استون مارتین والکری و مرسدس بنز Project One، بـه‌عنوان نمونه‌هاي برتر این لیست اشاره می کنیم. از این مرسدس بنز جذاب،250 شماره و از استون مارتین والکری نیز تنها 150 شماره تولید خواهد شد. ابرخودروهایی کـه بدلیل استفاده از فن‌آوری‌هاي مدرن، طراحی استثنائی و شاخصه‌هاي منحصربه‌فرد دیگر خود، چندین میلیون دلار قیمت‌گذاری شده‌اند.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

با وجود این کـه این دو اتومبیل هنوز بـه‌ صورت رسمی رونمایی نشده‌اند، تمامی 400 دستگاه از این دو ماشین، بـه‌ صورت کامل پیش‌فروش شده‌اند. حتی تعدادی از مشتریان، خودرو هـای پیش‌ فروش خودرا برای فروش گذاشته‌اند. برای مثال، مرسدس Project One کـه 2.63 میلیون دلار از طرف مرسدس قیمت‌گذاری شده، 5.23 میلیون دلار برای فروش گذاشته‌ شده اسـت.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

البته تعدادی از خودروسازان، مشتریان خودرا با امضای قراردادی وادار می کنند کـه خودروی خریداری‌شده خودرا تا مدت‌زمان مشخصی، بـه فروش نرسانند. برای مثال، شرکت فورد برای ابرخودروی جی تی خود و مرسدس بنز نیز برای Project One، چنین قراردادی را تنظیم کرده‌اند. البته با وجود آگهی‌هاي فروش این خودروها، می توان شاهد شکست این قراردادها نیز بود.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

نتیجه تولید ابرخودروهایی با تعداد محدود از طرف شرکت‌ها، سر بـه فلک کشیدن قیمت آن‌هاست. برای مثال قیمت 1.1 میلیون دلاری فورد جی تی نسخه محدود، شماره قابل‌ملاحظه و بسیار بالایی اسـت. درواقع با تولید خودروها در تعداد کم، خودروسازان یک درخواست کاذب بـه وجود آورده و میتوانند قیمت خودروهایشان را بسیار بالاتر از خودرو هـای تولید انبوه، بالا ببرند.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

برای مثال خودروی آلمانی پورشه 911 R کـه برای نخستین بار تولید شد، برچسب قیمتی حدود 200,000 دلاری را از طرف پورشه بـه دست آورده بود، درحالی‌کـه در خارج از کارخانه با بیش از 5 برابر قیمت واقعی خود و با برچسب 1 میلیون دلاری آگهی شده بود.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

بهمین خاطر، پورشه نیز خودروی GT3 تورینگ راکه شباهت‌هاي زیادی بـه 911R داشت، با تعداد انبوه بـه تولید رساند تا افرادی کـه درآمد کافی برای خرید خودروهایی باقیمت گزاف ندارند را نیز راضی نگه دارد.

خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس

ابرخودروی بعدی این لیست، مک لارن 720S بریتانیایی اسـت کـه بخاطر همین تولید محدود خود، باقیمت بالا، پیش‌فروش شد. مک لارن سنا نیز همین وضعیت را داشته و مک لارن، این اتومبیل را نیز با تعداد محدود درنظر گرفته اسـت. پس جدای از خاص بودن ابرخودروهایی کـه با تعداد محدود تولید میشوند، بحث سودآوری و بالا بردن کلاس کاری یک برند نیز در تولید انبوه نشدن این خودروها، بحث بسیار مهمی بـه شمار می روند.

 

نوشته خودروهای آمریکایی که دنیا را تغییر دادند | از فورد تا کادیلاک +عکس اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام


تیپ زمستانی ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

 

در اینبخش بـه مرور تیپ و استایل زمستانی ستاره هاي ایرانی و خارجی در شبکه اجتماعی اینستاگرام می‌پردازیم. تیپ و استایل ستاره ها از مدت ها پیش مورد توجه مخاطبان هنرمندان، ورزشکاران و افراد معروف قرار داشته اسـت، خیلی از فالوورها از طرز لباس پوشیدن سلبریتی هاي شان الگو میگیرند، در ادامه این مطلب با پارس ناز همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر تیپ زمستانی ستاره ها.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

در ابتدای بررسی تیپ و استایل چهره هاي ایرانی بـه سراغ خانم نرگس محمدی و عکس سرشار از انرژی ایشون میرویم این خانوم با لبخند پهنی کـه بـه لب دارند انرژی زیاد خودرا دراین زمان اعلام کرده اند.علاوه بر این خانم محمدی با پوشیدن پالتوی سفید بسیار چاق و تـو پر بنظر میرسند.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

خانم گلاره عباسی در اکران فیلم قانون مورفی با این ظاهر بسیار شیک و خانومانه ظاهر شده اند ، نکته ي قابل تامل در استایل خانم عباسی مدل شنل مشکی زیبایی اسـت کـه بـه تن دارند و با کمربند بـه دور کمرشان بسته شده و باعث شده تا شنل ظاهر چاق بـه خانم عباسی ندهد و برعکس ایشان را کمر باریک و اندامی نمایان کند.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

یکیدیگر از بازیگرانی کـه در اکران فیلم قانون مورفی حضور داشته اند خانم خوش چهره و خوش اندام ، گلوریا هاردی هستند کـه این خانم از رنگ خاکستری در لباسهای خود بهره برده اند و استفاده از این رنگ باعث سفید تر شدن رنگ پوستشان شده اسـت.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

خانواده ي شاد و صمیمی امیر جعفری و ریما رامین فر بـه همراه پسر نازشون درکنار تخته اي از آثار تخت جمشید ، کـه این عکس مربوط بـه تعطیلات این خانواده بوده و زمان گرم سال اسـت اما امیر جعفری با استوری کردن این عکس مروری بر خاطرات خود و صمیمت خانواده اش داشته اسـت.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

زوج خوشبخت و تازه عروس و دوماد سینمای کشور ایران ، هادی کاظمی بـه همراه سمانه پاکدل در اکران فیلم قانون مورفی با یک دیگر حضور داشته اند . پالتوی آستین پفی خانم پاکدل ایده اي جدید برای استفاده در پالتوهای زمستانی اسـت کـه خانمها می‌توانند از این ایده در پالتوهای زمستانی خود استفاده کنند.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

خانم بهاره رهنما بـه همراه مشاور تغذیه اش ، کـه این خانم با مشاوره هاي تغذیه اي ایشون توانسته بودند وزن بسیار زیادی کم کنند و فرم بدنی خوبی پیدا کنند ، دراین عکس خانم رهنما از مدل بسیار زیبایی برای بستن شالشون استفاده کردند و با گره زیبایی کـه بـه شال داده اند مدل جدید در بستن شال بـه وجود آورده اند.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

عکس شب یلدایی نسرین مقانلو بـه همراه پسرانشون ، رنگ موی بلوند قهوه اي خانم مقانلو با رژ قهوه اي ترکیب چهره ي زیبا و آرامی از این خانم ساخته اسـت.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

عکس مدلینگ از خانم الهام جمیدی کـه از ترکیب رنگ هاي مشکی و کله غازی تشکیل شده اسـت ، یقه ي ریخته ي مانتوی خانم حمیدی باعث شده تا برجستگی هاي بالاتنه اي فرم زیبایی بخود بگیرند.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

در اینبخش بـه سراغ خانم دنیا مدنی با ظاهر ساده و دخترانه اشون می ریم کـه این ظاهر ساده با بهره بردن از مانتوی مدل مجروح با کناره هاي دور دوزی نشده خاص و متفاوت جلوه می‌کند.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

دانیال حکیمی بـه همراه همسرشون در کانادا ، همسر آقای حکیمی با ترفندی بسیار ماهرانه رنگ سبز چشمانشون رو با رنگ سبز مغز پسته اي لباسشون بـه زیبایی ست کرده اند و باعث شده اند تا ارتباط عجیبی در چهره و ظاهر ایشون بـه وجود بیاید.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

علیرضا فغانی بـه همراه همسرشون در اکران فیلم قانون مورفی ، انقدر شال دور گردنشون رو سفت کرده اند کـه احساس خفگی با دیدن ایشون حس میشود ، بهتر بود تا ایشون از شال بلند تری برای دور گردنشون استفاده میکردند تا وادار نمی شدند انقدر سفت و محکم آنرا دور گردنشون نگه دارند.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

و بالاخره کارگردان فیلم قانون مورفی ، آقای همیشه شاد و خوش خنده ي تلویزیون ، رامبد جوان با همان ظاهر ساده و ژولیده ي همیشگی اشون کـه این ژولیدگی از کت گشادی کـه پوشیده اند نشأت گرفته اسـت درکنار خانم افسانه بایگان ایستاده اند.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

خانم فاطمه گودرزی بـه همراه پسرشون با پالتوی گلبهی کم رنگ خز دار در اکران فیلم حضور داشته اند خانم گودرزی شال مشکی ساده اي بـه سر دارند کـه گزینه ي خوبی اسـت برای وقت هایي کـه شال مناسب برای ست کرزدن با پالتو یا مانتوی خود نداریم.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

کمند امیر سلیمانی با مدل موی چتری و پالتوی خزه دار افقی فیسی زیبا و بانمک دارند .

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

عکس شب یلدایی پر از احساس شاهرخ استخری بـه همراه پناه خانوم ناز و دوست داشتنی در در بررسی تیپ و استایل چهره هاي ایرانی ۹ کـه پدر و دختر از لباسهای بسیار شیک و زیبایی استفاده اند و ژست بسیار زیبایی برای گرفتن عکس استفاده کرده اند.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

در بررسی تیپ و استایل چهره هاي ایرانی ۹ ظاهر جدید و کمی عجیب حدیث فولادوند کـه با استفاده چکمه ي چرم بلند نوک تیز و مانتوی طرح دامن دار تشکیل شده اسـت . این ظاهر اندام بسیار باریکی برای این خانم بـه ارمغان آورده اسـت.

 


 

و در ادامه تیپ  و استایل زمستانی ستاره های خارجی

 

اگر دوست دارید بدانید کـه ستاره هاي هالیوود در روزهای سرد زمستانی امسال چـه لباسی بـه تن می‌کنند، بـه عکسهایی کـه در این جا برایتان آورده ایم نگاهی بیاندازید.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

جنیفر لوپز با کتی آبی رنگ خودش را در خیابان هاي سرد نیویورک گرم نگه داشته اسـت. رنگ کت او با سرما و برف زمستانی ست شده اسـت.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

جی جی حدید عاشق کت و شلوار اسـت بـه طوریکه حتی در زمستان نیز ازآن دل نمی‌کند. از آنجا کـه او نمی‌تواند روی کت اش چیزی بـه تن کند، با انتخاب لباسی گرم زیر کت، خودش را گرم نگه می دارد.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

رزی هانتینگتون وایتلی با تیپ سر تا پا مشکی مشکلی ندارد. اتفاقا او دراین لباس بسیار هم شیک بنظر می‌رسد.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

پریانکا چوپرا کـه اخیرا بدلیل ازدواج اش با نیک جونز خبرساز شده، گویا با ظاهر خود هم می‌خواهد جلب توجه کند. او رنگ هاي مختلفی چون قرمز، نارنجی، کرم و مشکی را درکنار هم بـه تن کرده کـه آنقدرها هم بد نشده اسـت.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

ویکتوریا بکهام یکی از مطرح ترین زنان در حوزه مد و فشن اسـت. گرچه او لباس هایي زیبا بـه تن کرده اما انچه بیش از همه ی در استایل او بـه چشم می‌آید، کیف و کفش ست اش اسـت.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

شلوار چرم مشکی و چکمه سفید… ترکیب سفید و مشکی هیچگاه از مد نمی افتد. هیلاری بالدوین نیز بـه ظاهر مشکی اش با پوشیدن یک چکمه سفید تنوع داده اسـت.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

ایزابل گولار لباس هایي بـه رنگ مشکی بـه تن کرده اما با پوشیدن یک کت گشاد جیگری، بـه کل ظاهرش جذابیت بخشیده اسـت. لباسهای گشاد، یکی از ترندهایی ست کـه درسال 2019 بـه میزان زیادی مشاهده خواهید کرد.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

مگان مارکل کـه اکثر اوقات لباس هایي اسپورت بـه تن داشت، از زمانی کـه عضوی از خانواده سلطنتی شده، سبک لباس پوشیدن اش رابه کلاسیک تغییر داده اسـت. او با آن کت چهارخانه بلند و شلواری گشاد در زیر آن، بسیار شیک و رسمی بنظر می‌رسد.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

مـا اگر جای الیویا پالرمو بودیم، زیر پالتوی مان آن دامن نازک را نمی پوشیدیم اما الیویا زمستان را مانعی برای پوشیدن دامن ندیده اسـت و سعی کرده کـه خودش رابا کت و ساپورت گرم نگه دارد.

تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام

اینطور بنظر می‌رسد کـه کیت ماس عاشق مد اسـت، زیرا او کتی پلنگی کـه یکی از ترندهای سال اسـت رابه تن کرده. از آنجا کـه کت او طرح دار اسـت، او باقی لباس هایش را ساده و مشکی انتخاب کرده کـه شلوغی آن توی ذوق نزند.

 

نوشته تیپ زمستانی 2019 و استایل ستاره های ایرانی و خارجی در اینستاگرام اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98


مدل شلوار جین عیدانه | شوار جین مردانه و پسرانه 98

 

در اینبخش مجموعه اي از مدل شلوار جین عیدانه برای مردان و پسران را جمع آوری کرده ایم. امروز همچنین نکات مفیدی را درباره چگونگی خرید بهترین شلوار جین مردانه مرور میکنیم. برای پسرها و تعداد زیادی از آقایان، شلوار جین یک لباس جدا نشدنی بـه حساب می‌آید و همیشه در کمد آنها جای دارد، اگر شـما هم جزو این دسته از افراد هستید در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

مدل شلوار مردانه 1398

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

مدل شلوار لی کشی مردانه مد سال 98

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

یکی از ویژگی هایي کـه شلوار جین را از باقی مدل ها متمایز میکند این اسـت کـه شلوار جین تقریباً بـه هر چیزی می‌آید یعنی شـما هر مدل و رنگی راکه با آن ست کنید اگر عالی نباشد حداقل قابل تحمل اسـت. ست کردن پوشاک با شلوار جین اصلا کار سختی نیست و شاید بهمین دلیل اسـت کـه استفاده روزمره از این نوع پارچه در بین مدلهای شلوار بسیار زیاد اسـت.

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

مدلهای شلوار مردانه لاکچری برای عید نوروز و آقایان خوش تیپ

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

مدل تیپ مردانه برای عید نوروز 98

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

شلوار جین درسال 1871 برای نخستین بار طراحی و ساخته شد و نخستین رنگی کـه برای آن انتخاب شد رنگ آبی بود. بهمین دلیل این رنگ را می‌توان رنگ اصلی و مهم ترین رنگ در بین شلوارهای جین دانست. البته استفاده بیشتر از این شلوار و همه ی گیر شدن آن تقریباً از دهه 1950 بـه بعد و در بین نوجوانان شروع شد. هنوز هم این مدل شلوار در بین مردم رواج دارد و جزئی از مد اسـت.

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

مدل شلوار لی مردانه عید نوروز 1398 و 2019

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

راهنمای خرید شلوار جین مردانه عید نوروز

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

طرح هاي زیادی برای شلوار جین مردانه طراحی شده اند کـه استفاده از آنها زیاد شده اسـت و سپس دوباره نزول داشته اند. برای مثال در حال حاضر مدل هایي از جین کـه کهنه نما هستند و یا در قسمت هایي از آنها پارگی هایي وجوددارد ترند هستند ودر بین مردم بیشتر دیده میشود. همان طور کـه گفتیم این طرح ها می‌آیند و می‌روند و یا مدلهای جدید تر و خاص تری از آنها معروف میشود.

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

مدل شلوار جین 2019 پسرانه برای عید نوروز 1398

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

مدل شلوار جین مردانه برای عید نوروز 98

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

اما مدلهای اصلی در شلوار جین وجوددارد کـه می‌توانید همیشه در خرید خود آنها را درنظر بگیرید بـه توصیه سایت پارس ناز این طرح ها نمای کلی جین ها هستند کـه بـه مرور زمان از بین نمیروند. یکی از نکات اصلی برای خرید شلوار جین این اسـت کـه در قسمت ران باید بـه پای شـما کاملا اندازه باشد. لازم اسـت توضیح دهیم کـه در مورد جین هاي گشاد دراین مورد استثنا وجوددارد و این نکته برای انواع دیگر شلوارهای جین صدق میکند.

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

مدل شلوار لی مردانه زاپ دار برای عید نوروز 1398

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

مدل شلوار جین پسرانه عید 98

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

شلوارهای جین گشاد مدلی از جین هستند کـه نه فقط در قسمت دمپا، بلکه در تمام قسمت هاي آن گشاد اسـت مجله مد پارس ناز نمی‌توانید با این مدل از شلوار هاي جین هر چیزی بپوشید، اما اگر از طرفداران سبک لباس هودی و یا تی شرت ها و سوییشرت هاي گشاد هستید و بـه فکر یک پوشش آسان و جذاب برای پاییز پیش رو هستید این شلوارهای جین گشاد رابه شـما توصیه می‌کنیم.

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

مدل شلوار جین مردانه 98

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98

جین پوستی، لوله تفنگی، تنگ، دمپاباریک. نمای قلمی و باریکی دارد و بیشتر برای کسانی مناسب اسـت کـه اندام قلمی نیز دارند. طرفداران زیادی دارد و امروزه بـه یکی از مدلهای اصلی و محبوب تبدیل شده اسـت. برای آقایان بـه شرطی توصیه میشود کـه بتوانند بـه خوبی آنرا ست کنند.اگر علاقه دارید لباستان دقیقا بـه تن‌تان اندازه و بـه اصطلاح فیت باشد این مدل را پیشنهاد می‌کنیم.

 

نوشته مدل شلوار جین مردانه عید نوروز 1398 | شوار جین 2019 مردانه و پسرانه 98 اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام


بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام

 

امروز بیوگرافی لاله صبوری بازیگر نام آشنای سینما و تلویزیون ایران رابه همراه هم مرور می‌کنیم. او یکی از محبوب ترین بازیگران زن ایرانی می‌باشد، طبع شوخ همیشگی او مـا رابه یاد خانم بهنوش بختیاری می اندازد. از آخرین کارهای او می‌توانیم سریال معراجی ها ساخته مسعود ده نمکی را نام ببریم او در حال حاضر بیشتر در تئاترها فعالیت دارد، در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

لاله صبوری هنرپیشه میانسال ایرانی کـه زندگی شخصی و هنری‌اش بسیار مورد توجه مردم قرار داد، بـه اسانی درباره شیوه زندگی‌اش صحبت میکند و معتقد اسـت همین کارش هم باعث شده تا مردم بـه شخصیت او علاقه‌مند شوند. لاله صبوری متولد سال 46 اسـت. او زمانی کـه نوجوان بود ازدواج کرد و نخستین فرزندش بهداد را در 17 سالگی باردار شد.

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

عکس لاله صبوری و علی ضیا

 

او درباره تجربه مادرش شدنش میگوید: مـن وقتی، خیلی کم سن و سال بودم ازدواج کردم ودر 17 سالگی ام باردار شدم. وقتی تازه وارد 18 سالگی شدم پسر اولم «بهداد» بدنیا آمد، گاهی وقت ها با دوستانم بـه شوخی میگوییم مـن از وقتی یادم هست مادر بودم و اصلا نمی‌دانم زندگی بدون مادرشدن چـه طعمی دارد.

 

در هر حال بنظر مـن، مادرشدن باعث کامل شدن یک زن میشود. آنهایی کـه تجربه این حس را دارند بـه خوبی میدانند کـه بعد از تولد بچه، یک زن بـه لحاظ اخلاقی تغییرات زیادی می کند و از این جهت وارد یک فاز متفاوت از زندگی میشود. وقتی شـما در سن و سال کم بچه دار می‌شوید قطعا بچه دار شدن دردسرهای خاص خودش را دارد.

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

چون مشکلات برای یک زنی کـه در آستانه جوانی قرار دارد و بـه نوعی کم تجربه اسـت بـه مراتب بیشتر اسـت، بی تردید اگر حمایت مادرم در آن مقطع نبود، مـن نمی توانستم از پسرم بـه خوبی مراقبتو بـه دیگر کارهایم هم رسیدگی کنم. سه سال بعد از بچه اولم، دوباره بچه دار شدم و دخترم «هلیا» بدنیا آمد، با بدنیا آمدن دخترم، شاید مشکلاتم در نگه داری انها بیشتر شد.

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

زندگی نامه لاله صبوری

 

اما بـه همان نسبت از مادرشدن لذت می بردم. لاله صبوری زمانی کـه وارد دانشگاه شد دو فرزند داشت اما موفق شد دوران تحصیلش را در رشته تئاتر در دانشگاه هنر بـه اتمام برساند. مخالفت‌هاي شدید همسرش با فعالیتهای اجتماعی لاله باعث شد تا زندگی انها دوام نداشته باشد و از هم جدا شوند.

 

بعد از این جدایی بود کـه لاله وارد حرفه هنرپیشگی شد. او درسال 77 با بازی در جنگ 77 بـه شهرت زیادی رسید. لاله صبوری دریک اتاق شیشه‌اي زندگی می کند و هر انچه مربوط بـه خودش باشد رابه وضوح بیان میکند او دراین باره میگوید: شاید همین پرهیز مـن از پنهان کاری بود کـه باعث شد خیلی آسان همه ی جا از ازدواج ناموفق اولم صحبت کنم.

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

عکس لاله صبوری و اکبر عبدی

 

شاید اگر خیلی ها جای مـن بودند، این موضوع را جایی عنوان نمی‌کردند، اما مـن نیازی بـه پنهان کاری نمی‌دیدم و خوشبختانه از ازدواج دومم، بسیار راضی هستم. همسرم مردی بسیار همراه و مهربان اسـت. شاید اگر او تا این حد همراه و خوب نبود نمی توانستم در ادامه راه موفق شوم، ایشان متولد ایالات امریکا هستند و تازه هشت سال اسـت کـه برای زندگی بـه ایران آمده اند.

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

عکس لاله صبوری و همکارانش

 

شغل همسرم در زمینه صنعتی اسـت و فعالیتی در عرصه هنر بـه شکل جدی ندارند، اما هنر را بسیار دوست دارند و درک می کنند. این روحیه ایشان باعث شده کـه مـن بتوانم بین زندگی شخصی و کاری ام بالانس ایجاد کنم. مـن رابطه بسیار خوبی با بچه ها دارم و وقت گذراندن با آن ها همیشه برای مـن جذاب اسـت.

 

بهمین خاطر همیشه با بچه هاي فامیل رابطه خوبی دارم، اما خب شاید چون خودم در سن و سال پایین بچه دار شدم کودکی بچه هایم چندان در ذهنم پررنگ نبود، بهمین خاطر همیشه دوست داشتم کـه بار دیگر مادرشدن را تجربه کنم. لاله صبوری بعد از سال ها ودر 44 سالگی دوباره مادر شد و نورا رابه دنیا آورد.

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

تصاویر جدید لاله صبوری

 

او میگوید فاصله سنی فرزندان بزرگش با نورا بـه اندازه فاصله سنی او با بچه‌هایش اسـت: وقتی با همسرم ازدواج کردم،  یشان بدلیل این‌کـه قبلا ازدواج نکرده بودند، دوست داشتند کـه بچه داشته باشیم، بهمین خاطر، مـن از این موقعیت استقبال کردم، هرچند کـه بنظر خیلی ها بچه سوم یک جور ریسک بود، اما این ریسک رابه جان خریدم.

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

همسر آمریکایی لاله صبوری

 

تعداد زیادی از افراد وقتی متوجه می‌شوند کـه مـن یک پسر 25 ساله دارم کـه مهندس اسـت و دخترم هم 22 ساله اسـت و سر کار می رود تعجب می کنند. نکته جالب در مورد اختلاف سنی دخترم «نورا» با «هلیا» و «بهداد» این اسـت کـه آن ها تقریباً بـه اندازه اختلاف سنی مـن با آن ها از نورا بزرگ ترند و از این جهت، جو جدید و خیلی خوبی در خانه مـا حاکم اسـت.

 

بچه ها «نورا» را بسیار دوست دارند و وقت گذراندن با او برای شان خیلی جذاب اسـت. اختلاف کم سنی کـه بین مـن و بچه هایم بود، باعث شد کـه یک جورایی مـا باهم بزرگ شویم، بـه نوعی باهم درس بخوانیم، تلویزیون تماشا کنیم و از زندگی لذت ببریم، مـن بعد از بچه دار شدنم وارد دانشگاه شدم و بعد هم فعالیتم را در عرصه بازیگری شروع کردم.

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

لاله صبوری و فرزندانش

 

تجربه کردن این فضاها برای مـن و بچه هایم بـه یک نسبت جذاب بود. شاید همین موضوع در نهایت باعث شد مـن و بچه هایم تا این حد بـه یک دیگر احساس نزدیکی کنیم. لاله صبوری درباره فعالیتهای هنری‌اش می گوید: باوجود این‌کـه طی سال هاي اخیر در نقش هاي مختلفی حضور پیدا کردم اما از نظر تعداد زیادی از مردم هنوز «مریم» هستم.

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

پیج اینستاگرام لاله صبوری

 

اظهارنظر مهران مدیری درباره لاله صبوری دلخوری عمیقی را برای این هنرمند بـه وجود آورده اسـت. مدیری دریک برنامه تلویزیون گفته، لاله صبوری هنرپیشه خوبی نیست. این اظهارنظر درباره صبوری خشم وی را برانگیخت اما خودش می گوید هیچوقت نخواسته درباره این اختلاف با مدیری صحبت کند او میگوید: مـن و مهران مدیری خیلی خوب کار میکردیم.

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

عکس های داغ و خفن لاله صبوری

 

هیچ اختلافی باهم نداشتیم و او همیشه از مـن درکارهایش دعوت می کرد. وقتی این اظهارنظر را شنیدم تا چند روز گریه کردم و البته هیچوقت از مدیری نپرسیدم چرا درباره مـن چنین اظهارنظری کرده اسـت. این حرف مدیری زندگی مـن را تحت تاثیر قرار داد. لاله صبوری درباره این‌کـه چرا بـه مدیری اعتراضی نکرده یا علت حرفش را نپرسیده‌ اسـت می گوید:

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

سن لاله صبوری + مصاحبه لاله صبوری

 

مدیری خصوصیتی دارد کـه همیشه حرف را عوض می کند وقتی آدم را می بیند چنان قربان صدقه می رود کـه طرف فکر میکند کسیکه این حرفها را زده مدیری نبوده اسـت او هیچوقت درباره حرفی کـه می زند مسئولیت قبول نمی کند و همه ی چیز را تغییر میدهد. اما همین گفته‌ هایش باعث شد تا هیچوقت و هرگز با او کار نکنم.

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

لاله صبوری بیوگرافی + عکس لاله صبوری و همسرش

 

شاید تا پیش از این برای خیلیها سوال بود کـه چرا تجربه موفق لاله صبوری با مهران مدیری دیگر تکرار نشد. لاله صبوری می گوید بخاطر شفافیتی کـه در زندگی دارد و البته شاید بخاطر نامش همه ی فکر می کنند او فردی صبور و آرام اسـت: شاید بخاطر اسم فامیلم و یا روحیه ام خیلی از افراد فکر می کنند مـن آدم صبوری هستم.

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس هاي لاله صبوری + گفتگو و اینستاگرام

 

شاید در زندگی واقعی خیلی وقت ها این طور باشم، اما گاهی هم از کوره در می‌روم و خشمگین میشوم. سعی می‌کنم در زندگی ام برای خودم زندگی کنم بهمین خاطر هیچوقت خودم را چندان درگیر کار نکردم. لاله صبوری یک زندگی متوسط بـه بالا و مرفه دارد و اگر چـه چندسالی اسـت کـه در انتخابهایش برای نقش سختگیری می کند اما همان‌ گونه مهم ترین دغدغه‌اش بازیگری اسـت.

 


 

در ادامه مرور صفحه اینستاگرام خانم لاله صبوری

در آخر نیز مروری داریم بر صفحه اینستاگرامی خانم لاله صبوری در شبکه اجتماعی اینستاگرام و از فعالیت هاي مجازی ایشان با خبر میشویم، در ادامه هم چنان با مجله پارس ناز همراه باشید.

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

لاله صبوری درباره این عکس نوشته: #خاله_سوسكه #بزودى#جذاب #لاله #صبورى#اسمم#قدرت

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

لاله صبوری درباره این عکس نوشته: انقدر سرده …. خوابم برده …. بچه ها شكار كردن 

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

لاله صبوری درباره این عکس نوشته: روز اول ، سريال#محكومين

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

لاله صبوری درباره این عکس نوشته: هشتك خاله سوسكه بـه نمايش خانگى مى آيد 

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

لاله صبوری درباره این عکس نوشته: حال حسين جانمان خيلى بهتر اسـت 🙏🏻

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

لاله صبوری درباره این عکس نوشته: حال محب اهرى خوب اسـت خدا را صدهزارمرتبه شكر

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

لاله صبوری درباره این عکس نوشته: با سپيده آزاد طراح و دوست عزيزم

بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام

لاله صبوری درباره این عکس نوشته: وقتى برايت وقت مى گذارند …. مرسى

 

نوشته بیوگرافی لاله صبوری و همسرش + عکس های لاله صبوری + مصاحبه و اینستاگرام اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019


عکس و متن تبریک سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

 

در اینبخش مجموعه اي از عکس و متن تبریک سال نو میلادی 2019 را جمع آوری کرده ایم. از روز 11 دی ماه وارد سال جدید میلادی یعنی سال 2019 خواهیم شد، در ایران مسیحیان این روز و همچنین کریسمس را جشن می‌گیرند. سال نو میلادی تقریباً دوماه قبل از عید نوروز آغاز میشود، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا این مجموعه زیبا رابه همراه هم مرور کنیم.

 

میدونی خدا برای تـو 12 ماه عشق

52 هفته شادي بی‌وقفه

365 روز خوشبختی فراهم کردة

بنابر این وقتی همـه رو با هم مخلوط می کني

یکسال خیلی شاد خواهی داشت

کـه فکر کنم 2019 باشد عزیزم…

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

عکس های با کیفیت برای کریسمس 2019

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

کارت پستال کریسمس و سال میلادی 2019

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

ایمان باعث میشه هـمه چیز ممکن اسـت

امید باعث میشه هـمه چیز کارکنه

عشق باعث میشه همـه چیز زیباتر باشه

امیدوارم هر سه رو داشته باشی برای سال نو

سال نو مبارک…

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

عکس پروفایل کریسمس 2019 برای اینستاگرام و تلگرام

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

عکس سال 2019

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

قبل از این کـه آفتاب امسال غروب کند

قبل از این کـه خاطرات کم رنگ شوند

قبل از این کـه شبکه‌ها سال نو را اعلام کنند

برای تـو و خانواده‌ات آرزوی

سالی توام با خوشبختی دارم

سال نو میلادی ات مبارک…

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

تصاویر پروفایل کریسمس 2019 همراه با متن انگلیسی

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

عکس نوشته برای آغاز سال ۲۰۱۹

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

لحظات بـه یاد ماندنی مـا

دور هم گرد می‌آید

تـو دوست خوب مـن هستی

برای اکنون و همیشه

کاری کن کـه امسال نیز دلتنگ تـو شوم

و سال 2019 سالی

توام با خوشبختی برای تـو باشد

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

شعر کوتاه تبریک سال 2019

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

متن برای تبریک سال 2019

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

باشد کـه تمام گل‌هاي سرخ

خوش بو باشند

دنیا روشن باشد و از تیرگی‌ها بدور

و بچه‌ها لبخند برلب داشته باشند امیدوارم

کـه تمام آرزوهایت بـه حقیقت بپیوندند

سال نو مبارک…

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

عکس تبریک سال 2019

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

عکس نوشته سال ۲۰۱۹

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

آرزوی مـن برای تـو

آغازی باشکوه در ژانویه

عشق در فوریه

صلح و آرامش در مارس

نداشتن نگرانی و دغدغه در آوریل

خوشبختی در می

شادی در ژوئن و نوامبر

و خوشبختی در دسامبر می‌باشد

سالی پر از شانس و موفقیت

در 2019 برای تـو آرزومندم

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

عکس پروفایل سال ۲۰۱۹

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019

حتی اگه مـا با هم کم حرف بزنیم

کم احوال پرسی کنیم

کم خاطره رد و بدل کنیم

با این حال بـه یاد داشته باش

کـه دعای مـن برای تـو کم نخواهد شد

برایت سالی توام با خوشبختی

شادی و روشنی دارم

بـه امید این کـه خدا درسال2019

بشما توفیق دهد

 

نوشته عکس پروفایل کریسمس ۲۰۱۹ و متن تبریک کریسمس و سال نو میلادی 2019 | آغاز سال 2019 اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019


متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین

 

در اینبخش مجموعه ای از متن زیبای خداحافظی از عشق رابه همراه تصاویر عاشقانه غمگین، جمع آوری کرده ایم. عکس نوشته هایي از موزیک هاي غمگین مشهور ترین خواننده ها مثل محسن یگانه، محسن چاووشی و مهدی یراحی رابه همراه متن هاي زیبای عاشقانه غمگین را در ادامه مرور خواهیم کرد. شـما میتوانید از این عکسها و متن ها برای پست هاي اینستاگرامی تان استفاده کنید.

 

اگه گفتم خدانگهدار

نه این کـه رفتنت ساده اسـت

نه این کـه می­شه باور کرد

دوبارة آخر جاده اسـت

خدانگهدار

واسه این کـه نبندی دل بـه رویاها

بدونی بی‌تـو و باتو

همینه رسم این دنیا

** خدا حافظ **

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

عکس عاشقانه تنهایی و جدایی از عشق

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

چگونه بگذرم از عشق از دلبستگی هایم؟

چگونه می روي با این کـه می داني چـه تنهایم؟

خدانگهدار، بدون تـو گمان کردی کـه می‌مانم

خدا حافظ بدون مـن یقین دارم کـه میمانی

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

عکس های عاشقانه غمگین 2019 با متن های زیبا

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

ترا از دور می بوسم بـه چشمی تر خدانگهدار

مرا باور نکردی میروم دیگر خدانگهدار

مرا لایق ندیدی تا بپرسی حال و روزم را

برو با دیگران ای بی‌وفا دلبر خدا حافظ

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

متن جدایی از عشق + عکس نوشته های تنهایی و غمگین

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

برو باشد ولی مـن هم خدا و عالمی دارم

مـن از دنیا گلـه مندم کـه از مهر تـو کم دارم

ببین یک خواهشی دارم مرا در خود کمی حل کن

نگو رفتم خدا حافظ کمی دیگر معطل کن

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

اس ام اس خداحافظ برای همیشه همراه با تصاویر تنهایی

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

شبیه برگ پاییزی پس از تـو قسمت بادم

خدانگهدار ولی هرگز نخواهی رفت از یادم

خدانگهدار و این یعنی در اندوة تـو می میرم

دراین تنهایی مطلق کـه می بندد بـه زنجیرم

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

عکس و متن غمگین برای پست اینستاگرام

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

خدانگهدار ای شعر شب‌ هاي روشن

خدا حافظ ای قصّـه عاشقانه

خدانگهدار ای آبی روشن عشق

خدا حافظ ای عطر شعر شبانه

خدانگهدار ای همنشین همیشه

خدا حافظ ای داغ بردل نشسته

تـو تنها نمی‌ مانی ای ماندة بی مـن

تـو را می‌سپارم بـه دلهای خستـه

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

نامه خداحافظی از عشق + عکس پروفایل غمگین و تنهایی

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

آهسته گفت خدا حافظ

ودر را آهسته بست و رفت

آدمها چـه آسان وظیفه خودرا

بـه گردن خدا میاندازند

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

عکس خداحافظی عاشقانه همراه با متن تنهایی

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

میرم ولی بدون یکی

خیلی تـو رو دوست داره

یکی کـه از دوریه تـو

سر بـه بیابون میزنه

خدانگهدار عزیزم

خدانگه‌دار عزیزم

دارم میرم از این دیار

این جا کسی منو نخواست

تـو هم منـو تنها بذار

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

عکس غمگین عاشقانه 2019

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

تـو این رویای سردرگم

خدانگهدار گل گندم

تـو هم بازیچه‌ای بودی

تـو دست سرد این مردم

خدانگهدار گل پونه

کـه بارونی نمیتونه

طلسم رو برداره از

این پاییز دیوونه

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

متن خداحافظ عشقم همراه با عکس

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

حالا کـه رفتنی شده‌ای طبق گفته‌ات

باشد قبول لااقل این نکته را بدان

آهن قراضه‌ای کـه چنان گرم گرم گرم

در سینه میتپید دلم بود

نا مهربان خدانگهدار

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

متن زیبای خداحافظی از عشق + تصاویر عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019

پرستو ها چرا پرواز کردید

جدایی را شـما آغاز کردید

خوشا آنانکه دل‌داری ندارند

بـه عشقو عاشقی کاری ندارند

خدانگهدار برای تـو رهایی

برای مـن فقط درد جدایی

خدانگهدار برای تـو چـه آسان

ولی قلبم زِ واژه اش چـه سوزان

خدانگهدار

 

نوشته متن زیبای خداحافظی از عشق + عکس های عاشقانه غمگین و تنهایی 2019 اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)


تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی 

در اینبخش تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی را جمع آوری کرده ایم. این غذای ایتالیایی یکی از پرمصرف ترین و محبوب ترین غذاها در تمام دنیا محسوب می شود و البته در ایران هم طرفداران بسیار زیادی دارد، اما تا بحال فکر کرده‌اید کـه پیتزا چـه فوایدی می‌تواند داشته باشد؟ آیا فواید پیزا بیشتر اسـت و یا مضرات آن؟ چـه کسانی نباید پیتزا بخورند؟ در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا این موضوع را بررسی کنیم.

 

متخصصان می گویند کـه پیتزاهای کنونی کـه در کشور آمریکا و سایر نقاط دنیا تهیه میشود با پیتزای اصل ایتالیایی تفاوت‌هاي زیادی دارند. نان پیتزاهای سنتی اصل ایتالیایی نازک‌تر بوده و بهمین دلیل کالری کمتری از پیتزاهای امروزی بـه بدن می‌رسانده اسـت. در هرحال اگر پیتزا با مواد غذایی مناسبی تهیه شود نه تنها مفید اسـت بلکه با عده اي از بیماری‌ها نیز مقابله می کند. البته بـه‌ شرط این کـه در مصرف آن دچار افراط نشوید.

 

پیتزا برای مقابله با سرطان

بـه‌عقیده محققان Health Sciences Institute پیتزا حاوی ترکیبی مفید بـه‌نام لیکوپن اسـت. البته لیکوپن در سس گوجه فرنگی وجوددارد کـه در مصرف پیتزا بـه‌وفور استفاده میشود. لیکوپن یک آنتی‌اکسیدان قوی اسـت کـه بـه مقابله با برخی سرطان‌ها و جلوگیري از بیماری‌هاي قلبی کمک می‌‌کند، در نتیجه توصیه میشود کـه پیتزا رابا سس گوجه فرنگی فراوان میل کنید.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

البته محققان این مؤسسه بر این عقیده هستند کـه پیتزا نیز مانند هر ماده غذایی زمانی مفید خواهد بود کـه بـه‌اندازه مصرف شود. این محققان معتقدند کـه مصرف چند برش پیتزا در هفته و یا هر از گاهی یک پیتزای کامل مشکلی ایجاد نکرده بلکه برای بدن نیز مفید اسـت. بـه‌عقیده متخصصان لیکوپن زمانی کـه گرم باشد بیشتر جذب بدن می شود بنابر این نمیتوان روی پیتزای سرد زیاد حساب کرد.

 

پیتزا برای تقویت سیستم ایمنی بدن

بازهم پای سس گوجه فرنگی در بین اسـت. بـه‌عقیده محققان این سس علاوه بر داشتن خواص ضدسرطانی «بـه‌خصوص سرطان پروستات» سرشار از ویتامین C نیز هست بنابر این قادر اسـت سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. بنابر این بنظر میرسد اگر پیتزایتان رابا سس گوجه فرنگی فراوان میل کنید از سرماخوردگی در امان خواهید بود.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

البته بازهم راز اصلی دریافت این خاصیت در رعایت حد تعادل اسـت. نتایج پژوهشی کـه در دانشگاه آریزونا انجام شده اسـت نشان میدهد افزودن پونه کوهی بـه سس باعث تحریک خواص آن شده و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. یکی از ترکیبات باخاصیت پونه کوهی، «کارواکرول» اسـت کـه برای محافظت از کبد و نظارت قندخون مفید اسـت.

 

پیتزا حاوی ترکیبات مغذی

سالم بودن پیتزا بـه موادی بستگی دارد کـه روی آن می‌ریزید. بـه‌عقیده متخصصان استفاده از مواد غذایی نامناسب، زیاده‌روی در افزودن آن‌‌ها و یا زیاده‌روی در مصرف پیتزا رویه نادرستی اسـت و آنرا از رده غذا هاي سالم خارج می کند. استفاده از پنیر زیاد، سوسیس و کالباس و نان‌هاي ضخیم بـه‌نفع شـما نخواهد بود.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

بـه‌ جای نان‌ هاي ضخیم از نان‌هاي نازک تهیه شده از آرد سبوس‌دار استفاده کنید. غلات کامل باعث سیری زودهنگام میشود و بـه کاهش خطر سکته مغزی و دیابت کمک میکند. از مواد سالم دیگری مانند مرغ، پنیر پارمزان، سیر، گوجه فرنگی، قارچ، ماهی و غیره برای تهیه پیتزایتان استفاده کنید.

 

پیتزا همه گروه‌‌ های غذایی را دارد

مسئله حائز اهمیت در خصوص پیتزا این اسـت کـه حاوی گروه‌‌هاي غذایی مختلفی اسـت. پیتزا حاوی میوه و سبزی‌جات «اسفناج، قارچ، ذرت، زیتون، گوجه فرنگی، بروکلی، فلفل دلمه‌اي و غیره» محصولات لبنی «پنیر»، گوشت‌هاي کم‌چرب «مرغ، ماهی و غیره» و غلات «نان» اسـت.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

بنابر این نیازی نیست کـه خودتان را از این غذای مناسب محروم کنید. تنها کاری کـه نباید انجام دهید استفاده از سوسیس و کالباس و افزودن پنیر خیلی زیاد اسـت. هم چنین نباید در مصرف پیتزا زیاده‌روی و بـه‌بهانه مفید بودن آن هر روز پیتزا میل کنید.

 

پیتزا مغز را فعال می‌کند

اگر در تهیه پیتزا از ترکیبات مفید استفاده کنید برای مغزتان مفید اسـت. اسفناج یکی از منابع غنی فولاسین اسـت کـه باعث التیام جریان خون در مغز میشود. نتایج پژوهشی کـه درسال 2015 در هافینگتون پست بـه چاپ رسیده اسـت نشان میدهد کـه مصرف روزانه اسفناج باعث بـه تأخیر افتادن روند زوال قدرت ذهنی در افراد سالمند می شود، بـه‌خاطر این کـه این سبزی مفید حاوی ویتامین K اسـت.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

علاوه بر این مواد خوشمزه روی پیتزا باعث ایجاد لذت در مغز می شوند. بـه‌عقیده محققان Undergraduate Journal of Science برخی مواد غذایی روی میزان سروتونین بدن تأثیر گذاشته و باعث التیام خلق و خوی میشوند. زمانی کـه میزان سروتونین در مغز افزایش می یابد افراد حس بهتری پیدا می کنند. اسفناج جزو سبزی‌جاتی اسـت کـه ترشح سروتونین را تحریک می کند.

 

آستین‌ ها را بالا بزنید

پیتزا بسیار ساده و سریع تهیه میشود. آماده کردن آن در منزل این حسن را دارد کـه خودتان بـه‌اسانی تمام مواد و ترکیبات آنرا بازرسی می کنید. آستین‌ها را بالا بزنید و هرماه یک تا دو بار پیتزای خانگی تهیه و میل کنید. تا می توانید از سبزیجات تازه در تهیه پیتزای تان استفاده کنید. خلاقیت بـه خرج دهید و از ترکیب مزه‌ها نترسید.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

آویشن و پودر زیره را فراموش نکنید. ماهی و مرغ بهترین گوشت‌هاي ممکن برای تهیه یک پیتزای سالم و کم‌کالری هستند. اگر فرزندتان لب بـه ماهی نمیزند تهیه پیتزا بـه‌کمک تن ماهی یا ماهی آزاد و غیره جزو خلاقانه‌ترین و بهترین شیوه‌ها برای مصرف ماهی اسـت. در هرحال بـه‌جای این کـه خودتان را از ترس دریافت کالری یا چربی بیشتر از خوردن پیتزا محروم کنید بهتر اسـت با حفظ تعادل و تهیه آن در منزل یک غذای خوشمزه و البته با کیفیت میل کنید.

 


 

و در ادامه مضرات پیتزا کدام اند؟

 

افراد مبتلا بـه این مشكل با خوردن قارچ دچار واكنش هاي حساسیتی می شوند. بنابر این اگر بـه قارچ حساسیت دارید، حواستان باشد. اسید اوریك بالا : اگر چـه قارچ منبع پروتئینی خوبی اسـت اما مصرف آن بـه میزان زیاد برای افرادی كه اسید اوریك بالا دارند، توصیه نمی‌شود. بنابر این پیتزای قارچ سفارش ندهید. پیتزا غذای خوشمزه اسـت اما بعضی ها فقط باید نگاهش كنند؛ چون برای شان از زهر هم خطرناك تر اسـت!

 

كالباس و سوئیس متهم ردیف اول اختلال در گوارش

تركیبات موجود در سوسیس و كالباس اعم از روغن، ادویه و موادی كه علاوه بر گوشت و مرغ بـه سوسیس و كالباس اضافه می شوند، همگی روی عملكرد دستگاه گوارش تاثیر منفی می گذارند. ابتلا بـه سرطان : سوسیس و كالباس حاوی مواد افزودنی و نگه دارنده هستند.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

این تركیب ها باعث ایجاد رادیكال هاي آزاد در بدن می شوند و زمینه ساز ابتلا بـه سرطان هستند. افزایش وزن : این دو خوراكی چربی بالایی دارند. بهمین دلیل مصرف آن ها باعث اضافه وزن می شود. زمینه بروز حساسیت : ادویه و مواد نگهدارنده موجود دراین خوراكی ها زمینه ساز ابتلا بـه حساسیت غذایی اسـت.

 

خمیر دشمن سلیاكی ها سلیاک

نخستین مسئله، آرد گندمی اسـت كه خمیر رابا آن تهیه می كنند. این آرد بدلیل اینكه حاوی «گلوتن» اسـت، برای افراد مبتلا بـه سلیاك مثل زهر اسـت. بنابر این باید از پیتزا چشم بپوشند. اما غیر از این گروه اصلی، افراد دیگری هم هستند كه باید بدلیل وجود همین خمیر، پیتزا رابا احتیاط بخورند.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

ریفلاكس: بدلیل مخمر موجود در خمیر پیتزا ممكن اسـت افراد دچار افزایش اسید معده و ریفلاكس شوند. افرادی هم كه مبتلا بـه مشكلات گوارشی هستند باید در مصرف پیتزا احتیاط كنند. حساسیت بـه شیر: اگر در پخت خمیر پیتزا بجای آب از شیر استفاده كرده باشند، افراد مبتلا بـه حساسیت بـه لبنیات یا عدم تحمل لاكتوز نباید آنرا مصرف كنند.

 

دشمن فشاری ها حساس به لبنیات

ممكن اسـت بدن افراد مبتلا بـه فشارخون بـه پیتزا واكنش نشان دهد. عدم تحمل لاكتوز : اگر چـه منبع اصلی لاكتوز شیر اسـت، نه پنیر اما پنیر هم حاوی این نوع قند اسـت. بهتر اسـت افراد مبتلا بـه عدم تحمل لاكتوز پیتزای بدون پنیر نوش جان كنند. فشارخون بالا : پنیر شور اسـت.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

بنابر این خوردن پنیر در افراد مبتلا بـه فشارخون بالا باید محدود شود. دیر هضم ها : بعضی افراد دچار مشكل تاخیر در هضم مواد غذایی هستند. این افراد بـه سختی پنیر پیتزا را هضم می كنند. بنابر این بهتر اسـت پیتزای بدون پنیر بخورند.

 

قارچ دشمن حساسیتی ها حساسیت به قارچ

افراد مبتلا بـه این مشكل با خوردن قارچ دچار واكنش هاي حساسیتی می شوند. بنابر این اگر بـه قارچ حساسیت دارید، حواستان باشد.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

اسید اوریك بالا : اگر چـه قارچ منبع پروتئینی خوبی اسـت اما مصرف آن بـه میزان زیاد برای افرادی كه اسید اوریك بالا دارند، توصیه نمیشود. بنابر این پیتزای قارچ سفارش ندهید.

 

فلفل دشمن پوست و معده زخم معده

افراد مبتلا بـه زخم معده،‌ ورم معده، ریفلاكس و هر نوع مشكل گوارشی اي مانند آن باید پیتزایی مصرف كنند كه فلفل ندارد. چون باعث تحریك معده و افزایش مشكل شان می شود.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

حساسیت بـه فلفل : بعضی افراد بـه فلفل «از هر نوعی كه باشد» حساسیت دارند. بنابر این نباید فلفل مصرف كنند. بـه این دلیل كه كهیر و دیگر عوارض حساسیت زا در انتظارشان خواهد بود.

 

پیاز دشمن معده و ریه جنگ معده و پیاز

افرادی كه دچار مشكل گوارشی بـه ویژه زخم معده هستند، نباید پیاز بـه ویژه پیاز خام مصرف كنند چون تركیبات موجود در پیاز بـه ویژه گوگرد و آلیسین آن باعث تحریك معده و افزایش ترشح اسید معده می شوند.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

جنگ نفس و پیاز : بهتر اسـت افراد مبتلا بـه تنگی نفس، كمتر پیاز مصرف كنند. بـه این دلیل كه تركیبات پیاز كه فرار هستند، باعث تحریك دستگاه تنفسی این افراد می شود.

 

گوشت دشمن نقرسی ها نقرس

اگر مبتلا بـه نقرس هستید، مصرف پیتزای گوشتی یا هر نوع پیتزای حاوی این ماده غذایی را فراموش كنید. چربی بالا : چربی خون تان را اندازه گرفته اید؟

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

اگر چربی خون تان بالا باشد، خوردن پیتزای گوشت با پیتزاهایی كه مقدار كمی هم گوشت قرمز دارند، مناسب نیست. چون اغلب گوشت هاي مصرفی در پیتزا پرچرب هستند، همین مسئله باعث افزایش چربی خون می شود.

 

ماهی حساسیت دریایی

بعضی افراد بـه غذا هاي دریایی بـه ویژه ماهی حساسیت دارند. بنابر این با خوردن پیتزای ماهی یا دیگر خوراك هاي دریایی، نشانه هاي حساسیت شان بروز پیدا می كند. بنابر این بهتر اسـت این افراد خوردن این نوع پیتزا را فراموش كنند.

 


 

و در آخر نیز بعد از خوردن پیتزا چه اتفاقی در بدن می‌افتد؟

 

حدود یک ساعت بعد از خوردن پیتزا،‌ میزان قندخون بـه شکل سابق برگشته و با کاهش میزان قندخون فعالیت هورمون گرلین افزایش پیدا میکند. بهمین دلیل دوباره احساس گرسنگی خواهید کرد. این جاست کـه با خوردن مجدد،‌ زمینه افزایش وزن فراهم میشود.

 

پیتزا

مصرف پیتزا و غذا هاي مشابه یک یا دو بار در ماه اشکالی ندارد، اما اگر بنیه غذایی افراد بطور روزانه تغییر کند و بـه سمت این مواد غذایی سوق پیدا کند بـه بیماری هاي غیر واگیر مبتلا می شود.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

مصرف بیش از اندازه پیتزا باعث جذب اسید چرب ترانس در بدن می شود کـه وجود این ماده در روغن و چربی برای سلامتی مضر بوده و موجب بروز بیماریهای قلبی، گرفتگی عروق، کبد چرب و سرطان می شود.

 

اختلال در گوارش با مصرف سوسیس و کالباس

ترکیبات موجود در سوسیس و کالباس اعم از روغن، ادویه و موادی کـه علاوه بر گوشت و مرغ بـه سوسیس و کالباس اضافه می شوند، همگی روی عملکرد دستگاه گوارش تاثیر سو می گذارند.

 

پیتزا نمک خالص

یک تکه متوسط پیتزای پپرونی محتوی 680 میلی‌گرم نمک، 12 گرم چربی کـه 15 گرم آن چربی اشباع و 300 واحد کالری اسـت اما آیا مـا فقط بـه خوردن یک تکه بسنده می کنیم؟ خوردن سه تکه پیتزا سبب جذب 2 هزار میلی‌گرم نمک می شود کـه این میزان تقریباً بـه اندازه میزان مجاز نمک مورد نیاز برای بدن اسـت کـه 2 هزار و 300 میلی‌گرم عنوان شده اسـت.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

با این تفاوت کـه این حجم نمک تنها دریک وعده غذایی وارد بدن میشود. خوردن نمک فراوان سبب افزایش فشار خون و بیماری‌ هاي قلبی شده کـه این عوامل سبب بروز بیماری‌ و مرگ زودرس میشوند. ریفلاکس؛ بدلیل مخمر موجود در خمیر پیتزا ممکن اسـت افراد دچار افزایش اسید معده و ریفلاکس شوند. افرادی هم کـه مبتلا بـه مشکلات گوارشی هستند باید در مصرف پیتزا احتیاط کنند.

 

همراه پیتزا سبزیجات و پس از آن میوه بخورید

ویتامین C تنها ریزمغذی کارایی اسـت کـه می‌تواند اثر ویرانگر ترکیب سرطانزای نیتروزآمین راکه حاصل ترکیب نیترات سوسیس و کالباس با اسیدآمینه بدن اسـت، در دستگاه گوارش تقلیل دهد.

تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی)

بهمین دلیل سبزیجاتی هم چون فلفل دلمه‌اي سالاد کاهو یا کلم با چاشنی آبلیمو یا آبغوره گوجه‌فرنگی تازه زیتون سبز یا سیاه – ذرت و نخود فرنگی یا انواع میوه‌ها بخصوص مرکبات، پس از صرف پیتزا یا فرآورده هاي گوشتی توصیه می شود اگرهم میوه و سبزی در معرض نبود می توانید از آبلیموی تازه یا چای کـه مدر و دفع کننده سموم بدن اسـت استفاده کنید.

 

نوشته تمام فواید و مضرات پیتزا برای بدن و سلامتی (دانستنی های پزشکی) اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)


روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست

 

در اینبخش روشهای طبیعی برای زیبایی پوست را جمع آوری کرده ایم. التیام و زیباسازی پوست یکی از کارهایی اسـت کـه اینروزها هر شخصی میـــخواهد انجام دهد، پوست زیبا ظاهر صورت و بدن شـما نیز التیام می بخشد و باعث می شود شاداب تر و زنده تر بنظر بیایید، اما چگونه بدون طی کردن راهرو مطب ها اینکار را انجام دهیم؟ در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا این روشها را بررسی کنیم.

 

رفع خستگی برآمدگی و پف زیر چشم با چای کیسه ای سرد

 

دو شماره چای کیسه‌اي سیاه، سبز یا چای بابونه رابه مدت کمتر از دو  دقیقه در آب داغ بخیسانید. سپس آن‌ها را از آب داغ خارج کنید ودر کاسه کوچکی در یخچال قرار دهید تا سرد شوند.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

پس از سردشدن 1 کیسه را روی چشم بسته راست و دیگری را روی چشم بسته چپتان قرار دهید و بگذارید 5 تا 15 دقیقه دراین حالت بمانند تا اثر کنند. چای اثر معجزه‌ آسایی بر التیام التهاب پوست اطراف چشم دارد.

 

استفاده از تمشک و روغن نارگیل برای درخشان و خوش‌ رنگ کردن لب‌ ها

 

ظرف کوچکی را روی شعله کم قرار دهید. یک قاشق غذاخوری روغن نارگیل در آن بریزید و اجازه دهید گرم و روان شود. سپس ظرف را از روی حرارت بردارید و چهار شماره تمشک قرمز تازه یا تمشک یخ‌ زده بـه آن اضافه کنید.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

تمشک و روغن را میکس کنید تا خمیر صاف و یک‌ دستی حاصل شود. خمیر بـه دست آمده را در ظرف شیشه‌ اي کوچکی بریزید ودر یخچال قرار دهید تا سرد شود. حالا خمیر سردشده رابا انگشت تمیز یا برس لب روی لب‌ها بمالید و برای رسیدن بـه نتیجه مطلوب، اینکار را هر چند روز یکبار تکرار کنید.

 

لیفت طبیعی صورت با چند تمرین ساده یوگا

 

انجام چند تمرین ساده یوگا پیش از ضبط برنامه‌ هاي ویدیویی گفت‌وگو و نشست‌ هاي کاری بسیار اثربخش اسـت. این حرکات گردش خون را تسریع می کنند، عضلات پوست را بالا میکشند و حالتی شاداب و سرزنده بـه صورتتان می دهند. بیایید یکی از این تمرین‌ها رابا هم مرور کنیم. برای اینکار باید در وضعیت – سگ سربه‌زیر downward dog – کـه یکی از نرمش‌هاي فوق‌العاده یوگا اسـت قرار بگیرید.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

بـه سمت پایین خم شوید و کف دست‌ها رابه زمین برسانید. پاها رابه عقب ببرید و با فاصله بـه زمین فشار دهید «دست در امتداد شانه و پا در امتداد باسن باید بـه جلو کشیده شود». وقتی بـه تعادل و آرامش رسیدید، 1 تا 5 دقیقه دراین وضعیت بمانید. البته اگر کمردرد، پشت‌درد یا هرنوع آسیب‌ دیدگی دیگری دارید ابتدا دربارۀ این تمرین با پزشکتان مشورت کنید و از او راهنمایی بخواهید.

 

پوستی نرم و لطیف با محلول معجزه‌ آسای روغن انار عصاره تمشک و روغن بادام شیرین

 

با استفاده از این محلول آبرسانی طبیعی انجام می دهید، خشکی پوست را از بین می برید و با ترکیبی از آنتی‌اکسیدان‌هاي ارگانیک، نشاط و شادابی پوست را بازمی‌گردانید. بهتر اسـت این محلول را پس از شست و شوی پوست یا پاک کردن آرایش روی صورتتان بمالید.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

روغن دانه انار روغن دانه تمشک و روغن بادام شیرین رابا نسبت‌هاي یکسان باهم مخلوط کنید. سه تا شش قطره از محلول ترکیبی را کف دستتان بریزید. دست‌ها رابه هم بمالید تا گرم شوند. بعد با نوک انگشت‌ها و بـه‌ آرامی روغن گرم‌ شده رابه نواحی خشک پوست، شیارهای پوستی و چروک‌ هاي صورت بمالید و کمی زمان بدهید تا جذب پوست شود.

 

پیش‌ گیری از چین‌ و‌ چروک پوست با تعویض روبالشی

 

بجای روبالشی زبر و خشن از انواع نرم و ابریشمی استفاده کنید تا اصطکاک و فشردگی روبالشی بـه پوست را کاهش دهید و صبح‌ ها با رد خطوط بالش روی پوست از خواب بیدار نشوید. اگر بـه پهلو میخوابید، سعی کنید هر چند وقت ‌یکبار این‌ پهلو بـه آن پهلو بشوید یا تاقباز بخوابید کـه پوست صورتتان بـه‌ ‌مرور و بر اثر فشار بالش چروک نشود. لازم نیست دراین مورد نگرانی بـه خودتان راه دهید.

 

آب‌ رسانی به پوست خشک با آب نارگیل

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

صبح تان رابا یک لیوان آب نارگیل تازه و بدون قند شروع کنید و درطول روز هم آب آشامیدنیِ تصفیه‌شده بنوشید. برای آب‌رسانی طبیعی بـه پوست می توانید از خوراکی‌هایي مثل ماهی سالمون وحشی، آووکادو، زیتون و نارگیل استفاده کنید.

 

پیش‌ گیری از آفتاب ‌سوختگی با مصرف سالمون وحشی

 

آستازانتین نوعی آنتی‌ اکسیدان قوی اسـت کـه از پوست در برابر آثار زیان‌ بار UVA محافظت می کند و تقریبا عملکردی مثل ضدآفتاب دارد. این ماده در ماهی‌هاي دریایی مثل سالمون، کریل، میگو، خرچنگ دریایی، شاه‌خرچنگ و خرچنگ آب‌شیرین یافت می شود و البته می توانید آن رابا مصرف مکمل‌ هاي غذایی نیز دریافت کنید. بـه‌ هر حال استفاده از کرم‌ ضدآفتاب بعنوان الزام مراقبتی پوست را هرگز فراموش نکنید.

 

حذف سلول‌ های مرده و احیای پوست صورت با ماسک طبیعی پاپایا

 

خیلی از لایه‌ بردارها حاوی مواد تخریب‌ کننده و ساینده‌ هستند. این مواد شیمیایی میتوانند پوست را از بین ببرند و پیری و فرسودگی بافت پوست را تسریع کنند. بجای اینکار بهتر اسـت از لایه‌ بردارهای آنزیمی استفاده کنیم. پاپایا متشکل از آنزیم طبیعی پاپاین و آناناس حاوی آنزیم بروملین اسـت کـه هردو نقش مهمی در لایه‌ برداری پوست دارند و سبب میشوند پوست صاف و درخشان داشته باشید.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

پاپایای سبز و نارس پاپاین بیشتری دارد. پس میتواند انتخاب بهتری باشد و نتیجه بهتری حاصل کند. اگر پوست حساسی دارید استفاده از پاپایای نارس رابه شـما توصیه نمی کنیم. احتمال واکنش التهابی پوست بـه پاپایای رسیده طبق معمولً خیلی ضعیف اسـت. برای تهیه ماسک پاپایا باید 1/4 فنجان گوشت پاپایای خام رابا 1 قاشق غذاخوری آناناس تازه میکس کنید تا خمیر یک دستی بـه دست آید.

 

خمیر حاصله رابه مدت 5 تا 15 دقیقه روی پوست خشک قرار دهید تا کاملاً جذب شود و پس ازآن پوستتان رابا آب سرد بشویید. اگر پوست بسیار حساسی دارید بهتر اسـت پیش از قرار دادن ماسک روی صورت، یک تکه از خمیر را روی پوست بازو تست کنید. آنزیم‌ ها و اسیدهای آلفاهیدروکسی موجود دراین نسخه طبیعی، بهترین درمان برای خشکی پوست و از بین بردن سلول‌ هاي مرده‌‌ اند.

 

استفاده از ضدآفتاب طبیعی به جای انواع شیمیایی و فاندیشن‌ های آرایشی

 

بجای فاندیشن می توانید از ضد آفتاب‌ هاي روشن‌ کننده طبیعی استفاده کنید یا حتی می توانید این ضدآفتاب طبیعی رابا فاندیشنی کـه طبق معمولً استفاده می کنید ترکیب کنید.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

نتیجه‌ اي کـه بـه دست می‌آورید پوستی صاف و درخشان اسـت کـه در برابر پرتوهای مضر خورشید هم محافظت میشود. کرم‌هاي ضد آفتاب طبق معمولً حاوی زینک اکساید هستند و گاهی قرمزی یا سفیدی گچ‌ مانند روی پوست بـه جا میگذارند. با استفاده از ضدآفتاب طبیعی این عارضه روی پوست ایجاد نخواهد شد و پوستی صاف و یکدست خواهید داشت.

 

تغذیه و آب ‎رسانی لب‌ ها با استفاده از کره شیا

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

بالم‌ هاي لب طبق معمولً حاوی وازلین روغن‌ هاي معدنی و اکسی‌ بنزن‌ اند کـه می توانند منجر بـه اختلال هورمونی شوند. می توانید از خیر استفاده از بالم لب بگذرید و از مواد مغذی طبیعی مثل کره شیا یا کره کاکائو و روغن نارگیل برای آب‌ رسانی و التیام بافت لب استفاده کنید.

 

استفاده از شکر برای لایه‌ برداری و درخشان کردن پوست

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

شکر بهترین لایه‌ بردار پوست اسـت ودر رفع آکنه، خشکی، خارش پوست و چین‌و‌چروک نقش مؤثری دارد. شکر را قاطعانه از رژیم غذایی‌تان حذف کنید اما نباید فراموش کرد کـه برای لایه‌ برداری پوست هیچ‌ ماده‌ اي مؤثرتر از شکر نیست.

 

کاهش چین‌ و‌ چروک و شیارهای پوستی با سوپ مرغ رقیق

کلاژن نقش مهمی در زیبایی پوست دارد و منجر بـه استحکام بافت و کاهش چین‌و‌چروک و شیارهای پوستی میشود. اما بـه‌تدریج و با افزایش سن تولید کلاژن در بدن کاهش می یابد.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

لازم اسـت از مکمل‌ هاي غذایی و دارویی برای حفظ این ماده و تقویت بافت پوست استفاده کنیم. سوپ مرغ رقیق و ژلاتین کلاژن فراوانی دارند. فراموش نکنید کـه کلاژن همراه با ویتامین ث بـه تقویت و التیام پوست کمک میکند.

 

پاک کردن پوست با روغن بادام درختی

پاک‌کننده‌ هاي مایع اساساً مفیدتر از پاک‌ کننده‌ هاي جامدند. بجای اینکه پوستتان را فقط با پاک‌ کننده‌هاي کف‌ آلود و تخریب‌کننده بشویید، بهتر اسـت از پاک‌ کننده‌ هاي حاوی روغن طبیعی برای تغذیه پوست استفاده کنید. روغن‌ هایي مثل روغن آرگان و روغن بادام انتخاب مناسبی برای پاک کردن و تغذیه پوست محسوب می شوند.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

پوست آیینه تمام‌  نمای بدن اسـت و مراقبت از پوست با مواد طبیعی مزایای بسیاری دارد. خیلی وقت‌ها نیازی بـه صرف هزینه فراوان و تحمل عوارض جانبی محصولات شیمیایی نیست و میتوانیم خودمان دست بکار تهیه مواد مراقبتی شویم.

 


 

در ادامه ترفندهای طبیعی بیشتر برای زیباسازی پوست

 

مـن پزشک تِرِوِر کِیتس، متخصص پوست، مو و زیبایی هستم و قصد دارم ترفندهای عالی برای التیام و زیباسازی پوست رابا شـما در بین بگذارم. این تکنیک‌ هاي طبیعی و سودمند ماحصل سال ها تحقیق و تجربه در حوزه مراقبت از پوست و – طبیعت‌ درمانی – هستند فوق‌العاده راحت و کاربردی هستند و با مواد طبیعی ودر معرض انجام می شوند.

 

انچه اهمیت دارد این اسـت کـه:

این راهکارها جایگزینی برای روشهای مراقبتی پرهزینه، تخریبی و شیمیایی‌اند و سلامت پوستتان را تضمین میکنند. در واقع خودتان آن‌ها را می‌سازید، بـه‌کار میگیرید ودر وقت و هزینه صرفه‌ جویی میکنید. انچه بـه دست می‌آورید حقیقتاً زیبا، مؤثر خوشایند اسـت. حس میکنید بخشی از جهان بزرگ‌ترید و از طبیعت و خواص نیرومند، شفا بخش و اعجازآورش در التیام و زیبایی پوست تان کمک گرفته‌اید.

 

استفاده از گیاه آرنیکا «همیشه بهار کوهی» برای رفع حلقه‌ های تیره زیر چشم

 

اگر حلقه تیره دور چشم دارید و این تیرگی حالتی مزمن پیدا کرده اسـت، امکان دارد مبتلا بـه آلرژی کبودی دور چشم شده باشید کـه حساسیت نسبت بـه مواد غذایی یا محیط پیرامون اسـت. باید هر نوع ماده آلرژن دراین ارتباط را شناسایی و بـه مدت 10 روز از تماس با آن‌ها اجتناب کنید تا التیام یابید.

 

اگر گاه و بی‌ گاه با کبودی و حلقه‌ هاي تیره زیر چشم از خواب بیدار میشوید، میتوانید از ژل آرنیکا یا محصولات مراقبت از پوست حاوی آرنیکا استفاده کنید. آرنیکا خواص ضدالتهابی قدرتمندی دارد کـه باعث کاهش تورم کبودی و حلقه‌هاي تیره دور چشم می شود.

 

آروماتراپی و توازن چربی پوست با روغن یلانگ یلانگ

 

بجای عطرهای مصنوعی کـه حاوی مواد مضری مثل فِتالات هستند، از عطرهای طبیعی در قالب روغن‌هاي خالص مثل روغن یلانگ یلانگ استفاده کنید.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

این روغن ارگانیک رایحه فوق‌العاده‌ خوبی دارد ودر عین‌ حال بـه توازن چربی پوست کمک میکند. یلانگ یلانگ خاصیت تسکین و هموارسازی دارد. کافی اسـت چند قطره ازآن رابه ترکیب روغنی موردنظرتان اضافه کنید. این روغن حاوی چربی‌هاي ضروری برای مراقبت از پوست اسـت و رایحه مطبوع و دلپذیری دارد.

 

خلق خوش و پرهیز از استرس برای داشتن پوستی زیبا و درخشان

 

عوارض پوستی مثل پیری زودرس، آکنه، اگزما، روزاسه «آکنه دوران بزرگسالی» و ویتیلیگو «لک و پیس» با استرس و ناراحتی، مزمن می شوند. خواب کافی، مدیتیشن، تمرین ورشی و ماساژ، راهکارهای مهمی برای رهایی از استرس و تنش درونی هستند. با این راهکارها می توانید بـه‌ طور طبیعی از پوستی سالم و درخشان بهره‌مند شوید. خواب شبانۀ خوب و کافی بـه پوست مجال التیام و جوان‌سازی میدهد.

 

جلبک‌ درمانی برای جلوگیری از آفتاب‌ سوختگی و تغییر رنگ ناخواسته پوست

 

محافظت در برابر نور خورشید برای سلامت پوست و برخورداری از زیبایی طبیعی حائز اهمیت اسـت. قرارگرفتن در معرض نور خورشید می تواند بـه برنزه‌ شدن رنگ پوست بیانجامد. بـه خوبی می دانیم کـه نور خورشید آسیب‌هاي زیادی بـه پوست میرساند و پیری زودرس، تغییر رنگ ناخواسته و عوارض مزمن دیگری در پی دارد. اغلب ضدآفتاب‌ها حاوی زینک اکساید هستند.

 

ضدآفتاب‌هاي شیمیایی می توانند زیان‌هایي در پی داشته باشند و اختلال هورمونی ایجاد کنند. می توانید برای تغذیۀ پوست و محافظت در برابر پرتوهای مضر نور خورشید از محصولات حاوی مواد طبیعی مثل کِلُرِلا «جلبک سبز تک‌سلولی، غنی از پروتئین چربی و کربوهیدرات» و رزوِراترول «نوعی آنتی‌اکسیدان پرخاصیت» استفاده کنید.

 

جلبک سبز کلرلا از کلروفیل زیادی برخوردار اسـت و ازبدن در برابر اشعه ماوراء بنفش محافظت میکند. رزوراترول نیز حاوی آنتی‌ اکسیدان اسـت و تأثیر قدرتمندی بر محافظت از پوست دارد. ازآن‌ جایی‌کـه بیشتر اختلالات پیری پوست، ریشه در آسیب سلولی دارند، محافظت از پوست در برابر فعالیت رادیکال‌ هاي آزاد، نقش پیشگیرانه قدرتمندی در سلامت پوست ایفا میکند.

 

درخشش طبیعی پوست به کمک ریزمغذی‌ ها و مکمل‌ های طبیعی

 

پوست شـما بـه برخی ریزمغذی‌ها «ویتامین‌ها و موادمعدنی» برای التیام، بازسازی و تسریع گردش خون نیازمند اسـت. زینک، ویتامین آ و ویتامین ث در زمره مهم ترین ریزمغذی‌هایي هستند کـه می توانید در قالب مکمل‌هاي طبیعی از مواد غذایی دریافت کنید.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

این مواد ضروری سلامت پوست را تضمین می کنند و ازبدن در برابر آسیب‌هاي احتمالی محافظت میکنند. بـه‌ویژه اگر مبتلا بـه برخی مسائل پوستی مزمن مثل آکنه، اگزما و پیری زودرس پوست هستید، استفاده از این ریزمغذی‌ها و مکمل‌هاي غذایی می‌تواندحائز اهمیت و اثربخش باشد.

 

استفاده از آلوئه ورا برای بهبود قرمزی و التهاب و داشتن پوستی لطیف و سالم

 

اگر پوست تان قرمز و ملتهب اسـت با استفاده از آلوئه ورا بـه سرعت التیام خواهید یافت. التهاب طولانی پوست می تواند باعث تخریب کلاژن شود و اثرات زیان‌ باری داشته باشد. اگر می خواهید پوست صاف و درخشانی داشته باشید میتوانید از این گیاه مراقبتی فوق‌العاده استفاده کنید. ژل آلوئه ورا خواص ضدمیکروبی ضدالتهابی و شفابخش دارد، بـه اسانی بـه پوست نفوذ میکند و سلول‌ها را تغذیه میکند.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

آلوئه ورا برای تسکین پوستی کـه در معرض آفتاب قرار گرفته و دچار قرمزی و التهاب شده، فوق‌العاده عمل میکند و برای درمان بریدگی‌ها و خراش‌هاي پوستی خفیف، اگزما و آکنه بسیار مؤثر اسـت. البته باید توجه کرد کـه در اکثر فروشگاه‌ها، آلوئه ورایی یافت می شود کـه حاوی مواد نگهدارنده و مشتقات شیمیایی و مصنوعی اسـت. شـما باید آلوئه ورای طبیعی و خالص خریداری کنید.

 

آب‌ رسانی طبیعی و فوق‌ العاده پوست با اسید هیالورونیک

 

وقتی بـه مسافرت می رویم، دچار تنش و استرس روحی می شویم و شرایط آب و هوایی متفاوتی را تجربه میکنیم، پوستمان خشک، گرفته و رنگ‌پریده میشود. هرچه بیشتر پا بـه سن میگذاریم، مقاومت پوستمان کمتر میشود و احتمالاً سلامت و طراوتش را از دست میدهد. هیالورونات سدیم «اسید هیالورونیک» ماده‌اي هیدروفیل و بـه شدت آب‌رسان اسـت.

 

این ماده بـه اسانی بـه مولکول‌هاي آب متصل میشود و خواص مرطوب‌کنندگی فوق‌العاده‌اي از خود نشان می دهد. اسید هیالورونیک در سراسر بدن یافت می شود، اما بـه‌طور ویژه در پوست متمرکز اسـت و بخاطر قابلیت بالای اتصال بـه مولکول‌هاي آب، در حکم عامل آب‌رسان اسـت و میتواند منافذ و فضاهای خالی را پر کند. این ماده با کلاژن و الاستین همراه میشود، آن‌ها را تغذیه و پرآب میکند.

 

بـه‌این‌ترتیب چین‌و‌چروک و خشکی پوست را کاهش می دهد. اسید هیالورونیک باعث میشود پوستی صاف، نرم و لطیف داشته باشید. این مادۀ ضروری را حتما بخاطر داشته باشید. شـما میتوانید اسید هیالورونیک را در برخی محصولات طبیعیِ مراقبت از پوست و موادی مثل دانۀ کدو، لوبیاقرمز، برنج قهوه‌اي و بادام‌زمینی بیابید و از خواص عالی آن در آب‌رسانی و جوان‌سازی پوست برخوردار شوید.

 

جوان‌سازی و لیفت سریع پوست با آنتی‌  اکسیدان‌های غنی از مواد طبیعی

 

اصلاً نیازی بـه بوتاکسِ نوروتوکسین و روش‌هاي تهاجمی دیگر نیست. می توانید از مواد طبیعی برای لیفت و جوان‌سازی پوست بهره بگیرید. مواد طبیعیِ آنتی‌اکسیدان و آب‌رسان، این قابلیت را دارند کـه با خشکی و چین‌و‌چروک پوست مقابله کنند. بعنوان مثال پولولان یکی از سرم‌هاي ارگانیک برای التیام کیفیت و مراقبت از پوست اسـت کـه بـه‌ طور طبیعی خاصیت لیفت فوری و مؤثر دارد.

 

پولولان، نوعی پلی‌ساکارید نشاسته اسـت کـه از کشت شبه‌ مخمری بنام بیوپلیمر پولولان بـه دست می آید. پولولان از خواص آنتی‌اکسیدانی و لیفت سلول‌هاي پوست برخوردار اسـت کـه بـه التیام کلی بافت و ظاهر پوست می‌انجامد. استفادۀ مداوم و بلندمدتِ پولولان بـه تقویت و انسجام بافت پوست منجر میشود.

 

روشن کردن رنگ پوست با چای سبز به‌ مثابه تونر طبیعی

 

استفاده موضعی از چای سفید و چای سبز بر روی پوست بسیار موثر اسـت، زیرا این مواد طبیعی خواص ضدالتهابی، روشن‌ سازی، تسکین‌ دهی، پاک‌کنندگی و آب‌رسانی دارند. چای ماده طبیعی ایده‌ آلی برای روشن کردن رنگ پوست اسـت.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

میتوانید از هردو یا یکی از این چای‌ها برای تهیه تونر طبیعی استفاده کنید. باید چای رابه مدت 5 دقیقه در آب داغ بخیسانید و سپس اجازه دهید خنک شود و بـه دمای اتاق برسد. بعد آن رابا پد پنبه بـه پوست تمیز بمالید یا روی پوستتان اسپری کنید تا اثر کند.

 

رفع جوش و پاک‌ سازی پوست با روغن درخت چای

 

روغن درخت چای بخاطر خواص ضدمیکروبی و ضدالتهابی‌اش شناخته شده اسـت و طبق تحقیقات انجام‌شده ماده بسیار موثری برای کاهش التهاب پوست و اثر آکنه محسوب میشود. حتما از روغن رقیق استفاده کنید زیرا روغن غلیظ درخت چای در استفاده موضعی می تواند منجر بـه سوختگی و تحریک پوست شود.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

استفاده از این روغن اصلاً دشوار نیست. کافی اسـت یک تا دو قطره از این روغن رابا اپلیکاتور بـه پاک‌کننده، سرم پوست یا مرطوب‌ کننده معمولی‌تان بیفزایید. پوست شـما برای رفع آکنه و التهاب بـه روغن درخت چای با غلظت 5 درصد نیاز دارد. یعنی باید بـه ازای یک قاشق چای‌خوری روغن یا کرم معمولی 5 قطره روغن درخت چای اضافه کنید. می توانید 2 تا 3 بار در روز از این روش عالی برای درمان آکنه استفاده کنید.

 

استفاده از قالب یخ چای بابونه برای شادابی و طراوت پوست و رفع خستگی

 

یک قوری کوچک چای بابونه غلیظ «یک شماره چای بابونه کیسه‌ اي دریک و نیم فنجان آب» دم کنید. بـه چای دم‌کشیده 10 تا 15 دقیقه زمان بدهید تا خنک شود. بعد چای را در قالب یخ ریخته، در فریزر قرار دهید تا یخ بزند. پس از منجمد شدن قالب یخ مکعبی را در پارچه نخی تمیزی قرار داده روی آکنه، پف و تیرگی زیر چشم آفتاب‌ سوختگی یا محل التهاب قرار دهید. اجازه دهید قدری بماند تا جذب پوست شود.

 

پاک کردن منافذ صورت و طراوت و شادابی پوست با مخلوط عسل زردچوبه و ماست

 

این ماسک مراقبتی از ترکیب عسل «با خواص شفابخش، درخشان‌کننده، ضدالتهابی و ضدمیکروبی»، زردچوبه «با خواص پاک‌ سازی منافذ و کمک بـه توازن چربی پوست» و ماست «با خواص پاک‌ کنندگی در نتیجه افزایش pH و تاثیر اسیدلاکتیک» بـه دست می آید.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

برای تهیه این ماسک مفید باید یک قاشق غذاخوری ماست ساده، یک قاشق غذاخوری عسل خالص و یک قاشق چای‌ خوری زردچوبه را خوب میکس کنید و بـه مدت 10 تا 15 دقیقه روی پوست صورت و گردن قرار دهید تا جذب شود. پس ازآن پوستتان رابا آب سرد بشویید و خشک کنید و از سرم و مرطوب‌ کننده معمولی استفاده کنید.

 

ماسک طبیعی برای زیباسازی و مرطوب کردن پوست خشک و خسته

 

جو دو سر خواص آب‌رسانی، ضدالتهابی و شفابخش دارد. آووکادو نیز از ویتامین‌هاي آ و اي برخوردار اسـت و آب‌رسان و مغذی اسـت و بلاخره ماست حاوی مواد مغذی، آنزیم‌ها و بافت فعالی اسـت کـه منجر بـه کاهش التهاب، تنظیم pH و تعدیل میکروب‌هاي پوست می شود. برای تهیه این ماسک مراقبتی باید 1/4 فنجان بلغور جوی خام دو قاشق غذاخوری ماست ترش و 1/4 آووکادو را در کاسه‌اي باهم میکس کنید.

روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت)

مقدار مناسب از خمیر بـه دست آمده رابه مدت 10 تا 20 دقیقه روی پوست خشک و تمیز صورت قرار دهید. سپس با دستمال گرم و مرطوب، خمیر را از سطح پوست پاک کنید صورتتان رابا آب بشویید و با ملایمت خشک کنید. می توانید یک بار در روز بـه میزان مورد نیاز از این ماسک استفاده کنید تا اثر خارق‌العاده آن رابه چشم ببینید.

 

نوشته روش های طبیعی برای زیبایی پوست | بهبود و زیباسازی پوست (پاک سازی پوست صورت) اولین بار در سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز. پدیدار شد.


منبع : پارس ناز